"Door haar loven wij God en de Vader, en door haar vervloeken wij de mensen, die naar de gelijkenis van God gemaakt zijn." (Jakobus 3:9) 

De meest wilde dieren blijken wij in zekere zin te kunnen temmen. Dat blijkt een eenvoudigere klus te zijn dan het temmen van onze tong. Overigens is het best wel vreemd dat als je beseft dat als iemand het zevende gebod overtreedt er allerlei kerkelijke wetten in gang gezet worden, iemand mag geen Avondmaal meer vieren, mag geen leidinggevende taak meer uitvoeren, want hij of zij leeft in grote zonden. Maar tegelijk is het wel vreemd dat als iemand het negende gebod overtreed, wij dit eigenlijk heel normaal vinden. Leugens spreken en dus ook roddelen en zwartmaken van anderen, daarmee blijk je gewoon Avondmaal mee te kunnen vieren.

 

Vreemd eigenlijk als je bedenkt dat voor God zonde, zonde is. En toch maken wij dit onderscheid. Alsof er geboden van God zijn die verschillend in gewicht zouden zijn en als je dan ook nog bedenkt dat elk negatief woord dat wij spreken in feite een vloek is, dan begrijp je helemaal niet meer dat wij er over het algemeen zo makkelijk mee omgaan. 

Sterker nog, onze tong is soms meer een gespleten persoonlijkheid. Wij kunnen God loven en aanbidden, wij kunnen een tijd van aanbidding doorbrengen, die heel intens en op God gericht is, maar vervolgens kunnen wij binnen een halve dag ook net zo makkelijk anderen met onze tong kapot maken. Eigenlijk is dit wat Jakobus heel zwart-wit concludeert. En laten we eerlijk zijn, hij heeft wel echt een punt.  

Het kan toch niet waar zijn dat uit ene bron zoet water en zout water voortkomt? Heb je aan een druivenstruik wel eens vijgen zien groeien? Of heb je aan ene boom wel eens appels en bananen zien groeien? Nee, natuurlijk niet, dat kan niet. Waarom zou onze tong dan wel zegen en vloek kunnen uitspreken? Is onze tong ervoor bedoeld om iemand te vervloeken? Wij beseffen heel goed dat dit nooit Gods bedoeling is geweest. Waarom zouden we de duivel een plezier doen door slechte woorden te spreken waar zijn demonen vervolgens op reageren? 

Maar misschien zeg je: "Ik roddel nooit, ik spreek nooit slecht van iemand, ik pas altijd op mijn woorden." Ik zou zeggen: "Prijs de Heer als dit echt zo is." Maar wat doe je dan als je iemand anders hoort roddelen? Wat doe je als iemand anders iemand afbreekt door woorden? Laat je die bron van vergif dan wel doorgaan? Ik geloof dat roddel en negatief spreken ergens heel diep bij ons van binnen zit en dat we elkaar nodig hebben om ons hiervan bewust te worden. Ooit zat ik met iemand in de auto en ik zat achter het stuur. Op de rijksweg was er iemand niet erg handig aan het rijden en ik schoot uit mijn slof. Degene bij mij begon die chauffeur te zegenen. En weet je, ergens irriteerde het mij nog ook, want ik vond eigenlijk wel dat ik recht van spreken had. En ja, we mogen echt wel iemand vertellen als hij het fout doet, maar niet om hem af te breken. Als we die intentie hebben, laten we dan maar gaan zegenen. 

Gebed: Vader, mijn tong mag vanaf vandaag nooit meer een gespleten bron zijn. Dit sta ik niet meer toe! Mijn mond en mijn tong zijn bedoeld om U te loven en mijn naaste te zegenen.

 

 

 

 

Mailabonnement

Meld je aan voor het gratis mailabonnament 'Tijd met God', zodat je elke nieuwe overdenking, aangevuld met andere bezinnende onderwerpen direct in je mailbox krijgt.

