"Ook de tong is een vuur, een wereld van ongerechtigheid. Zo staat het met de tong onder onze lichaamsdelen. Ze bevlekt het hele lichaam, en zet onze levensloop vanaf het begin in vlam, en ze wordt zelf door de hel in vlam gezet." (Jakobus 3:6) 

Het beeld dat Jakobus gebruikt over de tong, is een behoorlijk negatief beeld, maar in elk negatief beeld zit ook een positief beeld als tegenover. Jakobus heeft net uitgelegd wat de tong doet. En als we bedenken dat woorden kracht hebben, dan beseffen we dat negatieve woorden leven de verkeerde kant op kunnen sturen. Eigenlijk is het toch bizar dat één van onze kleinste lichaamsdelen, zo'n kracht heeft. Het is als het roer van een schip. Zo'n roer stelt eigenlijk niet zo heel veel voor, maar het stuurt een machtig groot schip waarheen het wil. 

 

Onze tong bepaald dus onze richting. De woorden die jij uitspreekt, bepalen de richting van je leven. Als jij zegt dat je iets nooit gaat kunnen, dan zul je er ook niet komen. Als jouw bestemming duidelijk is, maar jij blijft zeggen dat het echt niet kan, dan zul je ook nooit in je bestemming gaan wandelen. Het is goed om te beseffen dat je tong, heel je lichaam de verkeerde kant op kan sturen. Het is een wereld van ongerechtigheid, zegt Jakobus. Hij begon wel met de woorden die over onze lippen komen, waardoor we struikelen. Het kan dan nog gaan over woorden over anderen. Daar komt hij straks nog wel op terug, maar het gaat nu over je tong, in verhouding tot je hele lichaam. Je tong kan zelfs je hele lichaam bevlekken. Dan moet hij echt bedoelen dat het over woorden gaat die je over je eigen lichaam uitspreekt. 

De woorden die je vandaag spreekt, bepalen de toekomst van je leven. En onze tong is zo hardnekkig in het verkeerde, daarom is het belangrijk om ook onze tong onder de heerschappij van Christus te stellen. Vanaf het begin van je leven is je tong als een vuur. Jakobus stelt zelfs dat onze tong door de hel wordt aangestoken. Dat is nogal wat. Er zijn dus kwade machten in ons leven die er voor willen zorgen dat onze tong als een lucifer zou fungeren. Zo'n kleine lucifer kan alles uiteindelijk verwoesten door het vuur dat ermee aangestoken kan worden. 

Het zet onze levensloop in beweging. Letterlijk staat er dat het 'rad van onze geboorte' in beweging wordt gezet. Daar is al veel over nagedacht wat dit is, maar de vertaling 'levensloop' lijkt een goede vertaalkeuze te zijn. Waar onze tong door het kwaad wordt gebruikt wordt het werkelijk een vuur. Als we dat beseffen, kan ook het omgekeerde dus waar zijn. Als onze tong Gods Woorden gaat spreken, dan zal dit ook ervoor zorgen dat onze levensloop de goede kant op gaat.

Satan is er een kei in om je leugens te laten geloven. En hoe meer je deze woorden uitspreekt, hoe meer je het ook gaat geloven. Paulus zegt in Efeze 6 dat wij het zwaard van het Woord hebben. Dat Woord is het gesproken woord. Als we Gods waarheid over ons leven gaan uitspreken, is dat geen verterend vuur, maar een kracht van zegen en waarheid. Dan stuurt het roer ons de juiste kant op. 

Gebed: Vader, mijn woorden bepalen mijn levensweg, maar dan wil ik Uw Woorden spreken, zodat mijn levensweg overeenkomt met Uw bestemming voor mijn leven.

 

 

 

 

Mailabonnement

Meld je aan voor het gratis mailabonnament 'Tijd met God', zodat je elke nieuwe overdenking, aangevuld met andere bezinnende onderwerpen direct in je mailbox krijgt.

Klik hier om je aan te melden

 Bijbelgedeelte bij de laatste
'Tijd met God'

 

2 Petrus 3:11-16

11 Als deze dingen dus allemaal vergaan, hoedanig behoort u dan te zijn in heilige levenswandel en in godsvrucht;
12 u, die de komst van de dag van God verwacht en daarnaar verlangt,  de dag  waarop de hemelen, door vuur aangestoken, zullen vergaan en de elementen brandend zullen wegsmelten.
13 Maar wij verwachten,  overeenkomstig Zijn belofte, nieuwe hemelen en een nieuwe aarde, waar gerechtigheid woont.
14 Daarom, geliefden, terwijl u deze dingen verwacht, beijver u om onbevlekt en smetteloos door Hem bevonden te worden in vrede
15 en beschouw het geduld van onze Heere als zaligheid; zoals ook onze geliefde broeder Paulus, naar de wijsheid die hem gegeven is, u geschreven heeft, 
16 zoals ook  in alle brieven, wanneer hij deze dingen ter sprake brengt. Daaronder zijn sommige zaken die moeilijk te begrijpen zijn, die de onkundige en onstandvastige mensen verdraaien, tot hun eigen verderf, net als de andere Schriften.

Eindeloos gelukkig

Eindeloos gelukkig worden begint door te wandelen in de bestemming die God voor jou heeft op aarde om uiteindelijk, door het geloof in Jezus, straks eindeloos gelukkig in de hemel te leven met God. 

Bijbelonderwijs

Om de Bijbel begrijpen willen wij je helpen door de Bijbel op een praktische manier uit te leggen. Het is ook mogelijk om je aan te melden voor een gratis mailabonnement op 'Tijd met God'.

Geloofsopbouw

Bij geloofsopbouw gaat het erom dat je groeit in discipelschap. We geven je handvaten om je geloof echt te leven en we proberen je op allerlei manieren te prikkelen om na te denken over allerlei zaken.

Trainingen

Naast onderwijs via internet geven we ook trainingen op locatie om je als discipel van Jezus toe te rusten. Dit kunnen (s)preekbeurten, korte trainingen of langere trainingen zijn voor verschillende doelgroepen.

Recentste 'Tijd met God'

Wij verwachten de Heer - Het oude verdwijnt

"Als deze dingen dus allemaal vergaan, hoedanig behoort u dan te zijn in heilige levenswandel en in godsvrucht; u die de komst van de dag van God verwacht en daarnaar verlangt, de dag waarop de hemelen, door vuur aangestoken, zullen vergaan en de elementen brandend zullen wegsmelten."  (2 Petrus 3:11 en 12)

Het lijkt lang te duren, voordat Jezus terugkomt. En Gods geduld is erg lang, dat mogen we wel concluderen, maar toch zal de dag van de Heer zeker komen. Het lijkt erop dat alle woorden die Petrus tot op dit moment heeft geschreven, alleen een waarschuwing waren tegen de spotters met de wederkomst. De enige bemoediging die er in heeft gezeten was dat de woorden van de spotters niet waar zijn. Tegelijk voelt het toch nog steeds wel als een lange tijd tot Jezus terugkomt. Fijn om dat te weten dat dit ook bewust gebeurt omdat Gods geduld nog steeds niet ten einde is, maar mogen wij dan ook nog naar iets uitkijken?

Lees meer...

Eindeloos gelukkig is financiëel geheel afhankelijk van giften. Elke gift is daarom van harte welkom.
IBAN rekeningnummer: NL81 RABO 0301 9254 53 t.n.v. T.J.D. de Koning inzake 'Eindeloos gelukkig' te Nieuw-Lekkerland

© 2018 Eindeloos gelukkig - All Rights Reserved | Hosted by www.sth.nu