"Acht het enkel vreugde, mijn broeders, wanneer u in allerlei verzoekingen terechtkomt, want u weet dat de beproeving van uw geloof volharding teweegbrengt." (Jakobus 1:2 en 3) 

De komende tijd zullen we stilstaan bij de brief van Jakobus. Een brief die hij schrijft aan Joodse gelovigen die verstrooid zijn over de hele wereld. Tegen deze achtergrond moeten we deze brief wel bekijken. Blijf telkens beseffen dat dit in de eerste plaats de doelgroep is van deze brief. Het is daarnaast opmerkelijk dat hij zichzelf niet als apostel voorstelt, maar als dienstknecht van Jezus Christus. Het is ook wel een vraag waard wie Jakobus eigenlijk is. Er zijn maar vier mannen in de Bijbel met deze naam. Twee discipelen van Jezus heetten zo, maar van de ene is bijna niets bekend en het is de vraag of hij de gezaghebbende schrijver kan zijn en de andere discipel is volgens de geschiedenis in 44 na Christus om het leven gekomen. Dan is er ook nog Jakobus, de vader van Judas.

 

De enige die er echt voor in aanmerking lijkt te komen is Jakobus, de broer van Jezus. Hij blijkt behoorlijk gezag te hebben als je deze brief leest. Deze Jakobus was ook een steunpilaar van de gemeente in Jeruzalem. Het is niet het belangrijkste wie hij was, maar wel wat hij schrijft. En als je dan globaal deze brief leest, dan merk je al snel dat er heel duidelijke geloofsopbouwende zaken in naar voren komen. Alleen, als je dan begint met de brief, dan is het net allemaal even iets lastiger. 

We moeten het als vreugde ervaren dat we verzoeking ervaren en dat we beproefd worden. Dat is echt een bemoediging, daar word je echt heel blij van. We moeten blij zijn met verzoeking. Kun jij daar altijd zo blij mee zijn? Ik in ieder geval niet, ik weet niet hoe Jakobus dat ervaren heeft, maar om nu te zeggen dat verzoeking en beproeving zo mooi en fijn is, dat zeggen we toch liever maar niet. En toch zijn dit de woorden waarmee Jakobus deze brief begint. Hij laat de twee woorden 'verzoeking' en 'beproeving' nogal wat door elkaar lopen. In het Grieks zijn allebei de Nederlandse woorden mogelijk als vertaling.  

Je moet bedenken dat de doelgroep van deze brief, verstrooide, gelovige Joden is. Die hadden het in die tijd zeker niet makkelijk. Of het nu ging om heidenen om hen heen, of niet gelovige Joden, allebei deze groepen hadden het niet op deze gelovige Joden die overal heen verstrooid waren. Net zo goed als dat velen in onze tijd niet blij zijn met christenen die niet mee willen gaan in deze wereld. En dan wordt je op de proef gesteld en uitgeprobeerd. Uiteindelijk zit daar ook satan wel achter die ons maar wat graag wil laten struikelen. Toch is het ook een uitproberen hoe gelovig we eigenlijk echt zijn. Zo gaat men om ons heen ermee om. En dan zegt Jakobus: wees er blij om! Het gaat twee dingen doen: Je geloof zal sterker worden en een aanval op deze punten laten ook zien dat men ziet in wie jij gelooft. Begin maar eens met daarvoor te danken. Je valt dus blijkbaar op en dat is geen verkeerde zaak. En daarnaast zal je geloof meer volharding krijgen.  

Gebed: Vader, er zijn er velen die mij graag uitproberen, verzoeken en beproeven. Maar deze toets wil ik graag doorstaan en leren om steeds meer te volharden in geloof. Helpt U mij daar maar bij, zodat ik niet van slag raak als dit gebeurt.

 

 

 

 

Mailabonnement

Meld je aan voor het gratis mailabonnament 'Tijd met God', zodat je elke nieuwe overdenking, aangevuld met andere bezinnende onderwerpen direct in je mailbox krijgt.

