Izak en Ismaël

 

"Maar God zei tegen Abraham: Laat deze zaak met betrekking tot de jongen en uw slavin niet kwalijk zijn in uw ogen. Bij alles wat Sara u zegt, luister naar haar stem, want alleen het nageslacht van Izak zal uw nageslacht genoemd worden. Maar ik zal ook de zoon van deze slavin tot een volk maken, omdat hij uw nageslacht is." (Genesis 21:12 en 13)

 

We zullen de geschiedenis van Abraham gaan afronden. Morgen kijken we nog even naar het offer van Abraham en vandaag nog naar de strijd die ontstaat in het huis van Abraham vanwege Ismaël en Izak. Want op de beloofde datum wordt inderdaad Izak geboren. God houdt Zijn belofte tot in detail, maar tegelijk komt nog een keer heel duidelijk het gevolg van menselijke keuzes naar voren. Er is Izak, maar er is ook Ismaël, er is een beloofde zoon en een afgedwongen zoon. Net zoals er zegen van God is in je leven en afgedwongen voorspoed.

 

En vooral Sara wordt geconfronteerd met haar keus uit het verleden. Menselijk redeneren en menselijk ingrijpen in plaats van verwachten van Gods beloften maakt dat er strijd ontstaat in het huis van Abraham. En ik denk dat wij soms vooruit kunnen lopen op Gods beloften en zo soms heel graag willen meewerken aan Gods plan, terwijl het Gods tijd nog niet is. God is ook een God Die soms laat wachten.

 

En op het moment dat Izak van de borst gaat en Abraham daar een feest voor geeft, blijkt dat Ismaël spottend lacht. En dat is wat Sara ziet gebeuren. Er blijft dus duidelijk strijd tussen Izak en Ismaël. Geestelijk gezien zou je kunnen zeggen dat het werk van het vlees, lacht om het werk van de Geest. Natuurlijk is de situatie met Abraham en Sara iets dat ook letterlijk was, maar deze geestelijke strijd zit er wel in. Het vlees, het menselijke werken en ook de werken van de duisternis lachen om het werk van de Geest en van het Licht.

 

Sara wordt dan boos om het gelach van haar eigen werken en ze jaagt Ismaël met Hagar weg. En ergens kan Abraham daar niet mee leven. Dat is begrijpelijk, want Ismaël is wel Abrahams bloed en als vader doet dit dus wat met je. En de manier van reageren van Sara kunnen we ook wel heel wat vragen bij stellen en het is verre van christelijk. Toch maakt God hierdoor duidelijk dat Izak de erfgenaam is en dat Ismaël helemaal niet in de erfenis mag delen.

 

We begrijpen niet waarom dit op deze manier door God goed gevonden wordt. Daar komen wij niet uit, maar wel is duidelijk dat God met Zijn werk verder wil en niet met het werk van Abraham en Sara, hoewel ook Ismaël wel gezegend wordt. En tot op de dag van vandaag hebben wij te maken met Sara's menselijk werk. De strijd tussen Israël en de Moslimwereld zijn hier het gevolg van. En voor ons geldt dat Ismaël er niets aan kan doen dat hij Ismaël is. Laten we dat ook maar eens eerlijk beseffen. Dit is het gevolg van verkeerd handelen in het geloof.

 

Gebed: Vader, bewaar mij er voor dat ik zou werken in mijn kracht en er strijd komt tussen Uw werk en het mijne. Laat Uw werk in mij bepalend zijn en alle omstandigheden. Leer mij geloven in Uw beloften.

Plaats reactie


Beveiligingscode
Vernieuwen

Elke dag 5 minuten met God

In de stilte - Heersen over Gods Meesterwerk

 

"En God zei: Laten Wij mensen maken naar Ons beeld, naar Onze gelijkenis; en laten zij heersen over de vissen van de zee, over de vogels in de lucht, over het vee, over heel de aarde, en over al de kruipende dieren die over de aarde kruipen." (Genesis 1:24)

Hoe was gisteren je moment van stilte met God. Het moment van stille verwondering dat God besloot om jou te maken. Nu weet ik dat er ook mensen zijn die dan zeggen: “Maar er is niets meer van dat plan van God overgebleven en zo blij zal God niet met mij zijn, ik doe niet zoveel goed.” Ergens denk ik dat ik die gedachte begrijp, maar toch is God, na de zondeval doorgegaan met het maken van mensen.
Lees meer...

Aanmelden 'Elke dag 5 minuten met God'

Meld je aan voor het dagelijkse mailabonnement 'Elke dag 5 minuten met God'. 
Aanmelden mailabonnement

Bijbelgedeelte

Onderstaand Bijbelgedeelte behoort bij de 'Elke dag 5 minuten met God' van vandaag.

  

Genesis 1:25-2:3

 24 En God zei: Laat de aarde levende wezens naar hun soort voortbrengen: vee, kruipende dieren en wilde dieren van de aarde, naar zijn soort! En het was zo.
 25 En God maakte de wilde dieren van de aarde naar hun soort, het vee naar hun soort, en alle kruipende dieren van de aardbodem naar hun soort. En God zag dat het goed was.
 26 En God zei: Laten Wij mensen maken naar Ons beeld, naar Onze gelijkenis; en laten zij heersen over de vissen van de zee, over de vogels in de lucht, over het vee, over heel de aarde en over al de kruipende dieren die over de aarde kruipen!
 27 En God schiep de mens  naar Zijn beeld; naar het beeld van God schiep Hij hem;  mannelijk en vrouwelijk schiep Hij hen. Lees meer...

Tweets Theo de Koning @TJD_de_Koning

Aanbevolen

Youtube-kanaal

www.eindeloosgelukkig.nl

Eindeloos gelukkig - Copyright © 2015. All Rights Reserved.

IBAN rekeningnummer: NL81 RABO 0301 9254 53 t.n.v. T.J.D. de Koning inzake 'Eindeloos gelukkig' te Nieuw-Lekkerland

Eindeloos gelukkig is financiëel geheel afhankelijk van giften. Elke gift is daarom van harte welkom