"Acht het enkel vreugde, mijn broeders, wanneer u in allerlei verzoekingen terechtkomt, want u weet dat de beproeving van uw geloof volharding teweegbrengt." (Jakobus 1:2 en 3) 

De komende tijd zullen we stilstaan bij de brief van Jakobus. Een brief die hij schrijft aan Joodse gelovigen die verstrooid zijn over de hele wereld. Tegen deze achtergrond moeten we deze brief wel bekijken. Blijf telkens beseffen dat dit in de eerste plaats de doelgroep is van deze brief. Het is daarnaast opmerkelijk dat hij zichzelf niet als apostel voorstelt, maar als dienstknecht van Jezus Christus. Het is ook wel een vraag waard wie Jakobus eigenlijk is. Er zijn maar vier mannen in de Bijbel met deze naam. Twee discipelen van Jezus heetten zo, maar van de ene is bijna niets bekend en het is de vraag of hij de gezaghebbende schrijver kan zijn en de andere discipel is volgens de geschiedenis in 44 na Christus om het leven gekomen. Dan is er ook nog Jakobus, de vader van Judas.

 

De enige die er echt voor in aanmerking lijkt te komen is Jakobus, de broer van Jezus. Hij blijkt behoorlijk gezag te hebben als je deze brief leest. Deze Jakobus was ook een steunpilaar van de gemeente in Jeruzalem. Het is niet het belangrijkste wie hij was, maar wel wat hij schrijft. En als je dan globaal deze brief leest, dan merk je al snel dat er heel duidelijke geloofsopbouwende zaken in naar voren komen. Alleen, als je dan begint met de brief, dan is het net allemaal even iets lastiger. 

We moeten het als vreugde ervaren dat we verzoeking ervaren en dat we beproefd worden. Dat is echt een bemoediging, daar word je echt heel blij van. We moeten blij zijn met verzoeking. Kun jij daar altijd zo blij mee zijn? Ik in ieder geval niet, ik weet niet hoe Jakobus dat ervaren heeft, maar om nu te zeggen dat verzoeking en beproeving zo mooi en fijn is, dat zeggen we toch liever maar niet. En toch zijn dit de woorden waarmee Jakobus deze brief begint. Hij laat de twee woorden 'verzoeking' en 'beproeving' nogal wat door elkaar lopen. In het Grieks zijn allebei de Nederlandse woorden mogelijk als vertaling.  

Je moet bedenken dat de doelgroep van deze brief, verstrooide, gelovige Joden is. Die hadden het in die tijd zeker niet makkelijk. Of het nu ging om heidenen om hen heen, of niet gelovige Joden, allebei deze groepen hadden het niet op deze gelovige Joden die overal heen verstrooid waren. Net zo goed als dat velen in onze tijd niet blij zijn met christenen die niet mee willen gaan in deze wereld. En dan wordt je op de proef gesteld en uitgeprobeerd. Uiteindelijk zit daar ook satan wel achter die ons maar wat graag wil laten struikelen. Toch is het ook een uitproberen hoe gelovig we eigenlijk echt zijn. Zo gaat men om ons heen ermee om. En dan zegt Jakobus: wees er blij om! Het gaat twee dingen doen: Je geloof zal sterker worden en een aanval op deze punten laten ook zien dat men ziet in wie jij gelooft. Begin maar eens met daarvoor te danken. Je valt dus blijkbaar op en dat is geen verkeerde zaak. En daarnaast zal je geloof meer volharding krijgen.  

Gebed: Vader, er zijn er velen die mij graag uitproberen, verzoeken en beproeven. Maar deze toets wil ik graag doorstaan en leren om steeds meer te volharden in geloof. Helpt U mij daar maar bij, zodat ik niet van slag raak als dit gebeurt.

 

 

 

 

 

 Bijbelgedeelte bij de laatste
'Tijd met God'

 