Klik hier om je aan te melden

 Bijbelgedeelte bij de laatste
'Tijd met God'

 


Lukas 10:1-11

1 Hierna wees de Heere nog zeventig anderen aan en zond hen twee aan twee voor Zijn aangezicht uit naar iedere stad en plaats waar Hij komen zou.
2 Hij zei dan tegen hen:  De oogst is wel groot, maar er zijn weinig arbeiders. Bid daarom tot de Heere van de oogst dat Hij arbeiders in Zijn oogst uitzendt.
3  Ga heen, zie, Ik zend u als lammeren te midden van de wolven.
4  Neem geen beurs, geen reiszak en geen sandalen mee,  en groet niemand onderweg.
5  En welk huis u ook maar binnengaat, zeg eerst: Vrede zij dit huis!
6 En als daar een zoon van vrede is, zal uw vrede op hem rusten. Zo niet, dan zal uw vrede tot u terugkeren.
7 Blijf in dat huis en eet en drink wat u door hen voorgezet wordt,  want de arbeider is zijn loon waard. Ga niet van het ene huis naar het andere huis.
8 En welke stad u ook maar binnengaat en men ontvangt u, eet wat u voorgezet wordt,
9 genees de zieken die daar zijn, en zeg tegen hen: Het Koninkrijk van God is dicht bij u gekomen.
10 Maar welke stad u ook maar binnengaat en men ontvangt u niet, ga naar buiten, de straat op, en zeg:
11 Zelfs het stof uit uw stad dat aan ons kleeft, schudden wij tegen u af. Maar weet dit, dat het Koninkrijk van God dicht bij u is gekomen.
 

Eindeloos gelukkig

Eindeloos gelukkig worden begint door te wandelen in de bestemming die God voor jou heeft op aarde om uiteindelijk, door het geloof in Jezus, straks eindeloos gelukkig in de hemel te leven met God. 

Bijbelonderwijs

Om de Bijbel begrijpen willen wij je helpen door de Bijbel op een praktische manier uit te leggen. Het is ook mogelijk om je aan te melden voor een gratis mailabonnement op 'Tijd met God'.

Geloofsopbouw

Bij geloofsopbouw gaat het erom dat je groeit in discipelschap. We geven je handvaten om je geloof echt te leven en we proberen je op allerlei manieren te prikkelen om na te denken over allerlei zaken.

Trainingen

Naast onderwijs via internet geven we ook trainingen op locatie om je als discipel van Jezus toe te rusten. Dit kunnen (s)preekbeurten, korte trainingen of langere trainingen zijn voor verschillende doelgroepen.

Activiteiten

10 feb 2019
10:00 - 11:30
Theo de Koning spreekt in Scheveningen
17 feb 2019
17:00 - 18:30
Theo de Koning spreekt in Echo, Rotterdam
24 feb 2019
10:00 - 11:30
Theo de Koning spreekt in Hoek (Zeeland)
03 mrt 2019
09:30 - 11:00
Theo de Koning spreekt in Waarder
17 mrt 2019
10:00 - 11:30
Theo de Koning spreekt in Acquoy

Podcast kanaal Eindeloos gelukkig

Recentste 'Tijd met God'

Kerk van Jezus - Een discipel oordeelt niet

"Ik zeg u dat het voor Sodom verdraaglijker zal zijn op die dag dan voor die stad." (Lukas 10:12)

Wat een woorden in deze tekst, maar hoe vaak ook verkeerd begrepen. Hoe ga je om met weigeraars van het Evangelie? Het is niet eenvoudig om een goed antwoord te geven op deze vraag. Hoewel het vroeger, en in sommige kringen nog steeds, gebeurde dat er dan werd gezegd: "Als je niet gelooft ga je naar de hel", is dit niet wat Jezus een discipel leert. Jezus leert ons op een heel andere manier reageren. Het oordeel ligt namelijk nooit bij ons, maar dat is een zaak van God Zelf. Daar hebben wij niets over te zeggen. Het zou kunnen zijn dat je dan zegt: "Maar Jezus zegt toch dat het Sodom, Tyrus en Sidon verdraaglijker zal zijn in de dag van het oordeel dan degenen die het Evangelie weigeren?" Ja, zoiets lijkt Hij wel te zeggen, maar dan moeten we daar toch nog even beter naar kijken.

Lees meer...

Eindeloos gelukkig is financiëel geheel afhankelijk van giften. Elke gift is daarom van harte welkom.
IBAN rekeningnummer: NL81 RABO 0301 9254 53 t.n.v. T.J.D. de Koning inzake 'Eindeloos gelukkig' te Nieuw-Lekkerland

© 2019 Eindeloos gelukkig - All Rights Reserved | Hosted by www.sth.nu