Heilige Geest en Salomo

 

"God gaf Salomo wijsheid, zeer veel inzicht en groot verstand, overvloedig als het zand dat aan de oever van de zee is." (1 Koningen 4:29)

 

Zou Salomo een hoog IQ gehad hebben? Het zou een vraag waard kunnen zijn op het moment dat je op een aardse manier naar zijn leiderschap zou kijken. Het zou opvallen dat hij op een bijzondere manier leidinggaf. En het is dan niet alleen zijn leidinggeven, maar ook zijn wijsheid en kennis viel op. En toch blijkt dat Salomo dat niet van zichzelf had. Hij bleek dus op een bepaalde manier te handelen door kennis en wijsheid die God hem speciaal had gegeven. Dat is geen talent in zijn geval en in de meeste gevallen waarschijnlijk niet.

Hoe meer je verlangt van God, hoe meer Hij je ook op dit gebied wil geven om de ander te kunnen dienen. Eigenlijk staat dat nooit los van elkaar. God had Salomo al alle mogelijkheden gegeven om te krijgen wat hij zou willen, maar Salomo vroeg om datgene waar hij een ander mee kon dienen, waarmee hij Gods plan met zijn leven kon uitvoeren. En het was Gods plan om hem koning te maken. Daar richtte Salomo zich dan ook op in zijn antwoord op de vraag van God wat hij wilde ontvangen.

 

Salomo vraagt dan ook om een wijs hart. Dat had hij dus niet. En iets van de kracht van de Heilige Geest wordt daarmee dan voor ons ook in beelden duidelijk. Blijf je gericht op het abstracte van de Heilige Geest, dan blijft het wat zweven, maar God maakt ook dit in het Oude Testament heel erg duidelijk zichtbaar. Salomo ontvangt wijsheid en kennis van God. En het is opmerkelijk dat Paulus later deze twee woorden ook gebruikt als gaven van Gods Geest.

 

Wat het uitwerkt in het leven van Salomo is duidelijk. Maar vooral is duidelijk dat Salomo gericht leeft op Gods doel met zijn leven. God geeft eigenlijk door Zijn Geest in Salomo een deel van Zijn verstand en kennis, maar ook van Zijn inzicht weg aan Salomo. En kennis kan lijken op iets dat je kunt leren, maar dat blijkt bij Salomo zo niet te zijn. Kennis is meer dan alleen iets dat je kunt leren. Salomo had kennis van zaken die hij niet had geleerd en wijsheid die hij niet had opgedaan. Welke koning geeft nu het bevel dat als er twee vrouwen bij hem komen om één kind, dat ze het kind maar moeten verdelen door het in stukken te snijden. Dat stel je toch niet voor?

 

Maar juist in dit soort zaken, blijkt zijn Goddelijke inzicht. Gods Geest, daar nog wel op het individu, op de enkeling, maar de werking is niet anders dan later in het Nieuwe Testament. Het lastigste, en daar komen we nog op terug, is dat je het onderscheid tussen je eigen gedachten en die van God soms moeilijk kunt maken. Maar zou jij, als jij gelooft dat Gods Geest in jou woont, eens durven om hiermee je controle los te laten en te leren luisteren naar Gods stem in jouw hart? Daar begint het en ga maar tijd maken om stil te zijn en om te luisteren. Juist in omstandigheden die moeilijk zijn om tot oplossingen te komen. De ingevingen die dan volgens, zijn Gods wijsheid.

 

Gebed: Heilige Geest, ik kom te vaak in situaties dat ik het echt niet weet, maar geeft U mij dan Uw inzicht en wijsheid, zodat ik ook daar doorheen Uw Koninkrijk mag bouwen.

Plaats reactie


Beveiligingscode
Vernieuwen

Elke dag 5 minuten met God

In de stilte - Heersen over Gods Meesterwerk

 

"En God zei: Laten Wij mensen maken naar Ons beeld, naar Onze gelijkenis; en laten zij heersen over de vissen van de zee, over de vogels in de lucht, over het vee, over heel de aarde, en over al de kruipende dieren die over de aarde kruipen." (Genesis 1:24)

Hoe was gisteren je moment van stilte met God. Het moment van stille verwondering dat God besloot om jou te maken. Nu weet ik dat er ook mensen zijn die dan zeggen: “Maar er is niets meer van dat plan van God overgebleven en zo blij zal God niet met mij zijn, ik doe niet zoveel goed.” Ergens denk ik dat ik die gedachte begrijp, maar toch is God, na de zondeval doorgegaan met het maken van mensen.
Lees meer...

Aanmelden 'Elke dag 5 minuten met God'

Meld je aan voor het dagelijkse mailabonnement 'Elke dag 5 minuten met God'. 
Aanmelden mailabonnement

Bijbelgedeelte

Onderstaand Bijbelgedeelte behoort bij de 'Elke dag 5 minuten met God' van vandaag.

  

Genesis 1:25-2:3

 24 En God zei: Laat de aarde levende wezens naar hun soort voortbrengen: vee, kruipende dieren en wilde dieren van de aarde, naar zijn soort! En het was zo.
 25 En God maakte de wilde dieren van de aarde naar hun soort, het vee naar hun soort, en alle kruipende dieren van de aardbodem naar hun soort. En God zag dat het goed was.
 26 En God zei: Laten Wij mensen maken naar Ons beeld, naar Onze gelijkenis; en laten zij heersen over de vissen van de zee, over de vogels in de lucht, over het vee, over heel de aarde en over al de kruipende dieren die over de aarde kruipen!
 27 En God schiep de mens  naar Zijn beeld; naar het beeld van God schiep Hij hem;  mannelijk en vrouwelijk schiep Hij hen. Lees meer...

Tweets Theo de Koning @TJD_de_Koning

Aanbevolen

Youtube-kanaal

www.eindeloosgelukkig.nl

Eindeloos gelukkig - Copyright © 2015. All Rights Reserved.

IBAN rekeningnummer: NL81 RABO 0301 9254 53 t.n.v. T.J.D. de Koning inzake 'Eindeloos gelukkig' te Nieuw-Lekkerland

Eindeloos gelukkig is financiëel geheel afhankelijk van giften. Elke gift is daarom van harte welkom