Zet je tuin open voor je Liefste

 

"Laat Mijn Liefste in Zijn tuin komen en eten van zijn beste vruchten." (Hooglied 4:15-16)

 

De Bruidegom is in Zijn loflied op Zijn bruid geëindigd met het beeld van een tuin. Ze is als een tuin met allemaal kruiden en specerijen. Wat een vergelijk is dit. De Koning ziet Zijn bruid als een tuin vol van geuren en kleuren. Zij is een paradijs op zichzelf. Als je bedenkt dat Jezus op deze manier  Zijn bruid, Zijn gelovige ziet, dan word je er stil van. En wat is dan het antwoord van de bruid? Ze begint eerst haar Liefste aan te spreken als de bron van de tuinen. Door Hem, is haar tuin een paradijs.

 

Doordat Jezus de bron is van ons bestaan, is ons leven vol van leven, vol van genade en vol van heerlijkheid. Jezus kan, omdat Hij de bron is, genieten van wie wij zijn. En eigenlijk heeft de bruid dan maar één verlangen. Ze is als een tuin die volop in bloei staat, maar ook nog een tuin die is afgesloten en beschermd. Niemand kan er nog bij komen. Maar ze draagt wel vruchten, omdat haar Liefste, haar Bron is.

 

Het verlangen dat er dan ontstaat is dat haar Liefste de geuren van die vruchten ook zou ruiken. Dat is natuurlijk beeldspraak, maar het laat wel, in het beeld dat de Bruidegom inzet, zien waar de bruid naar verlangt. Ze vraagt en verlangt dan ook naar de wind. En of deze twee soorten wind iets speciaals te zeggen hebben is maar de vraag. Het gaat er vooral om dat de geuren in beweging komen. En tegelijk zet ze haar tuin open. Haar bestaan is niet meer alleen voor zichzelf, maar haar Liefste mag in haar tuin komen. Hij mag deelgenoot zijn van haar vruchten en van de geuren die dit voortbrengt.

 

De vruchten van geloof zijn geen vruchten die door ons toedoen te stand zijn gekomen. Vruchten van geloof zijn tot stand gekomen door de Bron van het Leven. Jezus is de Bron en oorzaak van elke vrucht in ons leven. Maar mag Hij dan ook als Bruidegom in onze tuin komen, mag Hij ons helemaal bezitten als Zijn bruid. De vruchten van geloof die ontvangen we niet voor onszelf, ze zijn geen betaalmiddel voor de hemel, maar ze zijn voor Jezus Zelf. Hij heeft recht op onze vruchten en Hij verlangt om de geuren van onze vruchten te ruiken.

 

Durven we Jezus te verwachten en uit te nodigen om in onze tuin echt te komen. We kunnen soms wel zeggen dat we uitzien naar de wederkomst en dat we Jezus werkelijk verwachten, maar is Hij echt welkom? Hoe staan onze vruchten ervoor? De bruid twijfelde niet om haar tuin voor Hem open te zetten. Ze wilde niets liever, maar misschien is de Bron in onze tuin wel eens afgesloten, waardoor de vruchten achterblijven. Er is wel leven, maar echt geloven dat Jezus' liefde ongeremd op je af komt en dat Hij verlangt naar jouw liefde voor Hem, dat is soms wel een grote stap. Maar lees dan nog eens het eerste gedeelte van dit hoofdstuk en besef hoe ontzettend veel Jezus je liefheeft!

 

Gebed: Mijn Liefste, ik ze mijn tuin helemaal voor U open. Kom binnen, neem mij, verover mij en al mijn vruchten zijn voor U. Het Zijn Uw vruchten, die ik mag dragen. En laat de wind maar waaien zodat U mijn vruchten al op grote afstand kunt ruiken.

Plaats reactie


Beveiligingscode
Vernieuwen

Tijd met God

Met Jezus opgestaan

 

"Ik ben met Christus gekruisigd; en niet meer ik leef, maar Christus leeft in mij; en voor zover ik nu in het vlees leef, leef ik door het geloof in de Zoon van God,  Die mij heeft liefgehad en Zichzelf voor mij heeft overgegeven." (Galaten 2:20)

Met de Heer begraven en weer opgestaan. De zin van die lied zullen velen lezers herkennen. En juist nu het weer Pasen is geworden, ligt voor ons gevoel natuurlijk de nadruk op ‘opgestaan’. En tegelijk, is het de vraag in hoeverre wij dit ook echt ervaren, beleven en vooral hoe wij dit leven. Klopt het dat ons leven een opstandingsleven is? Of leven wij nog meer bij Golgotha, dan bij het open graf? Want dat is wel een groot verschil.
Lees meer...

Aanmelden 'Tijd met God'

Meld je aan voor het gratis mailabonnement 'Tijd met God'. 
Aanmelden mailabonnement

Bijbelgedeelte

Onderstaand Bijbelgedeelte behoort bij 'Tijd met God' van dit moment.

 

Galaten 2:15-21

 15 Wij, die van nature Joden zijn, en geen zondaars uit de heidenen,
 16  weten dat een mens niet gerechtvaardigd wordt uit werken van de wet, maar door het geloof in Jezus Christus. En ook wij zijn in Christus Jezus gaan geloven, opdat wij gerechtvaardigd zouden worden uit het geloof van Christus en niet uit werken van de wet.  Immers, uit werken van de wet wordt geen vlees gerechtvaardigd. 
 17 Maar als wij, die in Christus verlangen gerechtvaardigd te worden, ook zelf zondaars blijken te zijn, is Christus dan een dienaar van de zonde? Volstrekt niet!

Lees meer...

Tweets Theo de Koning @TJD_de_Koning

Aanbevolen

Youtube-kanaal

www.eindeloosgelukkig.nl

Eindeloos gelukkig - Copyright © 2015. All Rights Reserved.

IBAN rekeningnummer: NL81 RABO 0301 9254 53 t.n.v. T.J.D. de Koning inzake 'Eindeloos gelukkig' te Nieuw-Lekkerland

Eindeloos gelukkig is financiëel geheel afhankelijk van giften. Elke gift is daarom van harte welkom