"Mijn broeders, heb het geloof in onze Heere Jezus Christus, de Heere der heerlijkheid, zonder aanzien des persoons." (Jakobus 2:1) 

Er blijken nog andere problemen te zijn die Jakobus heeft gesignaleerd. En die problemen zouden nog wel eens dichterbij ons kunnen komen dan dat we graag zouden willen. Sterker nog, misschien zelfs wel zo dichtbij dat we ons er nog uit proberen te praten ook. Het is duidelijk dat Jakobus aan een nieuw onderwerp begint, omdat hij begint met de uitspraak "mijn broeders". Maar toch heeft het ook wel weer veel te maken met het eerste hoofdstuk.

 

Maar in de eerste plaats wil ik ook dit zeggen: "Heb het geloof in onze Heer, Jezus Christus!" Echt, besef wat dit geloof is, besef van hoe grote hoogte Jezus is gekomen. Neem er vandaag gewoon eens even de tijd voor om dit geloof te overdenken. Wat geloof je nu eigenlijk precies? Dat geloof is iets heel bijzonders, het is het geloof in het totaal onmogelijke, wat God heeft gedaan. De Allerhoogste God is mens geworden, zonder op die mensen zoals wij neer te zien. Heb je ergens in de Bijbel gevoeld dat Jezus op ons neerkeek? Hij is met ons omgegaan op gelijke hoogte als het gaat om Zijn menselijke natuur! 

Misschien denk je: "Waarom geef je dit zoveel aandacht?". Aan de ene kant om het weer eens heel goed bewust te zijn hoe groot en genadig God is. Maar er is nog een andere kant. Jakobus ziet onder de Joodse gelovigen dat er ondersscheid werd gemaakt. Er werd duidelijk verschil gemaakt tussen rijk en arm. Er was gewoon discriminatie. De armen werden op lagere plaatsen neergezet, ze kregen soms zelfs niet eens een stoel. Ze zeiden tegen de armen, in minder mooie kleren: "Ga jij hier maar staan." En dat terwijl de rijke en aanzienlijke mensen een mooie plaats aangeboden kregen. 

Je zou bijna kunnen zeggen: "Hoe meer ringen, hoe hoger je plaats." En kan dit in de gemeente wel? Betekent het dat binnen het lichaam van Christus er verschil kan zijn in aanzien? Worden de rijken met voorrechten behandeld? Hoe is dat dan mogelijk? Is het niet zo dat elk onderdeel binnen het lichaam van Christus waardeloos, onaanzienlijk en onooglijk was, voordat hij tot geloof kwam? Allemaal van dezelfde lap gescheurd en juist binnen het lichaam van Christus gaat het er om dat er geen onderscheid is. Iedereen is gelijk, omdat iedereen gelooft in dezelfde genade 

Als we op basis van status wel verschil maken, dan maken wij onszelf groter dan Jezus. Jezus werd mens en wilde zelfs minder worden dan wij en zouden wij nu oordelen wie meer en wie minder is? Bepaald onze afkomst, ook onze plaats in het lichaam van Christus? Dit kan zo niet zijn, dit is absolute discriminatie. En weet je, dit komt heel dichtbij. Want als je een zwerver naast je hebt zitten in de kerk ga je daar heel anders mee om dan een keurig gekleedde kerkganger. En daar worden wij rechters over elkaar, die we nooit mogen zijn. Ga even terug naar het begin en naar het geloof in Jezus en hoe Jezus gelijk werd aan ons. God, Die op ons niveau kwam. Zo moeten ook wij op elkaars niveau komen en elkaar op dezelfde waarde schatten. 

Gebed: Vader, wat is dit een stevig woord van Jakobus. Wij zien veel te vaak aan wat voor ogen is en te weinig wat U ziet. U bepaald de waarde van ons door ons geloof te zien en dan zijn we binnen het lichaam van Christus allemaal gelijk.

 

 

 

 

Mailabonnement

Meld je aan voor het gratis mailabonnament 'Tijd met God', zodat je elke nieuwe overdenking, aangevuld met andere bezinnende onderwerpen direct in je mailbox krijgt.

