Echt kennen

 

"Ik ben de Goede Herder en Ik ken de Mijnen en word door de Mijnen gekend, zoals de Vader Mij kent en Ik de Vader ken." (Johannes 10:14 en 15a)

 

Jezus is de Herder bij uitstek. Er is gewoonweg geen betere herder te vinden. Jezus kent je! Twee keer komt deze troost in dit gedeelte duidelijk naar voren. Hij kent je als Hij bij de schaapskooi aankomt om Zijn schapen mee te nemen, maar nu het gaat over het karakter van de Goede Herder, blijkt dat Hij Zijn schapen ook kent. Zoals de Vader Jezus kent, zo kent Jezus Zijn schapen. Op dezelfde manier! Zoals de Vader Jezus liefheeft en Hem in Zijn liefde kent, zo kent Jezus ook Zijn schapen.

Ik moet eerlijk zeggen dat ik altijd enorm veel moeite heb om mijn catechisanten bij naam te kennen. Als ik een nieuwe groep heb, duurt het echt heel lang voordat ik ze echt ken. Natuurlijk zijn er altijd die je wat sneller kent, maar dat heeft meestal wel een reden. Maar de Goede Herder kent ieder schaap. Zoals de Vader het karakter van Jezus kent, zo kent Jezus Zijn schapen. En weet je, dat is een enorme troost. Jezus weet de momenten waarop jij dreigt af te haken. Hij kent jou namelijk en niet alleen je naam, maar door en door.

 

Ik weet niet wat voor soort schaap jij bent, ik weet ook niet waar jij in je kudde loopt en ook niet waarom je daar precies loopt, maar Jezus weet jou, te midden van al die andere schapen, precies te vinden. Hij weet ook wat jij zo moeilijk vindt, maar ook waar jij geneigd bent om te verdwalen. De Goede Herder kent Zijn schapen en houdt ze in het oog, net zoals de Vader Zijn Zoon in het oog hield.

 

En misschien is het al lang geleden dat jij de nabijheid van de Herder voelde. Komt het misschien omdat je al lang vergeten bent dat je echt de Herder moet zien, zodat je precies weet hoe de Herder is en hoe Hij reageert? Dat is wel heel vaak de reden waardoor wij het gevoel kunnen hebben dat Jezus ons niet ziet en niet van onze moeiten af weet. Maar Jezus zegt ook dat zoals Hij Zijn Vader kent, de schapen ook de Herder kennen.

 

En dat kennen, kan echt maar op ene manier: Heel veel met de Herder omgaan, heel goed opletten hoe de Herder doet en welke keuzes Hij maakt, heel goed opletten ook hoe Hij met wonden omgaat. Want de Goede Herder wijst Zijn schapen niet af. Hij traint je wel om echt op Hem gericht te blijven. Hij blijft wel bezig dat je Hem zo goed kent, dat je nooit meer aan Hem zal twijfelen, ook al zegt je gevoel soms iets totaal anders. 

 

Dit is de Goede Herder, Hij maakt werk van Zijn schapen. Hij doorgrond ze, om precies te weten wat ze nodig hebben. Zo'n Herder is Jezus en Hij verlangt naar schapen die ook werk van Hem maken. Hoe meer je leert van de Herder, hoe minder je hoeft te verdwalen en hoe minder je hoeft te twijfelen: Hij is de Goede Herder.

 

Gebed: Goede Herder, ik dank U dat U mij door en door en door kent. Het ontbreekt er bij mij maar al te vaak aan om U zo te kennen. Ik wil U meer en beter leren kennen zodat ik nooit twijfel dat U mijn Goede Herder bent.

Plaats reactie


Beveiligingscode
Vernieuwen

Tijd met God

Met Jezus opgestaan

 

"Ik ben met Christus gekruisigd; en niet meer ik leef, maar Christus leeft in mij; en voor zover ik nu in het vlees leef, leef ik door het geloof in de Zoon van God,  Die mij heeft liefgehad en Zichzelf voor mij heeft overgegeven." (Galaten 2:20)

Met de Heer begraven en weer opgestaan. De zin van die lied zullen velen lezers herkennen. En juist nu het weer Pasen is geworden, ligt voor ons gevoel natuurlijk de nadruk op ‘opgestaan’. En tegelijk, is het de vraag in hoeverre wij dit ook echt ervaren, beleven en vooral hoe wij dit leven. Klopt het dat ons leven een opstandingsleven is? Of leven wij nog meer bij Golgotha, dan bij het open graf? Want dat is wel een groot verschil.
Lees meer...

Aanmelden 'Tijd met God'

Meld je aan voor het gratis mailabonnement 'Tijd met God'. 
Aanmelden mailabonnement

Bijbelgedeelte

Onderstaand Bijbelgedeelte behoort bij 'Tijd met God' van dit moment.

 

Galaten 2:15-21

 15 Wij, die van nature Joden zijn, en geen zondaars uit de heidenen,
 16  weten dat een mens niet gerechtvaardigd wordt uit werken van de wet, maar door het geloof in Jezus Christus. En ook wij zijn in Christus Jezus gaan geloven, opdat wij gerechtvaardigd zouden worden uit het geloof van Christus en niet uit werken van de wet.  Immers, uit werken van de wet wordt geen vlees gerechtvaardigd. 
 17 Maar als wij, die in Christus verlangen gerechtvaardigd te worden, ook zelf zondaars blijken te zijn, is Christus dan een dienaar van de zonde? Volstrekt niet!

Lees meer...

Tweets Theo de Koning @TJD_de_Koning

Aanbevolen

Youtube-kanaal

www.eindeloosgelukkig.nl

Eindeloos gelukkig - Copyright © 2015. All Rights Reserved.

IBAN rekeningnummer: NL81 RABO 0301 9254 53 t.n.v. T.J.D. de Koning inzake 'Eindeloos gelukkig' te Nieuw-Lekkerland

Eindeloos gelukkig is financiëel geheel afhankelijk van giften. Elke gift is daarom van harte welkom