Zwijgen om eerst onderwijs te krijgen

 

"En Hij gebood hun streng dat zij met niemand over Hem zouden spreken. En Hij begon hun te onderwijzen..." (Markus 8:30 en 31a)

 

We zullen de komende weken Jezus op de voet volgen richting Golgotha. Vanuit het Markusevangelie zullen we zien welke intense vorm van lijden is gegaan voor ons behoud en onze redding. Jezus was er alles aan gelegen om Zijn Koninkrijk te herstellen en ons terug te brengen in Zijn nabijheid. En zojuist heeft Jezus aan de discipelen gevraagd wie ze dachten dat Hij was. Petrus had het antwoord gegeven: "U bent de Christus". De mensen hadden allemaal andere ideeën, maar Petrus is duidelijk.

 

 

En na dit antwoord staat er dat Jezus hen begon te onderwijzen. Nee, ze mogen er met niemand over praten dat Hij de Christus is. Dat klopt toch niet? Want juist daarmee maak je toch anderen ook tot discipelen? Hier dus duidelijk niet. En misschien mag ik je eerst dezelfde vraag ook stellen die Jezus aan Zijn discipelen stelde: Wie zeg jij dat Jezus is?

 

Want het antwoord op die vraag is namelijk nog niet gelijk aan Wie Hij werkelijk is. Want dat blijkt wel. Want de discipelen waren duidelijk in de veronderstelling dat Jezus de nieuwe Koning van Israël zou worden. Ze begrepen nog helemaal niets van Wie Jezus echt was. Ze hadden wel de woorden van Jesaja, maar dat betrokken ze niet op Jezus. Dat blijkt wel als Jezus vervolgens onderwijs ging geven.

 

Jezus kende hun gedachten en vertellen Wie Jezus is, dat verbiedt Hij niet, Hij verbiedt het alleen wel op het moment dat je een verkeerde boodschap van Jezus gaat verspreiden. En dat zou nu gebeuren. Daarom gaat Jezus, op het moment dat ze Hem de Christus noemen eerst onderwijzen. Want de Christus zal namelijk geen koning worden zoals zij denken. Hij zal Koning van het lijden worden. En dan blijkt, op het moment dat het onderwijs begint, dat ze dit niet willen. Dezelfde Petrus die zei dat Jezus de Christus was, vindt het niet goed dat deze Christus gaat lijden.

 

Ja, Wie is Jezus eigenlijk? Ik kom mensen tegen die zeggen dat Hij kwam om te lijden om ons te redden. Dat lijkt mooi te kloppen, maar nergens staat dat als de hele waarheid in de Bijbel. Hij kwam om te herstellen wat bij de zondeval kapot ging. Blijf je alleen bij de redding staan, komt Gods Koninkrijk nooit zichtbaar naar voren in je leven. Er zijn er ook die zeggen dat Jezus een voorbeeld is en dat je alles moet betrekken op ons leven nu, tot de kruiswoorden toe. Zwijg dan maar als slechts dit van Jezus gelooft. Dan wordt het tijd om onderwijs te krijgen.

 

Jezus ging door het lijden heen om Zijn Koninkrijk op aarde te vestigen en straks alles te volmaken. Hij is gekomen om Gods wil te doen. En dat kostte Hem alles. Hij liet Zichzelf kapot maken omdat wij alles hier op aarde kapot hebben gemaakt. Zo wil Jezus gaan herstellen, mensen en de schepping! Hij wil je niet alleen redden, maar ook vertegenwoordiger van Zijn Koninkrijk maken. Wie is Jezus eigenlijk? Wil jij echt Jezus hebben die Hij echt is? Dat is de vraag...

 

Gebed: Heere Jezus, U bent de Christus. Maar ik wil U geen Christus maken op mijn manier, wees Christus op Uw manier en ga Uw gaan en kom tot Uw doel met mij en de schepping.

Plaats reactie


Beveiligingscode
Vernieuwen

Elke dag 5 minuten met God

In de stilte - Heersen over Gods Meesterwerk

 

"En God zei: Laten Wij mensen maken naar Ons beeld, naar Onze gelijkenis; en laten zij heersen over de vissen van de zee, over de vogels in de lucht, over het vee, over heel de aarde, en over al de kruipende dieren die over de aarde kruipen." (Genesis 1:24)

Hoe was gisteren je moment van stilte met God. Het moment van stille verwondering dat God besloot om jou te maken. Nu weet ik dat er ook mensen zijn die dan zeggen: “Maar er is niets meer van dat plan van God overgebleven en zo blij zal God niet met mij zijn, ik doe niet zoveel goed.” Ergens denk ik dat ik die gedachte begrijp, maar toch is God, na de zondeval doorgegaan met het maken van mensen.
Lees meer...

Aanmelden 'Elke dag 5 minuten met God'

Meld je aan voor het dagelijkse mailabonnement 'Elke dag 5 minuten met God'. 
Aanmelden mailabonnement

Bijbelgedeelte

Onderstaand Bijbelgedeelte behoort bij de 'Elke dag 5 minuten met God' van vandaag.

  

Genesis 1:25-2:3

 24 En God zei: Laat de aarde levende wezens naar hun soort voortbrengen: vee, kruipende dieren en wilde dieren van de aarde, naar zijn soort! En het was zo.
 25 En God maakte de wilde dieren van de aarde naar hun soort, het vee naar hun soort, en alle kruipende dieren van de aardbodem naar hun soort. En God zag dat het goed was.
 26 En God zei: Laten Wij mensen maken naar Ons beeld, naar Onze gelijkenis; en laten zij heersen over de vissen van de zee, over de vogels in de lucht, over het vee, over heel de aarde en over al de kruipende dieren die over de aarde kruipen!
 27 En God schiep de mens  naar Zijn beeld; naar het beeld van God schiep Hij hem;  mannelijk en vrouwelijk schiep Hij hen. Lees meer...

Tweets Theo de Koning @TJD_de_Koning

Aanbevolen

Youtube-kanaal

www.eindeloosgelukkig.nl

Eindeloos gelukkig - Copyright © 2015. All Rights Reserved.

IBAN rekeningnummer: NL81 RABO 0301 9254 53 t.n.v. T.J.D. de Koning inzake 'Eindeloos gelukkig' te Nieuw-Lekkerland

Eindeloos gelukkig is financiëel geheel afhankelijk van giften. Elke gift is daarom van harte welkom