"Belijd elkaar de overtredingen en bid voor elkaar, opdat u gezond wordt. Een krachtig gebed van een rechtvaardige brengt veel tot stand." (Jakobus 5:16) 

Zouden we de biecht weer moeten instellen? Die vraag komt bij mij op als ik dit vers lees van Jakobus. Het laatste gedeelte van zijn brief zetten wij over het algemeen helemaal in het teken van genezing en ziekenzalving. Deels klopt dat ook wel, maar eigenlijk zegt Jakobus veel meer dan dat. Je zou je kunnen afvragen wat er nu zo bijzonder aan die zalfolie is bij zieken. Er leeft soms de gedachte dat als we nu maar zalven in de Naam van Jezus dat er een wonder gebeurt. Maar Jakobus stelt niet dat genezing door de zalfolie tot stand komt.

 

Het laatste gedeelte van Jakobus komt voort uit het vorige gedeelte. Daar ging het over volharding en geduld tot de dag dat Jezus gaat terugkomen. En dan vervolgt hij: "Is er iemand onder u in lijden? Laat hij bidden." Dit staat niet los van de volharding en geloof, waar Jakobus het op dat moment net over heeft gehad. Dat hoort er dus bij. Dat bidden bij ziekte en lijden, is volhardend bidden in geloof. Dat moet wel even gezegd zijn. Dat is dus niet eerst de dokter, maar eerst gebed. Vervolgens trekt hij het door op ziekte, maar eigenlijk was hij daar al mee begonnen met het lijden.  

Die ouderlingen of oudsten roepen we om te bidden en met olie te zalven. Maar die zalfolie is slechts een teken en niet meer dan dat. Het gelovige gebed zal de zieke behouden en dan zal de Heere de zieke oprichten. Het moment is aan God, maar onze verantwoordelijkheid is het gelovige gebed. En dat is niet het gebed dat we wel geloven in Jezus, maar dat is gelovig bidden met geloof in genezing. Maar opmerkelijk is dan dat Jakobus daar niet mee stopt. Hij stelt ook dat ziekte het gevolg kan zijn omdat we elkaar de zonden niet belijden. 

Zonden die niet beleden zijn, zouden de genezing wel eens in de weg kunnen staan. Dat is wat anders dan dat je tegen de zieke zegt: "Je gelooft niet genoeg en daardoor genees je niet." Die opmerking is uiterst schadelijk en maakt veel kapot in onze tijd. Nergens vraagt God aan de zieke om geloof in genezing, maar altijd aan de bidder. Wat wel in de weg kan staan is dus dat zonden niet beleden zijn. Niet alleen richting God, maar ook niet aan elkaar. Dan hoor ik mensen zeggen: "Als je dat wilt, wordt er misbruik gemaakt van wat je deelt." Ik begrijp hier echt niets van! Als we elkaar niet veroordelen, zoals Jakobus al eerder schreef, dan kunnen we elkaar onze zonden en misstappen gewoon vertellen. Dan verdwijnt schaamte, omdat iedereen gelijk is en we veilig zijn bij elkaar! 

Het wordt tijd dat we mensen worden zonder geheimen, binnen Gods familie! Dit klinkt heel eng, maar het is een vrijheid waarin we leren om elkaar met alles te accepteren. Geheimen in je leven zijn dodelijk! Op allerlei gebied, maar ook met ziekte. Geheimen in je leven maken alles kapot. Dat mogen we doorbreken, want geheimen gijzelen je! Durven wij zo'n veilige plaats te zijn voor elkaar, zodat genezing ook hierdoor kan werken? 

Gebed: Vader, ik dank U dat het Uw plan is dat de gemeente van Jezus Christus net zo veilig zou moeten zijn dan U Zelf! Leer ons elke vorm van oordeel af, zodat we elkaar, onvoorwaardelijk durven vertrouwen.

 

 

 

 

Mailabonnement

Meld je aan voor het gratis mailabonnament 'Tijd met God', zodat je elke nieuwe overdenking, aangevuld met andere bezinnende onderwerpen direct in je mailbox krijgt.

