Izak en Ismaël

 

"Maar God zei tegen Abraham: Laat deze zaak met betrekking tot de jongen en uw slavin niet kwalijk zijn in uw ogen. Bij alles wat Sara u zegt, luister naar haar stem, want alleen het nageslacht van Izak zal uw nageslacht genoemd worden. Maar ik zal ook de zoon van deze slavin tot een volk maken, omdat hij uw nageslacht is." (Genesis 21:12 en 13)

 

We zullen de geschiedenis van Abraham gaan afronden. Morgen kijken we nog even naar het offer van Abraham en vandaag nog naar de strijd die ontstaat in het huis van Abraham vanwege Ismaël en Izak. Want op de beloofde datum wordt inderdaad Izak geboren. God houdt Zijn belofte tot in detail, maar tegelijk komt nog een keer heel duidelijk het gevolg van menselijke keuzes naar voren. Er is Izak, maar er is ook Ismaël, er is een beloofde zoon en een afgedwongen zoon. Net zoals er zegen van God is in je leven en afgedwongen voorspoed.

 

En vooral Sara wordt geconfronteerd met haar keus uit het verleden. Menselijk redeneren en menselijk ingrijpen in plaats van verwachten van Gods beloften maakt dat er strijd ontstaat in het huis van Abraham. En ik denk dat wij soms vooruit kunnen lopen op Gods beloften en zo soms heel graag willen meewerken aan Gods plan, terwijl het Gods tijd nog niet is. God is ook een God Die soms laat wachten.

 

En op het moment dat Izak van de borst gaat en Abraham daar een feest voor geeft, blijkt dat Ismaël spottend lacht. En dat is wat Sara ziet gebeuren. Er blijft dus duidelijk strijd tussen Izak en Ismaël. Geestelijk gezien zou je kunnen zeggen dat het werk van het vlees, lacht om het werk van de Geest. Natuurlijk is de situatie met Abraham en Sara iets dat ook letterlijk was, maar deze geestelijke strijd zit er wel in. Het vlees, het menselijke werken en ook de werken van de duisternis lachen om het werk van de Geest en van het Licht.

 

Sara wordt dan boos om het gelach van haar eigen werken en ze jaagt Ismaël met Hagar weg. En ergens kan Abraham daar niet mee leven. Dat is begrijpelijk, want Ismaël is wel Abrahams bloed en als vader doet dit dus wat met je. En de manier van reageren van Sara kunnen we ook wel heel wat vragen bij stellen en het is verre van christelijk. Toch maakt God hierdoor duidelijk dat Izak de erfgenaam is en dat Ismaël helemaal niet in de erfenis mag delen.

 

We begrijpen niet waarom dit op deze manier door God goed gevonden wordt. Daar komen wij niet uit, maar wel is duidelijk dat God met Zijn werk verder wil en niet met het werk van Abraham en Sara, hoewel ook Ismaël wel gezegend wordt. En tot op de dag van vandaag hebben wij te maken met Sara's menselijk werk. De strijd tussen Israël en de Moslimwereld zijn hier het gevolg van. En voor ons geldt dat Ismaël er niets aan kan doen dat hij Ismaël is. Laten we dat ook maar eens eerlijk beseffen. Dit is het gevolg van verkeerd handelen in het geloof.

 

Gebed: Vader, bewaar mij er voor dat ik zou werken in mijn kracht en er strijd komt tussen Uw werk en het mijne. Laat Uw werk in mij bepalend zijn en alle omstandigheden. Leer mij geloven in Uw beloften.

Plaats reactie


Beveiligingscode
Vernieuwen

Tijd met God

Met Jezus opgestaan

 

"Ik ben met Christus gekruisigd; en niet meer ik leef, maar Christus leeft in mij; en voor zover ik nu in het vlees leef, leef ik door het geloof in de Zoon van God,  Die mij heeft liefgehad en Zichzelf voor mij heeft overgegeven." (Galaten 2:20)

Met de Heer begraven en weer opgestaan. De zin van die lied zullen velen lezers herkennen. En juist nu het weer Pasen is geworden, ligt voor ons gevoel natuurlijk de nadruk op ‘opgestaan’. En tegelijk, is het de vraag in hoeverre wij dit ook echt ervaren, beleven en vooral hoe wij dit leven. Klopt het dat ons leven een opstandingsleven is? Of leven wij nog meer bij Golgotha, dan bij het open graf? Want dat is wel een groot verschil.
Lees meer...

Aanmelden 'Tijd met God'

Meld je aan voor het gratis mailabonnement 'Tijd met God'. 
Aanmelden mailabonnement

Bijbelgedeelte

Onderstaand Bijbelgedeelte behoort bij 'Tijd met God' van dit moment.

 

Galaten 2:15-21

 15 Wij, die van nature Joden zijn, en geen zondaars uit de heidenen,
 16  weten dat een mens niet gerechtvaardigd wordt uit werken van de wet, maar door het geloof in Jezus Christus. En ook wij zijn in Christus Jezus gaan geloven, opdat wij gerechtvaardigd zouden worden uit het geloof van Christus en niet uit werken van de wet.  Immers, uit werken van de wet wordt geen vlees gerechtvaardigd. 
 17 Maar als wij, die in Christus verlangen gerechtvaardigd te worden, ook zelf zondaars blijken te zijn, is Christus dan een dienaar van de zonde? Volstrekt niet!

Lees meer...

Tweets Theo de Koning @TJD_de_Koning

Aanbevolen

Youtube-kanaal

www.eindeloosgelukkig.nl

Eindeloos gelukkig - Copyright © 2015. All Rights Reserved.

IBAN rekeningnummer: NL81 RABO 0301 9254 53 t.n.v. T.J.D. de Koning inzake 'Eindeloos gelukkig' te Nieuw-Lekkerland

Eindeloos gelukkig is financiëel geheel afhankelijk van giften. Elke gift is daarom van harte welkom