"Toen ging David daarvandaan en hij ontkwam naar de grot van Adullam. Zijn broers en het hele huis van zijn vader hoorden dit en zij kwamen daar bij hem. Ook voegde ieder zich bij hem die in nood verkeerde, ieder die een schuldeiser had en ieder die verbitterd van gemoed was, en hij werd hun leider, zodat er ongeveer vierhonderd mannen bij hem waren." (1 Samuël 22:1 ven 2) 

Het valt op dat David, vanaf het moment dat hij is gaan vluchten, een vogelvrij verklaard mens is geworden. Er is geen enkele plaats meer waar het veilig is. Hij vlucht naar de koning van Gath, maar ook daar is hij niet veilig. Zodra hij daar aankomt wordt hij herkend. Blijkbaar is David ondertussen overal al een bekende geworden en dat niet alleen onder zijn eigen volk. Het volk was op zichzelf wel blij met David, maar Saul nadrukkelijk niet. Het blijkt ook wel dat Saul niet veel goeds in de zin heeft.

 

Als je bedenkt dat alle priesters in Nob het met de dood moeten bekopen omdat Achimelech David geholpen had, terwijl hij niet wist dat David op de vlucht was voor Saul, dan is wel duidelijk dat Saul niet veel genade kent voor degenen die David een warm hart toedragen. Maar ook in het buitenland gaat het mis. De dienstknechten van Achis, de koning in Gath herkennen David direct en zeggen dat ook, met als gevolg dat David heel bang wordt. Ook dan gedraagt David zich niet zoals je van een man naar Gods hart zou verwachten. Hij stelt zich aan als een waanzinnige. Angst is dus ook bij mannen en vrouwen naar Gods hart niet vreemd. 

Toch, als David dan uiteindelijk een grot heeft gevonden waar hij terecht kan, dan blijkt weer hoe David is. Het begint met zijn ouders en zijn broers. Ze horen dat David in de grot Adullam zit en ze komen naar hem toe. Wellicht waren ook zij bang geworden voor eventuele maatregelen van Saul. Maar als je dan doorleest dan blijkt dat er meer mensen zijn die zich bij David voegen. Eigenlijk zijn dat allemaal mensen waar wat mee aan de hand is. Die vinden toevlucht bij David. David stuurt deze mensen niet weg, maar hij vormt met hen zelfs een leger. 

De verschoppelingen zijn bij David welkom en hij heeft ook nog geloof in hen. Iedereen die in nood verkeerde, een schuldeiser had of verbitterd was, ze zijn welkom bij David en hij heeft met deze mensen plotseling een eigen leger.

Hier moet je gewoon eens over nadenken. Hoeveel mensen uit jouw omgeving die eigenlijk kansloos zijn, durf jij het vertrouwen te geven dat zij van betekenis kunnen zijn. Zoals David deze groep mensen accepteert en in hen geloof heeft dat ze een bestemming hebben in dit leven. Ik merk heel vaak als je mensen coached, en je ze met geloof omringt en bemoedigd, dat dit vaak de mensen zijn die heel veel gaan betekenen. Maar dan heb je er wel vertrouwen voor nodig en misschien vooral moet je soms wat overwinnen, om met de outcast van de maatschappij iets op te zetten. Maar als dat lukt, komt Gods heerlijkheid, juist in dit soort mensen, heel krachtig openbaar.

 

Gebed: Vader, ik wil mensen die geen kans krijgen, kansen geven, wil hen accepteren en geloof in hen hebben dat ze bruikbaar zijn voor U.

 

 

 

 

Mailabonnement

Meld je aan voor het gratis mailabonnament 'Tijd met God', zodat je elke nieuwe overdenking, aangevuld met andere bezinnende onderwerpen direct in je mailbox krijgt.

