"Ook de tong is een vuur, een wereld van ongerechtigheid. Zo staat het met de tong onder onze lichaamsdelen. Ze bevlekt het hele lichaam, en zet onze levensloop vanaf het begin in vlam, en ze wordt zelf door de hel in vlam gezet." (Jakobus 3:6) 

Het beeld dat Jakobus gebruikt over de tong, is een behoorlijk negatief beeld, maar in elk negatief beeld zit ook een positief beeld als tegenover. Jakobus heeft net uitgelegd wat de tong doet. En als we bedenken dat woorden kracht hebben, dan beseffen we dat negatieve woorden leven de verkeerde kant op kunnen sturen. Eigenlijk is het toch bizar dat één van onze kleinste lichaamsdelen, zo'n kracht heeft. Het is als het roer van een schip. Zo'n roer stelt eigenlijk niet zo heel veel voor, maar het stuurt een machtig groot schip waarheen het wil. 

 

Onze tong bepaald dus onze richting. De woorden die jij uitspreekt, bepalen de richting van je leven. Als jij zegt dat je iets nooit gaat kunnen, dan zul je er ook niet komen. Als jouw bestemming duidelijk is, maar jij blijft zeggen dat het echt niet kan, dan zul je ook nooit in je bestemming gaan wandelen. Het is goed om te beseffen dat je tong, heel je lichaam de verkeerde kant op kan sturen. Het is een wereld van ongerechtigheid, zegt Jakobus. Hij begon wel met de woorden die over onze lippen komen, waardoor we struikelen. Het kan dan nog gaan over woorden over anderen. Daar komt hij straks nog wel op terug, maar het gaat nu over je tong, in verhouding tot je hele lichaam. Je tong kan zelfs je hele lichaam bevlekken. Dan moet hij echt bedoelen dat het over woorden gaat die je over je eigen lichaam uitspreekt. 

De woorden die je vandaag spreekt, bepalen de toekomst van je leven. En onze tong is zo hardnekkig in het verkeerde, daarom is het belangrijk om ook onze tong onder de heerschappij van Christus te stellen. Vanaf het begin van je leven is je tong als een vuur. Jakobus stelt zelfs dat onze tong door de hel wordt aangestoken. Dat is nogal wat. Er zijn dus kwade machten in ons leven die er voor willen zorgen dat onze tong als een lucifer zou fungeren. Zo'n kleine lucifer kan alles uiteindelijk verwoesten door het vuur dat ermee aangestoken kan worden. 

Het zet onze levensloop in beweging. Letterlijk staat er dat het 'rad van onze geboorte' in beweging wordt gezet. Daar is al veel over nagedacht wat dit is, maar de vertaling 'levensloop' lijkt een goede vertaalkeuze te zijn. Waar onze tong door het kwaad wordt gebruikt wordt het werkelijk een vuur. Als we dat beseffen, kan ook het omgekeerde dus waar zijn. Als onze tong Gods Woorden gaat spreken, dan zal dit ook ervoor zorgen dat onze levensloop de goede kant op gaat.

Satan is er een kei in om je leugens te laten geloven. En hoe meer je deze woorden uitspreekt, hoe meer je het ook gaat geloven. Paulus zegt in Efeze 6 dat wij het zwaard van het Woord hebben. Dat Woord is het gesproken woord. Als we Gods waarheid over ons leven gaan uitspreken, is dat geen verterend vuur, maar een kracht van zegen en waarheid. Dan stuurt het roer ons de juiste kant op. 

Gebed: Vader, mijn woorden bepalen mijn levensweg, maar dan wil ik Uw Woorden spreken, zodat mijn levensweg overeenkomt met Uw bestemming voor mijn leven.

 

 

 

 

 

 Bijbelgedeelte bij de laatste
'Tijd met God'

 


