Door de Heilige Geest verzegeld aan Gods masterplan

 

"Die het onderpand is van onze erfenis, tot de verlossing [die ons] ten deel viel, tot lof van Zijn heerlijkheid." (Efeze 1:14)

 

Het tweede gedeelte van de lofzang waar Paulus deze brief mee begint spreekt van grotere dingen dan dat wij, maar ook Paulus kunnen begrijpen. Waar het eerst nog ging over onze verlossing en het overvloedig schenken van de onbegrijpelijke genade, blijkt er achter alles nog veel meer te zitten. Wij beperken ons vaak, als het gaat over de genade van God, tot onze redding en het herstel van de mens. Paulus opent in deze brief met grotere dingen dan dat. Op zichzelf is de redding van de mens heel wat bijzonders, maar toen God overvloedig deze waarheid bekendmaakte aan ons die geloven, heeft Hij ook het geheim van Zijn wil aan ons bekend gemaakt.


Dat geheim is onderdeel van het grote mysterie van God. Gods plan omvat namelijk veel meer dan onze redding. En ergens is het ook zo, dat als je niet gelooft, dat je ook geen, of bijna geen inzicht in de mysterie kan krijgen. Hoe meer we door de Heilige Geest vervuld worden, hoe meer we inzicht in dit mysterie gaan krijgen. Je hoeft ook niet te proberen om met ongelovigen hierover door te praten. God is er namelijk niet alleen op uit om ons te redden, maar in Gods hart is besloten om alles weer terug te brengen tot het volmaakte plan dat Hij had. In Christus, is dit eigenlijk al in de belofte tot stand gekomen, want op dat moment dat Jezus komt, brengt God de hemel en de aarde weer bij elkaar. En op het moment dat wij tot geloof zijn gekomen, zijn wij onderdeel van de erfenis die met de komst van Jezus is begonnen. 

 

Jezus heeft Gods plan van redding vervuld om uiteindelijk straks de erfenis te ontvangen waarin de hemel en de aarde weer volmaakt bij elkaar gebracht zullen worden. Wij zijn een groot onderdeel in het masterplan van God, maar uiteindelijk bevat Gods grote masterplan het complete herstel van hemel en aarde. En vanaf het moment dat wij tot geloof zijn gekomen heeft God ons verzegeld door ons de Heilige Geest te schenken. Het is niet de vraag of je de Heilige Geest hebt onvangen, het is de vraag of je in het geloof leeft dat jij met Hem bent verzegeld. En waar jij beseft dat jij een deel van God Zelf in jou hebt ontvangen, besef je ook dat je daarmee de garantie hebt dat je straks ook helemaal zult delen in de uiteindelijk volvoering van Gods masterplan, waarin de hemel en de aarde bij elkaar komen en alles volmaakt zal zijn zoals God het bedoelde.

 

Dat gaat het niet alleen om je redding, maar ook om volmaakte vrijheid van zonden en ongerechtigheid, dan gaat het ook om leven in een volmaakte schepping, leven waarin we helemaal vervuld zullen zijn van God. Gods geheim overtreft straks alles. Je bent niet alleen van zonden vrij, maar straks zal alles volkomen volmaakt zijn. Dit geheim van Gods wil, wordt nu al voor ons ontrold, maar nog niet door ons volkomen bevat. Maar het feit dat de Geest in ons woont, maakt dat we de garantie om daar onderdeel van te zijn in ons hebben gekregen.

 

Gebed: Heilige Geest laat mij beseffen, laat mij weten, laat mij voelen dat ik met U ben verzegeld om straks volkomen, volmaakt te delen in Uw volvoerde masterplan. Het gaat mijn verstand te boven, maar als een kind dat uitziet naar een verrassing, sterk ik mij uit naar dat moment.

Plaats reactie


Beveiligingscode
Vernieuwen

Tijd met God

Met Jezus opgestaan

 

"Ik ben met Christus gekruisigd; en niet meer ik leef, maar Christus leeft in mij; en voor zover ik nu in het vlees leef, leef ik door het geloof in de Zoon van God,  Die mij heeft liefgehad en Zichzelf voor mij heeft overgegeven." (Galaten 2:20)

Met de Heer begraven en weer opgestaan. De zin van die lied zullen velen lezers herkennen. En juist nu het weer Pasen is geworden, ligt voor ons gevoel natuurlijk de nadruk op ‘opgestaan’. En tegelijk, is het de vraag in hoeverre wij dit ook echt ervaren, beleven en vooral hoe wij dit leven. Klopt het dat ons leven een opstandingsleven is? Of leven wij nog meer bij Golgotha, dan bij het open graf? Want dat is wel een groot verschil.
Lees meer...

Aanmelden 'Tijd met God'

Meld je aan voor het gratis mailabonnement 'Tijd met God'. 
Aanmelden mailabonnement

Bijbelgedeelte

Onderstaand Bijbelgedeelte behoort bij 'Tijd met God' van dit moment.

 

Galaten 2:15-21

 15 Wij, die van nature Joden zijn, en geen zondaars uit de heidenen,
 16  weten dat een mens niet gerechtvaardigd wordt uit werken van de wet, maar door het geloof in Jezus Christus. En ook wij zijn in Christus Jezus gaan geloven, opdat wij gerechtvaardigd zouden worden uit het geloof van Christus en niet uit werken van de wet.  Immers, uit werken van de wet wordt geen vlees gerechtvaardigd. 
 17 Maar als wij, die in Christus verlangen gerechtvaardigd te worden, ook zelf zondaars blijken te zijn, is Christus dan een dienaar van de zonde? Volstrekt niet!

Lees meer...

Tweets Theo de Koning @TJD_de_Koning

Aanbevolen

Youtube-kanaal

www.eindeloosgelukkig.nl

Eindeloos gelukkig - Copyright © 2015. All Rights Reserved.

IBAN rekeningnummer: NL81 RABO 0301 9254 53 t.n.v. T.J.D. de Koning inzake 'Eindeloos gelukkig' te Nieuw-Lekkerland

Eindeloos gelukkig is financiëel geheel afhankelijk van giften. Elke gift is daarom van harte welkom