"En nu, wat hebt u voorhanden? Geef mij vijf broden mee in mijn hand, of wat er maar te vinden is." (1 Samuël 21:3)
"Die raadpleegde vervolgens de HEERE voor hem en gaf hem proviand. Hij gaf hem ook het zwaard van Goliath, de Filistijn." (1 Samuël 22:10) 

Er zijn gedeelten van het leven van de man naar Gods hart, van het leven van David waar je gewoon niet goed uit komt. Horen bepaalde dingen uit het leven van David nu echt bij een man naar Gods hart? Ergens begrijp je het gewoon niet. Natuurlijk, straks met Bathseba, dat is wel duidelijk en later bij de volkstelling ook. Maar er zijn nog een paar van die geschiedenissen waarvan je niet weet wat je er nu eigenlijk van moet denken. De geschiedenis in Nob is er ook zo één.

 

David heeft afscheid genomen van Jonathan en gaat op de vlucht voor Saul. En eigenlijk het hele hoofdstuk dat volgt zet ons voor vragen waar we niet uitkomen. Hij gaat dan naar Nob en zoekt daar de priester op. Waarom doet David dit? Want David komt met een leugen binnen. Hij vertelt doodleuk dat hij door de koning op een geheime missie is gestuurd met zijn mannen. Waarom doet David dit? Is dit uit angst? Is dit omdat hij Achimelech, de priester niet wil belasten met de echte reden? Hoe zou de priester gereageerd hebben als hij echt vertelde hoe het zat? 

In Nob was de door Saul ingestelde centrale plaats van heiliging en aanbidding. En daar ga je toch ook niet zomaar naartoe? Het lijkt, later als Doëg, die daar ook rondhing, tegen Saul gaat vertellen wat er is gebeurd in Nob, dat David vooral naar de priester ging om God te raadplegen. En tegelijk had David ook voedsel nodig en een wapen. Hij had op dit moment niets. 

Wat nog opmerkelijker is, is dat Jezus later in het Nieuwe Testament op deze situatie terugkomt en er geen negatief woord over zegt. Zelfs niet over het feit dat David de toonbroden, die heilig waren en nadat ze een dag op de tafel hadden gelegen alleen door de priesters gegeten mochten worden, meenam als proviand voor onderweg. Is dat niet heel opmerkelijk? Toch is er iets wat dan wel opvalt. Jezus blijkt duidelijk te zeggen dat barmhartigheid voor de wet gaat. Dit is dus geen overtreden van de wet, maar wat de priester hier doet is barmhartigheid bewijzen aan iemand die in nood is. En wat doet deze man naar Gods hart, David als hij in nood is? 

Hij gaat dus naar de priester om hem te vragen naar wat God wil en wat God zegt. Hij heeft Achimelech gevraagd om God te vragen hoe het dus verder moet. Die leugen, moeten we maar even laten rusten, elke speculatie daarover kan een verkeerde zijn, maar gaan wij, als we in nood zijn in de eerste plaats naar God toe? Laat dit niet heel duidelijk zien hoe David denkt en handelt? En zelfs neemt hij de heilige broden aan, omdat hij geen religie volgt, maar relatie heeft met God. Dit is hoe we naar Gods hart mogen en horen te handelen, misschien zelfs als het soms over de grens heengaat. 

Gebed: Vader, wat een lastige dingen in het leven van David, maar tegelijk ook wat een les om U eerst te raadplegen voordat ik een volgende stap zet en vanuit de relatie met U te leven.

 

 

 

 

 

 Bijbelgedeelte bij de laatste
'Tijd met God'

 


