Eén blik van jouw ogen

 

"U hebt Mijn hart veroverd, Mijn zuster, Mijn bruid, u hebt Mijn hart veroverd met één blik van uw ogen." (Hooglied 4:1-14)

 

Wat moet de Koning in Hooglied helemaal tot over Zijn oren verliefd zijn geweest op dat zwarte meisje. Zij is in Zijn ogen helemaal volmaakt. Alles is volmaakt goed en zuiver. Alles is mooi aan haar. Hij weet in dit gedeelte de woorden niet bij elkaar te rapen als het gaat over de schoonheid van Zijn liefste. En dat van een Koning, die Zijn waardigheid toch echt moet houden. En dat van een Koning die op een meisje als dit toch onmogelijk kan vallen.

Ik denk dat we deze eerste verzen van hoofdstuk 4 eens moeten lezen, betrokken op hoe Jezus naar jou wil kijken door het geloof in Hem. Je moet elk vers echt lezen en doe het maar hardop! Spreek elke tekst uit! Alles aan jou ziet Hij, in Zichzelf, als volkomen volmaakt. Deze bruid heeft aan zichzelf echt wel onvolkomenheden gezien. En als Jezus vanuit Zijn heiligheid naar je kijkt, ziet Hij ook genoeg. Maar als Jezus in Zijn liefde naar je kijkt, dan ziet Hij niets anders dan alleen maar pracht en schoonheid.

 

Jezus zegt het tegen je: Je bent mooi!! En Hij verlangt dat we uit de woestijn van Libanon met Hem gaan. Dat is hoe Jezus je ziet. Dit verhaal van Koning Salomo, is ook het verhaal van Jezus en Zijn gemeente. Als Jezus in liefde kijkt, ziet Hij geen enkel gebrek meer.

 

En hoe het zover is gekomen? Waar deze liefde vandaan komt en waar deze is ontstaan? Door in geloof op Jezus te zien. Dit meisje uit Hooglied had haar ogen geslagen op de Koning. Hoeveel vertrouwen moet dat meisje hebben gehad om dit te durven. Het gaat wel over de grootste Koning van dat moment. En hoeveel vertrouwen moeten wij hebben in de Koning van de koningen? Dan duizelt het ons, want als Jezus Zijn liefde wil geven, als Hij dat wil doen aan mij, aan ons... Dat kan toch eigenlijk niet. En toch in geloof dat de liefde van God zo groot is dat Hij Zijn Zoon stuurde naar deze wereld, in die liefde mogen we geloven dat we Hem verliefd in het geloof mogen aankijken.

 

Die verliefde geloofsblik maakt dat we het hart van de Koning veroveren. Dat maakt dat Jezus hart wegsmelt van liefde voor jou. Dat is onze Koning, als wij durven geloven in Zijn liefde voor ons en Hem in oprechtheid slechts aankijken, dan laat Hij Zijn hart veroveren. Dit kan alleen maar in geloof, dit kan niet met ons gevoel, niet met ons verstand, maar in geloof is het mogelijk. Als ons voelen en al ons denken maakt dat we het nooit kunnen of durven, maar de waarheid is dat we mogen geloven in Zijn liefde.

 

Dit is voor deze bruid echt een stap in geloof geweest, net zo als het voor ons een stap in geloof is, om Jezus op Zijn Woord te geloven dat Zijn liefde er echt voor ons is. En dan maar één blik op Jezus en dan roept Jezus het uit: Hoe mooi is jouw liefde, Mijn liefste.

 

Gebed: Mijn Liefste, ik geloof, ik geloof, ja ik geloof dat U mij in Uw liefde ziet en ik kijk U in geloof aan en weet dat U Uw hart hebt laten veroveren door mij.

Plaats reactie


Beveiligingscode
Vernieuwen

Tijd met God

Met Jezus opgestaan

 

"Ik ben met Christus gekruisigd; en niet meer ik leef, maar Christus leeft in mij; en voor zover ik nu in het vlees leef, leef ik door het geloof in de Zoon van God,  Die mij heeft liefgehad en Zichzelf voor mij heeft overgegeven." (Galaten 2:20)

Met de Heer begraven en weer opgestaan. De zin van die lied zullen velen lezers herkennen. En juist nu het weer Pasen is geworden, ligt voor ons gevoel natuurlijk de nadruk op ‘opgestaan’. En tegelijk, is het de vraag in hoeverre wij dit ook echt ervaren, beleven en vooral hoe wij dit leven. Klopt het dat ons leven een opstandingsleven is? Of leven wij nog meer bij Golgotha, dan bij het open graf? Want dat is wel een groot verschil.
Lees meer...

Aanmelden 'Tijd met God'

Meld je aan voor het gratis mailabonnement 'Tijd met God'. 
Aanmelden mailabonnement

Bijbelgedeelte

Onderstaand Bijbelgedeelte behoort bij 'Tijd met God' van dit moment.

 

Galaten 2:15-21

 15 Wij, die van nature Joden zijn, en geen zondaars uit de heidenen,
 16  weten dat een mens niet gerechtvaardigd wordt uit werken van de wet, maar door het geloof in Jezus Christus. En ook wij zijn in Christus Jezus gaan geloven, opdat wij gerechtvaardigd zouden worden uit het geloof van Christus en niet uit werken van de wet.  Immers, uit werken van de wet wordt geen vlees gerechtvaardigd. 
 17 Maar als wij, die in Christus verlangen gerechtvaardigd te worden, ook zelf zondaars blijken te zijn, is Christus dan een dienaar van de zonde? Volstrekt niet!

Lees meer...

Tweets Theo de Koning @TJD_de_Koning

Aanbevolen

Youtube-kanaal

www.eindeloosgelukkig.nl

Eindeloos gelukkig - Copyright © 2015. All Rights Reserved.

IBAN rekeningnummer: NL81 RABO 0301 9254 53 t.n.v. T.J.D. de Koning inzake 'Eindeloos gelukkig' te Nieuw-Lekkerland

Eindeloos gelukkig is financiëel geheel afhankelijk van giften. Elke gift is daarom van harte welkom