Klik hier om je aan te melden

Bijbelgedeelte bij de laatste 
'Tijd met God'

 
​2 Petrus 3:1-7

1 Deze tweede brief, geliefden, schrijf ik u nu. In beide wek ik  door herinnering uw zuivere gezindheid op,
2 opdat u zich de woorden herinnert die door de heilige profeten voorheen gesproken zijn, en het gebod van de Heere en Zaligmaker, dat door middel van ons, apostelen, verkondigd is.
3 Dit moet u allereerst weten, dat er in het laatste der dagen spotters zullen komen, die naar hun eigen begeerten zullen wandelen
4 en zeggen:  Waar is de belofte van Zijn komst? Want vanaf de dag dat de vaderen ontslapen zijn, blijven alle dingen zoals vanaf het begin van de schepping.
5 Want willens en wetens is het hun onbekend dat door het Woord van God de hemelen er reeds lang geweest zijn, evenals  de aarde, die uit water oprijst en in water vaststaat.
6 Daardoor is de wereld die er toen was, vergaan, overspoeld door het water.
7 Maar de hemelen die er nu zijn, en de aarde, zijn door hetzelfde Woord als een schat weggelegd  en worden voor het vuur bewaard tot de dag van het oordeel en van het verderf van de goddeloze mensen.
 
 

Eindeloos gelukkig

Eindeloos gelukkig worden begint door te wandelen in de bestemming die God voor jou heeft op aarde om uiteindelijk, door het geloof in Jezus, straks eindeloos gelukkig in de hemel te leven met God. 

Bijbelonderwijs

Om de Bijbel begrijpen willen wij je helpen door de Bijbel op een praktische manier uit te leggen. Het is ook mogelijk om je aan te melden voor een gratis mailabonnement op 'Tijd met God'.

Geloofsopbouw

Bij geloofsopbouw gaat het erom dat je groeit in discipelschap. We geven je handvaten om je geloof echt te leven en we proberen je op allerlei manieren te prikkelen om na te denken over allerlei zaken.

Trainingen

Naast onderwijs via internet geven we ook trainingen op locatie om je als discipel van Jezus toe te rusten. Dit kunnen (s)preekbeurten, korte trainingen of langere trainingen zijn voor verschillende doelgroepen.

Recentste 'Tijd met God'

Wij verwachten de Heer - Al spotten anderen ermee

"Dit moet u allereerst weten, dat er in het laatste van de dagen spotters zullen komen, die naar hun eigen begeerten zullen wandelen en zeggen: Waar is de belofte van Zijn komst? Want vanaf de dag dat de vaderen ontslapen zijn, blijven alle dingen zoals vanaf het begin van de schepping." (2 Petrus 3:3 en 4)

Wij verwachten de Heer! En wat een zegen is dat. We hebben uitzicht, toekomst, we verlangen naar dat wat Jezus straks volmaakt ons zal geven. Maar misschien zelfs dat we de zegen daarvan nog vaak niet helemaal begrijpen. Want met het verwachten van de Heer, verwachten we ook nieuwe hemelen en een nieuwe aarde. We verwachten dus ook dat God straks alle dingen nieuw zal maken. Gelukkig blijft niet alles zoals het nu is en gelukkig komt Jezus nog een keer terug. En daar moeten we elkaar regelmatig aan herinneren en elkaar bemoedigen, want ons leven is lang niet altijd even makkelijk. En toch, als je de tweede brief van Petrus leest, dan is er iets waarvan Petrus zegt dat je allereerst nog iets moet weten, niet als dreigement, maar zodat je er niet door verrast wordt: Er zullen namelijk spotters zijn met de wederkomst in het laatst van de tijden. En die spotters, die spreken woorden, die blijven soms ook bij ons ergens hangen waardoor we soms de vreugde van de eeuwige toekomst kwijtraken. Laat je dus niet van de wijs brengen, maar weet dat ze proberen je vreugde te roven.

Lees meer...

Eindeloos gelukkig is financiëel geheel afhankelijk van giften. Elke gift is daarom van harte welkom.
IBAN rekeningnummer: NL81 RABO 0301 9254 53 t.n.v. T.J.D. de Koning inzake 'Eindeloos gelukkig' te Nieuw-Lekkerland

© 2018 Eindeloos gelukkig - All Rights Reserved | Hosted by www.sth.nu