In Christus: uitverkoren, heilig en geliefd

 

Bekleed u dan, als uitverkorenen van God, heiligen en geliefden, met innige gevoelens van ontferming, vriendelijkheid, nederigheid, zachtmoedigheid, geduld. (Kolossenzen 3:12)

 

Het is een hoofdstuk vol aanwijzingen hoe je behoort te leven als nieuwe mens, waarin Paulus tegelijk ook een paar kenmerken geeft van wie jij in Christus bent. De nieuwe mens is een een bijzonder mens. En vandaag wil ik het je ook maar gewoon eerlijk zeggen: Als jij in Christus bent, dan ben jij een uiterst bijzonder en waardevol mens. Misschien stond je vanmorgen voor de spiegel en kon je weinig positiefs over jezelf bedenken, misschien klopt er naar jouw idee niet veel van je leven en zijn er veel dingen die je maar niet kunt veranderen. Het is waar dat het niet meevalt om in je nieuwe identiteit te leven. Maar het komt vooral omdat je niet weet wat die nieuwe identiteit inhoud.

 

 

Je nieuwe manier van leven, zegt Paulus, is een manier waardoor je gaat leven naar het beeld van God. Maar Paulus zegt niet dat iedereen zo moet leven, hij zegt het alleen tegen degenen die in Christus zijn. Niet in Christus zijn en leven naar Gods beeld zal altijd zorgen voor religie en niet voor relatie met God. En daarom spreekt Paulus de gelovigen aan met een paar bijzondere woorden.

 

In Christus, ben jij een heilige voor God. Die term is dezelfde term als waar Paulus zijn meeste brieven mee begint. Maar doorvoor stelt hij ook eerst nog dat jij een uitverkorene bent. En uitverkiezing is hier geen term die negatief wordt gebruikt, maar uiterst positief! God heeft jou uitverkoren op het moment dat jij in Christus bent. En omdat jij bent uitverkoren heeft God jou heilig verklaard. En heiligverklaring is niet zoals de Roomse kerk dat doet, maar God heeft jou zo waardevol gezien dat Hij jou apart heeft gezet om uit je nieuwe mens te leven. God heeft jou apart gezet om aan Zijn beeld gelijk te worden.

 

Maar daarmee stopt het niet. God heeft zoveel liefde voor jou, dat Hij jou heeft uitverkoren en apart gezet. Jij bent door God geliefd. Ik weet niet of jij echt beseft wat dat betekent. Heel veel mensen weten niet wat echt geliefd-zijn betekent. Vaak zijn wij geliefd op het moment dat wij voldoen bij de ander. Maar bij God is het zo niet. Jij bent geliefd in Christus. Christus heeft volmaakt aan jouw doel beantwoord en omdat jij Zijn genade aanvaarde en jij in Christus bent, ben jij geliefd door God.

 

Geliefd zijn bij God is niet doordat jij iets doet, waardoor jij bij God geliefd bent, door Jezus ben jij geliefd. En daar staat een punt. Jij mag voor de spiegel gaan staan en zeggen dat jij geliefd bent. Zo geliefd dat God jou heeft uitverkoren om apart gezet te worden om steeds meer op Hem te gaan lijken. En dat begint echt niet door eerst te doen, maar door eerst te beseffen dat dit Gods waarheid over jouw leven is als je in Christus bent. Dan ben jij Zijn geliefde kind. God complete en totale liefde gaat naar jou uit op elk moment van de dag. Hij ziet zoveel moois in jou, dat Hij je apart zet om Zijn leven op aarde te leven.

 

Gebed: Heere God, het gaat mijn verstand te boven dat U mij zo liefheeft. Dat Uw liefde voor Uw Eigen Kind Jezus ook de liefde is die U mij schenkt. Ik ben geliefd door U en uitverkoren en apart gezet om op U te mogen lijken op aarde.

Plaats reactie


Beveiligingscode
Vernieuwen

Tijd met God

Met Jezus opgestaan

 

"Ik ben met Christus gekruisigd; en niet meer ik leef, maar Christus leeft in mij; en voor zover ik nu in het vlees leef, leef ik door het geloof in de Zoon van God,  Die mij heeft liefgehad en Zichzelf voor mij heeft overgegeven." (Galaten 2:20)

Met de Heer begraven en weer opgestaan. De zin van die lied zullen velen lezers herkennen. En juist nu het weer Pasen is geworden, ligt voor ons gevoel natuurlijk de nadruk op ‘opgestaan’. En tegelijk, is het de vraag in hoeverre wij dit ook echt ervaren, beleven en vooral hoe wij dit leven. Klopt het dat ons leven een opstandingsleven is? Of leven wij nog meer bij Golgotha, dan bij het open graf? Want dat is wel een groot verschil.
Lees meer...

Aanmelden 'Tijd met God'

Meld je aan voor het gratis mailabonnement 'Tijd met God'. 
Aanmelden mailabonnement

Bijbelgedeelte

Onderstaand Bijbelgedeelte behoort bij 'Tijd met God' van dit moment.

 

Galaten 2:15-21

 15 Wij, die van nature Joden zijn, en geen zondaars uit de heidenen,
 16  weten dat een mens niet gerechtvaardigd wordt uit werken van de wet, maar door het geloof in Jezus Christus. En ook wij zijn in Christus Jezus gaan geloven, opdat wij gerechtvaardigd zouden worden uit het geloof van Christus en niet uit werken van de wet.  Immers, uit werken van de wet wordt geen vlees gerechtvaardigd. 
 17 Maar als wij, die in Christus verlangen gerechtvaardigd te worden, ook zelf zondaars blijken te zijn, is Christus dan een dienaar van de zonde? Volstrekt niet!

Lees meer...

Tweets Theo de Koning @TJD_de_Koning

Aanbevolen

Youtube-kanaal

www.eindeloosgelukkig.nl

Eindeloos gelukkig - Copyright © 2015. All Rights Reserved.

IBAN rekeningnummer: NL81 RABO 0301 9254 53 t.n.v. T.J.D. de Koning inzake 'Eindeloos gelukkig' te Nieuw-Lekkerland

Eindeloos gelukkig is financiëel geheel afhankelijk van giften. Elke gift is daarom van harte welkom