"Onderwerp u dan aan God. Bied weerstand tegen de duivel en hij zal van u wegvluchten. Nader tot God, en Hij zal tot u naderen. Reinig de handen, zondaars, en zuiver de harten, dubbelhartigen." (Jakobus 4:7 en 8) 

Je gaat je ondertussen bij Jakobus wel behoorlijk afvragen wie de lezers van zijn brief zijn. Je kunt zelfs in twijfel gaan trekken dat het echte gelovigen zijn. De zonden die hij noemt, die liegen er echt niet om. Conflicten, benijden van elkaar, verkeerde hartstochten, overspelige mannen en vrouwen, vriendschap met de wereld en afgunst. Dit heeft echt niets meer met geloof te maken. Zo ging het er toen aan toe. Hij noemt hen zelfs zondaars. Een term die je in het hele Nieuwe Testament niet tegenkomt voor gelovigen. Dat geeft wel te denken.

 

Wat gebeurt er eigenlijk met al die dingen die hij noemt? Gezien de opdracht die hij geeft, is het wel duidelijk wat er echt aan de hand is. Hij roept op om te onderwerpen aan God. Dit heeft alles met gehoorzaamheid te maken. En niet halve gehoorzaamheid, maar absolute gehoorzaamheid. En wat zegt hij er dan bij: Bied weerstand tegen de duivel en hij zal van je vluchten. 

Dit zijn woorden van het allergrootste belang, want dat is wat er gebeurt bij al die dingen die Jakobus noemt. Zonden daar zit satan achter. Het is verleiding in de gemeente, het heeft het doel om te gemeente kapot te maken van binnenuit. Dat doet satan en wat is er makkelijker dan conflicten en grote zonden? Jakobus is duidelijk: Weersta hem! Direct en duidelijk. Ook als gelovige blijft dit gelden. We moeten satan altijd weerstaan en telkens als hij weer probeert te verleiden, moeten we hem wegsturen. Hoe radicaal doe je dit eigenlijk?  

Misschien dat satan het bij jou niet op die manier doet zoals Jakobus hier zegt. Misschien doet hij het bij gelovigen wel op een andere manier, omdat dat beter werkt. Het is misschien wel veel makkelijker om gelovigen in eindeloze theologische discussies te laten verzanden, dan is er ook geen groei en zijn er ook koude harten. Of misschien doet hij het wel door je een ongelofelijk 'moet-drang-voor-het-evangelie' op te leggen. Weersta satan! Dan zal hij vluchten. Spreek hem in de Naam van Jezus gewoon aan en gebied hem te wijken. Laat hem merken dat je geen ontzag voor hem hebt en dat hij niets bij je te zoeken heeft. 

Weet je wat het tegenovergestelde is van het wegvluchten van satan? Dat is het naderen van God tot jou. Waar jij satan geen ruimte geeft, je onderwerpt aan God, dan nader je daarmee ook tot God en het omgekeerde van wat satan doet, zal God doen: Hij zal tot jou naderen! Dat is wat er geestelijke gebeurd. Je moet satan niet alleen weerstaan om hem weg te krijgen, maar je geeft daarmee juist ruimte om God dichtbij te laten komen. Als je God laat zien dat je de verleidingen en zonden van satan niet accepteert, je richt op Hem, dan komen we terug bij dat bidden. Dan wordt namelijk je bidden ook zoals God bedoelt. Dan wijken namelijk al die dingen die Jakobus noemt. En God zal nabij je komen.  

Gebed: Vader, ik gebied satan in de Naam van Jezus dat hij mij op geen enkele, maar dan ook echt op geen enkele manier meer lastig zal vallen, ik richt mij totaal op U, zodat U tot mij zult komen.

 

 

 

 

 

 Bijbelgedeelte bij de laatste
'Tijd met God'

 