Klik hier om je aan te melden

Bijbelgedeelte bij de laatste 
'Tijd met God'

 
​2 Petrus 3:1-7

1 Deze tweede brief, geliefden, schrijf ik u nu. In beide wek ik  door herinnering uw zuivere gezindheid op,
2 opdat u zich de woorden herinnert die door de heilige profeten voorheen gesproken zijn, en het gebod van de Heere en Zaligmaker, dat door middel van ons, apostelen, verkondigd is.
3 Dit moet u allereerst weten, dat er in het laatste der dagen spotters zullen komen, die naar hun eigen begeerten zullen wandelen
4 en zeggen:  Waar is de belofte van Zijn komst? Want vanaf de dag dat de vaderen ontslapen zijn, blijven alle dingen zoals vanaf het begin van de schepping.
5 Want willens en wetens is het hun onbekend dat door het Woord van God de hemelen er reeds lang geweest zijn, evenals  de aarde, die uit water oprijst en in water vaststaat.
6 Daardoor is de wereld die er toen was, vergaan, overspoeld door het water.
7 Maar de hemelen die er nu zijn, en de aarde, zijn door hetzelfde Woord als een schat weggelegd  en worden voor het vuur bewaard tot de dag van het oordeel en van het verderf van de goddeloze mensen.
 
 

Eindeloos gelukkig

Eindeloos gelukkig worden begint door te wandelen in de bestemming die God voor jou heeft op aarde om uiteindelijk, door het geloof in Jezus, straks eindeloos gelukkig in de hemel te leven met God. 

Bijbelonderwijs

Om de Bijbel begrijpen willen wij je helpen door de Bijbel op een praktische manier uit te leggen. Het is ook mogelijk om je aan te melden voor een gratis mailabonnement op 'Tijd met God'.

Geloofsopbouw

Bij geloofsopbouw gaat het erom dat je groeit in discipelschap. We geven je handvaten om je geloof echt te leven en we proberen je op allerlei manieren te prikkelen om na te denken over allerlei zaken.

Trainingen

Naast onderwijs via internet geven we ook trainingen op locatie om je als discipel van Jezus toe te rusten. Dit kunnen (s)preekbeurten, korte trainingen of langere trainingen zijn voor verschillende doelgroepen.

Recentste 'Tijd met God'

Wij verwachten de Heer - Al spotten anderen ermee

"Dit moet u allereerst weten, dat er in het laatste van de dagen spotters zullen komen, die naar hun eigen begeerten zullen wandelen en zeggen: Waar is de belofte van Zijn komst? Want vanaf de dag dat de vaderen ontslapen zijn, blijven alle dingen zoals vanaf het begin van de schepping." (2 Petrus 3:3 en 4)

Wij verwachten de Heer! En wat een zegen is dat. We hebben uitzicht, toekomst, we verlangen naar dat wat Jezus straks volmaakt ons zal geven. Maar misschien zelfs dat we de zegen daarvan nog vaak niet helemaal begrijpen. Want met het verwachten van de Heer, verwachten we ook nieuwe hemelen en een nieuwe aarde. We verwachten dus ook dat God straks alle dingen nieuw zal maken. Gelukkig blijft niet alles zoals het nu is en gelukkig komt Jezus nog een keer terug. En daar moeten we elkaar regelmatig aan herinneren en elkaar bemoedigen, want ons leven is lang niet altijd even makkelijk. En toch, als je de tweede brief van Petrus leest, dan is er iets waarvan Petrus zegt dat je allereerst nog iets moet weten, niet als dreigement, maar zodat je er niet door verrast wordt: Er zullen namelijk spotters zijn met de wederkomst in het laatst van de tijden. En die spotters, die spreken woorden, die blijven soms ook bij ons ergens hangen waardoor we soms de vreugde van de eeuwige toekomst kwijtraken. Laat je dus niet van de wijs brengen, maar weet dat ze proberen je vreugde te roven.

Lees meer...

Eindeloos gelukkig is financiëel geheel afhankelijk van giften. Elke gift is daarom van harte welkom.
IBAN rekeningnummer: NL81 RABO 0301 9254 53 t.n.v. T.J.D. de Koning inzake 'Eindeloos gelukkig' te Nieuw-Lekkerland

© 2018 Eindeloos gelukkig - All Rights Reserved | Hosted by www.sth.nu