Meer dan overwinnaar door Hem

 

"Maar in dit alles zijn wij meer dan overwinnaars door Hem Die ons heeft liefgehad." (Romeinen 8:37)

 

Het is feest, het is echt feest. En niet een feest zoals de wereld om ons heen viert als er iemand kampioen wordt, maar feest omdat Wij een echte Kampioen hebben. Jezus kwam het graf uit en overwon zonde, Godverlatenheid dood en duivel. Jezus is de absolute en enige Overwinnaar die er is. Maar van daaruit wil ik wel de stap maken naar ons leven na Pasen. Want Paulus zegt dat wij in al ons lijden, met Christus meer dan overwinnaars zijn.

 

De overwinning van Jezus staat niet op zichzelf. Het is een overwinning die Hij heeft gehaald voor Zijn kerk. Het hele kamp dat bij Jezus hoort in deze geestelijke oorlog, deelt volkomen en helemaal mee in de overwinning. Elke gelovige heeft deel gekregen aan de overwinning van Jezus. Dat heeft ons wel wat te zeggen, want dat betekent dat wij niet meer hebben te leven als een verliezer of als een eindeloze zondaar, maar dat betekent dat wij hebben te leven als overwinnaars en heiligen voor God.

 

Dat is stevige taal, ik besef het, maar zo wil ik wel de stap gaan zetten naar het leven na Pasen. Jezus lijden heeft alles overtroffen en als een Lam werd Hij naar de slachtbank gebracht. En tegelijk is dit ook iets dat wij in het geloof ook zullen ervaren. Ook wij zullen allerlei verzoekingen en ellende meemaken. Maar nooit zal ons dat meer kunnen scheiden van de liefde van Jezus! Dat zegt Paulus ons in Romeinen 8. Niets, maar dan ook helemaal niets kan ons scheiden van de liefde van Jezus. Zelfs onze zonden kunnen ons niet meer scheiden, want de zonde heeft Jezus verzoend en overwonnen. Zelfs de dood kan ons niet scheiden van de liefde van Jezus, want de dood is verslonden in de opstanding van Jezus en het leven overwint! En de duivel is verslagen en al gaat hij nog te keer, Jezus is Overwinnaar en in Jezus hebben wij dezelfde macht en kracht over satan gekregen. De hele overwinning van Jezus doortrekt het hele kamp van de gelovigen in Hem.

 

Jij bent door de opstanding deelgenoot van dezelfde overwinning als die van Jezus. En dat wil niet zeggen dat al het lijden aan je voorbij zal gaan, maar het zal je nooit scheiden van de liefde van God. En tegelijk is de totale overwinning voor jou beschikbaar. Jouw zonde is verzoend en omgezet in gerechtigheid. En hoezeer je ook nog wel leeft in deze wereld, alles wat Jezus overwon is voor jou beschikbaar. Ook satan zal geen macht meer hebben dan zoveel als jij hem geeft. Want de autoriteit van Jezus is door het geloof ook voor jou beschikbaar. Het is de vraag of jij echt gelooft dat Pasen er ook voor jou is. 

 

Gebed: Jezus, ik dank U dat ik in Uw totale overwinning mag delen. Ik wil als overwinnaar leven met U. En elke macht die over mij wil heersen breng ik onder Uw gezag.

Plaats reactie


Beveiligingscode
Vernieuwen

Tijd met God

Met Jezus opgestaan

 

"Ik ben met Christus gekruisigd; en niet meer ik leef, maar Christus leeft in mij; en voor zover ik nu in het vlees leef, leef ik door het geloof in de Zoon van God,  Die mij heeft liefgehad en Zichzelf voor mij heeft overgegeven." (Galaten 2:20)

Met de Heer begraven en weer opgestaan. De zin van die lied zullen velen lezers herkennen. En juist nu het weer Pasen is geworden, ligt voor ons gevoel natuurlijk de nadruk op ‘opgestaan’. En tegelijk, is het de vraag in hoeverre wij dit ook echt ervaren, beleven en vooral hoe wij dit leven. Klopt het dat ons leven een opstandingsleven is? Of leven wij nog meer bij Golgotha, dan bij het open graf? Want dat is wel een groot verschil.
Lees meer...

Aanmelden 'Tijd met God'

Meld je aan voor het gratis mailabonnement 'Tijd met God'. 
Aanmelden mailabonnement

Bijbelgedeelte

Onderstaand Bijbelgedeelte behoort bij 'Tijd met God' van dit moment.

 

Galaten 2:15-21

 15 Wij, die van nature Joden zijn, en geen zondaars uit de heidenen,
 16  weten dat een mens niet gerechtvaardigd wordt uit werken van de wet, maar door het geloof in Jezus Christus. En ook wij zijn in Christus Jezus gaan geloven, opdat wij gerechtvaardigd zouden worden uit het geloof van Christus en niet uit werken van de wet.  Immers, uit werken van de wet wordt geen vlees gerechtvaardigd. 
 17 Maar als wij, die in Christus verlangen gerechtvaardigd te worden, ook zelf zondaars blijken te zijn, is Christus dan een dienaar van de zonde? Volstrekt niet!

Lees meer...

Tweets Theo de Koning @TJD_de_Koning

Aanbevolen

Youtube-kanaal

www.eindeloosgelukkig.nl

Eindeloos gelukkig - Copyright © 2015. All Rights Reserved.

IBAN rekeningnummer: NL81 RABO 0301 9254 53 t.n.v. T.J.D. de Koning inzake 'Eindeloos gelukkig' te Nieuw-Lekkerland

Eindeloos gelukkig is financiëel geheel afhankelijk van giften. Elke gift is daarom van harte welkom