Hij is opgestaan

 

"Hij is opgewekt" (Markus 16:6b)

 

Hij is opgestaan, Hij is niet meer in het graf! Jezus, Hij is niet dood, maar Hij leeft! Ik weet niet of je echt beseft dat Jezus leeft? Het is Pasen, het graf is niet meer gesloten, maar het graf is opengebroken, de steen is weggerold. En Jezus, Hij blijkt niet meer in het graf te zijn. Maar vrouwen, dat hadden jullie toch kunnen weten? Hij had toch gezegd dat Hij op de derde dag weer op zou staan?

 

 

Ja, dom hè, van die vrouwen? Dom dat ze niet hadden begrepen dat Jezus de dood zou overwinnen. Dom ook dat ze gewoon niet goed hadden geluisterd en nu vol verdriet en ontzetting bij een leeg graf staan en denken dat Jezus gestolen is. Ze hadden op dit moment zo blij kunnen zijn, als ze het echt begrepen hadden zouden ze bij het graf hebben kunnen gaan zitten om te wachten tot Hij eruit zou komen. En nu, nu zijn ze hopeloos. Wat dom...

 

Nou ja, dom... Kunnen we dit dom noemen? Kunnen we dit ongelovig noemen? Ik weet niet waar jij met Pasen aan denkt, hoe jij Pasen beleefd, maar wat geloof jij er eigenlijk van? O ja, wij geloven best wel dat Jezus is opgestaan, tenminste, dat hoop ik wel. Maar net die stap verder, of eigenlijk, leef je daar ook uit? Ik ben wel eens bang dat heel veel christenen leven met de gedachte: Jezus is gestorven, Jezus is begraven, Jezus is opgestaan en uiteindelijk is Jezus ook nog eens naar de hemel gegaan, en daar zit Hij nu. En in het gunstigste geval geloven we dan nog dat Hij daar is om te bidden.

 

Maar geloof je ook dat Jezus leeft? Nee, niet alleen leven in de hemel om te bidden, maar dat Hij echt leeft en daadwerkelijk Zijn leven in te zetten te behoeve van de gelovigen? Geloof je dat Hij echt is opgestaan om te leven. Dat Zijn opstanding de realiteit is waaruit jij en ik mogen leven. Jezus leeft. Hij leeft niet op een één of andere mystieke manier, maar Hij leeft werkelijk en echt. En in Zijn leven en in Zijn overwinning delen wij als we in het geloof zijn.

 

Pasen is niet zomaar een feest waarop we gedenken dat Jezus gewoon weer opstond, maar Pasen is dat feest waardoor wij geloven dat de dood verslagen is en dat de overwinning op de hel werkelijk een vervolg kan krijgen. De overwinning op satan en zijn trawanten is niet een overwinning waarbij de Overwinnaar om het leven is gekomen, maar is een overwinning waarbij de Overwinnaar de dood gevangen nam en het leven geeft. En dan niet alleen het leven, maar Pasen is ook het feit dat Jezus nu werkelijk leeft, zodat wij in Zijn Naam werkelijk de overwinning mogen aanvaarden, zodat elke macht en kracht onder onze voeten vertrapt kan worden in de Naam van Jezus. Dat is Pasen, dood, waar is je prikkel en hel waar is je overwinning. Ha... Jezus is opgestaan, HALLELUJA!!

 

Gebed: Jezus, U leeft! U bent opgestaan en ik jubel het vandaag uit. U hebt alle machten en krachten openlijk ten toon gesteld en te kijk gezet. Weg satan, je hebt verloren en de Overwinnaar leeft en in Zijn Naam gebied ik je om elke aanval en elke kracht op mij te staken. Mijn Overwinnaar leeft en ik leef met Hem.

Plaats reactie


Beveiligingscode
Vernieuwen

Tijd met God

Met Jezus opgestaan

 

"Ik ben met Christus gekruisigd; en niet meer ik leef, maar Christus leeft in mij; en voor zover ik nu in het vlees leef, leef ik door het geloof in de Zoon van God,  Die mij heeft liefgehad en Zichzelf voor mij heeft overgegeven." (Galaten 2:20)

Met de Heer begraven en weer opgestaan. De zin van die lied zullen velen lezers herkennen. En juist nu het weer Pasen is geworden, ligt voor ons gevoel natuurlijk de nadruk op ‘opgestaan’. En tegelijk, is het de vraag in hoeverre wij dit ook echt ervaren, beleven en vooral hoe wij dit leven. Klopt het dat ons leven een opstandingsleven is? Of leven wij nog meer bij Golgotha, dan bij het open graf? Want dat is wel een groot verschil.
Lees meer...

Aanmelden 'Tijd met God'

Meld je aan voor het gratis mailabonnement 'Tijd met God'. 
Aanmelden mailabonnement

Bijbelgedeelte

Onderstaand Bijbelgedeelte behoort bij 'Tijd met God' van dit moment.

 

Galaten 2:15-21

 15 Wij, die van nature Joden zijn, en geen zondaars uit de heidenen,
 16  weten dat een mens niet gerechtvaardigd wordt uit werken van de wet, maar door het geloof in Jezus Christus. En ook wij zijn in Christus Jezus gaan geloven, opdat wij gerechtvaardigd zouden worden uit het geloof van Christus en niet uit werken van de wet.  Immers, uit werken van de wet wordt geen vlees gerechtvaardigd. 
 17 Maar als wij, die in Christus verlangen gerechtvaardigd te worden, ook zelf zondaars blijken te zijn, is Christus dan een dienaar van de zonde? Volstrekt niet!

Lees meer...

Tweets Theo de Koning @TJD_de_Koning

Aanbevolen

Youtube-kanaal

www.eindeloosgelukkig.nl

Eindeloos gelukkig - Copyright © 2015. All Rights Reserved.

IBAN rekeningnummer: NL81 RABO 0301 9254 53 t.n.v. T.J.D. de Koning inzake 'Eindeloos gelukkig' te Nieuw-Lekkerland

Eindeloos gelukkig is financiëel geheel afhankelijk van giften. Elke gift is daarom van harte welkom