Door de Heilige Geest verzegeld aan Gods masterplan

 

"Die het onderpand is van onze erfenis, tot de verlossing [die ons] ten deel viel, tot lof van Zijn heerlijkheid." (Efeze 1:14)

 

Het tweede gedeelte van de lofzang waar Paulus deze brief mee begint spreekt van grotere dingen dan dat wij, maar ook Paulus kunnen begrijpen. Waar het eerst nog ging over onze verlossing en het overvloedig schenken van de onbegrijpelijke genade, blijkt er achter alles nog veel meer te zitten. Wij beperken ons vaak, als het gaat over de genade van God, tot onze redding en het herstel van de mens. Paulus opent in deze brief met grotere dingen dan dat. Op zichzelf is de redding van de mens heel wat bijzonders, maar toen God overvloedig deze waarheid bekendmaakte aan ons die geloven, heeft Hij ook het geheim van Zijn wil aan ons bekend gemaakt.


Dat geheim is onderdeel van het grote mysterie van God. Gods plan omvat namelijk veel meer dan onze redding. En ergens is het ook zo, dat als je niet gelooft, dat je ook geen, of bijna geen inzicht in de mysterie kan krijgen. Hoe meer we door de Heilige Geest vervuld worden, hoe meer we inzicht in dit mysterie gaan krijgen. Je hoeft ook niet te proberen om met ongelovigen hierover door te praten. God is er namelijk niet alleen op uit om ons te redden, maar in Gods hart is besloten om alles weer terug te brengen tot het volmaakte plan dat Hij had. In Christus, is dit eigenlijk al in de belofte tot stand gekomen, want op dat moment dat Jezus komt, brengt God de hemel en de aarde weer bij elkaar. En op het moment dat wij tot geloof zijn gekomen, zijn wij onderdeel van de erfenis die met de komst van Jezus is begonnen. 

 

Jezus heeft Gods plan van redding vervuld om uiteindelijk straks de erfenis te ontvangen waarin de hemel en de aarde weer volmaakt bij elkaar gebracht zullen worden. Wij zijn een groot onderdeel in het masterplan van God, maar uiteindelijk bevat Gods grote masterplan het complete herstel van hemel en aarde. En vanaf het moment dat wij tot geloof zijn gekomen heeft God ons verzegeld door ons de Heilige Geest te schenken. Het is niet de vraag of je de Heilige Geest hebt onvangen, het is de vraag of je in het geloof leeft dat jij met Hem bent verzegeld. En waar jij beseft dat jij een deel van God Zelf in jou hebt ontvangen, besef je ook dat je daarmee de garantie hebt dat je straks ook helemaal zult delen in de uiteindelijk volvoering van Gods masterplan, waarin de hemel en de aarde bij elkaar komen en alles volmaakt zal zijn zoals God het bedoelde.

 

Dat gaat het niet alleen om je redding, maar ook om volmaakte vrijheid van zonden en ongerechtigheid, dan gaat het ook om leven in een volmaakte schepping, leven waarin we helemaal vervuld zullen zijn van God. Gods geheim overtreft straks alles. Je bent niet alleen van zonden vrij, maar straks zal alles volkomen volmaakt zijn. Dit geheim van Gods wil, wordt nu al voor ons ontrold, maar nog niet door ons volkomen bevat. Maar het feit dat de Geest in ons woont, maakt dat we de garantie om daar onderdeel van te zijn in ons hebben gekregen.

 

Gebed: Heilige Geest laat mij beseffen, laat mij weten, laat mij voelen dat ik met U ben verzegeld om straks volkomen, volmaakt te delen in Uw volvoerde masterplan. Het gaat mijn verstand te boven, maar als een kind dat uitziet naar een verrassing, sterk ik mij uit naar dat moment.

Plaats reactie


Beveiligingscode
Vernieuwen

Elke dag 5 minuten met God

In de stilte - Heersen over Gods Meesterwerk

 

"En God zei: Laten Wij mensen maken naar Ons beeld, naar Onze gelijkenis; en laten zij heersen over de vissen van de zee, over de vogels in de lucht, over het vee, over heel de aarde, en over al de kruipende dieren die over de aarde kruipen." (Genesis 1:24)

Hoe was gisteren je moment van stilte met God. Het moment van stille verwondering dat God besloot om jou te maken. Nu weet ik dat er ook mensen zijn die dan zeggen: “Maar er is niets meer van dat plan van God overgebleven en zo blij zal God niet met mij zijn, ik doe niet zoveel goed.” Ergens denk ik dat ik die gedachte begrijp, maar toch is God, na de zondeval doorgegaan met het maken van mensen.
Lees meer...

Aanmelden 'Elke dag 5 minuten met God'

Meld je aan voor het dagelijkse mailabonnement 'Elke dag 5 minuten met God'. 
Aanmelden mailabonnement

Bijbelgedeelte

Onderstaand Bijbelgedeelte behoort bij de 'Elke dag 5 minuten met God' van vandaag.

  

Genesis 1:25-2:3

 24 En God zei: Laat de aarde levende wezens naar hun soort voortbrengen: vee, kruipende dieren en wilde dieren van de aarde, naar zijn soort! En het was zo.
 25 En God maakte de wilde dieren van de aarde naar hun soort, het vee naar hun soort, en alle kruipende dieren van de aardbodem naar hun soort. En God zag dat het goed was.
 26 En God zei: Laten Wij mensen maken naar Ons beeld, naar Onze gelijkenis; en laten zij heersen over de vissen van de zee, over de vogels in de lucht, over het vee, over heel de aarde en over al de kruipende dieren die over de aarde kruipen!
 27 En God schiep de mens  naar Zijn beeld; naar het beeld van God schiep Hij hem;  mannelijk en vrouwelijk schiep Hij hen. Lees meer...

Tweets Theo de Koning @TJD_de_Koning

Aanbevolen

Youtube-kanaal

www.eindeloosgelukkig.nl

Eindeloos gelukkig - Copyright © 2015. All Rights Reserved.

IBAN rekeningnummer: NL81 RABO 0301 9254 53 t.n.v. T.J.D. de Koning inzake 'Eindeloos gelukkig' te Nieuw-Lekkerland

Eindeloos gelukkig is financiëel geheel afhankelijk van giften. Elke gift is daarom van harte welkom