Gebed om inzicht in Gods liefde

 

"Opdat u ten volle zou kunnen begrijpen, met alle heiligen, wat de breedte en lengte en diepte en hoogte is." (Efeze 3:18)

 

Ik denk dat dit mijn grootste wens is voor elke lezer van deze dagelijkse stukjes. Het gebed dat Paulus hier opschrijft zoals hij dat op zijn knieën bidt voor degenen die hij het Evangelie brengt. Dat is wat ik je gun, ik verlang dat er zoveel van Gods liefde in Christus Jezus in je leven vrijkomt, zoals Paulus hier bidt. Paulus heeft een intens verlangen voor zijn lezers.

Ik denk soms wel eens na over het doel van elk dagelijks stukje. Het begon aan het begin van dit jaar om ook mijn eigen stille tijd te stimuleren. De reden dat ik het ben gaan delen, heb ik de afgelopen maanden vaak over nagedacht, maar ik herken mij zo in het gebed van Paulus. Als ik nog vijftig jaar zou mogen schrijven, dan zou ik het met dit verlangen willen doen: Dat elke keer als je weer meeleest meer gewortelt wordt in de liefde van Jezus, dat het fundament onder je leven dikker en dikker wordt. Dat we met elkaar, samen met alle heiligen, de breedte, lengte, diepte en hoogte van de liefde van Jezus voor ons leren kennen.

 

Paulus schrijft hier waarschijnlijk over de heiligen die al in de hemel zijn en deze omvang van liefde al werkelijk kennen en beseffen en hij verlangt dat zijn lezers nu al daar meer van gaan zien, net zolang tot de hele volheid van God in zijn lezers is uitgestort. Zoveel liefde van Jezus in hun hart, dat hun hart te klein zou zijn. En misschien is dit gebed wel erg hoog gegrepen, maar Hem nu die bij machte is te doen ver boven alles wat wij bidden of denken, kan en wil ons dat geven.

 

Mogen we elkaar oproepen om dit voor elkaar te bidden en ook voor alle mensen om ons heen die Jezus hebben liefgekregen. Zodat de stroom van liefde van Jezus werkelijk door ons heen zal gaan stromen. Zover dat stromen van levend water uit ons binnenste zullen vloeien. Wat een heerlijkheid en eer zal Jezus dan krijgen in de wereld om ons heen, maar zeker ook in de gemeente. Vanuit dat verlangen werkt Paulus, dit is werkelijk zijn passie die hij voor Jezus heeft en die hij wil terugzien bij zijn lezers.

 

Vaak ervaren wij dat de liefde van Jezus, Zijn fundament, in ons leven lang niet zo stevig is als dat we verlangen. Meer van Jezus, meer van Zijn Geest, meer van Zijn heerlijkheid! Het is vaak maar zo 'net aan', vaak ook zo onder de maat. En Paulus ziet dat ook wel bij zijn lezers, hij weet ook wel dat op het moment dat men de genade van Jezus ontvangt en aanneemt, dat ze daarmee niet gelijk vervuld zijn met Gods heerlijkheid. Laten wij dat ook beseffen, bekering en geloof is geen eindpunt, maar juist het punt van waaruit het geloof vruchten moet gaan dragen. Als we dat beseffen en zo voor elkaar bidden, dan zal een stroom van Jezus' liefde zichtbaar worden.

 

Gebed: Vader, ik bid u voor iedereen die dit leest dat een ieder de omvang van Uw liefde zal leren zien en helemaal vervuld zal worden met Uw heerlijkheid, zodat een stroom van liefde zichtbaar zal worden in deze wereld.

Plaats reactie


Beveiligingscode
Vernieuwen

Tijd met God

Met Jezus opgestaan

 

"Ik ben met Christus gekruisigd; en niet meer ik leef, maar Christus leeft in mij; en voor zover ik nu in het vlees leef, leef ik door het geloof in de Zoon van God,  Die mij heeft liefgehad en Zichzelf voor mij heeft overgegeven." (Galaten 2:20)

Met de Heer begraven en weer opgestaan. De zin van die lied zullen velen lezers herkennen. En juist nu het weer Pasen is geworden, ligt voor ons gevoel natuurlijk de nadruk op ‘opgestaan’. En tegelijk, is het de vraag in hoeverre wij dit ook echt ervaren, beleven en vooral hoe wij dit leven. Klopt het dat ons leven een opstandingsleven is? Of leven wij nog meer bij Golgotha, dan bij het open graf? Want dat is wel een groot verschil.
Lees meer...

Aanmelden 'Tijd met God'

Meld je aan voor het gratis mailabonnement 'Tijd met God'. 
Aanmelden mailabonnement

Bijbelgedeelte

Onderstaand Bijbelgedeelte behoort bij 'Tijd met God' van dit moment.

 

Galaten 2:15-21

 15 Wij, die van nature Joden zijn, en geen zondaars uit de heidenen,
 16  weten dat een mens niet gerechtvaardigd wordt uit werken van de wet, maar door het geloof in Jezus Christus. En ook wij zijn in Christus Jezus gaan geloven, opdat wij gerechtvaardigd zouden worden uit het geloof van Christus en niet uit werken van de wet.  Immers, uit werken van de wet wordt geen vlees gerechtvaardigd. 
 17 Maar als wij, die in Christus verlangen gerechtvaardigd te worden, ook zelf zondaars blijken te zijn, is Christus dan een dienaar van de zonde? Volstrekt niet!

Lees meer...

Tweets Theo de Koning @TJD_de_Koning

Aanbevolen

Youtube-kanaal

www.eindeloosgelukkig.nl

Eindeloos gelukkig - Copyright © 2015. All Rights Reserved.

IBAN rekeningnummer: NL81 RABO 0301 9254 53 t.n.v. T.J.D. de Koning inzake 'Eindeloos gelukkig' te Nieuw-Lekkerland

Eindeloos gelukkig is financiëel geheel afhankelijk van giften. Elke gift is daarom van harte welkom