Klik hier om je aan te melden

 Bijbelgedeelte bij de laatste
'Tijd met God'

 

2 Petrus 3:11-16

11 Als deze dingen dus allemaal vergaan, hoedanig behoort u dan te zijn in heilige levenswandel en in godsvrucht;
12 u, die de komst van de dag van God verwacht en daarnaar verlangt,  de dag  waarop de hemelen, door vuur aangestoken, zullen vergaan en de elementen brandend zullen wegsmelten.
13 Maar wij verwachten,  overeenkomstig Zijn belofte, nieuwe hemelen en een nieuwe aarde, waar gerechtigheid woont.
14 Daarom, geliefden, terwijl u deze dingen verwacht, beijver u om onbevlekt en smetteloos door Hem bevonden te worden in vrede
15 en beschouw het geduld van onze Heere als zaligheid; zoals ook onze geliefde broeder Paulus, naar de wijsheid die hem gegeven is, u geschreven heeft, 
16 zoals ook  in alle brieven, wanneer hij deze dingen ter sprake brengt. Daaronder zijn sommige zaken die moeilijk te begrijpen zijn, die de onkundige en onstandvastige mensen verdraaien, tot hun eigen verderf, net als de andere Schriften.

Eindeloos gelukkig

Eindeloos gelukkig worden begint door te wandelen in de bestemming die God voor jou heeft op aarde om uiteindelijk, door het geloof in Jezus, straks eindeloos gelukkig in de hemel te leven met God. 

Bijbelonderwijs

Om de Bijbel begrijpen willen wij je helpen door de Bijbel op een praktische manier uit te leggen. Het is ook mogelijk om je aan te melden voor een gratis mailabonnement op 'Tijd met God'.

Geloofsopbouw

Bij geloofsopbouw gaat het erom dat je groeit in discipelschap. We geven je handvaten om je geloof echt te leven en we proberen je op allerlei manieren te prikkelen om na te denken over allerlei zaken.

Trainingen

Naast onderwijs via internet geven we ook trainingen op locatie om je als discipel van Jezus toe te rusten. Dit kunnen (s)preekbeurten, korte trainingen of langere trainingen zijn voor verschillende doelgroepen.

Recentste 'Tijd met God'

Wij verwachten de Heer - Het oude verdwijnt

"Als deze dingen dus allemaal vergaan, hoedanig behoort u dan te zijn in heilige levenswandel en in godsvrucht; u die de komst van de dag van God verwacht en daarnaar verlangt, de dag waarop de hemelen, door vuur aangestoken, zullen vergaan en de elementen brandend zullen wegsmelten."  (2 Petrus 3:11 en 12)

Het lijkt lang te duren, voordat Jezus terugkomt. En Gods geduld is erg lang, dat mogen we wel concluderen, maar toch zal de dag van de Heer zeker komen. Het lijkt erop dat alle woorden die Petrus tot op dit moment heeft geschreven, alleen een waarschuwing waren tegen de spotters met de wederkomst. De enige bemoediging die er in heeft gezeten was dat de woorden van de spotters niet waar zijn. Tegelijk voelt het toch nog steeds wel als een lange tijd tot Jezus terugkomt. Fijn om dat te weten dat dit ook bewust gebeurt omdat Gods geduld nog steeds niet ten einde is, maar mogen wij dan ook nog naar iets uitkijken?

Lees meer...

Eindeloos gelukkig is financiëel geheel afhankelijk van giften. Elke gift is daarom van harte welkom.
IBAN rekeningnummer: NL81 RABO 0301 9254 53 t.n.v. T.J.D. de Koning inzake 'Eindeloos gelukkig' te Nieuw-Lekkerland

© 2018 Eindeloos gelukkig - All Rights Reserved | Hosted by www.sth.nu