In Christus: gedachten van Christus

 

"Want wie heeft de gedachten van de Heere gekend, dat hij Hem zal onderrichten? Maar wij hebben de gedachten van Christus." (1 Korinthe 2:16)

 

Paulus wordt aan het eind van het tweede hoofdstuk van de eerste Korinthebrief even ondubbelzinnig duidelijk. En kennelijk was er nogal wat kritiek gekomen op de preken van Paulus. En blijkbaar waren er ook mensen die niet geestelijk waren die wel een mening over de preken hadden. En eigenlijk is dat iets waar we ook nu nog steeds tegenaan lopen. Er zijn mensen die preken beoordelen, maar die ook mensen beoordelen naar menselijke maatstaven en niet naar geestelijke maatstaven. Ik weet niet hoe vaak jij al op die manier bent veroordeeld, maar het gebeurt nogal eens. En dan zegt Paulus dat natuurlijke mensen, het geestelijke niet kunnen beoordelen. Want het geestelijke is van God, en daar kan een natuurlijk mens nooit een oordeel over geven omdat ze het niet door zien. Maar als je geestelijk bent, dan kun je het geestelijke ook beoordelen.

En hier zit iets in dat heel rijk is en waar je misschien maar weinig, of in ieder geval te weinig gebruik van maakt. Paulus zegt namelijk dat wij (die in Christus zijn) de gedachten van Christus hebben. Ik weet niet of je het beseft, maar doordat de Geest van God in je woont, wonen dus ook Gods gedachten in jou. Waar jij dus in contact bent en blijft met Gods Geest, daar zullen Gods gedachten en overdenkingen, of nog sterker, Gods gezindtheid ook in jou zijn. En daardoor heb jij de macht gekregen om dingen te doorzien.

 

Er zijn gaven van onderscheiding en dat zijn geen gaven die in je karakter zitten, het zijn die dingen die door Gods Geest in jou aanwezig zijn. Daardoor ben jij bij machte om geestelijk over Gods Woord na te denken. De natuurlijke mens kan onmogelijk de gedachten van God begrijpen. Het zijn dingen die geen oor heeft gehoord en geen oog heeft gezien, zegt Paulus, maar aan ons is het geopenbaard. God spreekt niet alleen door Zijn Woord tot jou, maar ook door Zijn Geest. Soms worden ineens dingen duidelijk, soms valt het gewoon ineens open. Ik zit soms te schrijven en zeg dan achteraf: "Het kwam heel ergens anders uit dan dat ik dacht." Dat is wat de gedachten van Christus doen.

 

Als je niet in Christus bent zijn de dingen van God ten diepste dwaasheid, ze zijn niet te doorgronden, maar als je in Christus bent is dat anders geworden. Dat je Gods Woord verstaat heeft alles te maken met dat wat God in jou bekend maakt. Zonder geloof kun je ze zelfs niet leren kennen. Geloof is dan ook niet iets dat je eerst moet begrijpen, maar je moet het aanvaarden. En deze waarheid over jouw identiteit werkt in je hele leven door. Jij mag gebruik maken van de gedachten van Christus. Je mag er om vragen op het moment dat jij iets niet kunt doorzien en soms krijg je ineens dat doorzicht. In Christus heb jij de gedachten van Christus gekregen, jouw denken, jouw gezindheid is veranderd door Christus en Zijn Geest.

 

Gebed: Heere Jezus, dank U wel dat ik Uw gedachten en Uw gezindheid heb ontvangen, daardoor kan ik zaken onderscheiden die ik als natuurlijk mens nooit zou kunnen. Ik dank U dat ik een geestelijk mens mag zijn en dat U mij dingen laat doorzien zodat ik inzicht heb op het moment dat ik het nodig heb.

Plaats reactie


Beveiligingscode
Vernieuwen

Elke dag 5 minuten met God

In de stilte - Heersen over Gods Meesterwerk

 

"En God zei: Laten Wij mensen maken naar Ons beeld, naar Onze gelijkenis; en laten zij heersen over de vissen van de zee, over de vogels in de lucht, over het vee, over heel de aarde, en over al de kruipende dieren die over de aarde kruipen." (Genesis 1:24)

Hoe was gisteren je moment van stilte met God. Het moment van stille verwondering dat God besloot om jou te maken. Nu weet ik dat er ook mensen zijn die dan zeggen: “Maar er is niets meer van dat plan van God overgebleven en zo blij zal God niet met mij zijn, ik doe niet zoveel goed.” Ergens denk ik dat ik die gedachte begrijp, maar toch is God, na de zondeval doorgegaan met het maken van mensen.
Lees meer...

Aanmelden 'Elke dag 5 minuten met God'

Meld je aan voor het dagelijkse mailabonnement 'Elke dag 5 minuten met God'. 
Aanmelden mailabonnement

Bijbelgedeelte

Onderstaand Bijbelgedeelte behoort bij de 'Elke dag 5 minuten met God' van vandaag.

  

Genesis 1:25-2:3

 24 En God zei: Laat de aarde levende wezens naar hun soort voortbrengen: vee, kruipende dieren en wilde dieren van de aarde, naar zijn soort! En het was zo.
 25 En God maakte de wilde dieren van de aarde naar hun soort, het vee naar hun soort, en alle kruipende dieren van de aardbodem naar hun soort. En God zag dat het goed was.
 26 En God zei: Laten Wij mensen maken naar Ons beeld, naar Onze gelijkenis; en laten zij heersen over de vissen van de zee, over de vogels in de lucht, over het vee, over heel de aarde en over al de kruipende dieren die over de aarde kruipen!
 27 En God schiep de mens  naar Zijn beeld; naar het beeld van God schiep Hij hem;  mannelijk en vrouwelijk schiep Hij hen. Lees meer...

Tweets Theo de Koning @TJD_de_Koning

Aanbevolen

Youtube-kanaal

www.eindeloosgelukkig.nl

Eindeloos gelukkig - Copyright © 2015. All Rights Reserved.

IBAN rekeningnummer: NL81 RABO 0301 9254 53 t.n.v. T.J.D. de Koning inzake 'Eindeloos gelukkig' te Nieuw-Lekkerland

Eindeloos gelukkig is financiëel geheel afhankelijk van giften. Elke gift is daarom van harte welkom