In Christus: baas over je denken

 

“En word niet aan deze wereld gelijkvormig, maar word innerlijk veranderd door de vernieuwing van uw gezindheid om te kunnen onderscheiden wat de goede, welbehaaglijke en volmaakte wil van God is.” (Romeinen 12:2)

 

Het wordt tijd om het thema van wie je in Christus bent af te ronden. De vraag die blijft liggen is hoe je dit kunt vasthouden. Alle waarheden die we hebben overdacht zijn prachtig, maar hoe kun je nu in deze waarheden blijven staan? Het is makkelijker om jezelf een zondaar te noemen op het moment dat het fout gaat, dan dat jij jezelf een heilige noemt die nog zondigt.

De enige manier om deze waarheden vast te houden is om deze werkelijk te geloven. En geloven, je toe-eigenen wat je in Christus hebt ontvangen is niet altijd eenvoudig. Paulus zegt dat we niet aan deze wereld gelijkvormig moeten worden. Onze godsdienst is dat we ons hele lichaam toewijden aan God. En als we ons toewijden aan God, zeggen we ‘amen’ op al Gods waarheden.

 

De wereld om ons heen gelooft in de leugens van de duisternis. De gezindheid van de wereld en het ongeloof is dat ze lijken op hem die het denken en de gezindheid voedt. Word daar niet gelijkvormig aan. Paulus zegt dat we ons denken moeten vernieuwen. Het woord dat vertaald wordt met ‘gezindheid’ heeft alles te maken met je denken. In je gedachte krijgt de leugen de kans je om leven te gaan beheersen.

 

Bedenk dat satan met zijn leugens de grootste kans krijgt door je te laten geloven in zijn leugenachtige woorden. Op het moment dat de leugen in je gedachten binnenkomt, gaat het via je gevoel naar je gedrag en door je gedrag naar je gewoonte en uiteindelijk zit je er aan gebonden. Je gedraagt je immers naar wie je bent en niet andersom. Laat daarom Gods waarheid toe in je gedachten, spreek Gods waarheden hardop over je leven uit. Dan komen Gods waarheden in je gevoel en in je gedrag tot uiting. Vernieuw daarom je denken, besef welke leugens in gelooft. Ik kom mensen tegen die zich waardeloos vinden, maar het is een leugen. Voor God ben jij waardevol, geliefd en gewild. Pas die waarheden toe in je leven.

 

Op het moment dat je leugens hebt toegelaten, laat deze leugens aan het licht komen door Gods waarheid. Word je bewust van leugens, heb er berouw over dat je deze bent gaan geloven, belijdt ze voor God en bekeer je ervan. En uiteindelijk kom je los en word je van al deze leugens bevrijdt.

 

De goede en volmaakte wil van God, ligt opgesloten in al Zijn beloften en waarheden. Wortel in het woord en laat Gods waarheid je vrijmaken. En hoe meer je Gods woorden en waarheid gaat toelaten, hoe meer leugens in je denken je ontmaskert en er afstand van neemt, hoe meer het mogelijk is om in je nieuwe identiteit te leven. Leef voluit uit wie je bent in Christus. Wees hierin gezegend en draag het zegenend uit!

 

Gebed: Vader God, Uw waarheid zal mij altijd vrijmaken! Laat mij zien welke leugens mijn denken nog steeds bepalen. Ik wil elke leugen onder Uw gezag brengen, zodat Uw waarheid mij meer en meer vrij zal maken. Elke leugen is twijfel aan U.

Plaats reactie


Beveiligingscode
Vernieuwen

Elke dag 5 minuten met God

In de stilte - Heersen over Gods Meesterwerk

 

"En God zei: Laten Wij mensen maken naar Ons beeld, naar Onze gelijkenis; en laten zij heersen over de vissen van de zee, over de vogels in de lucht, over het vee, over heel de aarde, en over al de kruipende dieren die over de aarde kruipen." (Genesis 1:24)

Hoe was gisteren je moment van stilte met God. Het moment van stille verwondering dat God besloot om jou te maken. Nu weet ik dat er ook mensen zijn die dan zeggen: “Maar er is niets meer van dat plan van God overgebleven en zo blij zal God niet met mij zijn, ik doe niet zoveel goed.” Ergens denk ik dat ik die gedachte begrijp, maar toch is God, na de zondeval doorgegaan met het maken van mensen.
Lees meer...

Aanmelden 'Elke dag 5 minuten met God'

Meld je aan voor het dagelijkse mailabonnement 'Elke dag 5 minuten met God'. 
Aanmelden mailabonnement

Bijbelgedeelte

Onderstaand Bijbelgedeelte behoort bij de 'Elke dag 5 minuten met God' van vandaag.

  

Genesis 1:25-2:3

 24 En God zei: Laat de aarde levende wezens naar hun soort voortbrengen: vee, kruipende dieren en wilde dieren van de aarde, naar zijn soort! En het was zo.
 25 En God maakte de wilde dieren van de aarde naar hun soort, het vee naar hun soort, en alle kruipende dieren van de aardbodem naar hun soort. En God zag dat het goed was.
 26 En God zei: Laten Wij mensen maken naar Ons beeld, naar Onze gelijkenis; en laten zij heersen over de vissen van de zee, over de vogels in de lucht, over het vee, over heel de aarde en over al de kruipende dieren die over de aarde kruipen!
 27 En God schiep de mens  naar Zijn beeld; naar het beeld van God schiep Hij hem;  mannelijk en vrouwelijk schiep Hij hen. Lees meer...

Tweets Theo de Koning @TJD_de_Koning

Aanbevolen

Youtube-kanaal

www.eindeloosgelukkig.nl

Eindeloos gelukkig - Copyright © 2015. All Rights Reserved.

IBAN rekeningnummer: NL81 RABO 0301 9254 53 t.n.v. T.J.D. de Koning inzake 'Eindeloos gelukkig' te Nieuw-Lekkerland

Eindeloos gelukkig is financiëel geheel afhankelijk van giften. Elke gift is daarom van harte welkom