"David nu trok er met zijn mannen opuit en zij overvielen de Gesurieten, de Girzieten en de Amalekieten – want die zijn van oude tijden af de inwoners van het land geweest – in de richting van Sur, tot aan het land Egypte." (1 Samuël 27:9) 

Davids leven gaat ondertussen verder en het wordt steeds duidelijker dat hij het plan voor zijn leven meer en meer gaat volgen. De David, die de man naar Gods hart is, wordt steeds meer ook de koning die de strijd met de vijanden aangaat. Er blijven bij die strijd wel heel wat vragen liggen. Want wat maakt dat God het uiteindelijk wil dat alle vijanden in het land verslagen worden en dat ook alle vijanden van rondom verslagen worden? Dat blijft een lastige vraag in het geheel waarover we heel makkelijk kunnen zeggen dat God soeverein is, maar dat is misschien wel iets te makkelijk.

 

We zullen op die vraag over het 'waarom' van het verslaan van alle vijanden wellicht op een later moment nog eens dieper nadenken. Voor nu is wel duidelijk dat de overwinning van alle vijanden één van de grootste doelen in het leven van David moest zijn. Uiteindelijk zal Salomo straks een koning van de vrede zijn en de opdracht voor Davids leven was een opdracht van strijd en overwinnen, zoals de grote Zoon van David kwam om te overwinnen. 

Nadat David, Saul nog een keer heeft gespaard en Saul hem weer een loze bolofte lijkt te doen, besluit David om naar Achis, de koning van de Filistijnen te vluchten. Onbegrijpelijk dat die koning, David accepteerd, na de grote overwinning op de Filistijnen door David. Maar blijkbaar heeft hij gedacht dat David in ongenade bij zijn volk was gevallen. En op die grond blijkt David zijn plaats in het land te mogen innemen, maar terwijl hij daar is, doet hij net alsof hij telkens ten strijde trekt tegen zijn eigen volk. Wat hij echt doet is stad na stad van de vijanden uitroeien. En niet zomaar uitroeien, maar hij hield er niets van over, zodat niemand kon vertellen dat David dit had gedaan. Achis kwam hier nooit iets van te weten. 

Wat moeten we hier nu van vinden? Betekent dit dat dit bedrog goed is? Of is dit gewoon een list in de strijd die David leverde. Daar lijkt het wel op, want God zegent de strijd wel heel bijzonder. Misschien moeten wij ook dit er wel van leren: elke plaats waar we zijn, buiten het paradijs is eigenlijk een plaats waar we geroepen zijn om de overwinningen voor God op te eisen. En soms lijkt daar wel wat list bij te mogen komen. Dat voelt heel apart, maar als het gaat om de uiteindelijke overwinning op satan, ook in ons eigen leven, dan is listigheid als de slangen geen verkeerde eigenschap, met als doel dat het Koninkrijk van Jezus zal overwinnen. Het geldt voor ons niet letterlijk op de manier zoals David het deed, maar het geldt voor ons wel geestelijk. Willen wij in elke situatie de vijand te lijf gaan en hem steeds meer slagen toebrengen? Die vraag is van belang voor ons. Ook als we David volgen op zijn strijdweg waarin hij echt een man naar Gods hart was. 

Gebed: Vader, helemaal begrijpen doe ik het niet, al de listen die David hier lijkt te gebruiken, maar ik begrijp wel dat elke overwinning er eentje voor U is. Leer mij zo ook geestelijk in de strijd te staan en elke kans te pakken om de vijand een slag toe te brengen.

 

 

 

 

Mailabonnement

Meld je aan voor het gratis mailabonnament 'Tijd met God', zodat je elke nieuwe overdenking, aangevuld met andere bezinnende onderwerpen direct in je mailbox krijgt.

Klik hier om je aan te melden

 Bijbelgedeelte bij de laatste
'Tijd met God'

 

2 Petrus 3:11-16

11 Als deze dingen dus allemaal vergaan, hoedanig behoort u dan te zijn in heilige levenswandel en in godsvrucht;
12 u, die de komst van de dag van God verwacht en daarnaar verlangt,  de dag  waarop de hemelen, door vuur aangestoken, zullen vergaan en de elementen brandend zullen wegsmelten.
13 Maar wij verwachten,  overeenkomstig Zijn belofte, nieuwe hemelen en een nieuwe aarde, waar gerechtigheid woont.
14 Daarom, geliefden, terwijl u deze dingen verwacht, beijver u om onbevlekt en smetteloos door Hem bevonden te worden in vrede
15 en beschouw het geduld van onze Heere als zaligheid; zoals ook onze geliefde broeder Paulus, naar de wijsheid die hem gegeven is, u geschreven heeft, 
16 zoals ook  in alle brieven, wanneer hij deze dingen ter sprake brengt. Daaronder zijn sommige zaken die moeilijk te begrijpen zijn, die de onkundige en onstandvastige mensen verdraaien, tot hun eigen verderf, net als de andere Schriften.

Eindeloos gelukkig

Eindeloos gelukkig worden begint door te wandelen in de bestemming die God voor jou heeft op aarde om uiteindelijk, door het geloof in Jezus, straks eindeloos gelukkig in de hemel te leven met God. 

Bijbelonderwijs

Om de Bijbel begrijpen willen wij je helpen door de Bijbel op een praktische manier uit te leggen. Het is ook mogelijk om je aan te melden voor een gratis mailabonnement op 'Tijd met God'.

Geloofsopbouw

Bij geloofsopbouw gaat het erom dat je groeit in discipelschap. We geven je handvaten om je geloof echt te leven en we proberen je op allerlei manieren te prikkelen om na te denken over allerlei zaken.

Trainingen

Naast onderwijs via internet geven we ook trainingen op locatie om je als discipel van Jezus toe te rusten. Dit kunnen (s)preekbeurten, korte trainingen of langere trainingen zijn voor verschillende doelgroepen.

Recentste 'Tijd met God'

Wij verwachten de Heer - Het oude verdwijnt

"Als deze dingen dus allemaal vergaan, hoedanig behoort u dan te zijn in heilige levenswandel en in godsvrucht; u die de komst van de dag van God verwacht en daarnaar verlangt, de dag waarop de hemelen, door vuur aangestoken, zullen vergaan en de elementen brandend zullen wegsmelten."  (2 Petrus 3:11 en 12)

Het lijkt lang te duren, voordat Jezus terugkomt. En Gods geduld is erg lang, dat mogen we wel concluderen, maar toch zal de dag van de Heer zeker komen. Het lijkt erop dat alle woorden die Petrus tot op dit moment heeft geschreven, alleen een waarschuwing waren tegen de spotters met de wederkomst. De enige bemoediging die er in heeft gezeten was dat de woorden van de spotters niet waar zijn. Tegelijk voelt het toch nog steeds wel als een lange tijd tot Jezus terugkomt. Fijn om dat te weten dat dit ook bewust gebeurt omdat Gods geduld nog steeds niet ten einde is, maar mogen wij dan ook nog naar iets uitkijken?

Lees meer...

Eindeloos gelukkig is financiëel geheel afhankelijk van giften. Elke gift is daarom van harte welkom.
IBAN rekeningnummer: NL81 RABO 0301 9254 53 t.n.v. T.J.D. de Koning inzake 'Eindeloos gelukkig' te Nieuw-Lekkerland

© 2018 Eindeloos gelukkig - All Rights Reserved | Hosted by www.sth.nu