"En nu, wat hebt u voorhanden? Geef mij vijf broden mee in mijn hand, of wat er maar te vinden is." (1 Samuël 21:3)
"Die raadpleegde vervolgens de HEERE voor hem en gaf hem proviand. Hij gaf hem ook het zwaard van Goliath, de Filistijn." (1 Samuël 22:10) 

Er zijn gedeelten van het leven van de man naar Gods hart, van het leven van David waar je gewoon niet goed uit komt. Horen bepaalde dingen uit het leven van David nu echt bij een man naar Gods hart? Ergens begrijp je het gewoon niet. Natuurlijk, straks met Bathseba, dat is wel duidelijk en later bij de volkstelling ook. Maar er zijn nog een paar van die geschiedenissen waarvan je niet weet wat je er nu eigenlijk van moet denken. De geschiedenis in Nob is er ook zo één.

 

David heeft afscheid genomen van Jonathan en gaat op de vlucht voor Saul. En eigenlijk het hele hoofdstuk dat volgt zet ons voor vragen waar we niet uitkomen. Hij gaat dan naar Nob en zoekt daar de priester op. Waarom doet David dit? Want David komt met een leugen binnen. Hij vertelt doodleuk dat hij door de koning op een geheime missie is gestuurd met zijn mannen. Waarom doet David dit? Is dit uit angst? Is dit omdat hij Achimelech, de priester niet wil belasten met de echte reden? Hoe zou de priester gereageerd hebben als hij echt vertelde hoe het zat? 

In Nob was de door Saul ingestelde centrale plaats van heiliging en aanbidding. En daar ga je toch ook niet zomaar naartoe? Het lijkt, later als Doëg, die daar ook rondhing, tegen Saul gaat vertellen wat er is gebeurd in Nob, dat David vooral naar de priester ging om God te raadplegen. En tegelijk had David ook voedsel nodig en een wapen. Hij had op dit moment niets. 

Wat nog opmerkelijker is, is dat Jezus later in het Nieuwe Testament op deze situatie terugkomt en er geen negatief woord over zegt. Zelfs niet over het feit dat David de toonbroden, die heilig waren en nadat ze een dag op de tafel hadden gelegen alleen door de priesters gegeten mochten worden, meenam als proviand voor onderweg. Is dat niet heel opmerkelijk? Toch is er iets wat dan wel opvalt. Jezus blijkt duidelijk te zeggen dat barmhartigheid voor de wet gaat. Dit is dus geen overtreden van de wet, maar wat de priester hier doet is barmhartigheid bewijzen aan iemand die in nood is. En wat doet deze man naar Gods hart, David als hij in nood is? 

Hij gaat dus naar de priester om hem te vragen naar wat God wil en wat God zegt. Hij heeft Achimelech gevraagd om God te vragen hoe het dus verder moet. Die leugen, moeten we maar even laten rusten, elke speculatie daarover kan een verkeerde zijn, maar gaan wij, als we in nood zijn in de eerste plaats naar God toe? Laat dit niet heel duidelijk zien hoe David denkt en handelt? En zelfs neemt hij de heilige broden aan, omdat hij geen religie volgt, maar relatie heeft met God. Dit is hoe we naar Gods hart mogen en horen te handelen, misschien zelfs als het soms over de grens heengaat. 

Gebed: Vader, wat een lastige dingen in het leven van David, maar tegelijk ook wat een les om U eerst te raadplegen voordat ik een volgende stap zet en vanuit de relatie met U te leven.

 

 

 

 

 

 Bijbelgedeelte bij de laatste
'Tijd met God'

 1 Petrus 3:1-7

1  Evenzo, vrouwen, wees uw eigen mannen onderdanig; opdat ook, als sommigen aan het Woord ongehoorzaam zijn, zij door de levenswandel van de vrouwen zonder woorden gewonnen mogen worden,
2  doordat zij uw reine levenswandel in de vreze des Heeren waarnemen.
3  Uw sieraad moet niet bestaan in iets uiterlijks: het vlechten van het haar, het dragen van gouden sieraden of het aantrekken van mooie kleren;
4  maar uw sieraad moet zijn de verborgen mens van het hart, met het onvergankelijke sieraad van een zachtmoedige en stille geest, die kostbaar is voor God.
5  Want zo tooiden zich voorheen ook de heilige vrouwen, die op God hoopten, en hun eigen mannen onderdanig waren;
6  zoals Sara Abraham gehoorzaamde en hem heer noemde. U bent kinderen van haar geworden, als u goeddoet en niet bevreesd bent voor enig ding dat u angst zou kunnen aanjagen.
7  Evenzo, mannen, woon met begrip met haar samen; geef de vrouw, als de zwakkere, haar eer; u bent immers ook mede-erfgenamen van de genade van het eeuwige leven; opdat uw gebeden niet verhinderd worden.

Eindeloos gelukkig

Eindeloos gelukkig worden begint door te wandelen in de bestemming die God voor jou heeft op aarde om uiteindelijk, door het geloof in Jezus, straks eindeloos gelukkig in de hemel te leven met God. 

Bijbelonderwijs

Om de Bijbel begrijpen willen wij je helpen door de Bijbel op een praktische manier uit te leggen. Het is ook mogelijk om je aan te melden voor een gratis mailabonnement op 'Tijd met God'.

Geloofsopbouw

Bij geloofsopbouw gaat het erom dat je groeit in discipelschap. We geven je handvaten om je geloof echt te leven en we proberen je op allerlei manieren te prikkelen om na te denken over allerlei zaken.

Trainingen

Naast onderwijs via internet geven we ook trainingen op locatie om je als discipel van Jezus toe te rusten. Dit kunnen (s)preekbeurten, korte trainingen of langere trainingen zijn voor verschillende doelgroepen.

Podcast kanaal Eindeloos gelukkig

Recentste 'Tijd met God'

Jij mag echt gezien worden

Thema: Eerste brief van Petrus

"Maar uw sieraad moet zijn de verborgen mens van het hart, met het onvergankelijke sieraad van een zachtmoedige en stille geest, die kostbaar is voor God." (1 Petrus 3:4)

Na die eerste zin van het derde hoofdstuk, volgt er nog zo'n zin die heel regelmatig uit het verband wordt gehaald. Eerst een verkeerd begrip van het woord onderdanigheid, want Petrus brengt juist verbetering aan in de cultuur die er heerste. En dan komt er die zin over vrouwen dat ze hun haren niet mogen vlechten en geen sieraden mogen gebruiken. Er zijn kringen waar deze zin als een wet wordt gebruikt, maar er staat helemaal niets over niets mogen. Ook hier moeten we goed lezen en vooral begrijpen wat Petrus bedoelt te zeggen. Hij wil dat vrouwen zullen schitteren. Goed om te beseffen als je dit als vrouw leest, dat je bedoeld bent om te schitteren. Je mag opvallen! Het gaat helemaal in de Bijbel er niet over dat vrouwen een onbetekenende plaats moeten innemen, vrouwen worden juist uitgedaagd om op te vallen.

Lees meer...

Aanbevelingen

Youtubekanaal

Eindeloos gelukkig is financiëel geheel afhankelijk van giften. Elke gift is daarom van harte welkom.
IBAN rekeningnummer: NL81 RABO 0301 9254 53 t.n.v. T.J.D. de Koning inzake 'Eindeloos gelukkig' te Nieuw-Lekkerland

© 2019 Eindeloos gelukkig - All Rights Reserved | Hosted by www.sth.nu