Psalm 51

1 Een psalm van David, voor de koorleider;
2 toen de  profeet Nathan bij hem was gekomen, nadat hij bij  Bathseba was gekomen.
3 Wees mij genadig, o God, overeenkomstig Uw goedertierenheid, delg mijn overtreding uit overeenkomstig Uw grote barmhartigheid.
4 Was mij schoon van mijn ongerechtigheid, reinig mij van mijn zonde.
5 Want ík ken mijn overtredingen, mijn zonde staat mij voortdurend voor ogen.
6 Tegen U, U alleen, heb ik gezondigd, ik heb gedaan wat kwaad is in Uw ogen, zodat U rechtvaardig bent wanneer U rechtspreekt en rein bent wanneer U oordeelt.
7 Zie, ik ben in ongerechtigheid geboren, in zonde heeft mijn moeder mij ontvangen.
8 Zie, U vindt vreugde in waarheid in het binnenste, in het verborgene maakt U mij wijsheid bekend.
9 Ontzondig mij met  hysop, dan zal ik rein zijn, was mij, dan zal ik witter zijn dan sneeuw.
10 Doe mij vreugde en blijdschap horen; laat de beenderen zich verheugen die U verbrijzeld hebt.
11 Verberg Uw aangezicht voor mijn zonden; delg al mijn ongerechtigheden uit.
12 Schep mij een rein hart, o God, en vernieuw in mijn binnenste een standvastige geest.
13 Verwerp mij niet van voor Uw aangezicht en neem Uw Heilige Geest niet van mij weg.
14 Geef mij de vreugde over Uw heil terug, ondersteun mij met een geest van vrijmoedigheid.
15 Dan zal ik overtreders Uw wegen leren en zondaars zullen zich tot U bekeren.
16 Red mij van bloedschulden, o God, God van mijn heil, dan zal mijn tong vrolijk zingen van Uw gerechtigheid.
17 Heere, open mijn lippen; dan zal mijn mond Uw lof verkondigen.
18 Want U vindt geen vreugde in offers, anders zou ik ze brengen; in brandoffers schept U geen behagen.
19 De offers voor God zijn een gebroken geest; een verbrijzeld en verslagen hart zult U, o God, niet verachten.
20 Doe goed aan Sion, naar Uw welbehagen; bouw de muren van Jeruzalem op.
21 Dan zult U vreugde vinden in offers van gerechtigheid, in een brandoffer en een offer dat geheel verteerd wordt; dan zal men jonge stieren offeren op Uw altaar.

Eindeloos gelukkig

Eindeloos gelukkig worden begint door te wandelen in de bestemming die God voor jou heeft op aarde om uiteindelijk, door het geloof in Jezus, straks eindeloos gelukkig in de hemel te leven met God. 

Bijbelonderwijs

Om de Bijbel begrijpen willen wij je helpen door de Bijbel op een praktische manier uit te leggen. Het is ook mogelijk om je aan te melden voor een gratis mailabonnement op 'Tijd met God'.

Geloofsopbouw

Bij geloofsopbouw gaat het erom dat je groeit in discipelschap. We geven je handvaten om je geloof echt te leven en we proberen je op allerlei manieren te prikkelen om na te denken over allerlei zaken.

Trainingen

Naast onderwijs via internet geven we ook trainingen op locatie om je als discipel van Jezus toe te rusten. Dit kunnen (s)preekbeurten, korte trainingen of langere trainingen zijn voor verschillende doelgroepen.

Activiteiten

24 feb 2019
10:00 - 11:30
Theo de Koning spreekt in Hoek (Zeeland)
03 mrt 2019
09:30 - 11:00
Theo de Koning spreekt in Waarder
17 mrt 2019
10:00 - 11:30
Theo de Koning spreekt in Acquoy
17 mrt 2019
17:00 - 18:30
Theo de Koning spreekt in Echo, Rotterdam
24 mrt 2019
10:00 - 11:30
Theo de Koning spreekt in Nootdorp

Podcast kanaal Eindeloos gelukkig

Recentste 'Tijd met God'

Psalmen - Zonden tegen God

"Tegen U, U alleen, heb ik gezondigd, ik heb gedaan wat kwaad is in Uw ogen, zodat U rechtvaardig bent als U rechtspreekt en rein bent wanneer U oordeelt." (Psalm 51:4)

Hoe zit dat nu met zonden? Als je naar David kijkt, tegen wie heeft hij dan gezondigd? Heeft hij tegen Uria gezondigd of tegen Bathseba? Die heeft hij in ieder geval wel betrokken in zijn zonden, maar toch is dat niet in de eerste plaats hoe David naar zijn zonden kijkt. Hij beseft dat zijn zonden in de eerste plaats zonden tegen God zijn. Dat is misschien wel eens goed om even over na te denken. Je ziet soms dat zonden worden afgedaan met 'het is nu eenmaal zo gegaan' en soms zijn er dan ook nog wel goede redenen te bedenken waarmee je zonden in je leven kunt goed praten. En dat je bijvoorbeeld een ander in de steek hebt gelaten voor een ander, dat is een lastig gevolg, maar al te vaak wordt er vervolgens gezegd: "Het is nu eenmaal zo", en vervolgens geeft dat een reden om de deur open te zetten om verder te gaan. Maar als dat zo is dan hebben we de essentie van zonden niet begrepen. 

Lees meer...

Eindeloos gelukkig is financiëel geheel afhankelijk van giften. Elke gift is daarom van harte welkom.
IBAN rekeningnummer: NL81 RABO 0301 9254 53 t.n.v. T.J.D. de Koning inzake 'Eindeloos gelukkig' te Nieuw-Lekkerland

© 2019 Eindeloos gelukkig - All Rights Reserved | Hosted by www.sth.nu