Kracht van het Koninkrijk dat is

 

"En Hij zei tegen hen: Voorwaar, Ik zeg u dat er sommigen zijn van hen die hier staan, die de dood niet zullen proeven voordat zij gezien zullen hebben dat het Koninkrijk van God met kracht gekomen is." (Markus 9:1)

 

Heb jij het Koninkrijk van God al gezien? Ja, dit is een serieuze vraag. Heb jij het Koninkrijk van God al gezien. Want Jezus heeft namelijk gezegd dat het Koninkrijk komt, maar er ook nu al is. En in deze tekst zegt Jezus dat er van hen die daar waren er zullen zijn die niet zullen sterven voordat zij het Koninkrijk gezien zullen hebben. En als degenen die daar toen stonden het Koninkrijk konden zien, dan kan het onmogelijk over de wederkomst gegaan zijn. Want allen die daar stonden zijn nu al gestorven. Er zijn er geweest die het Koninkrijk van God gezien hebben voordat ze zijn gestorven.

 

 

Dan is de vraag of jij het Koninkrijk van God gezien hebt niet zo vreemd. In het Oude Testament leefde het beeld nogal dat de komst van de Messias en de uiteindelijke eindoverwinning hetzelfde was. In het Nieuwe Testament blijkt dit veel meer in fases te komen. Maar ook de uiteindelijk komst van het Koninkrijk is er nu nog niet. En toch waren er die het Koninkrijk van God zouden zien komen met kracht.

 

En natuurlijk heeft dat te maken met dat Jezus zou gaan sterven, maar daarna ook weer zou opstaan. Die kracht van het Koninkrijk hebben sommigen van degenen die daar stonden meegemaakt. Maar toch is het Koninkrijk van God op meer punten zichtbaar. De kracht van het Koninkrijk is ook zichtbaar in de wonderen en tekenen die gebeurden. Daar hadden ze door de handen van Jezus al wat van gezien, maar dat deze kracht van het Koninkrijk ook op hen gelegd zou worden na de uitstorting van het Heilige Geest konden ze nu nog maar amper beseffen. Natuurlijk waren ze in Jezus Naam al uitgegaan en hadden de kracht ervaren. Maar het zou nog veel meer worden.

 

En de vraag aan ons is wat wij hebben gezien van het Koninkrijk van God dat met kracht werkzaam is. Of zitten wij maar veel te vaak af te wachten of dat Koninkrijk toch eens zal komen. Natuurlijk komt Jezus straks pas terug, maar tot die tijd zegt Jezus hier komt het Koninkrijk ook al met kracht. Maar durven wij te gaan staan in zo'n krachtige bediening van Gods Geest. Durven wij onder zo'n krachtige zalving van de Geest te gaan leven, zodat we werkelijk zullen ervaren dat het Koninkrijk met kracht is gekomen. En dat begon toen Jezus opstond, maar het gaat door tot op de dag van vandaag.

 

Waar is het geloof gebleven in de woorden van Jezus dat als we op zieken de handen leggen, ze genezen zullen worden, dat waar we demonen aanspreken in de naam van Jezus ze zullen vluchten. Dat is het Koninkrijk van God dat er nu al is met kracht. En het is de vraag of jij deel wil uitmaken van dat Koninkrijk. Jezus volgen, is met Hem lijden, maar ook met Hem delen in de kracht van het Koninkrijk.

 

Gebed: Jezus, ik geloof dat Uw Koninkrijk er nu al is, maar ik vind het soms heel moeilijk om in de kracht van Uw Geest te gaan staan om de kracht van Uw Koninkrijk echt te ervaren. Leer mij om te geloven in de kracht van Uw Koninkrijk en leer mij daaruit te leven en te dienen.

Plaats reactie


Beveiligingscode
Vernieuwen

Tijd met God

Met Jezus opgestaan

 

"Ik ben met Christus gekruisigd; en niet meer ik leef, maar Christus leeft in mij; en voor zover ik nu in het vlees leef, leef ik door het geloof in de Zoon van God,  Die mij heeft liefgehad en Zichzelf voor mij heeft overgegeven." (Galaten 2:20)

Met de Heer begraven en weer opgestaan. De zin van die lied zullen velen lezers herkennen. En juist nu het weer Pasen is geworden, ligt voor ons gevoel natuurlijk de nadruk op ‘opgestaan’. En tegelijk, is het de vraag in hoeverre wij dit ook echt ervaren, beleven en vooral hoe wij dit leven. Klopt het dat ons leven een opstandingsleven is? Of leven wij nog meer bij Golgotha, dan bij het open graf? Want dat is wel een groot verschil.
Lees meer...

Aanmelden 'Tijd met God'

Meld je aan voor het gratis mailabonnement 'Tijd met God'. 
Aanmelden mailabonnement

Bijbelgedeelte

Onderstaand Bijbelgedeelte behoort bij 'Tijd met God' van dit moment.

 

Galaten 2:15-21

 15 Wij, die van nature Joden zijn, en geen zondaars uit de heidenen,
 16  weten dat een mens niet gerechtvaardigd wordt uit werken van de wet, maar door het geloof in Jezus Christus. En ook wij zijn in Christus Jezus gaan geloven, opdat wij gerechtvaardigd zouden worden uit het geloof van Christus en niet uit werken van de wet.  Immers, uit werken van de wet wordt geen vlees gerechtvaardigd. 
 17 Maar als wij, die in Christus verlangen gerechtvaardigd te worden, ook zelf zondaars blijken te zijn, is Christus dan een dienaar van de zonde? Volstrekt niet!

Lees meer...

Tweets Theo de Koning @TJD_de_Koning

Aanbevolen

Youtube-kanaal

www.eindeloosgelukkig.nl

Eindeloos gelukkig - Copyright © 2015. All Rights Reserved.

IBAN rekeningnummer: NL81 RABO 0301 9254 53 t.n.v. T.J.D. de Koning inzake 'Eindeloos gelukkig' te Nieuw-Lekkerland

Eindeloos gelukkig is financiëel geheel afhankelijk van giften. Elke gift is daarom van harte welkom