Psalm 51

1 Een psalm van David, voor de koorleider;
2 toen de  profeet Nathan bij hem was gekomen, nadat hij bij  Bathseba was gekomen.
3 Wees mij genadig, o God, overeenkomstig Uw goedertierenheid, delg mijn overtreding uit overeenkomstig Uw grote barmhartigheid.
4 Was mij schoon van mijn ongerechtigheid, reinig mij van mijn zonde.
5 Want ík ken mijn overtredingen, mijn zonde staat mij voortdurend voor ogen.
6 Tegen U, U alleen, heb ik gezondigd, ik heb gedaan wat kwaad is in Uw ogen, zodat U rechtvaardig bent wanneer U rechtspreekt en rein bent wanneer U oordeelt.
7 Zie, ik ben in ongerechtigheid geboren, in zonde heeft mijn moeder mij ontvangen.
8 Zie, U vindt vreugde in waarheid in het binnenste, in het verborgene maakt U mij wijsheid bekend.
9 Ontzondig mij met  hysop, dan zal ik rein zijn, was mij, dan zal ik witter zijn dan sneeuw.
10 Doe mij vreugde en blijdschap horen; laat de beenderen zich verheugen die U verbrijzeld hebt.
11 Verberg Uw aangezicht voor mijn zonden; delg al mijn ongerechtigheden uit.
12 Schep mij een rein hart, o God, en vernieuw in mijn binnenste een standvastige geest.
13 Verwerp mij niet van voor Uw aangezicht en neem Uw Heilige Geest niet van mij weg.
14 Geef mij de vreugde over Uw heil terug, ondersteun mij met een geest van vrijmoedigheid.
15 Dan zal ik overtreders Uw wegen leren en zondaars zullen zich tot U bekeren.
16 Red mij van bloedschulden, o God, God van mijn heil, dan zal mijn tong vrolijk zingen van Uw gerechtigheid.
17 Heere, open mijn lippen; dan zal mijn mond Uw lof verkondigen.
18 Want U vindt geen vreugde in offers, anders zou ik ze brengen; in brandoffers schept U geen behagen.
19 De offers voor God zijn een gebroken geest; een verbrijzeld en verslagen hart zult U, o God, niet verachten.
20 Doe goed aan Sion, naar Uw welbehagen; bouw de muren van Jeruzalem op.
21 Dan zult U vreugde vinden in offers van gerechtigheid, in een brandoffer en een offer dat geheel verteerd wordt; dan zal men jonge stieren offeren op Uw altaar.

Eindeloos gelukkig

Eindeloos gelukkig worden begint door te wandelen in de bestemming die God voor jou heeft op aarde om uiteindelijk, door het geloof in Jezus, straks eindeloos gelukkig in de hemel te leven met God. 

Bijbelonderwijs

Om de Bijbel begrijpen willen wij je helpen door de Bijbel op een praktische manier uit te leggen. Het is ook mogelijk om je aan te melden voor een gratis mailabonnement op 'Tijd met God'.

Geloofsopbouw

Bij geloofsopbouw gaat het erom dat je groeit in discipelschap. We geven je handvaten om je geloof echt te leven en we proberen je op allerlei manieren te prikkelen om na te denken over allerlei zaken.

Trainingen

Naast onderwijs via internet geven we ook trainingen op locatie om je als discipel van Jezus toe te rusten. Dit kunnen (s)preekbeurten, korte trainingen of langere trainingen zijn voor verschillende doelgroepen.

Activiteiten

24 feb 2019
10:00 - 11:30
Theo de Koning spreekt in Hoek (Zeeland)
03 mrt 2019
09:30 - 11:00
Theo de Koning spreekt in Waarder
17 mrt 2019
10:00 - 11:30
Theo de Koning spreekt in Acquoy
17 mrt 2019
17:00 - 18:30
Theo de Koning spreekt in Echo, Rotterdam
24 mrt 2019
10:00 - 11:30
Theo de Koning spreekt in Nootdorp

Podcast kanaal Eindeloos gelukkig

Recentste 'Tijd met God'

Psalmen - Zonden tegen God

"Tegen U, U alleen, heb ik gezondigd, ik heb gedaan wat kwaad is in Uw ogen, zodat U rechtvaardig bent als U rechtspreekt en rein bent wanneer U oordeelt." (Psalm 51:4)

Hoe zit dat nu met zonden? Als je naar David kijkt, tegen wie heeft hij dan gezondigd? Heeft hij tegen Uria gezondigd of tegen Bathseba? Die heeft hij in ieder geval wel betrokken in zijn zonden, maar toch is dat niet in de eerste plaats hoe David naar zijn zonden kijkt. Hij beseft dat zijn zonden in de eerste plaats zonden tegen God zijn. Dat is misschien wel eens goed om even over na te denken. Je ziet soms dat zonden worden afgedaan met 'het is nu eenmaal zo gegaan' en soms zijn er dan ook nog wel goede redenen te bedenken waarmee je zonden in je leven kunt goed praten. En dat je bijvoorbeeld een ander in de steek hebt gelaten voor een ander, dat is een lastig gevolg, maar al te vaak wordt er vervolgens gezegd: "Het is nu eenmaal zo", en vervolgens geeft dat een reden om de deur open te zetten om verder te gaan. Maar als dat zo is dan hebben we de essentie van zonden niet begrepen. 

Lees meer...

Eindeloos gelukkig is financiëel geheel afhankelijk van giften. Elke gift is daarom van harte welkom.
IBAN rekeningnummer: NL81 RABO 0301 9254 53 t.n.v. T.J.D. de Koning inzake 'Eindeloos gelukkig' te Nieuw-Lekkerland

© 2019 Eindeloos gelukkig - All Rights Reserved | Hosted by www.sth.nu