Aan het kruis

 

"Laat wie achter Mij wil komen zichzelf verloochenen, zijn kruis opnemen en Mij volgen." (Markus 8:34b)

 

Als we de dingen bedenken die van de mensen zijn, als we onze visie volgen, dat heeft Jezus ons laten zien hoe de duivel ons kan gebruiken om Zijn plannen te verijdelen. Tegelijk geeft Jezus ons ook het voorbeeld. Jezus liet het lijden in Zijn leven dus gewoon toe. Hij heeft er voor gekozen om Zijn kruis op Zich te nemen en Zichzelf te verloochenen. Want Hij wist dat de redding van de wereld, het herstel van Zijn Vaders werk er vanaf hing. En het is duivelse taal om zeggen dat Hij dit niet hoefde te doen. Maar dan is het net zo goed duivelse taal als wij zouden zeggen dat Jezus het niet had hoeven te doen, maar dat wij het zelf wel kunnen.

En toch vraagt Jezus ook wat van ons. Want als je het wel eens bent met het lijden van Jezus en je daarmee de taal van de Geest spreekt, je erkent dat Jezus' lijden voor jouzelf reddend is en dat er buiten dat lijden om geen redding zou zijn, dan vraagt Jezus ook dat jij je kruis ook opneemt.

 

Sommigen zeggen dan dat dit over ziekte gaat of over ellende en moeite in ons leven dat we dan maar moeten dragen. Dat is het natuurlijk niet, want dan zou iemand die niet gelooft en met ziekte tobt hetzelfde doen. Wat is het dan wel? Jezus heeft Zijn kruis opgenomen en liet met dat Hij Zijn kruis droeg zien dat Hij eigenlijk al dood was. Hij hoefde alleen nog maar te sterven. Meer was er niet meer nodig. Hij moest nog wel het laatste lijden, maar met dat Hij het kruis droeg was Hij al als dood.

 

Mag ik je vragen of jij al dood bent? Heb jij je kruis ook opgenomen en ben jij ook gestorven? Dat is wel waar het hier om gaat. Jezus volgen kan ook vervolging betekenen waardoor je moet sterven, dat zou je uit de volgende tekst kunnen afleiden, maar waar Jezus oproept om je kruis op te nemen, daar erken jij dat jij gezondigd hebt en moet sterven. En in Christus ben jij gestorven. Neem jij net zo letterlijk als Jezus, jouw kruis op?

 

Wat dat betekent? Dat jij eraan gaat. Dat jij niet langer meer leeft. Dan gaat je trots en eigendunk er echt aan, maar te sterven in Christus is ook een complete bevrijding. Paulus zegt later: Niet meer ik leef, maar Christus leeft in mij! Ja, dat is je kruis opnemen. Je niet langer meer leven en Jezus door Zijn opstanding in jou te leven laten komen. Dat is het wat Jezus bedoelt. Als jij achter Jezus wil staan, in Hem wil geloven, dan kost het jezelf. Dan ben jij het niet meer die leeft, maar leeft Jezus in jou. Zo mag je leven, dan is het dragen van je kruis een bevrijding, want je sterft voor de zonde en zult leven voor Jezus!

 

Gebed: Jezus, ik wil mijn kruis op mij nemen en U volgen. Ik wil niet langer leven, maar ik wil U leven in mijn leven! Ik geloof dat niet meer ik voor U leeft, maar dat U in mij leeft zodat U in mij Uw eigen Zoon ziet.

Plaats reactie


Beveiligingscode
Vernieuwen

Elke dag 5 minuten met God

In de stilte - Heersen over Gods Meesterwerk

 

"En God zei: Laten Wij mensen maken naar Ons beeld, naar Onze gelijkenis; en laten zij heersen over de vissen van de zee, over de vogels in de lucht, over het vee, over heel de aarde, en over al de kruipende dieren die over de aarde kruipen." (Genesis 1:24)

Hoe was gisteren je moment van stilte met God. Het moment van stille verwondering dat God besloot om jou te maken. Nu weet ik dat er ook mensen zijn die dan zeggen: “Maar er is niets meer van dat plan van God overgebleven en zo blij zal God niet met mij zijn, ik doe niet zoveel goed.” Ergens denk ik dat ik die gedachte begrijp, maar toch is God, na de zondeval doorgegaan met het maken van mensen.
Lees meer...

Aanmelden 'Elke dag 5 minuten met God'

Meld je aan voor het dagelijkse mailabonnement 'Elke dag 5 minuten met God'. 
Aanmelden mailabonnement

Bijbelgedeelte

Onderstaand Bijbelgedeelte behoort bij de 'Elke dag 5 minuten met God' van vandaag.

  

Genesis 1:25-2:3

 24 En God zei: Laat de aarde levende wezens naar hun soort voortbrengen: vee, kruipende dieren en wilde dieren van de aarde, naar zijn soort! En het was zo.
 25 En God maakte de wilde dieren van de aarde naar hun soort, het vee naar hun soort, en alle kruipende dieren van de aardbodem naar hun soort. En God zag dat het goed was.
 26 En God zei: Laten Wij mensen maken naar Ons beeld, naar Onze gelijkenis; en laten zij heersen over de vissen van de zee, over de vogels in de lucht, over het vee, over heel de aarde en over al de kruipende dieren die over de aarde kruipen!
 27 En God schiep de mens  naar Zijn beeld; naar het beeld van God schiep Hij hem;  mannelijk en vrouwelijk schiep Hij hen. Lees meer...

Tweets Theo de Koning @TJD_de_Koning

Aanbevolen

Youtube-kanaal

www.eindeloosgelukkig.nl

Eindeloos gelukkig - Copyright © 2015. All Rights Reserved.

IBAN rekeningnummer: NL81 RABO 0301 9254 53 t.n.v. T.J.D. de Koning inzake 'Eindeloos gelukkig' te Nieuw-Lekkerland

Eindeloos gelukkig is financiëel geheel afhankelijk van giften. Elke gift is daarom van harte welkom