Meer dan overwinnaar door Hem

 

"Maar in dit alles zijn wij meer dan overwinnaars door Hem Die ons heeft liefgehad." (Romeinen 8:37)

 

Het is feest, het is echt feest. En niet een feest zoals de wereld om ons heen viert als er iemand kampioen wordt, maar feest omdat Wij een echte Kampioen hebben. Jezus kwam het graf uit en overwon zonde, Godverlatenheid dood en duivel. Jezus is de absolute en enige Overwinnaar die er is. Maar van daaruit wil ik wel de stap maken naar ons leven na Pasen. Want Paulus zegt dat wij in al ons lijden, met Christus meer dan overwinnaars zijn.

 

De overwinning van Jezus staat niet op zichzelf. Het is een overwinning die Hij heeft gehaald voor Zijn kerk. Het hele kamp dat bij Jezus hoort in deze geestelijke oorlog, deelt volkomen en helemaal mee in de overwinning. Elke gelovige heeft deel gekregen aan de overwinning van Jezus. Dat heeft ons wel wat te zeggen, want dat betekent dat wij niet meer hebben te leven als een verliezer of als een eindeloze zondaar, maar dat betekent dat wij hebben te leven als overwinnaars en heiligen voor God.

 

Dat is stevige taal, ik besef het, maar zo wil ik wel de stap gaan zetten naar het leven na Pasen. Jezus lijden heeft alles overtroffen en als een Lam werd Hij naar de slachtbank gebracht. En tegelijk is dit ook iets dat wij in het geloof ook zullen ervaren. Ook wij zullen allerlei verzoekingen en ellende meemaken. Maar nooit zal ons dat meer kunnen scheiden van de liefde van Jezus! Dat zegt Paulus ons in Romeinen 8. Niets, maar dan ook helemaal niets kan ons scheiden van de liefde van Jezus. Zelfs onze zonden kunnen ons niet meer scheiden, want de zonde heeft Jezus verzoend en overwonnen. Zelfs de dood kan ons niet scheiden van de liefde van Jezus, want de dood is verslonden in de opstanding van Jezus en het leven overwint! En de duivel is verslagen en al gaat hij nog te keer, Jezus is Overwinnaar en in Jezus hebben wij dezelfde macht en kracht over satan gekregen. De hele overwinning van Jezus doortrekt het hele kamp van de gelovigen in Hem.

 

Jij bent door de opstanding deelgenoot van dezelfde overwinning als die van Jezus. En dat wil niet zeggen dat al het lijden aan je voorbij zal gaan, maar het zal je nooit scheiden van de liefde van God. En tegelijk is de totale overwinning voor jou beschikbaar. Jouw zonde is verzoend en omgezet in gerechtigheid. En hoezeer je ook nog wel leeft in deze wereld, alles wat Jezus overwon is voor jou beschikbaar. Ook satan zal geen macht meer hebben dan zoveel als jij hem geeft. Want de autoriteit van Jezus is door het geloof ook voor jou beschikbaar. Het is de vraag of jij echt gelooft dat Pasen er ook voor jou is. 

 

Gebed: Jezus, ik dank U dat ik in Uw totale overwinning mag delen. Ik wil als overwinnaar leven met U. En elke macht die over mij wil heersen breng ik onder Uw gezag.

Plaats reactie


Beveiligingscode
Vernieuwen

Elke dag 5 minuten met God

In de stilte - Heersen over Gods Meesterwerk

 

"En God zei: Laten Wij mensen maken naar Ons beeld, naar Onze gelijkenis; en laten zij heersen over de vissen van de zee, over de vogels in de lucht, over het vee, over heel de aarde, en over al de kruipende dieren die over de aarde kruipen." (Genesis 1:24)

Hoe was gisteren je moment van stilte met God. Het moment van stille verwondering dat God besloot om jou te maken. Nu weet ik dat er ook mensen zijn die dan zeggen: “Maar er is niets meer van dat plan van God overgebleven en zo blij zal God niet met mij zijn, ik doe niet zoveel goed.” Ergens denk ik dat ik die gedachte begrijp, maar toch is God, na de zondeval doorgegaan met het maken van mensen.
Lees meer...

Aanmelden 'Elke dag 5 minuten met God'

Meld je aan voor het dagelijkse mailabonnement 'Elke dag 5 minuten met God'. 
Aanmelden mailabonnement

Bijbelgedeelte

Onderstaand Bijbelgedeelte behoort bij de 'Elke dag 5 minuten met God' van vandaag.

  

Genesis 1:25-2:3

 24 En God zei: Laat de aarde levende wezens naar hun soort voortbrengen: vee, kruipende dieren en wilde dieren van de aarde, naar zijn soort! En het was zo.
 25 En God maakte de wilde dieren van de aarde naar hun soort, het vee naar hun soort, en alle kruipende dieren van de aardbodem naar hun soort. En God zag dat het goed was.
 26 En God zei: Laten Wij mensen maken naar Ons beeld, naar Onze gelijkenis; en laten zij heersen over de vissen van de zee, over de vogels in de lucht, over het vee, over heel de aarde en over al de kruipende dieren die over de aarde kruipen!
 27 En God schiep de mens  naar Zijn beeld; naar het beeld van God schiep Hij hem;  mannelijk en vrouwelijk schiep Hij hen. Lees meer...

Tweets Theo de Koning @TJD_de_Koning

Aanbevolen

Youtube-kanaal

www.eindeloosgelukkig.nl

Eindeloos gelukkig - Copyright © 2015. All Rights Reserved.

IBAN rekeningnummer: NL81 RABO 0301 9254 53 t.n.v. T.J.D. de Koning inzake 'Eindeloos gelukkig' te Nieuw-Lekkerland

Eindeloos gelukkig is financiëel geheel afhankelijk van giften. Elke gift is daarom van harte welkom