"En nu, wat hebt u voorhanden? Geef mij vijf broden mee in mijn hand, of wat er maar te vinden is." (1 Samuël 21:3)
"Die raadpleegde vervolgens de HEERE voor hem en gaf hem proviand. Hij gaf hem ook het zwaard van Goliath, de Filistijn." (1 Samuël 22:10) 

Er zijn gedeelten van het leven van de man naar Gods hart, van het leven van David waar je gewoon niet goed uit komt. Horen bepaalde dingen uit het leven van David nu echt bij een man naar Gods hart? Ergens begrijp je het gewoon niet. Natuurlijk, straks met Bathseba, dat is wel duidelijk en later bij de volkstelling ook. Maar er zijn nog een paar van die geschiedenissen waarvan je niet weet wat je er nu eigenlijk van moet denken. De geschiedenis in Nob is er ook zo één.

 

David heeft afscheid genomen van Jonathan en gaat op de vlucht voor Saul. En eigenlijk het hele hoofdstuk dat volgt zet ons voor vragen waar we niet uitkomen. Hij gaat dan naar Nob en zoekt daar de priester op. Waarom doet David dit? Want David komt met een leugen binnen. Hij vertelt doodleuk dat hij door de koning op een geheime missie is gestuurd met zijn mannen. Waarom doet David dit? Is dit uit angst? Is dit omdat hij Achimelech, de priester niet wil belasten met de echte reden? Hoe zou de priester gereageerd hebben als hij echt vertelde hoe het zat? 

In Nob was de door Saul ingestelde centrale plaats van heiliging en aanbidding. En daar ga je toch ook niet zomaar naartoe? Het lijkt, later als Doëg, die daar ook rondhing, tegen Saul gaat vertellen wat er is gebeurd in Nob, dat David vooral naar de priester ging om God te raadplegen. En tegelijk had David ook voedsel nodig en een wapen. Hij had op dit moment niets. 

Wat nog opmerkelijker is, is dat Jezus later in het Nieuwe Testament op deze situatie terugkomt en er geen negatief woord over zegt. Zelfs niet over het feit dat David de toonbroden, die heilig waren en nadat ze een dag op de tafel hadden gelegen alleen door de priesters gegeten mochten worden, meenam als proviand voor onderweg. Is dat niet heel opmerkelijk? Toch is er iets wat dan wel opvalt. Jezus blijkt duidelijk te zeggen dat barmhartigheid voor de wet gaat. Dit is dus geen overtreden van de wet, maar wat de priester hier doet is barmhartigheid bewijzen aan iemand die in nood is. En wat doet deze man naar Gods hart, David als hij in nood is? 

Hij gaat dus naar de priester om hem te vragen naar wat God wil en wat God zegt. Hij heeft Achimelech gevraagd om God te vragen hoe het dus verder moet. Die leugen, moeten we maar even laten rusten, elke speculatie daarover kan een verkeerde zijn, maar gaan wij, als we in nood zijn in de eerste plaats naar God toe? Laat dit niet heel duidelijk zien hoe David denkt en handelt? En zelfs neemt hij de heilige broden aan, omdat hij geen religie volgt, maar relatie heeft met God. Dit is hoe we naar Gods hart mogen en horen te handelen, misschien zelfs als het soms over de grens heengaat. 

Gebed: Vader, wat een lastige dingen in het leven van David, maar tegelijk ook wat een les om U eerst te raadplegen voordat ik een volgende stap zet en vanuit de relatie met U te leven.

 

 

 

 

Mailabonnement

Meld je aan voor het gratis mailabonnament 'Tijd met God', zodat je elke nieuwe overdenking, aangevuld met andere bezinnende onderwerpen direct in je mailbox krijgt.

