"Toen ging David daarvandaan en hij ontkwam naar de grot van Adullam. Zijn broers en het hele huis van zijn vader hoorden dit en zij kwamen daar bij hem. Ook voegde ieder zich bij hem die in nood verkeerde, ieder die een schuldeiser had en ieder die verbitterd van gemoed was, en hij werd hun leider, zodat er ongeveer vierhonderd mannen bij hem waren." (1 Samuël 22:1 ven 2) 

Het valt op dat David, vanaf het moment dat hij is gaan vluchten, een vogelvrij verklaard mens is geworden. Er is geen enkele plaats meer waar het veilig is. Hij vlucht naar de koning van Gath, maar ook daar is hij niet veilig. Zodra hij daar aankomt wordt hij herkend. Blijkbaar is David ondertussen overal al een bekende geworden en dat niet alleen onder zijn eigen volk. Het volk was op zichzelf wel blij met David, maar Saul nadrukkelijk niet. Het blijkt ook wel dat Saul niet veel goeds in de zin heeft.

 

Als je bedenkt dat alle priesters in Nob het met de dood moeten bekopen omdat Achimelech David geholpen had, terwijl hij niet wist dat David op de vlucht was voor Saul, dan is wel duidelijk dat Saul niet veel genade kent voor degenen die David een warm hart toedragen. Maar ook in het buitenland gaat het mis. De dienstknechten van Achis, de koning in Gath herkennen David direct en zeggen dat ook, met als gevolg dat David heel bang wordt. Ook dan gedraagt David zich niet zoals je van een man naar Gods hart zou verwachten. Hij stelt zich aan als een waanzinnige. Angst is dus ook bij mannen en vrouwen naar Gods hart niet vreemd. 

Toch, als David dan uiteindelijk een grot heeft gevonden waar hij terecht kan, dan blijkt weer hoe David is. Het begint met zijn ouders en zijn broers. Ze horen dat David in de grot Adullam zit en ze komen naar hem toe. Wellicht waren ook zij bang geworden voor eventuele maatregelen van Saul. Maar als je dan doorleest dan blijkt dat er meer mensen zijn die zich bij David voegen. Eigenlijk zijn dat allemaal mensen waar wat mee aan de hand is. Die vinden toevlucht bij David. David stuurt deze mensen niet weg, maar hij vormt met hen zelfs een leger. 

De verschoppelingen zijn bij David welkom en hij heeft ook nog geloof in hen. Iedereen die in nood verkeerde, een schuldeiser had of verbitterd was, ze zijn welkom bij David en hij heeft met deze mensen plotseling een eigen leger.

Hier moet je gewoon eens over nadenken. Hoeveel mensen uit jouw omgeving die eigenlijk kansloos zijn, durf jij het vertrouwen te geven dat zij van betekenis kunnen zijn. Zoals David deze groep mensen accepteert en in hen geloof heeft dat ze een bestemming hebben in dit leven. Ik merk heel vaak als je mensen coached, en je ze met geloof omringt en bemoedigd, dat dit vaak de mensen zijn die heel veel gaan betekenen. Maar dan heb je er wel vertrouwen voor nodig en misschien vooral moet je soms wat overwinnen, om met de outcast van de maatschappij iets op te zetten. Maar als dat lukt, komt Gods heerlijkheid, juist in dit soort mensen, heel krachtig openbaar.

 

Gebed: Vader, ik wil mensen die geen kans krijgen, kansen geven, wil hen accepteren en geloof in hen hebben dat ze bruikbaar zijn voor U.

 

 

 

 

 

 Bijbelgedeelte bij de laatste
'Tijd met God'

 1 Petrus 3:1-7

1  Evenzo, vrouwen, wees uw eigen mannen onderdanig; opdat ook, als sommigen aan het Woord ongehoorzaam zijn, zij door de levenswandel van de vrouwen zonder woorden gewonnen mogen worden,
2  doordat zij uw reine levenswandel in de vreze des Heeren waarnemen.
3  Uw sieraad moet niet bestaan in iets uiterlijks: het vlechten van het haar, het dragen van gouden sieraden of het aantrekken van mooie kleren;
4  maar uw sieraad moet zijn de verborgen mens van het hart, met het onvergankelijke sieraad van een zachtmoedige en stille geest, die kostbaar is voor God.
5  Want zo tooiden zich voorheen ook de heilige vrouwen, die op God hoopten, en hun eigen mannen onderdanig waren;
6  zoals Sara Abraham gehoorzaamde en hem heer noemde. U bent kinderen van haar geworden, als u goeddoet en niet bevreesd bent voor enig ding dat u angst zou kunnen aanjagen.
7  Evenzo, mannen, woon met begrip met haar samen; geef de vrouw, als de zwakkere, haar eer; u bent immers ook mede-erfgenamen van de genade van het eeuwige leven; opdat uw gebeden niet verhinderd worden.

Eindeloos gelukkig

Eindeloos gelukkig worden begint door te wandelen in de bestemming die God voor jou heeft op aarde om uiteindelijk, door het geloof in Jezus, straks eindeloos gelukkig in de hemel te leven met God. 

Bijbelonderwijs

Om de Bijbel begrijpen willen wij je helpen door de Bijbel op een praktische manier uit te leggen. Het is ook mogelijk om je aan te melden voor een gratis mailabonnement op 'Tijd met God'.

Geloofsopbouw

Bij geloofsopbouw gaat het erom dat je groeit in discipelschap. We geven je handvaten om je geloof echt te leven en we proberen je op allerlei manieren te prikkelen om na te denken over allerlei zaken.

Trainingen

Naast onderwijs via internet geven we ook trainingen op locatie om je als discipel van Jezus toe te rusten. Dit kunnen (s)preekbeurten, korte trainingen of langere trainingen zijn voor verschillende doelgroepen.

Podcast kanaal Eindeloos gelukkig

Recentste 'Tijd met God'

Jij mag echt gezien worden

Thema: Eerste brief van Petrus

"Maar uw sieraad moet zijn de verborgen mens van het hart, met het onvergankelijke sieraad van een zachtmoedige en stille geest, die kostbaar is voor God." (1 Petrus 3:4)

Na die eerste zin van het derde hoofdstuk, volgt er nog zo'n zin die heel regelmatig uit het verband wordt gehaald. Eerst een verkeerd begrip van het woord onderdanigheid, want Petrus brengt juist verbetering aan in de cultuur die er heerste. En dan komt er die zin over vrouwen dat ze hun haren niet mogen vlechten en geen sieraden mogen gebruiken. Er zijn kringen waar deze zin als een wet wordt gebruikt, maar er staat helemaal niets over niets mogen. Ook hier moeten we goed lezen en vooral begrijpen wat Petrus bedoelt te zeggen. Hij wil dat vrouwen zullen schitteren. Goed om te beseffen als je dit als vrouw leest, dat je bedoeld bent om te schitteren. Je mag opvallen! Het gaat helemaal in de Bijbel er niet over dat vrouwen een onbetekenende plaats moeten innemen, vrouwen worden juist uitgedaagd om op te vallen.

Lees meer...

Aanbevelingen

Youtubekanaal

Eindeloos gelukkig is financiëel geheel afhankelijk van giften. Elke gift is daarom van harte welkom.
IBAN rekeningnummer: NL81 RABO 0301 9254 53 t.n.v. T.J.D. de Koning inzake 'Eindeloos gelukkig' te Nieuw-Lekkerland

© 2019 Eindeloos gelukkig - All Rights Reserved | Hosted by www.sth.nu