Wandelen trouw aan je roeping

 

"Zo roep ik, de gevangene in de Heere, u op tot een wandel die de roeping waarmee u geroepen bent, waardig is, in alle nederigheid en zachtmoedigheid, met geduld, door elkaar in liefde te verdragen." (Efeze 4:1 en 2)

 

Ik hoop dat je na gisteren al meer vervuld bent met de liefde van Jezus, dan de dag ervoor. Ik hoop dat je ondertussen verder bent gegroeid. Want dat is nodig om Paulus opdracht van vandaag in beraad te nemen. Want Paulus stapt vanuit het gebed om geloofsgroei voor de gemeente in ene keer over naar een opdracht waar we niet in ene dag mee klaarkomen. Een opdracht die in ieder geval voor de rest van ons leven hier op aarde zal gelden.

De opdracht die Paulus ons meegeeft en die hij schrijft aan de gemeente van Efeze is duidelijk: We moeten wandelen volgens de roeping waarmee wij geroepen zijn. Het is natuurlijk duidelijk dat Paulus ons wijst op onze roeping die door de genade naar ons is toegekomen. In de brief aan de Filippenzen spreekt hij over het wandelen naar het Evangelie. En misschien heeft Paulus ook nog wel gedacht aan de woorden uit de Thora, uit Genesis 17:1 "Wandel voor Mijn aangezicht en wees oprecht." Dat was de opdracht van God aan Abraham. En deze opdracht is niet veranderd. Het mag duidelijk zijn dat als de Koning genade tot ons laat komen, dat we ook volgens de wetten van het Koninkrijk waar deze genade vandaan komt gaan leven. We waren immers medeburgers van de heiligen geworden en huisgenoten van God.

 

En waar begint dat mee? Begint dat gelijk op de moeilijkste manier die we ons kunnen bedenken? Het is opmerkelijk dat Paulus met de opdracht begint in de gemeente. Binnen de gemeente mogen we beginnen om dit vorm te geven, als gelovigen onder elkaar. Dat hoeft toch niet zo erg moeilijk te zijn, zou je zeggen. Op een plaats waar je veilig deze dingen vorm mag geven, moet dit toch niet te moeilijk zijn. Maar dat betekent dat ook werkelijk elke gelovige zich moet houden aan de woorden van Paulus, anders verdwijnt de veiligheid.

 

En waar die opdracht uit bestaat? Nederigheid, zachtmoedigheid en liefde met geduld voor elkaar. Dat is nu net hoe het Koninkrijk van God ook is. De meerdere zal de mindere dienen. Daar moet je eens over nadenken dat in Gods Koninkrijk de meerdere altijd de mindere dient. In het Koninkrijk van God wast Jezus de voeten, dienen de engelen die groter zijn in macht en kracht de mensen, buigt God Zelf neer voor hoogmoedige mensen. Dat is de regel van het Koninkrijk. En ik geloof als we dat werkelijk op deze manier gaan doen, dat we een stroom van leven de wereld laten instromen. En laten we nu eens oprecht bij elkaar beginnen. Ik wil de minste zijn en jij mag de meeste zijn. En als die ander nog niet zo ver is, laten we dan geduld hebben met elkaar en elkaar in liefde verdragen. Misschien mocht jij al meer leren van Jezus' liefde dan die ander. Jezus kwam al Eén Die dient en dat is ons tot voorbeeld.

 

Gebed: Vader, ik dank U dat Jezus mij laat zien dat Hij Die de meeste is, Zich als de minste wilden geven zodat ik kon ontvangen wat ik nodig had. En leer mij om zo te dienen in nederigheid, zachtmoedigheid en geduld.

Plaats reactie


Beveiligingscode
Vernieuwen

Tijd met God

Met Jezus opgestaan

 

"Ik ben met Christus gekruisigd; en niet meer ik leef, maar Christus leeft in mij; en voor zover ik nu in het vlees leef, leef ik door het geloof in de Zoon van God,  Die mij heeft liefgehad en Zichzelf voor mij heeft overgegeven." (Galaten 2:20)

Met de Heer begraven en weer opgestaan. De zin van die lied zullen velen lezers herkennen. En juist nu het weer Pasen is geworden, ligt voor ons gevoel natuurlijk de nadruk op ‘opgestaan’. En tegelijk, is het de vraag in hoeverre wij dit ook echt ervaren, beleven en vooral hoe wij dit leven. Klopt het dat ons leven een opstandingsleven is? Of leven wij nog meer bij Golgotha, dan bij het open graf? Want dat is wel een groot verschil.
Lees meer...

Aanmelden 'Tijd met God'

Meld je aan voor het gratis mailabonnement 'Tijd met God'. 
Aanmelden mailabonnement

Bijbelgedeelte

Onderstaand Bijbelgedeelte behoort bij 'Tijd met God' van dit moment.

 

Galaten 2:15-21

 15 Wij, die van nature Joden zijn, en geen zondaars uit de heidenen,
 16  weten dat een mens niet gerechtvaardigd wordt uit werken van de wet, maar door het geloof in Jezus Christus. En ook wij zijn in Christus Jezus gaan geloven, opdat wij gerechtvaardigd zouden worden uit het geloof van Christus en niet uit werken van de wet.  Immers, uit werken van de wet wordt geen vlees gerechtvaardigd. 
 17 Maar als wij, die in Christus verlangen gerechtvaardigd te worden, ook zelf zondaars blijken te zijn, is Christus dan een dienaar van de zonde? Volstrekt niet!

Lees meer...

Tweets Theo de Koning @TJD_de_Koning

Aanbevolen

Youtube-kanaal

www.eindeloosgelukkig.nl

Eindeloos gelukkig - Copyright © 2015. All Rights Reserved.

IBAN rekeningnummer: NL81 RABO 0301 9254 53 t.n.v. T.J.D. de Koning inzake 'Eindeloos gelukkig' te Nieuw-Lekkerland

Eindeloos gelukkig is financiëel geheel afhankelijk van giften. Elke gift is daarom van harte welkom