De kracht van de rechtvaardige en de voorbede

 

"Verder zei hij: Laat de Heere toch niet in toorn ontbranden, omdat ik nog eenmaal spreek: Misschien zullen er tien gevonden worden. En Hij zei: Ik zal haar niet te gronde richten omwille van die tien." (Genesis 18:32)

 

Het is wat als God op Abraham komt met de boodschap dat Hij Sodom en Gomorra gaat verwoesten met vuur en zwavel. God zegt Abraham dat er niets meer van deze steden zal overblijven. En dan denkt Abraham aan zijn neef Lot. Dat betekent dat ook Lot straks zal omkomen. Maar God is er duidelijk over, de zonden van deze steden zijn zo gruwelijk, dat God ze met de grond zal gaan gelijk maken. Over het algemeen wordt aangenomen dat de zonde van homoseksualiteit de grootste zonde van deze steden was. Een zonden waar God een gruwel tegen heeft. Dat mogen wij in onze tijd niet meer zeggen, maar God vind deze zonde verschrikkelijk als deze wordt uitgeleefd in de daad. Door de hele Bijbel heen lezen we Gods enorme toorn hierover.

Laat het duidelijk zijn dat God niets tegen de geaardheid onderneemt, maar tegen de daad. En dan bedenkt Abraham zich geen moment en hij gaat bidden voor Sodom. Overigens, bidt Abraham niet voor Gomorra, maar alleen voor Sodom, de plaats waar Lot woont. En de reden is duidelijk: Lot moet gered worden. En meerdere keren begint Abraham te bidden tegen God, Die daar bij Hem staat. Want als er nog vijftig rechtvaardigen zouden zijn in de stad, zou God dan zoveel onrecht laten bestaan dat die stad toch verloren zal gaan. 

 

En uiteindelijk komt Abraham uit bij tien rechtvaardigen. Als er tien gelovigen zouden zijn in de stad, zou dan...? Ik vraag me wel eens af: Wat zou er gebeurd zijn als Abraham door was gegaan met bidden en bij één rechtvaardige was uitgekomen? Zou God dan nog steeds hetzelfde antwoord hebben gegeven? We lezen hier natuurlijk niets over, maar opmerkelijk is het wel dat, ondanks dat Abraham zes keer zijn aantal bijstelt, dat God niet ene keer boos reageert.

 

Er zijn twee dingen die hier zo duidelijk worden: In de eerste plaats de kracht van voorbede. God zou deze steden gespaard hebben door de voorbede van Abraham en misschien is de stad nu verloren gegaan omdat Abraham niet verder meer durfde te bidden. De kracht van voorbede is enorm, want God wil heel graag rekening houden met Zijn kinderen. Laten we ook werkelijk de hemel bestormen met onze voorbede, want deze gebeden werken wel degelijk iets uit. God kan Zich laten verbidden.

 

Het tweede dat we hier zien is het belang van rechtvaardigen in een stad. Massa's steden dreigen verloren te gaan omdat er geen rechtvaardigen meer in gevonden worden. Blijkbaar maken wij voor God als gelovige het verschil of Hij een stad zal omkeren of niet. Als er tien gelovigen waren geweest, dan was er niets met Sodom gebeurd. Een enkele gelovige, die het zout in de stad is, bewaard de stad voor het verderf. Het is dus bepalend of wij zout zijn, maar ook dat we dit op plaatsen zijn waar de zonde welig tiert. Dat zou wel eens de redding kunnen zijn van velen!

 

Gebed: Almachtige God, wat kan ik het verschil maken door mijn voorbede en doordat ik ergens woon. U gaat niet voorbij aan de rechtvaardige, U zou omwille van de enkeling een hele stad willen sparen voor Uw toorn. Laat mij beseffen van welk belang mijn aanwezigheid kan zijn.

Plaats reactie


Beveiligingscode
Vernieuwen

Tijd met God

Met Jezus opgestaan

 

"Ik ben met Christus gekruisigd; en niet meer ik leef, maar Christus leeft in mij; en voor zover ik nu in het vlees leef, leef ik door het geloof in de Zoon van God,  Die mij heeft liefgehad en Zichzelf voor mij heeft overgegeven." (Galaten 2:20)

Met de Heer begraven en weer opgestaan. De zin van die lied zullen velen lezers herkennen. En juist nu het weer Pasen is geworden, ligt voor ons gevoel natuurlijk de nadruk op ‘opgestaan’. En tegelijk, is het de vraag in hoeverre wij dit ook echt ervaren, beleven en vooral hoe wij dit leven. Klopt het dat ons leven een opstandingsleven is? Of leven wij nog meer bij Golgotha, dan bij het open graf? Want dat is wel een groot verschil.
Lees meer...

Aanmelden 'Tijd met God'

Meld je aan voor het gratis mailabonnement 'Tijd met God'. 
Aanmelden mailabonnement

Bijbelgedeelte

Onderstaand Bijbelgedeelte behoort bij 'Tijd met God' van dit moment.

 

Galaten 2:15-21

 15 Wij, die van nature Joden zijn, en geen zondaars uit de heidenen,
 16  weten dat een mens niet gerechtvaardigd wordt uit werken van de wet, maar door het geloof in Jezus Christus. En ook wij zijn in Christus Jezus gaan geloven, opdat wij gerechtvaardigd zouden worden uit het geloof van Christus en niet uit werken van de wet.  Immers, uit werken van de wet wordt geen vlees gerechtvaardigd. 
 17 Maar als wij, die in Christus verlangen gerechtvaardigd te worden, ook zelf zondaars blijken te zijn, is Christus dan een dienaar van de zonde? Volstrekt niet!

Lees meer...

Tweets Theo de Koning @TJD_de_Koning

Aanbevolen

Youtube-kanaal

www.eindeloosgelukkig.nl

Eindeloos gelukkig - Copyright © 2015. All Rights Reserved.

IBAN rekeningnummer: NL81 RABO 0301 9254 53 t.n.v. T.J.D. de Koning inzake 'Eindeloos gelukkig' te Nieuw-Lekkerland

Eindeloos gelukkig is financiëel geheel afhankelijk van giften. Elke gift is daarom van harte welkom