Psalm 51

1 Een psalm van David, voor de koorleider;
2 toen de  profeet Nathan bij hem was gekomen, nadat hij bij  Bathseba was gekomen.
3 Wees mij genadig, o God, overeenkomstig Uw goedertierenheid, delg mijn overtreding uit overeenkomstig Uw grote barmhartigheid.
4 Was mij schoon van mijn ongerechtigheid, reinig mij van mijn zonde.
5 Want ík ken mijn overtredingen, mijn zonde staat mij voortdurend voor ogen.
6 Tegen U, U alleen, heb ik gezondigd, ik heb gedaan wat kwaad is in Uw ogen, zodat U rechtvaardig bent wanneer U rechtspreekt en rein bent wanneer U oordeelt.
7 Zie, ik ben in ongerechtigheid geboren, in zonde heeft mijn moeder mij ontvangen.
8 Zie, U vindt vreugde in waarheid in het binnenste, in het verborgene maakt U mij wijsheid bekend.
9 Ontzondig mij met  hysop, dan zal ik rein zijn, was mij, dan zal ik witter zijn dan sneeuw.
10 Doe mij vreugde en blijdschap horen; laat de beenderen zich verheugen die U verbrijzeld hebt.
11 Verberg Uw aangezicht voor mijn zonden; delg al mijn ongerechtigheden uit.
12 Schep mij een rein hart, o God, en vernieuw in mijn binnenste een standvastige geest.
13 Verwerp mij niet van voor Uw aangezicht en neem Uw Heilige Geest niet van mij weg.
14 Geef mij de vreugde over Uw heil terug, ondersteun mij met een geest van vrijmoedigheid.
15 Dan zal ik overtreders Uw wegen leren en zondaars zullen zich tot U bekeren.
16 Red mij van bloedschulden, o God, God van mijn heil, dan zal mijn tong vrolijk zingen van Uw gerechtigheid.
17 Heere, open mijn lippen; dan zal mijn mond Uw lof verkondigen.
18 Want U vindt geen vreugde in offers, anders zou ik ze brengen; in brandoffers schept U geen behagen.
19 De offers voor God zijn een gebroken geest; een verbrijzeld en verslagen hart zult U, o God, niet verachten.
20 Doe goed aan Sion, naar Uw welbehagen; bouw de muren van Jeruzalem op.
21 Dan zult U vreugde vinden in offers van gerechtigheid, in een brandoffer en een offer dat geheel verteerd wordt; dan zal men jonge stieren offeren op Uw altaar.

Eindeloos gelukkig

Eindeloos gelukkig worden begint door te wandelen in de bestemming die God voor jou heeft op aarde om uiteindelijk, door het geloof in Jezus, straks eindeloos gelukkig in de hemel te leven met God. 

Bijbelonderwijs

Om de Bijbel begrijpen willen wij je helpen door de Bijbel op een praktische manier uit te leggen. Het is ook mogelijk om je aan te melden voor een gratis mailabonnement op 'Tijd met God'.

Geloofsopbouw

Bij geloofsopbouw gaat het erom dat je groeit in discipelschap. We geven je handvaten om je geloof echt te leven en we proberen je op allerlei manieren te prikkelen om na te denken over allerlei zaken.

Trainingen

Naast onderwijs via internet geven we ook trainingen op locatie om je als discipel van Jezus toe te rusten. Dit kunnen (s)preekbeurten, korte trainingen of langere trainingen zijn voor verschillende doelgroepen.

Activiteiten

24 feb 2019
10:00 - 11:30
Theo de Koning spreekt in Hoek (Zeeland)
03 mrt 2019
09:30 - 11:00
Theo de Koning spreekt in Waarder
17 mrt 2019
10:00 - 11:30
Theo de Koning spreekt in Acquoy
17 mrt 2019
17:00 - 18:30
Theo de Koning spreekt in Echo, Rotterdam
24 mrt 2019
10:00 - 11:30
Theo de Koning spreekt in Nootdorp

Podcast kanaal Eindeloos gelukkig

Recentste 'Tijd met God'

Psalmen - Zonden tegen God

"Tegen U, U alleen, heb ik gezondigd, ik heb gedaan wat kwaad is in Uw ogen, zodat U rechtvaardig bent als U rechtspreekt en rein bent wanneer U oordeelt." (Psalm 51:4)

Hoe zit dat nu met zonden? Als je naar David kijkt, tegen wie heeft hij dan gezondigd? Heeft hij tegen Uria gezondigd of tegen Bathseba? Die heeft hij in ieder geval wel betrokken in zijn zonden, maar toch is dat niet in de eerste plaats hoe David naar zijn zonden kijkt. Hij beseft dat zijn zonden in de eerste plaats zonden tegen God zijn. Dat is misschien wel eens goed om even over na te denken. Je ziet soms dat zonden worden afgedaan met 'het is nu eenmaal zo gegaan' en soms zijn er dan ook nog wel goede redenen te bedenken waarmee je zonden in je leven kunt goed praten. En dat je bijvoorbeeld een ander in de steek hebt gelaten voor een ander, dat is een lastig gevolg, maar al te vaak wordt er vervolgens gezegd: "Het is nu eenmaal zo", en vervolgens geeft dat een reden om de deur open te zetten om verder te gaan. Maar als dat zo is dan hebben we de essentie van zonden niet begrepen. 

Lees meer...

Eindeloos gelukkig is financiëel geheel afhankelijk van giften. Elke gift is daarom van harte welkom.
IBAN rekeningnummer: NL81 RABO 0301 9254 53 t.n.v. T.J.D. de Koning inzake 'Eindeloos gelukkig' te Nieuw-Lekkerland

© 2019 Eindeloos gelukkig - All Rights Reserved | Hosted by www.sth.nu