In Christus: gelijk met de anderen

 

"Want u bent allen kinderen van God door het geloof in Christus Jezus. Daarbij is het niet van belang dat men Jood is of Griek; daarbij is het niet van belang dat men slaaf is of vrije; daarbij is het niet van belang dat men man is of vrouw; want allen bent u één in Christus Jezus." (Galaten 3: 26, 28)

 

Het is goed om even bij een op het oog niet al te concrete tekst stil te staan omdat dit voor sommigen belangrijk is. Er leven nog al wat gelovigen met de leugen dat zij niet meetellen. Er zijn die leven met de leugen dat anderen beter zijn en daardoor meer betekenen voor God. Er zijn er die leven met de gedachten dat ze zich onder anderen moeten plaatsen omdat die anderen beter zijn en er zijn er ook die leven met de gedachte dat God anderen meer waard vindt dan zij. En misschien ben jij er wel eentje van.

 

 

Maar laat jouw waarheid vandaag eens zijn dat iedereen die in Christus is een kind van God is. En dat God geen niveaus toepast op Zijn kinderen. Er is er niet eentje die voor Hem meer of minder waard is. De enige waar God niets mee wil zijn degenen die Zijn gaven wegstoppen, want die verlangen niet om voor Hem te leven. Maar of je nu twee of vijf talenten hebt, allemaal geeft God degenen die hun gaven gebruiken het compliment: "Goed zo, getrouwe dienstknecht."

 

Het gaat er bij God niet om of je directeur bent of vuilnisman, het gaat er niet om welke afkomst je hebt, wat voor ouders je hebt of wat je in je leven hebt gedaan. Het gaat er bij God alleen maar om of jij gelooft dat Jezus voor jouw zonden is gestorven en dan ben je een kind van God.

 

En weet je wat het bijzonderste is van God? Hij houdt van al Zijn kinderen het meest. Sterker nog: Al Gods kinderen bij elkaar zijn Gods grote liefde. En bij al Gods kinderen hoort Jezus daarbij en jij hoort bij Jezus. We zijn allen één in Christus. En daarin is er geen onderscheid voor God. En ik hoop en bid echt dat als dit jouw punt is, waar jij mee worstelt dat je vandaag mag zien wat Paulus zegt in deze woorden.

 

En het is niet van belang wat jij in het leven hier op aarde bent, maar God ziet je in Christus vanuit je hemelse identiteit en daarin is geen onderscheid. Wat wij hier op aarde belangrijke mensen vinden, daar kijkt God totaal anders naar. God kijkt puur naar je identiteit en dan ben je in Christus één met de anderen. Het maakt voor God zelfs niet uit of je man of vrouw bent. Heel eenvoudig omdat God noch man, noch vrouw is. God heeft Zijn beeld in de mens gelegd en omdat Hij zowel man als vrouw is, schiep Hij man en vrouw om zo Zijn beeld neer te leggen in ons. Er is voor God ook daarin geen onderscheid. Hij zorgde wel voor orde, maar dat om het zwakste te laten beschermen door het sterkste.

 

Gebed: Vader God, ik dank U dat U van al Uw kinderen het meest houdt! Het maakt niet uit wie ik hier op aarde ben, maar door Uw genade ben ik die ik ben.

Plaats reactie


Beveiligingscode
Vernieuwen

Tijd met God

Met Jezus opgestaan

 

"Ik ben met Christus gekruisigd; en niet meer ik leef, maar Christus leeft in mij; en voor zover ik nu in het vlees leef, leef ik door het geloof in de Zoon van God,  Die mij heeft liefgehad en Zichzelf voor mij heeft overgegeven." (Galaten 2:20)

Met de Heer begraven en weer opgestaan. De zin van die lied zullen velen lezers herkennen. En juist nu het weer Pasen is geworden, ligt voor ons gevoel natuurlijk de nadruk op ‘opgestaan’. En tegelijk, is het de vraag in hoeverre wij dit ook echt ervaren, beleven en vooral hoe wij dit leven. Klopt het dat ons leven een opstandingsleven is? Of leven wij nog meer bij Golgotha, dan bij het open graf? Want dat is wel een groot verschil.
Lees meer...

Aanmelden 'Tijd met God'

Meld je aan voor het gratis mailabonnement 'Tijd met God'. 
Aanmelden mailabonnement

Bijbelgedeelte

Onderstaand Bijbelgedeelte behoort bij 'Tijd met God' van dit moment.

 

Galaten 2:15-21

 15 Wij, die van nature Joden zijn, en geen zondaars uit de heidenen,
 16  weten dat een mens niet gerechtvaardigd wordt uit werken van de wet, maar door het geloof in Jezus Christus. En ook wij zijn in Christus Jezus gaan geloven, opdat wij gerechtvaardigd zouden worden uit het geloof van Christus en niet uit werken van de wet.  Immers, uit werken van de wet wordt geen vlees gerechtvaardigd. 
 17 Maar als wij, die in Christus verlangen gerechtvaardigd te worden, ook zelf zondaars blijken te zijn, is Christus dan een dienaar van de zonde? Volstrekt niet!

Lees meer...

Tweets Theo de Koning @TJD_de_Koning

Aanbevolen

Youtube-kanaal

www.eindeloosgelukkig.nl

Eindeloos gelukkig - Copyright © 2015. All Rights Reserved.

IBAN rekeningnummer: NL81 RABO 0301 9254 53 t.n.v. T.J.D. de Koning inzake 'Eindeloos gelukkig' te Nieuw-Lekkerland

Eindeloos gelukkig is financiëel geheel afhankelijk van giften. Elke gift is daarom van harte welkom