"Wie zou naar u in deze zaak luisteren? Want zoals het deel is van hen die mee ten strijde getrokken zijn, zo zal ook het deel zijn van hen die bij de bagage gebleven zijn; zij moeten samen delen." (1 Samuël 30:24) 

David, de man naar Gods hart. We hebben de afgelopen dagen heel wat dingen gezien uit het leven van David, voordat hij koning werd. Eigenschappen waarin hij ons wel een voorbeeld heeft nagelaten. Eigenschappen van een man naar Gods hart. We begonnen met de vraag of jij een man of een vrouw wil zijn naar Gods hart. Dat hangt heel erg samen met hoe je leeft uit je geloof. Op welke manier draag jij het beeld van God. Vlak voordat David koning wordt en Saul om het leven zal komen is er nog één moment waarbij we zullen stil staan voor dit thema en daarmee sluiten we dit thema af.

 

Davids ontdekking in Ziklag is verschrikkelijk geweest, maar David kreeg ook van God de toestemming om de Amalekieten te achtervolgen. Nu is dat verhaal in het kader van ons thema niet belangrijk, maar wel wat er onderweg gebeurt met degenen die met David meetrekken. De 600 mannen blijken behoorlijk wat energie te zijn kwijtgeraakt. Maar liefst 200 mannen blijken onderweg niet verder meer te kunnen omdat ze zo ontzettend moe zijn. Het laat iets zien van de ontberingen die David met zijn mannen heeft geleden. Degenen die niet meer verder kunnen, die blijven achter bij de bagage. Maar hoe reageer je daar dan op? 

Er waren mannen onder degenen die bij David waren die reageerden zoals heel veel mensen in onze tijd reageren. Je deelt alleen in de buit op het moment dat je ook werkelijk meegestreden hebt in de strijd. En het lijkt ergens misschien nog wel logisch ook, want iedereen was moe op het moment dat ze achter de vijand aangingen. En dan zijn er onder de mannen bij David die verdorven zijn, zegt de Bijbel. En deze mannen wilden niet delen van de buit. Het is de vraag of dit past bij een man naar Gods hart. Het kan gewoon niet waar zijn dat als je het even niet meer trekt, dat je vervolgens maar buiten de boot moet vallen in het verdelen van de overvloed. En toch zijn er maar genoeg die er zo wel over denken en reageren zoals de mannen die verdorven waren. 

Davids hart zegt iets heel anders. David laat er geen sprake van zijn dat er verschil zou zijn in de beloning en in het verdelen van de buit. Sterker nog, hij zet het zo sterk neer dat de mannen die uitgeput waren zelfs in bescherming genomen werden door hem. En waarom? Omdat zij net zo goed voluit gegaan waren, alleen blijkbaar eerder echt leeg waren. Maar zullen wij zo ook met de zwakkeren omgaan? Soms worden de zwakkeren als minderwaardig gezien, want ze doen nooit mee zoals anders. David leert ons iets heel anders. Hij leert ons dat ieder die in het leger strijd, gelijk is. Niemand is minder dan de ander en iedereen deelt in de overvloed! Zelfs als jij er meer voor moest doen. Dit gaat niet om aantallen en getallen, maar om vertrouwen in elkaar dat niemand misbruikt maakt van een bepaalde vrijheid. Dan is het veilig om soms te zeggen dat het even niet meer gaat. 

Gebed: Vader, ik wil een keus maken om een man of een vrouw naar Uw hart te zijn. Elk woord mag landen in mijn hart en ook dit laatste woord over dit thema. Ook als er zijn die minder zijn, die wil ik als mijn gelijke waarderen.

 

 

 

 

Mailabonnement

Meld je aan voor het gratis mailabonnament 'Tijd met God', zodat je elke nieuwe overdenking, aangevuld met andere bezinnende onderwerpen direct in je mailbox krijgt.

Klik hier om je aan te melden

 Bijbelgedeelte bij de laatste
'Tijd met God'

 

2 Petrus 3:11-16

11 Als deze dingen dus allemaal vergaan, hoedanig behoort u dan te zijn in heilige levenswandel en in godsvrucht;
12 u, die de komst van de dag van God verwacht en daarnaar verlangt,  de dag  waarop de hemelen, door vuur aangestoken, zullen vergaan en de elementen brandend zullen wegsmelten.
13 Maar wij verwachten,  overeenkomstig Zijn belofte, nieuwe hemelen en een nieuwe aarde, waar gerechtigheid woont.
14 Daarom, geliefden, terwijl u deze dingen verwacht, beijver u om onbevlekt en smetteloos door Hem bevonden te worden in vrede
15 en beschouw het geduld van onze Heere als zaligheid; zoals ook onze geliefde broeder Paulus, naar de wijsheid die hem gegeven is, u geschreven heeft, 
16 zoals ook  in alle brieven, wanneer hij deze dingen ter sprake brengt. Daaronder zijn sommige zaken die moeilijk te begrijpen zijn, die de onkundige en onstandvastige mensen verdraaien, tot hun eigen verderf, net als de andere Schriften.

Eindeloos gelukkig

Eindeloos gelukkig worden begint door te wandelen in de bestemming die God voor jou heeft op aarde om uiteindelijk, door het geloof in Jezus, straks eindeloos gelukkig in de hemel te leven met God. 

Bijbelonderwijs

Om de Bijbel begrijpen willen wij je helpen door de Bijbel op een praktische manier uit te leggen. Het is ook mogelijk om je aan te melden voor een gratis mailabonnement op 'Tijd met God'.

Geloofsopbouw

Bij geloofsopbouw gaat het erom dat je groeit in discipelschap. We geven je handvaten om je geloof echt te leven en we proberen je op allerlei manieren te prikkelen om na te denken over allerlei zaken.

Trainingen

Naast onderwijs via internet geven we ook trainingen op locatie om je als discipel van Jezus toe te rusten. Dit kunnen (s)preekbeurten, korte trainingen of langere trainingen zijn voor verschillende doelgroepen.

Recentste 'Tijd met God'

Wij verwachten de Heer - Het oude verdwijnt

"Als deze dingen dus allemaal vergaan, hoedanig behoort u dan te zijn in heilige levenswandel en in godsvrucht; u die de komst van de dag van God verwacht en daarnaar verlangt, de dag waarop de hemelen, door vuur aangestoken, zullen vergaan en de elementen brandend zullen wegsmelten."  (2 Petrus 3:11 en 12)

Het lijkt lang te duren, voordat Jezus terugkomt. En Gods geduld is erg lang, dat mogen we wel concluderen, maar toch zal de dag van de Heer zeker komen. Het lijkt erop dat alle woorden die Petrus tot op dit moment heeft geschreven, alleen een waarschuwing waren tegen de spotters met de wederkomst. De enige bemoediging die er in heeft gezeten was dat de woorden van de spotters niet waar zijn. Tegelijk voelt het toch nog steeds wel als een lange tijd tot Jezus terugkomt. Fijn om dat te weten dat dit ook bewust gebeurt omdat Gods geduld nog steeds niet ten einde is, maar mogen wij dan ook nog naar iets uitkijken?

Lees meer...

Eindeloos gelukkig is financiëel geheel afhankelijk van giften. Elke gift is daarom van harte welkom.
IBAN rekeningnummer: NL81 RABO 0301 9254 53 t.n.v. T.J.D. de Koning inzake 'Eindeloos gelukkig' te Nieuw-Lekkerland

© 2018 Eindeloos gelukkig - All Rights Reserved | Hosted by www.sth.nu