Aan het kruis

 

"Laat wie achter Mij wil komen zichzelf verloochenen, zijn kruis opnemen en Mij volgen." (Markus 8:34b)

 

Als we de dingen bedenken die van de mensen zijn, als we onze visie volgen, dat heeft Jezus ons laten zien hoe de duivel ons kan gebruiken om Zijn plannen te verijdelen. Tegelijk geeft Jezus ons ook het voorbeeld. Jezus liet het lijden in Zijn leven dus gewoon toe. Hij heeft er voor gekozen om Zijn kruis op Zich te nemen en Zichzelf te verloochenen. Want Hij wist dat de redding van de wereld, het herstel van Zijn Vaders werk er vanaf hing. En het is duivelse taal om zeggen dat Hij dit niet hoefde te doen. Maar dan is het net zo goed duivelse taal als wij zouden zeggen dat Jezus het niet had hoeven te doen, maar dat wij het zelf wel kunnen.

En toch vraagt Jezus ook wat van ons. Want als je het wel eens bent met het lijden van Jezus en je daarmee de taal van de Geest spreekt, je erkent dat Jezus' lijden voor jouzelf reddend is en dat er buiten dat lijden om geen redding zou zijn, dan vraagt Jezus ook dat jij je kruis ook opneemt.

 

Sommigen zeggen dan dat dit over ziekte gaat of over ellende en moeite in ons leven dat we dan maar moeten dragen. Dat is het natuurlijk niet, want dan zou iemand die niet gelooft en met ziekte tobt hetzelfde doen. Wat is het dan wel? Jezus heeft Zijn kruis opgenomen en liet met dat Hij Zijn kruis droeg zien dat Hij eigenlijk al dood was. Hij hoefde alleen nog maar te sterven. Meer was er niet meer nodig. Hij moest nog wel het laatste lijden, maar met dat Hij het kruis droeg was Hij al als dood.

 

Mag ik je vragen of jij al dood bent? Heb jij je kruis ook opgenomen en ben jij ook gestorven? Dat is wel waar het hier om gaat. Jezus volgen kan ook vervolging betekenen waardoor je moet sterven, dat zou je uit de volgende tekst kunnen afleiden, maar waar Jezus oproept om je kruis op te nemen, daar erken jij dat jij gezondigd hebt en moet sterven. En in Christus ben jij gestorven. Neem jij net zo letterlijk als Jezus, jouw kruis op?

 

Wat dat betekent? Dat jij eraan gaat. Dat jij niet langer meer leeft. Dan gaat je trots en eigendunk er echt aan, maar te sterven in Christus is ook een complete bevrijding. Paulus zegt later: Niet meer ik leef, maar Christus leeft in mij! Ja, dat is je kruis opnemen. Je niet langer meer leven en Jezus door Zijn opstanding in jou te leven laten komen. Dat is het wat Jezus bedoelt. Als jij achter Jezus wil staan, in Hem wil geloven, dan kost het jezelf. Dan ben jij het niet meer die leeft, maar leeft Jezus in jou. Zo mag je leven, dan is het dragen van je kruis een bevrijding, want je sterft voor de zonde en zult leven voor Jezus!

 

Gebed: Jezus, ik wil mijn kruis op mij nemen en U volgen. Ik wil niet langer leven, maar ik wil U leven in mijn leven! Ik geloof dat niet meer ik voor U leeft, maar dat U in mij leeft zodat U in mij Uw eigen Zoon ziet.

Plaats reactie


Beveiligingscode
Vernieuwen

Tijd met God

Met Jezus opgestaan

 

"Ik ben met Christus gekruisigd; en niet meer ik leef, maar Christus leeft in mij; en voor zover ik nu in het vlees leef, leef ik door het geloof in de Zoon van God,  Die mij heeft liefgehad en Zichzelf voor mij heeft overgegeven." (Galaten 2:20)

Met de Heer begraven en weer opgestaan. De zin van die lied zullen velen lezers herkennen. En juist nu het weer Pasen is geworden, ligt voor ons gevoel natuurlijk de nadruk op ‘opgestaan’. En tegelijk, is het de vraag in hoeverre wij dit ook echt ervaren, beleven en vooral hoe wij dit leven. Klopt het dat ons leven een opstandingsleven is? Of leven wij nog meer bij Golgotha, dan bij het open graf? Want dat is wel een groot verschil.
Lees meer...

Aanmelden 'Tijd met God'

Meld je aan voor het gratis mailabonnement 'Tijd met God'. 
Aanmelden mailabonnement

Bijbelgedeelte

Onderstaand Bijbelgedeelte behoort bij 'Tijd met God' van dit moment.

 

Galaten 2:15-21

 15 Wij, die van nature Joden zijn, en geen zondaars uit de heidenen,
 16  weten dat een mens niet gerechtvaardigd wordt uit werken van de wet, maar door het geloof in Jezus Christus. En ook wij zijn in Christus Jezus gaan geloven, opdat wij gerechtvaardigd zouden worden uit het geloof van Christus en niet uit werken van de wet.  Immers, uit werken van de wet wordt geen vlees gerechtvaardigd. 
 17 Maar als wij, die in Christus verlangen gerechtvaardigd te worden, ook zelf zondaars blijken te zijn, is Christus dan een dienaar van de zonde? Volstrekt niet!

Lees meer...

Tweets Theo de Koning @TJD_de_Koning

Aanbevolen

Youtube-kanaal

www.eindeloosgelukkig.nl

Eindeloos gelukkig - Copyright © 2015. All Rights Reserved.

IBAN rekeningnummer: NL81 RABO 0301 9254 53 t.n.v. T.J.D. de Koning inzake 'Eindeloos gelukkig' te Nieuw-Lekkerland

Eindeloos gelukkig is financiëel geheel afhankelijk van giften. Elke gift is daarom van harte welkom