Verschillend werk van de Heilige Geest

 

"En als Die gekomen is, zal Hij de wereld overtuigen van zonde, van gerechtigheid en van oordeel." (Johannes 16:8)

"Maar wanneer Die komt, de Geest van de waarheid, zal Hij u de weg wijzen in heel de waarheid." (Johannes 16:13)

"Maar de Trooster, de Heilige Geest, Die de Vader zenden zal in Mijn Naam, Die zal u in herinnering brengen alles wat Ik u gezegd heb." (Johannes 14:26)

 

Het is nodig om nog een stap verder te ontdekken dat de Heilige Geest eigenlijk normaal gesproken een grote rol hoort te hebben in je leven. Een stap die je misschien nogal zal verrassen, zeker als je traditioneel gezien altijd geleerd hebt dat de Heilige Geest je overtuigd van zonden. Het gevolg daarvan is namelijk dat je snel denkt dat de Heilige Geest niet meer doet dan dat. Want de meeste mensen kennen zo de tekst opzeggen dat de Heilige Geest is gekomen om te overtuigen van zonde, gerechtigheid en oordeel. Maar het is de vraag of dit in alle omstandigheden klopt.

 

 

Het is even goed om te zien wat Jezus zegt over de Heilige Geest. Het is namelijk nogal opmerkelijk dat Jezus, in Zijn uitleg over de Heilige Geest nogal een groot onderscheid maakt in het werk van de Heilige Geest. Jezus heeft het op twee momenten in Zijn onderwijs over de Heilige Geest over dat wat Hij komt doen. In Johannes 14 spreekt Hij over wat de Heilige Geest komt doen voor de discipelen en ook in hoofdstuk 16 zegt Jezus dat. Hij komt om hen, de discipelen in alle waarheid te leiden en Hij zal hen onderwijzen en alles in herinnering brengen wat Jezus hen gezegd had.

 

Dat is wat de Heilige Geest doet in het leven van de gelovige. Jezus had de discipelen gezegd dat er tekenen zouden zijn die de gelovige zouden navolgen. Tekenen die alles te maken hadden met de krachtige aanwezigheid van de Heilige Geest in hen. De Heilige Geest zou hen dus onderwijs geven over het werk van God.

 

En de andere kant is dat de Heilige Geest ook komt om te overtuigen van zonde, gerechtigheid en oordeel. Maar wie komt Hij daarvan overtuigen? Jezus zegt dat Hij de wereld daarvan komt overtuigen. Op het moment dat de Heilige Geest nog buiten iemand is (die worden aangeduidt als 'de wereld') zal Hij overtuigen van zonde. Maar zodra iemand gelooft, neemt de Heilige Geest in diegene Zijn plaats in en gaat onderwijs geven, neemt Hij leiding en wijst Hij de weg.

De gedachte dat de Heilige Geest er voor ons is om ons te overtuigen van zonden, klopt dus niet. Het woord 'wereld' heeft in dit hoofdstuk alles te maken met de zondige, goddeloze wereld, want de overste van deze wereld is geoordeeld, zegt Jezus. Dat is satan, die de overste is van hen die niet geloven.

 

Deze waarheid betekent dus dat de Heilige Geest in de gelovige heel andere dingen doet. En dat verschil wordt duidelijk in het Nieuwe Testament, maar het contrast wordt duidelijker in het Oude Testament. Want in het Oude Testament is de Heilige Geest overduidelijk aanwezig in mensen met een bijzondere roeping en die groep wordt pas na de Pinksterdag groter. We zullen kijken wat de Heilige Geest doet in individuele geloven in het Oude Testament, om van daaruit te zien dat het individu in het Oude Testament overgaat in de gemeente van gelovigen in het Nieuwe Testament. 

 

Gebed: Heilige Geest, U bent God, U heeft mij overtuigd van zonde, gerechtigheid en oordeel, waardoor ik ben gevlucht naar Jezus en nu wilt U mij meer van Uzelf geven en dat wil ik leren.

Plaats reactie


Beveiligingscode
Vernieuwen

Tijd met God

Met Jezus opgestaan

 

"Ik ben met Christus gekruisigd; en niet meer ik leef, maar Christus leeft in mij; en voor zover ik nu in het vlees leef, leef ik door het geloof in de Zoon van God,  Die mij heeft liefgehad en Zichzelf voor mij heeft overgegeven." (Galaten 2:20)

Met de Heer begraven en weer opgestaan. De zin van die lied zullen velen lezers herkennen. En juist nu het weer Pasen is geworden, ligt voor ons gevoel natuurlijk de nadruk op ‘opgestaan’. En tegelijk, is het de vraag in hoeverre wij dit ook echt ervaren, beleven en vooral hoe wij dit leven. Klopt het dat ons leven een opstandingsleven is? Of leven wij nog meer bij Golgotha, dan bij het open graf? Want dat is wel een groot verschil.
Lees meer...

Aanmelden 'Tijd met God'

Meld je aan voor het gratis mailabonnement 'Tijd met God'. 
Aanmelden mailabonnement

Bijbelgedeelte

Onderstaand Bijbelgedeelte behoort bij 'Tijd met God' van dit moment.

 

Galaten 2:15-21

 15 Wij, die van nature Joden zijn, en geen zondaars uit de heidenen,
 16  weten dat een mens niet gerechtvaardigd wordt uit werken van de wet, maar door het geloof in Jezus Christus. En ook wij zijn in Christus Jezus gaan geloven, opdat wij gerechtvaardigd zouden worden uit het geloof van Christus en niet uit werken van de wet.  Immers, uit werken van de wet wordt geen vlees gerechtvaardigd. 
 17 Maar als wij, die in Christus verlangen gerechtvaardigd te worden, ook zelf zondaars blijken te zijn, is Christus dan een dienaar van de zonde? Volstrekt niet!

Lees meer...

Tweets Theo de Koning @TJD_de_Koning

Aanbevolen

Youtube-kanaal

www.eindeloosgelukkig.nl

Eindeloos gelukkig - Copyright © 2015. All Rights Reserved.

IBAN rekeningnummer: NL81 RABO 0301 9254 53 t.n.v. T.J.D. de Koning inzake 'Eindeloos gelukkig' te Nieuw-Lekkerland

Eindeloos gelukkig is financiëel geheel afhankelijk van giften. Elke gift is daarom van harte welkom