"Door haar loven wij God en de Vader, en door haar vervloeken wij de mensen, die naar de gelijkenis van God gemaakt zijn." (Jakobus 3:9) 

De meest wilde dieren blijken wij in zekere zin te kunnen temmen. Dat blijkt een eenvoudigere klus te zijn dan het temmen van onze tong. Overigens is het best wel vreemd dat als je beseft dat als iemand het zevende gebod overtreedt er allerlei kerkelijke wetten in gang gezet worden, iemand mag geen Avondmaal meer vieren, mag geen leidinggevende taak meer uitvoeren, want hij of zij leeft in grote zonden. Maar tegelijk is het wel vreemd dat als iemand het negende gebod overtreed, wij dit eigenlijk heel normaal vinden. Leugens spreken en dus ook roddelen en zwartmaken van anderen, daarmee blijk je gewoon Avondmaal mee te kunnen vieren.

 

Vreemd eigenlijk als je bedenkt dat voor God zonde, zonde is. En toch maken wij dit onderscheid. Alsof er geboden van God zijn die verschillend in gewicht zouden zijn en als je dan ook nog bedenkt dat elk negatief woord dat wij spreken in feite een vloek is, dan begrijp je helemaal niet meer dat wij er over het algemeen zo makkelijk mee omgaan. 

Sterker nog, onze tong is soms meer een gespleten persoonlijkheid. Wij kunnen God loven en aanbidden, wij kunnen een tijd van aanbidding doorbrengen, die heel intens en op God gericht is, maar vervolgens kunnen wij binnen een halve dag ook net zo makkelijk anderen met onze tong kapot maken. Eigenlijk is dit wat Jakobus heel zwart-wit concludeert. En laten we eerlijk zijn, hij heeft wel echt een punt.  

Het kan toch niet waar zijn dat uit ene bron zoet water en zout water voortkomt? Heb je aan een druivenstruik wel eens vijgen zien groeien? Of heb je aan ene boom wel eens appels en bananen zien groeien? Nee, natuurlijk niet, dat kan niet. Waarom zou onze tong dan wel zegen en vloek kunnen uitspreken? Is onze tong ervoor bedoeld om iemand te vervloeken? Wij beseffen heel goed dat dit nooit Gods bedoeling is geweest. Waarom zouden we de duivel een plezier doen door slechte woorden te spreken waar zijn demonen vervolgens op reageren? 

Maar misschien zeg je: "Ik roddel nooit, ik spreek nooit slecht van iemand, ik pas altijd op mijn woorden." Ik zou zeggen: "Prijs de Heer als dit echt zo is." Maar wat doe je dan als je iemand anders hoort roddelen? Wat doe je als iemand anders iemand afbreekt door woorden? Laat je die bron van vergif dan wel doorgaan? Ik geloof dat roddel en negatief spreken ergens heel diep bij ons van binnen zit en dat we elkaar nodig hebben om ons hiervan bewust te worden. Ooit zat ik met iemand in de auto en ik zat achter het stuur. Op de rijksweg was er iemand niet erg handig aan het rijden en ik schoot uit mijn slof. Degene bij mij begon die chauffeur te zegenen. En weet je, ergens irriteerde het mij nog ook, want ik vond eigenlijk wel dat ik recht van spreken had. En ja, we mogen echt wel iemand vertellen als hij het fout doet, maar niet om hem af te breken. Als we die intentie hebben, laten we dan maar gaan zegenen. 

Gebed: Vader, mijn tong mag vanaf vandaag nooit meer een gespleten bron zijn. Dit sta ik niet meer toe! Mijn mond en mijn tong zijn bedoeld om U te loven en mijn naaste te zegenen.

 

 

 

 

Mailabonnement

Meld je aan voor het gratis mailabonnament 'Tijd met God', zodat je elke nieuwe overdenking, aangevuld met andere bezinnende onderwerpen direct in je mailbox krijgt.

