In Christus: gedachten van Christus

 

"Want wie heeft de gedachten van de Heere gekend, dat hij Hem zal onderrichten? Maar wij hebben de gedachten van Christus." (1 Korinthe 2:16)

 

Paulus wordt aan het eind van het tweede hoofdstuk van de eerste Korinthebrief even ondubbelzinnig duidelijk. En kennelijk was er nogal wat kritiek gekomen op de preken van Paulus. En blijkbaar waren er ook mensen die niet geestelijk waren die wel een mening over de preken hadden. En eigenlijk is dat iets waar we ook nu nog steeds tegenaan lopen. Er zijn mensen die preken beoordelen, maar die ook mensen beoordelen naar menselijke maatstaven en niet naar geestelijke maatstaven. Ik weet niet hoe vaak jij al op die manier bent veroordeeld, maar het gebeurt nogal eens. En dan zegt Paulus dat natuurlijke mensen, het geestelijke niet kunnen beoordelen. Want het geestelijke is van God, en daar kan een natuurlijk mens nooit een oordeel over geven omdat ze het niet door zien. Maar als je geestelijk bent, dan kun je het geestelijke ook beoordelen.

En hier zit iets in dat heel rijk is en waar je misschien maar weinig, of in ieder geval te weinig gebruik van maakt. Paulus zegt namelijk dat wij (die in Christus zijn) de gedachten van Christus hebben. Ik weet niet of je het beseft, maar doordat de Geest van God in je woont, wonen dus ook Gods gedachten in jou. Waar jij dus in contact bent en blijft met Gods Geest, daar zullen Gods gedachten en overdenkingen, of nog sterker, Gods gezindtheid ook in jou zijn. En daardoor heb jij de macht gekregen om dingen te doorzien.

 

Er zijn gaven van onderscheiding en dat zijn geen gaven die in je karakter zitten, het zijn die dingen die door Gods Geest in jou aanwezig zijn. Daardoor ben jij bij machte om geestelijk over Gods Woord na te denken. De natuurlijke mens kan onmogelijk de gedachten van God begrijpen. Het zijn dingen die geen oor heeft gehoord en geen oog heeft gezien, zegt Paulus, maar aan ons is het geopenbaard. God spreekt niet alleen door Zijn Woord tot jou, maar ook door Zijn Geest. Soms worden ineens dingen duidelijk, soms valt het gewoon ineens open. Ik zit soms te schrijven en zeg dan achteraf: "Het kwam heel ergens anders uit dan dat ik dacht." Dat is wat de gedachten van Christus doen.

 

Als je niet in Christus bent zijn de dingen van God ten diepste dwaasheid, ze zijn niet te doorgronden, maar als je in Christus bent is dat anders geworden. Dat je Gods Woord verstaat heeft alles te maken met dat wat God in jou bekend maakt. Zonder geloof kun je ze zelfs niet leren kennen. Geloof is dan ook niet iets dat je eerst moet begrijpen, maar je moet het aanvaarden. En deze waarheid over jouw identiteit werkt in je hele leven door. Jij mag gebruik maken van de gedachten van Christus. Je mag er om vragen op het moment dat jij iets niet kunt doorzien en soms krijg je ineens dat doorzicht. In Christus heb jij de gedachten van Christus gekregen, jouw denken, jouw gezindheid is veranderd door Christus en Zijn Geest.

 

Gebed: Heere Jezus, dank U wel dat ik Uw gedachten en Uw gezindheid heb ontvangen, daardoor kan ik zaken onderscheiden die ik als natuurlijk mens nooit zou kunnen. Ik dank U dat ik een geestelijk mens mag zijn en dat U mij dingen laat doorzien zodat ik inzicht heb op het moment dat ik het nodig heb.

Plaats reactie


Beveiligingscode
Vernieuwen

Tijd met God

Met Jezus opgestaan

 

"Ik ben met Christus gekruisigd; en niet meer ik leef, maar Christus leeft in mij; en voor zover ik nu in het vlees leef, leef ik door het geloof in de Zoon van God,  Die mij heeft liefgehad en Zichzelf voor mij heeft overgegeven." (Galaten 2:20)

Met de Heer begraven en weer opgestaan. De zin van die lied zullen velen lezers herkennen. En juist nu het weer Pasen is geworden, ligt voor ons gevoel natuurlijk de nadruk op ‘opgestaan’. En tegelijk, is het de vraag in hoeverre wij dit ook echt ervaren, beleven en vooral hoe wij dit leven. Klopt het dat ons leven een opstandingsleven is? Of leven wij nog meer bij Golgotha, dan bij het open graf? Want dat is wel een groot verschil.
Lees meer...

Aanmelden 'Tijd met God'

Meld je aan voor het gratis mailabonnement 'Tijd met God'. 
Aanmelden mailabonnement

Bijbelgedeelte

Onderstaand Bijbelgedeelte behoort bij 'Tijd met God' van dit moment.

 

Galaten 2:15-21

 15 Wij, die van nature Joden zijn, en geen zondaars uit de heidenen,
 16  weten dat een mens niet gerechtvaardigd wordt uit werken van de wet, maar door het geloof in Jezus Christus. En ook wij zijn in Christus Jezus gaan geloven, opdat wij gerechtvaardigd zouden worden uit het geloof van Christus en niet uit werken van de wet.  Immers, uit werken van de wet wordt geen vlees gerechtvaardigd. 
 17 Maar als wij, die in Christus verlangen gerechtvaardigd te worden, ook zelf zondaars blijken te zijn, is Christus dan een dienaar van de zonde? Volstrekt niet!

Lees meer...

Tweets Theo de Koning @TJD_de_Koning

Aanbevolen

Youtube-kanaal

www.eindeloosgelukkig.nl

Eindeloos gelukkig - Copyright © 2015. All Rights Reserved.

IBAN rekeningnummer: NL81 RABO 0301 9254 53 t.n.v. T.J.D. de Koning inzake 'Eindeloos gelukkig' te Nieuw-Lekkerland

Eindeloos gelukkig is financiëel geheel afhankelijk van giften. Elke gift is daarom van harte welkom