"Onderwerp u dan aan God. Bied weerstand tegen de duivel en hij zal van u wegvluchten. Nader tot God, en Hij zal tot u naderen. Reinig de handen, zondaars, en zuiver de harten, dubbelhartigen." (Jakobus 4:7 en 8) 

Je gaat je ondertussen bij Jakobus wel behoorlijk afvragen wie de lezers van zijn brief zijn. Je kunt zelfs in twijfel gaan trekken dat het echte gelovigen zijn. De zonden die hij noemt, die liegen er echt niet om. Conflicten, benijden van elkaar, verkeerde hartstochten, overspelige mannen en vrouwen, vriendschap met de wereld en afgunst. Dit heeft echt niets meer met geloof te maken. Zo ging het er toen aan toe. Hij noemt hen zelfs zondaars. Een term die je in het hele Nieuwe Testament niet tegenkomt voor gelovigen. Dat geeft wel te denken.

 

Wat gebeurt er eigenlijk met al die dingen die hij noemt? Gezien de opdracht die hij geeft, is het wel duidelijk wat er echt aan de hand is. Hij roept op om te onderwerpen aan God. Dit heeft alles met gehoorzaamheid te maken. En niet halve gehoorzaamheid, maar absolute gehoorzaamheid. En wat zegt hij er dan bij: Bied weerstand tegen de duivel en hij zal van je vluchten. 

Dit zijn woorden van het allergrootste belang, want dat is wat er gebeurt bij al die dingen die Jakobus noemt. Zonden daar zit satan achter. Het is verleiding in de gemeente, het heeft het doel om te gemeente kapot te maken van binnenuit. Dat doet satan en wat is er makkelijker dan conflicten en grote zonden? Jakobus is duidelijk: Weersta hem! Direct en duidelijk. Ook als gelovige blijft dit gelden. We moeten satan altijd weerstaan en telkens als hij weer probeert te verleiden, moeten we hem wegsturen. Hoe radicaal doe je dit eigenlijk?  

Misschien dat satan het bij jou niet op die manier doet zoals Jakobus hier zegt. Misschien doet hij het bij gelovigen wel op een andere manier, omdat dat beter werkt. Het is misschien wel veel makkelijker om gelovigen in eindeloze theologische discussies te laten verzanden, dan is er ook geen groei en zijn er ook koude harten. Of misschien doet hij het wel door je een ongelofelijk 'moet-drang-voor-het-evangelie' op te leggen. Weersta satan! Dan zal hij vluchten. Spreek hem in de Naam van Jezus gewoon aan en gebied hem te wijken. Laat hem merken dat je geen ontzag voor hem hebt en dat hij niets bij je te zoeken heeft. 

Weet je wat het tegenovergestelde is van het wegvluchten van satan? Dat is het naderen van God tot jou. Waar jij satan geen ruimte geeft, je onderwerpt aan God, dan nader je daarmee ook tot God en het omgekeerde van wat satan doet, zal God doen: Hij zal tot jou naderen! Dat is wat er geestelijke gebeurd. Je moet satan niet alleen weerstaan om hem weg te krijgen, maar je geeft daarmee juist ruimte om God dichtbij te laten komen. Als je God laat zien dat je de verleidingen en zonden van satan niet accepteert, je richt op Hem, dan komen we terug bij dat bidden. Dan wordt namelijk je bidden ook zoals God bedoelt. Dan wijken namelijk al die dingen die Jakobus noemt. En God zal nabij je komen.  

Gebed: Vader, ik gebied satan in de Naam van Jezus dat hij mij op geen enkele, maar dan ook echt op geen enkele manier meer lastig zal vallen, ik richt mij totaal op U, zodat U tot mij zult komen.

 

 

 

 

Mailabonnement

Meld je aan voor het gratis mailabonnament 'Tijd met God', zodat je elke nieuwe overdenking, aangevuld met andere bezinnende onderwerpen direct in je mailbox krijgt.

Klik hier om je aan te melden

 Bijbelgedeelte bij de laatste
'Tijd met God'

 

2 Petrus 3:11-16

11 Als deze dingen dus allemaal vergaan, hoedanig behoort u dan te zijn in heilige levenswandel en in godsvrucht;
12 u, die de komst van de dag van God verwacht en daarnaar verlangt,  de dag  waarop de hemelen, door vuur aangestoken, zullen vergaan en de elementen brandend zullen wegsmelten.
13 Maar wij verwachten,  overeenkomstig Zijn belofte, nieuwe hemelen en een nieuwe aarde, waar gerechtigheid woont.
14 Daarom, geliefden, terwijl u deze dingen verwacht, beijver u om onbevlekt en smetteloos door Hem bevonden te worden in vrede
15 en beschouw het geduld van onze Heere als zaligheid; zoals ook onze geliefde broeder Paulus, naar de wijsheid die hem gegeven is, u geschreven heeft, 
16 zoals ook  in alle brieven, wanneer hij deze dingen ter sprake brengt. Daaronder zijn sommige zaken die moeilijk te begrijpen zijn, die de onkundige en onstandvastige mensen verdraaien, tot hun eigen verderf, net als de andere Schriften.

Eindeloos gelukkig

Eindeloos gelukkig worden begint door te wandelen in de bestemming die God voor jou heeft op aarde om uiteindelijk, door het geloof in Jezus, straks eindeloos gelukkig in de hemel te leven met God. 

Bijbelonderwijs

Om de Bijbel begrijpen willen wij je helpen door de Bijbel op een praktische manier uit te leggen. Het is ook mogelijk om je aan te melden voor een gratis mailabonnement op 'Tijd met God'.

Geloofsopbouw

Bij geloofsopbouw gaat het erom dat je groeit in discipelschap. We geven je handvaten om je geloof echt te leven en we proberen je op allerlei manieren te prikkelen om na te denken over allerlei zaken.

Trainingen

Naast onderwijs via internet geven we ook trainingen op locatie om je als discipel van Jezus toe te rusten. Dit kunnen (s)preekbeurten, korte trainingen of langere trainingen zijn voor verschillende doelgroepen.

Recentste 'Tijd met God'

Wij verwachten de Heer - Het oude verdwijnt

"Als deze dingen dus allemaal vergaan, hoedanig behoort u dan te zijn in heilige levenswandel en in godsvrucht; u die de komst van de dag van God verwacht en daarnaar verlangt, de dag waarop de hemelen, door vuur aangestoken, zullen vergaan en de elementen brandend zullen wegsmelten."  (2 Petrus 3:11 en 12)

Het lijkt lang te duren, voordat Jezus terugkomt. En Gods geduld is erg lang, dat mogen we wel concluderen, maar toch zal de dag van de Heer zeker komen. Het lijkt erop dat alle woorden die Petrus tot op dit moment heeft geschreven, alleen een waarschuwing waren tegen de spotters met de wederkomst. De enige bemoediging die er in heeft gezeten was dat de woorden van de spotters niet waar zijn. Tegelijk voelt het toch nog steeds wel als een lange tijd tot Jezus terugkomt. Fijn om dat te weten dat dit ook bewust gebeurt omdat Gods geduld nog steeds niet ten einde is, maar mogen wij dan ook nog naar iets uitkijken?

Lees meer...

Eindeloos gelukkig is financiëel geheel afhankelijk van giften. Elke gift is daarom van harte welkom.
IBAN rekeningnummer: NL81 RABO 0301 9254 53 t.n.v. T.J.D. de Koning inzake 'Eindeloos gelukkig' te Nieuw-Lekkerland

© 2018 Eindeloos gelukkig - All Rights Reserved | Hosted by www.sth.nu