Klik hier om je aan te melden

Bijbelgedeelte bij de laatste 
'Tijd met God'

 

Efeze 4:7-16

7  Maar aan ieder van ons is de genade gegeven naar de maat van de gave van Christus.
8 Daarom zegt Hij:  Toen Hij opvoer in de hoogte, nam Hij de gevangenis gevangen en gaf Hij gaven aan de mensen.
9  Wat betekent dit ‘toen Hij opvoer’ anders dan dat Hij ook eerst neergedaald is in de diepten, namelijk de aarde?  
10 Degene Die neergedaald is, is ook Degene Die opgevaren is ver boven alle hemelen om alle dingen te vervullen.
11  En Hij heeft sommigen gegeven als apostelen, anderen als profeten, weer anderen als evangelisten en nog weer anderen als herders en leraars,
12 om de heiligen toe te rusten, tot het werk van dienstbetoon, tot opbouw  van het lichaam van Christus,
13 totdat wij allen komen tot de eenheid van het geloof en van de kennis van de Zoon van God, tot een volwassen  man, tot de maat van de grootte van de volheid van Christus,
14 opdat wij geen jonge kinderen meer zouden zijn,  heen en weer geslingerd door de golven en meegesleurd door elke wind van leer, door het bedrog van de mensen om op listige wijze tot dwaling te verleiden, 
15 maar dat wij, door ons in liefde aan de waarheid te houden, in alles toe zouden groeien naar Hem Die  het Hoofd is, namelijk Christus.
16 Van Hem uit wordt het hele lichaam samengevoegd en bijeengehouden door elke band die ondersteuning geeft, overeenkomstig de mate waarin ieder deel werkzaam is. Zo verkrijgt het lichaam zijn groei, tot opbouw van zichzelf in de liefde.

Eindeloos gelukkig

Eindeloos gelukkig worden begint door te wandelen in de bestemming die God voor jou heeft op aarde om uiteindelijk, door het geloof in Jezus, straks eindeloos gelukkig in de hemel te leven met God. 

Bijbelonderwijs

Om de Bijbel begrijpen willen wij je helpen door de Bijbel op een praktische manier uit te leggen. Het is ook mogelijk om je aan te melden voor een gratis mailabonnement op 'Tijd met God'.

Geloofsopbouw

Bij geloofsopbouw gaat het erom dat je groeit in discipelschap. We geven je handvaten om je geloof echt te leven en we proberen je op allerlei manieren te prikkelen om na te denken over allerlei zaken.

Trainingen

Naast onderwijs via internet geven we ook trainingen op locatie om je als discipel van Jezus toe te rusten. Dit kunnen (s)preekbeurten, korte trainingen of langere trainingen zijn voor verschillende doelgroepen.

Activiteiten

02 dec 2018
08:00AM - 05:00PM
Adventsserie 'Tijd met God'
02 dec 2018
05:00PM - 06:30PM
Theo de Koning spreekt in Echo, Rotterdam
13 jan 2019
05:00PM - 06:30PM
Theo de Koning spreekt in Echo, Rotterdam
17 feb 2019
05:00PM - 06:30PM
Theo de Koning spreekt in Echo, Rotterdam
24 feb 2019
10:00AM - 11:30AM
Theo de Koning spreekt in Hoek (Zeeland)

Podcast kanaal Eindeloos gelukkig

Recentste 'Tijd met God'

Kerk van Jezus - Gedeeld Koningschap (2)

Daarom zegt Hij:  Toen Hij opvoer in de hoogte, nam Hij de gevangenis gevangen en gaf Hij gaven aan de mensen. (Efeze 4:8)

We hebben gezien dat Jezus Zijn Koningschap op aarde verdeeld heeft over sommigen die een bediening krijgen. Nog steeds is Jezus Koning, maar de leiding en de opbouw van de kerk laat Hij over aan mensen die Hij daar een bediening voor geeft. Daarin spelen Woord en Geest natuurlijk een grote rol. Toch zou je dan kunnen zeggen dat er inderdaad sommigen zijn met een bediening, maar dat er velen zijn zonder bediening. Natuurlijk klopt dat ook weer niet, want degenen met een bediening, hebben die gekregen om de heiligen toe te rusten tot het werk van dienstbetoon. Het gaat dus ook weer wel over alle gelovigen met een roeping in deze wereld. In de Efezebrief zegt Paulus, voordat hij het over de bedieningen heeft, eerst iets over de gaven van de Heilige Geest. Die zijn aan allen gegeven en je kun je de vraag stellen in hoeverre dat ook dit te maken heeft met het gedeelde Koningschap.

Lees meer...

Eindeloos gelukkig is financiëel geheel afhankelijk van giften. Elke gift is daarom van harte welkom.
IBAN rekeningnummer: NL81 RABO 0301 9254 53 t.n.v. T.J.D. de Koning inzake 'Eindeloos gelukkig' te Nieuw-Lekkerland

© 2018 Eindeloos gelukkig - All Rights Reserved | Hosted by www.sth.nu