Klik hier om je aan te melden

Bijbelgedeelte bij de laatste 
'Tijd met God'

 
​2 Petrus 3:1-7

1 Deze tweede brief, geliefden, schrijf ik u nu. In beide wek ik  door herinnering uw zuivere gezindheid op,
2 opdat u zich de woorden herinnert die door de heilige profeten voorheen gesproken zijn, en het gebod van de Heere en Zaligmaker, dat door middel van ons, apostelen, verkondigd is.
3 Dit moet u allereerst weten, dat er in het laatste der dagen spotters zullen komen, die naar hun eigen begeerten zullen wandelen
4 en zeggen:  Waar is de belofte van Zijn komst? Want vanaf de dag dat de vaderen ontslapen zijn, blijven alle dingen zoals vanaf het begin van de schepping.
5 Want willens en wetens is het hun onbekend dat door het Woord van God de hemelen er reeds lang geweest zijn, evenals  de aarde, die uit water oprijst en in water vaststaat.
6 Daardoor is de wereld die er toen was, vergaan, overspoeld door het water.
7 Maar de hemelen die er nu zijn, en de aarde, zijn door hetzelfde Woord als een schat weggelegd  en worden voor het vuur bewaard tot de dag van het oordeel en van het verderf van de goddeloze mensen.
 
 

Eindeloos gelukkig

Eindeloos gelukkig worden begint door te wandelen in de bestemming die God voor jou heeft op aarde om uiteindelijk, door het geloof in Jezus, straks eindeloos gelukkig in de hemel te leven met God. 

Bijbelonderwijs

Om de Bijbel begrijpen willen wij je helpen door de Bijbel op een praktische manier uit te leggen. Het is ook mogelijk om je aan te melden voor een gratis mailabonnement op 'Tijd met God'.

Geloofsopbouw

Bij geloofsopbouw gaat het erom dat je groeit in discipelschap. We geven je handvaten om je geloof echt te leven en we proberen je op allerlei manieren te prikkelen om na te denken over allerlei zaken.

Trainingen

Naast onderwijs via internet geven we ook trainingen op locatie om je als discipel van Jezus toe te rusten. Dit kunnen (s)preekbeurten, korte trainingen of langere trainingen zijn voor verschillende doelgroepen.

Recentste 'Tijd met God'

Wij verwachten de Heer - Al spotten anderen ermee

"Dit moet u allereerst weten, dat er in het laatste van de dagen spotters zullen komen, die naar hun eigen begeerten zullen wandelen en zeggen: Waar is de belofte van Zijn komst? Want vanaf de dag dat de vaderen ontslapen zijn, blijven alle dingen zoals vanaf het begin van de schepping." (2 Petrus 3:3 en 4)

Wij verwachten de Heer! En wat een zegen is dat. We hebben uitzicht, toekomst, we verlangen naar dat wat Jezus straks volmaakt ons zal geven. Maar misschien zelfs dat we de zegen daarvan nog vaak niet helemaal begrijpen. Want met het verwachten van de Heer, verwachten we ook nieuwe hemelen en een nieuwe aarde. We verwachten dus ook dat God straks alle dingen nieuw zal maken. Gelukkig blijft niet alles zoals het nu is en gelukkig komt Jezus nog een keer terug. En daar moeten we elkaar regelmatig aan herinneren en elkaar bemoedigen, want ons leven is lang niet altijd even makkelijk. En toch, als je de tweede brief van Petrus leest, dan is er iets waarvan Petrus zegt dat je allereerst nog iets moet weten, niet als dreigement, maar zodat je er niet door verrast wordt: Er zullen namelijk spotters zijn met de wederkomst in het laatst van de tijden. En die spotters, die spreken woorden, die blijven soms ook bij ons ergens hangen waardoor we soms de vreugde van de eeuwige toekomst kwijtraken. Laat je dus niet van de wijs brengen, maar weet dat ze proberen je vreugde te roven.

Lees meer...

Eindeloos gelukkig is financiëel geheel afhankelijk van giften. Elke gift is daarom van harte welkom.
IBAN rekeningnummer: NL81 RABO 0301 9254 53 t.n.v. T.J.D. de Koning inzake 'Eindeloos gelukkig' te Nieuw-Lekkerland

© 2018 Eindeloos gelukkig - All Rights Reserved | Hosted by www.sth.nu