Klik hier om je aan te melden

 Bijbelgedeelte bij de laatste
'Tijd met God'

 


Lukas 10:1-11

1 Hierna wees de Heere nog zeventig anderen aan en zond hen twee aan twee voor Zijn aangezicht uit naar iedere stad en plaats waar Hij komen zou.
2 Hij zei dan tegen hen:  De oogst is wel groot, maar er zijn weinig arbeiders. Bid daarom tot de Heere van de oogst dat Hij arbeiders in Zijn oogst uitzendt.
3  Ga heen, zie, Ik zend u als lammeren te midden van de wolven.
4  Neem geen beurs, geen reiszak en geen sandalen mee,  en groet niemand onderweg.
5  En welk huis u ook maar binnengaat, zeg eerst: Vrede zij dit huis!
6 En als daar een zoon van vrede is, zal uw vrede op hem rusten. Zo niet, dan zal uw vrede tot u terugkeren.
7 Blijf in dat huis en eet en drink wat u door hen voorgezet wordt,  want de arbeider is zijn loon waard. Ga niet van het ene huis naar het andere huis.
8 En welke stad u ook maar binnengaat en men ontvangt u, eet wat u voorgezet wordt,
9 genees de zieken die daar zijn, en zeg tegen hen: Het Koninkrijk van God is dicht bij u gekomen.
10 Maar welke stad u ook maar binnengaat en men ontvangt u niet, ga naar buiten, de straat op, en zeg:
11 Zelfs het stof uit uw stad dat aan ons kleeft, schudden wij tegen u af. Maar weet dit, dat het Koninkrijk van God dicht bij u is gekomen.
 

Eindeloos gelukkig

Eindeloos gelukkig worden begint door te wandelen in de bestemming die God voor jou heeft op aarde om uiteindelijk, door het geloof in Jezus, straks eindeloos gelukkig in de hemel te leven met God. 

Bijbelonderwijs

Om de Bijbel begrijpen willen wij je helpen door de Bijbel op een praktische manier uit te leggen. Het is ook mogelijk om je aan te melden voor een gratis mailabonnement op 'Tijd met God'.

Geloofsopbouw

Bij geloofsopbouw gaat het erom dat je groeit in discipelschap. We geven je handvaten om je geloof echt te leven en we proberen je op allerlei manieren te prikkelen om na te denken over allerlei zaken.

Trainingen

Naast onderwijs via internet geven we ook trainingen op locatie om je als discipel van Jezus toe te rusten. Dit kunnen (s)preekbeurten, korte trainingen of langere trainingen zijn voor verschillende doelgroepen.

Activiteiten

10 feb 2019
10:00 - 11:30
Theo de Koning spreekt in Scheveningen
17 feb 2019
17:00 - 18:30
Theo de Koning spreekt in Echo, Rotterdam
24 feb 2019
10:00 - 11:30
Theo de Koning spreekt in Hoek (Zeeland)
03 mrt 2019
09:30 - 11:00
Theo de Koning spreekt in Waarder
17 mrt 2019
10:00 - 11:30
Theo de Koning spreekt in Acquoy

Podcast kanaal Eindeloos gelukkig

Recentste 'Tijd met God'

Kerk van Jezus - Een discipel oordeelt niet

"Ik zeg u dat het voor Sodom verdraaglijker zal zijn op die dag dan voor die stad." (Lukas 10:12)

Wat een woorden in deze tekst, maar hoe vaak ook verkeerd begrepen. Hoe ga je om met weigeraars van het Evangelie? Het is niet eenvoudig om een goed antwoord te geven op deze vraag. Hoewel het vroeger, en in sommige kringen nog steeds, gebeurde dat er dan werd gezegd: "Als je niet gelooft ga je naar de hel", is dit niet wat Jezus een discipel leert. Jezus leert ons op een heel andere manier reageren. Het oordeel ligt namelijk nooit bij ons, maar dat is een zaak van God Zelf. Daar hebben wij niets over te zeggen. Het zou kunnen zijn dat je dan zegt: "Maar Jezus zegt toch dat het Sodom, Tyrus en Sidon verdraaglijker zal zijn in de dag van het oordeel dan degenen die het Evangelie weigeren?" Ja, zoiets lijkt Hij wel te zeggen, maar dan moeten we daar toch nog even beter naar kijken.

Lees meer...

Eindeloos gelukkig is financiëel geheel afhankelijk van giften. Elke gift is daarom van harte welkom.
IBAN rekeningnummer: NL81 RABO 0301 9254 53 t.n.v. T.J.D. de Koning inzake 'Eindeloos gelukkig' te Nieuw-Lekkerland

© 2019 Eindeloos gelukkig - All Rights Reserved | Hosted by www.sth.nu