"En hij zei tegen zijn mannen: Moge de HEERE er geen sprake van laten zijn dat ik [ooit] zoiets zou doen bij mijn heer, bij de gezalfde van de HEERE, dat ik mijn hand tegen hem uit zou steken, want hij is de gezalfde van de HEERE." (1 Samuël 24:7) 

David krijgt in zijn leven mogelijkheden om situaties naar zijn hand te zetten op een manier die niet te bevatten is. Als je er goed over nadenkt lijken dit bijna aanvallen van satan om hem te laten struikelen. Het is ook in dit hoofdstuk bijna onvoorstelbaar wat er gebeurt. David is al een paar keer, maar net ontkomen aan Saul. Het is duidelijk geworden dat Saul het meer dan ooit op het leven van David heeft gemund. Hij ziet David als een vijand en zo benadert hij hem ook.

 

David is al een paar keer verraden, wat weer als gevolg had dat Saul met zijn leger in beweging kwam. En dat is ook nu weer gebeurd. Voor de tweede keer vertellen de Zifieten waar David zich bevindt. De eerste keer liep het goed af omdat plotseling de Filistijnen het land binnenvielen waardoor Saul daarheen moest. Maar wat er nu gebeurt slaat echt alles. 

Saul is op weg naar David. David bevond zich in de Steenbokrotsen. Dat was een gebergte vol met spelonken en grotten. En in één van die grotten zat David met zijn mannen. Maar dan komt het moment dat Saul zijn behoefte moet doen en precies die grot ingaat waar David met zijn mannen zitten. De schrik slaat David om het hart. Hoe het precies is gegaan is niet bekend. Misschien heeft Saul zijn mantel gebruikt om een hoekje af te schermen terwijl hij zijn behoefte moest doen. In ieder geval, de mannen van David maken hem duidelijk dat dit de kans is om Saul om het leven te brengen. God had toch gezegd dat David uiteindelijk al zijn vijanden zou overwinnen? 

Maar David doet dit niet. Het enige dat hij doet is een punt van de mantel van Saul afsnijden. Zijn mannen begrijpen er niets van. Als Saul straks weg is, dan laat David zien wat hij heeft gedaan door Saul aan te roepen en daarmee te bewijzen dat hij geen kwaad in de zin heeft. Maar waarom handelt David op deze manier? Het blijkt dat Saul dus voor David geen vijand is. David wel voor Saul, maar voor David is Saul nog steeds de gezalfde van de HEERE. En dat bepaald zijn handelen. David is er niet op uit om wraak te nemen, dat laat hij aan God over. Hij zegt zelfs tegen Saul: "De HEERE zal rechtspreken tussen u en mij." Hij geeft alles in Gods hand. 

Saul is en blijft degene die door God is gezalfd. Dat is en blijft hij voor David en iemand die door God is aangesteld, daar zal David geen oordeel over vellen, dat laat hij aan God over. Hij onderwerpt zich aan het gezag van Saul, die door God is aangesteld. Dit zegt alles over het hart van David. Hij zal de gezalfde van God nooit iets aandoen en hij zal deze gelegenheid ook niet gebruiken om zelf te komen op de plaats waarvoor God hem heeft laten zalven. Hij legt het terug in Gods hand en hij toont zijn vredelievendheid. 

Gebed: Vader, het kost mij nog wel een moeite om te handelen zoals David. Zijn vrede is zo groot en hoe hij het recht op vergelding opgeeft en aan U geeft is een voorbeeld voor mij.

 

 

 

 

 

 Bijbelgedeelte bij de laatste
'Tijd met God'

 1 Petrus 3:1-7

1  Evenzo, vrouwen, wees uw eigen mannen onderdanig; opdat ook, als sommigen aan het Woord ongehoorzaam zijn, zij door de levenswandel van de vrouwen zonder woorden gewonnen mogen worden,
2  doordat zij uw reine levenswandel in de vreze des Heeren waarnemen.
3  Uw sieraad moet niet bestaan in iets uiterlijks: het vlechten van het haar, het dragen van gouden sieraden of het aantrekken van mooie kleren;
4  maar uw sieraad moet zijn de verborgen mens van het hart, met het onvergankelijke sieraad van een zachtmoedige en stille geest, die kostbaar is voor God.
5  Want zo tooiden zich voorheen ook de heilige vrouwen, die op God hoopten, en hun eigen mannen onderdanig waren;
6  zoals Sara Abraham gehoorzaamde en hem heer noemde. U bent kinderen van haar geworden, als u goeddoet en niet bevreesd bent voor enig ding dat u angst zou kunnen aanjagen.
7  Evenzo, mannen, woon met begrip met haar samen; geef de vrouw, als de zwakkere, haar eer; u bent immers ook mede-erfgenamen van de genade van het eeuwige leven; opdat uw gebeden niet verhinderd worden.

Eindeloos gelukkig

Eindeloos gelukkig worden begint door te wandelen in de bestemming die God voor jou heeft op aarde om uiteindelijk, door het geloof in Jezus, straks eindeloos gelukkig in de hemel te leven met God. 

Bijbelonderwijs

Om de Bijbel begrijpen willen wij je helpen door de Bijbel op een praktische manier uit te leggen. Het is ook mogelijk om je aan te melden voor een gratis mailabonnement op 'Tijd met God'.

Geloofsopbouw

Bij geloofsopbouw gaat het erom dat je groeit in discipelschap. We geven je handvaten om je geloof echt te leven en we proberen je op allerlei manieren te prikkelen om na te denken over allerlei zaken.

Trainingen

Naast onderwijs via internet geven we ook trainingen op locatie om je als discipel van Jezus toe te rusten. Dit kunnen (s)preekbeurten, korte trainingen of langere trainingen zijn voor verschillende doelgroepen.

Podcast kanaal Eindeloos gelukkig

Recentste 'Tijd met God'

Jij mag echt gezien worden

Thema: Eerste brief van Petrus

"Maar uw sieraad moet zijn de verborgen mens van het hart, met het onvergankelijke sieraad van een zachtmoedige en stille geest, die kostbaar is voor God." (1 Petrus 3:4)

Na die eerste zin van het derde hoofdstuk, volgt er nog zo'n zin die heel regelmatig uit het verband wordt gehaald. Eerst een verkeerd begrip van het woord onderdanigheid, want Petrus brengt juist verbetering aan in de cultuur die er heerste. En dan komt er die zin over vrouwen dat ze hun haren niet mogen vlechten en geen sieraden mogen gebruiken. Er zijn kringen waar deze zin als een wet wordt gebruikt, maar er staat helemaal niets over niets mogen. Ook hier moeten we goed lezen en vooral begrijpen wat Petrus bedoelt te zeggen. Hij wil dat vrouwen zullen schitteren. Goed om te beseffen als je dit als vrouw leest, dat je bedoeld bent om te schitteren. Je mag opvallen! Het gaat helemaal in de Bijbel er niet over dat vrouwen een onbetekenende plaats moeten innemen, vrouwen worden juist uitgedaagd om op te vallen.

Lees meer...

Aanbevelingen

Youtubekanaal

Eindeloos gelukkig is financiëel geheel afhankelijk van giften. Elke gift is daarom van harte welkom.
IBAN rekeningnummer: NL81 RABO 0301 9254 53 t.n.v. T.J.D. de Koning inzake 'Eindeloos gelukkig' te Nieuw-Lekkerland

© 2019 Eindeloos gelukkig - All Rights Reserved | Hosted by www.sth.nu