Beslist veilig

 

"En Ik geef hun eeuwig leven; en zij zullen beslist niet verloren gaan in eeuwigheid en niemand kan ze uit Mijn hand rukken." (Johannes 10:28)

 

Hoe zeker ben jij van je eeuwige toekomst? Dit is een vraag die voor heel veel mensen een vraag is waar ze eigenlijk niet graag over nadenken. Want je eeuwige toekomst heeft alles te maken met de zekerheid van de vergeving van je zonden. En misschien kun je zeggen dat je in Jezus gelooft, maar ergens zit er diep van binnen een stem die zegt: "Dat kunt je wel denken, maar het gaat in je leven nog zo vaak fout, als jij echt een kind van God bent, dan klopt dit echt niet."

 

 

Jezus is de Goede Herder die is gekomen om leven te brengen en overvloed. Maar hoe zeker ben je nu op het moment dat Jezus de Herder is die je bent gaan volgen? Want als je bij een verkeerde herder loopt, kun je toch ook kiezen om over te stappen naar Jezus? Dus hoe zeker ben je dan eigenlijk van je zaak? Want als jij jezelf een beetje kent, dan weet je toch dat je makkelijk verdwaalt?

 

En toch zegt Jezus vandaag iets anders tegen je. Tegen degenen die twijfelen of ze wel echt behouden aankomen zegt Jezus: Degenen die Mijn stem horen en Mij volgen, die zullen beslist niet verloren gaan. Dat horen van de stem van Jezus is geloof hechten aan de woorden van Jezus. En Jezus zegt: Ik geef Mijn leven voor Mijn schapen. Dat zegt Jezus. Als jij dat gelooft dat Jezus voor jou Zijn leven gaf, dan heb jij door dat geloof het leven in Zijn Naam ontvangen.

 

En tegen jou zegt Jezus: "Je zult beslist niet verloren gaan." En dan blijft de vraag hoe dat mogelijk is? Want als jij de verkeerde kant op gaat lopen? Dan zegt Jezus dat Hij Zijn schapen nooit uit Zijn hand zal laten vallen. Er zijn er, ook in de tijd van Jezus, die om de wonderen achter Jezus aanliepen, maar Jezus heeft het hier over degenen die aan Zijn woorden geloof hechten. Die geloven dat alleen door Jezus het eeuwige leven zeker is. Dan ben je in de handen van Jezus. En nooit zullen Zijn schappen ooit uit Zijn hand gerukt worden. 

 

Welke andere herder het ook probeert om je los te rukken van Jezus, Hij staat Zelf voor je in. Jezus zal het nooit toelaten dat de Zijnen de prooi zullen worden van een ander. Satan kan wel wat uitrichten, maar uiteindelijk zal hij nooit het behoud van de schapen van Jezus kunnen roven.

 

De troost van de gelijkenis van de Goede Herder is dat dit ècht de Goede Herder is. Deze Herder zal met alle zekerheid Zijn schapen behouden laten Thuiskomen. En ook Zijn Vader is erbij betrokken. Zowel de handen van Jezus, als de handen van de Vader zijn om de gelovigen heen geklemd. Je bent echt veilig en hoe dichter je bij Jezus blijft, hoe meer dat je dit geloof ook zult ervaren. Je valt nooit meer uit Zijn handen, maar als je dit niet zo ervaart, blijf dan eens dichter bij Jezus!

 

Gebed: Goede Herder, U laat mij nooit meer los. Maar soms kan ik dit niet geloven en twijfel ik. Ik bid U om dichter bij U te blijven en echt te geloven dat U mij nooit loslaat! Ik ben in Uw handen altijd veilig.

Plaats reactie


Beveiligingscode
Vernieuwen

Tijd met God

Met Jezus opgestaan

 

"Ik ben met Christus gekruisigd; en niet meer ik leef, maar Christus leeft in mij; en voor zover ik nu in het vlees leef, leef ik door het geloof in de Zoon van God,  Die mij heeft liefgehad en Zichzelf voor mij heeft overgegeven." (Galaten 2:20)

Met de Heer begraven en weer opgestaan. De zin van die lied zullen velen lezers herkennen. En juist nu het weer Pasen is geworden, ligt voor ons gevoel natuurlijk de nadruk op ‘opgestaan’. En tegelijk, is het de vraag in hoeverre wij dit ook echt ervaren, beleven en vooral hoe wij dit leven. Klopt het dat ons leven een opstandingsleven is? Of leven wij nog meer bij Golgotha, dan bij het open graf? Want dat is wel een groot verschil.
Lees meer...

Aanmelden 'Tijd met God'

Meld je aan voor het gratis mailabonnement 'Tijd met God'. 
Aanmelden mailabonnement

Bijbelgedeelte

Onderstaand Bijbelgedeelte behoort bij 'Tijd met God' van dit moment.

 

Galaten 2:15-21

 15 Wij, die van nature Joden zijn, en geen zondaars uit de heidenen,
 16  weten dat een mens niet gerechtvaardigd wordt uit werken van de wet, maar door het geloof in Jezus Christus. En ook wij zijn in Christus Jezus gaan geloven, opdat wij gerechtvaardigd zouden worden uit het geloof van Christus en niet uit werken van de wet.  Immers, uit werken van de wet wordt geen vlees gerechtvaardigd. 
 17 Maar als wij, die in Christus verlangen gerechtvaardigd te worden, ook zelf zondaars blijken te zijn, is Christus dan een dienaar van de zonde? Volstrekt niet!

Lees meer...

Tweets Theo de Koning @TJD_de_Koning

Aanbevolen

Youtube-kanaal

www.eindeloosgelukkig.nl

Eindeloos gelukkig - Copyright © 2015. All Rights Reserved.

IBAN rekeningnummer: NL81 RABO 0301 9254 53 t.n.v. T.J.D. de Koning inzake 'Eindeloos gelukkig' te Nieuw-Lekkerland

Eindeloos gelukkig is financiëel geheel afhankelijk van giften. Elke gift is daarom van harte welkom