"Zo dan, mijn geliefde broeders, ieder mens moet haastig zijn om te horen, maar traag om te spreken en traag tot toorn. De toorn van een man brengt immers geen gerechtigheid voor God teweeg." (Jakobus 1:19 en 20) 

Jakobus maakt het ons zeker niet makkelijk in zijn brief. Vooral omdat hij regelmatig dingen noemt, waarbij we de achtergrond van die woorden niet altijd helemaal helder hebben. Natuurlijk kunnen we zeggen dat spreken zilver is, maar zwijgen goud. En dat is een mooie uitspraak, toch? Toch ervaar ik soms ook dat ik helemaal niet moet zwijgen en dat de Geest mij dringt om dingen te zeggen en te doen. Toch zegt Jakobus dan hier dat we snel moeten zijn met horen en traag met spreken. Maar het lijkt totaal geen overeenkomst te hebben met de voorgaande verzen.

 

Maar laten we met het eerste beginnen: We moeten haastig zijn om te horen. Dat is wezenlijk belangrijk. Weet je, ik geloof dat wij dit op meerdere manier soms niet doen zoals het moet. In de eerste plaats lijkt Jakobus dit te gebruiken in het verband met andere mensen. We moeten snel luisteren. Luisteren naar de ander is belangrijk. Tegelijk is het ook zo dat Jakobus vanuit het vorige vers het over het Woord van God heeft dat ons gebaard heeft tot het leven. Het is aannemelijk dat hij ook hier nog op teruggrijpt. 

We moeten snel zijn om te horen, naar elkaar, maar vooral ook naar het Woord en ook naar de Geest. En zeker dat laatste, daar gaat het nogal eens mis. Wij staan heel snel klaar met een oordeel, maar vragen wij weleens: "Heer, laat ons door Uw Geest zien wat ik moet zeggen?" Wil jij een eersteling van de Geest zijn? Iemand die door het Woord gebaard wordt om zo'n eersteling te zijn? Dan moet je vooral luisteren. Te snel spreken kan er voor zorgen dat wij vanuit onze emotie en ons beoordelingsvermogen reageren, met als gevolg dat toorn de volgende stap is. Jakobus lijkt hier een bepaalde opbouw in zijn termen te gebruiken. Het gaat van horen naar spreken en van spreken naar toorn. En toorn brengt geen gerechtigheid van God voort. 

Die toorn kan ook richting God een rol spelen, want terugkomend op het vorige onderwerp, dan is duidelijk dat verzoeking van je geloof niet bij God vandaan komt. Absoluut niet en door heel snel met een oordeel klaar te staan over verzoeking, kan het ook hierin fout gaan omdat je het Woord niet genoeg hebt gehoord en je te snel klaar staat met een oordeel. En het is soms gewoon zo vanzelfsprekend en logisch, maar ga vandaag God vragen of Hij je vooral wil leren luisteren. Luisteren naar Zijn Woord, zodat je meer een eersteling van de Geest zult zijn en daarna ook luisteren naar de ander en vervolgens ook naar de Geest, zodat je van alles wat je hoort, afgestemd bent op de Geest van God, zodat je telkens een keuze maakt die is naar Gods Geest! En als we dat gaan doen, dan komt ons leven in evenwicht, gaat Gods Koninkrijk met kracht doorbreken en zullen wij ervaren dat toorn in ons leven steeds minder een plaats heeft. Gerechtigheid van God komt tot stand door vrede en niet door toorn. 

Gebed: Vader, leer mij vanaf vandaag luisteren naar Uw Woord, naar mensen die op mijn pad komen en naar Uw Geest en leer mij om vanuit Uw Geest dat te zeggen en te doen wat overeenkomt met Uw hart.

 

 

 

 

Mailabonnement

Meld je aan voor het gratis mailabonnament 'Tijd met God', zodat je elke nieuwe overdenking, aangevuld met andere bezinnende onderwerpen direct in je mailbox krijgt.

Klik hier om je aan te melden

 Bijbelgedeelte bij de laatste
'Tijd met God'

 

2 Petrus 3:11-16

11 Als deze dingen dus allemaal vergaan, hoedanig behoort u dan te zijn in heilige levenswandel en in godsvrucht;
12 u, die de komst van de dag van God verwacht en daarnaar verlangt,  de dag  waarop de hemelen, door vuur aangestoken, zullen vergaan en de elementen brandend zullen wegsmelten.
13 Maar wij verwachten,  overeenkomstig Zijn belofte, nieuwe hemelen en een nieuwe aarde, waar gerechtigheid woont.
14 Daarom, geliefden, terwijl u deze dingen verwacht, beijver u om onbevlekt en smetteloos door Hem bevonden te worden in vrede
15 en beschouw het geduld van onze Heere als zaligheid; zoals ook onze geliefde broeder Paulus, naar de wijsheid die hem gegeven is, u geschreven heeft, 
16 zoals ook  in alle brieven, wanneer hij deze dingen ter sprake brengt. Daaronder zijn sommige zaken die moeilijk te begrijpen zijn, die de onkundige en onstandvastige mensen verdraaien, tot hun eigen verderf, net als de andere Schriften.

Eindeloos gelukkig

Eindeloos gelukkig worden begint door te wandelen in de bestemming die God voor jou heeft op aarde om uiteindelijk, door het geloof in Jezus, straks eindeloos gelukkig in de hemel te leven met God. 

Bijbelonderwijs

Om de Bijbel begrijpen willen wij je helpen door de Bijbel op een praktische manier uit te leggen. Het is ook mogelijk om je aan te melden voor een gratis mailabonnement op 'Tijd met God'.

Geloofsopbouw

Bij geloofsopbouw gaat het erom dat je groeit in discipelschap. We geven je handvaten om je geloof echt te leven en we proberen je op allerlei manieren te prikkelen om na te denken over allerlei zaken.

Trainingen

Naast onderwijs via internet geven we ook trainingen op locatie om je als discipel van Jezus toe te rusten. Dit kunnen (s)preekbeurten, korte trainingen of langere trainingen zijn voor verschillende doelgroepen.

Recentste 'Tijd met God'

Wij verwachten de Heer - Het oude verdwijnt

"Als deze dingen dus allemaal vergaan, hoedanig behoort u dan te zijn in heilige levenswandel en in godsvrucht; u die de komst van de dag van God verwacht en daarnaar verlangt, de dag waarop de hemelen, door vuur aangestoken, zullen vergaan en de elementen brandend zullen wegsmelten."  (2 Petrus 3:11 en 12)

Het lijkt lang te duren, voordat Jezus terugkomt. En Gods geduld is erg lang, dat mogen we wel concluderen, maar toch zal de dag van de Heer zeker komen. Het lijkt erop dat alle woorden die Petrus tot op dit moment heeft geschreven, alleen een waarschuwing waren tegen de spotters met de wederkomst. De enige bemoediging die er in heeft gezeten was dat de woorden van de spotters niet waar zijn. Tegelijk voelt het toch nog steeds wel als een lange tijd tot Jezus terugkomt. Fijn om dat te weten dat dit ook bewust gebeurt omdat Gods geduld nog steeds niet ten einde is, maar mogen wij dan ook nog naar iets uitkijken?

Lees meer...

Eindeloos gelukkig is financiëel geheel afhankelijk van giften. Elke gift is daarom van harte welkom.
IBAN rekeningnummer: NL81 RABO 0301 9254 53 t.n.v. T.J.D. de Koning inzake 'Eindeloos gelukkig' te Nieuw-Lekkerland

© 2018 Eindeloos gelukkig - All Rights Reserved | Hosted by www.sth.nu