Psalm 51

1 Een psalm van David, voor de koorleider;
2 toen de  profeet Nathan bij hem was gekomen, nadat hij bij  Bathseba was gekomen.
3 Wees mij genadig, o God, overeenkomstig Uw goedertierenheid, delg mijn overtreding uit overeenkomstig Uw grote barmhartigheid.
4 Was mij schoon van mijn ongerechtigheid, reinig mij van mijn zonde.
5 Want ík ken mijn overtredingen, mijn zonde staat mij voortdurend voor ogen.
6 Tegen U, U alleen, heb ik gezondigd, ik heb gedaan wat kwaad is in Uw ogen, zodat U rechtvaardig bent wanneer U rechtspreekt en rein bent wanneer U oordeelt.
7 Zie, ik ben in ongerechtigheid geboren, in zonde heeft mijn moeder mij ontvangen.
8 Zie, U vindt vreugde in waarheid in het binnenste, in het verborgene maakt U mij wijsheid bekend.
9 Ontzondig mij met  hysop, dan zal ik rein zijn, was mij, dan zal ik witter zijn dan sneeuw.
10 Doe mij vreugde en blijdschap horen; laat de beenderen zich verheugen die U verbrijzeld hebt.
11 Verberg Uw aangezicht voor mijn zonden; delg al mijn ongerechtigheden uit.
12 Schep mij een rein hart, o God, en vernieuw in mijn binnenste een standvastige geest.
13 Verwerp mij niet van voor Uw aangezicht en neem Uw Heilige Geest niet van mij weg.
14 Geef mij de vreugde over Uw heil terug, ondersteun mij met een geest van vrijmoedigheid.
15 Dan zal ik overtreders Uw wegen leren en zondaars zullen zich tot U bekeren.
16 Red mij van bloedschulden, o God, God van mijn heil, dan zal mijn tong vrolijk zingen van Uw gerechtigheid.
17 Heere, open mijn lippen; dan zal mijn mond Uw lof verkondigen.
18 Want U vindt geen vreugde in offers, anders zou ik ze brengen; in brandoffers schept U geen behagen.
19 De offers voor God zijn een gebroken geest; een verbrijzeld en verslagen hart zult U, o God, niet verachten.
20 Doe goed aan Sion, naar Uw welbehagen; bouw de muren van Jeruzalem op.
21 Dan zult U vreugde vinden in offers van gerechtigheid, in een brandoffer en een offer dat geheel verteerd wordt; dan zal men jonge stieren offeren op Uw altaar.

Eindeloos gelukkig

Eindeloos gelukkig worden begint door te wandelen in de bestemming die God voor jou heeft op aarde om uiteindelijk, door het geloof in Jezus, straks eindeloos gelukkig in de hemel te leven met God. 

Bijbelonderwijs

Om de Bijbel begrijpen willen wij je helpen door de Bijbel op een praktische manier uit te leggen. Het is ook mogelijk om je aan te melden voor een gratis mailabonnement op 'Tijd met God'.

Geloofsopbouw

Bij geloofsopbouw gaat het erom dat je groeit in discipelschap. We geven je handvaten om je geloof echt te leven en we proberen je op allerlei manieren te prikkelen om na te denken over allerlei zaken.

Trainingen

Naast onderwijs via internet geven we ook trainingen op locatie om je als discipel van Jezus toe te rusten. Dit kunnen (s)preekbeurten, korte trainingen of langere trainingen zijn voor verschillende doelgroepen.

Activiteiten

24 feb 2019
10:00 - 11:30
Theo de Koning spreekt in Hoek (Zeeland)
03 mrt 2019
09:30 - 11:00
Theo de Koning spreekt in Waarder
17 mrt 2019
10:00 - 11:30
Theo de Koning spreekt in Acquoy
17 mrt 2019
17:00 - 18:30
Theo de Koning spreekt in Echo, Rotterdam
24 mrt 2019
10:00 - 11:30
Theo de Koning spreekt in Nootdorp

Podcast kanaal Eindeloos gelukkig

Recentste 'Tijd met God'

Psalmen - Een herkenbaardere psalm dan gedacht

"Een psalm van David voor de koorleider; toen de profeet Nathan bij hem was gekomen, nadat hij bij Bathseba was gekomen." (Psalm 51:1 en 2)

Ik weet niet welk gevoel jij bij psalm 51 krijg, maar lange tijd had ik bij psalm 51 een negatief gevoel. Het is die psalm waarbij David vergeving vraagt voor zijn zonde met Bathseba. Een psalm die vol staat met zonde en dat hij in ongerechtigheid is geboren. Als je de psalmen wel eens zingt, dan weet je dat het een droevige melodie is, met hele lange zinnen. En het gaat in die hele psalm over zonde. Daarbij is de kans dan ook nog eens groot dat je twee keuzes maakt: Je hoeft niets met deze psalm omdat je de situatie van David niet herkent. Of het is een psalm die geldt voor mensen van wie de zonden nog niet vergeven zijn. Dan is het toch goed dat die psalm er is? Dan is dit een psalm die er over gaat dat je vergeving moet vragen bij God en vaak wordt dan ook de lijn gelijk doorgetrokken met een 'en als je dat niet doet, dan...' Tot ik pasgeleden die zin tegenkwam: "Geef mij de vreugde over Uw heil terug en ondersteun mij met een geest van vrijmoedigheid". En ineens begreep ik psalm 51. Psalm 51 gaat over jou en mij als gelovige.

Lees meer...

Eindeloos gelukkig is financiëel geheel afhankelijk van giften. Elke gift is daarom van harte welkom.
IBAN rekeningnummer: NL81 RABO 0301 9254 53 t.n.v. T.J.D. de Koning inzake 'Eindeloos gelukkig' te Nieuw-Lekkerland

© 2019 Eindeloos gelukkig - All Rights Reserved | Hosted by www.sth.nu