"Daarom snelde David naar voren en ging bij de Filistijn staan. Hij nam diens zwaard, trok het uit zijn schede en doodde hem en hij hakte zijn hoofd ermee af. Toen de Filistijnen zagen dat hun held dood was, vluchtten zij." (1 Samuël 17:51) 

Kun je niet een wat leukere tekst bedenken dan deze, zou je kunnen afvragen. Wat een bloederig verhaal. Dat verhaal van David en Goliath met zijn slinger en die steen in zijn voorhoofd dat gaat best. De meeste kinderen maken er nog een geweldig avontuur van. Maar dacht je dat dit verhaal echt een prachtig verhaal was? Dat is het niet, echt niet. Het is eigenlijk een ongelofelijk grof verhaal. En toch geloof ik dat ook in dit stuk van het verhaal wel iets van David zichtbaar wordt als man naar Gods hart!

 

David blijft staan voor deze reus en gaat zelfs de confrontatie met hem aan. Maar wat zou er gebeurd zijn als David hetzelfde doet als wat wij met de reuzen in ons leven maar al te vaak doen? Is dit een vreemde vraag? Volgens mij niet. Als we dan al zover komen dat we de reuzen in ons leven onder ogen willen komen, dan is het maar de vraag of we dat ook echt helemaal doen. 

Wat doet David met Goliath? Hij raakt verontwaardigd, blijft staan en gaat uiteindelijk de strijd aan. En op welke manier doet hij dat? In afhankelijkheid van God, Dezelfde God Die hem leeuwen en beren liet overwinnen. En wat neemt hij mee? Niets anders dan en slinger en een paar stenen en de vraag of God daarbij mee wilde gaan. Is dat wijs? Naar menselijke maatstaven niet, maar als man naar Gods hart dus wel. Maar daar blijft het niet bij. Als je het kinderliedje zingt over David en Goliath, dan is het allemaal prachtig. De slinger ging rond, de steen vloog weg en Goliath stortte ter aarde. Alleen... daarmee was het niet klaar. Dit was niet genoeg! David moet echt afrekenen met deze reus. Hij moest niet teruglopen en genoegen nemen met een neergestorte reus, maar hij moest er echt mee afrekenen.  

Goliath was door die steen namelijk nog niet dood. Hij was erdoor ter aarde gestort, maar daarmee was de reus nog niet aan zijn einde gekomen. Daarom pakt David het zwaard van Goliath zelf en hakt zijn hoofd af. En op dat moment vluchten alle Filistijnen. Misschien is dit ons probleem wel: ergens hebben we medelijden met de reuzen die we in ons leven moeten overwinnen. Ten diepste helemaal zonder angst, of helemaal zonder je probleem is wel zo nieuw, willen we dat wel echt? Maar als je er echt mee afrekent is het ook echt klaar. Ja, dat is een leven zonder reuzen, maar dat is leven in vrijheid. Als David deze reus had laten liggen en hem niet uiteindelijk echt had gedood, dan was Goliath weer opgestaan, en was het nog erger geworden. 

Dit is wat onze Goliaths doen, dit is hoe satan het graag wil, we slaan ze wel soms even neer, maar willen we echt in de overwinning van Jezus gaan staan en deze reuzen echt uitbannen uit ons leven. Of is onze angst, zijn onze reuzen misschien wel een stukje van je identiteit geworden? En wat jouw leven ook beheerst, alleen echt ermee afrekenen brengt de overwinning. 

Gebed: Vader, in mijn leven wil ik geen enkele reus mij laten beheersen, of het nu zorgen zijn, angsten zijn, verslavingen of wat ook, in Jezus' Naam wil ik elke reus niet alleen neerslaan, maar ook totaal overwinnen.

 

 

 

 

Mailabonnement

Meld je aan voor het gratis mailabonnament 'Tijd met God', zodat je elke nieuwe overdenking, aangevuld met andere bezinnende onderwerpen direct in je mailbox krijgt.

Klik hier om je aan te melden

Bijbelgedeelte bij de laatste 
'Tijd met God'

 
​2 Petrus 3:1-7

1 Deze tweede brief, geliefden, schrijf ik u nu. In beide wek ik  door herinnering uw zuivere gezindheid op,
2 opdat u zich de woorden herinnert die door de heilige profeten voorheen gesproken zijn, en het gebod van de Heere en Zaligmaker, dat door middel van ons, apostelen, verkondigd is.
3 Dit moet u allereerst weten, dat er in het laatste der dagen spotters zullen komen, die naar hun eigen begeerten zullen wandelen
4 en zeggen:  Waar is de belofte van Zijn komst? Want vanaf de dag dat de vaderen ontslapen zijn, blijven alle dingen zoals vanaf het begin van de schepping.
5 Want willens en wetens is het hun onbekend dat door het Woord van God de hemelen er reeds lang geweest zijn, evenals  de aarde, die uit water oprijst en in water vaststaat.
6 Daardoor is de wereld die er toen was, vergaan, overspoeld door het water.
7 Maar de hemelen die er nu zijn, en de aarde, zijn door hetzelfde Woord als een schat weggelegd  en worden voor het vuur bewaard tot de dag van het oordeel en van het verderf van de goddeloze mensen.
 
 

Eindeloos gelukkig

Eindeloos gelukkig worden begint door te wandelen in de bestemming die God voor jou heeft op aarde om uiteindelijk, door het geloof in Jezus, straks eindeloos gelukkig in de hemel te leven met God. 

Bijbelonderwijs

Om de Bijbel begrijpen willen wij je helpen door de Bijbel op een praktische manier uit te leggen. Het is ook mogelijk om je aan te melden voor een gratis mailabonnement op 'Tijd met God'.

Geloofsopbouw

Bij geloofsopbouw gaat het erom dat je groeit in discipelschap. We geven je handvaten om je geloof echt te leven en we proberen je op allerlei manieren te prikkelen om na te denken over allerlei zaken.

Trainingen

Naast onderwijs via internet geven we ook trainingen op locatie om je als discipel van Jezus toe te rusten. Dit kunnen (s)preekbeurten, korte trainingen of langere trainingen zijn voor verschillende doelgroepen.

Recentste 'Tijd met God'

Wij verwachten de Heer - Al spotten anderen ermee

"Dit moet u allereerst weten, dat er in het laatste van de dagen spotters zullen komen, die naar hun eigen begeerten zullen wandelen en zeggen: Waar is de belofte van Zijn komst? Want vanaf de dag dat de vaderen ontslapen zijn, blijven alle dingen zoals vanaf het begin van de schepping." (2 Petrus 3:3 en 4)

Wij verwachten de Heer! En wat een zegen is dat. We hebben uitzicht, toekomst, we verlangen naar dat wat Jezus straks volmaakt ons zal geven. Maar misschien zelfs dat we de zegen daarvan nog vaak niet helemaal begrijpen. Want met het verwachten van de Heer, verwachten we ook nieuwe hemelen en een nieuwe aarde. We verwachten dus ook dat God straks alle dingen nieuw zal maken. Gelukkig blijft niet alles zoals het nu is en gelukkig komt Jezus nog een keer terug. En daar moeten we elkaar regelmatig aan herinneren en elkaar bemoedigen, want ons leven is lang niet altijd even makkelijk. En toch, als je de tweede brief van Petrus leest, dan is er iets waarvan Petrus zegt dat je allereerst nog iets moet weten, niet als dreigement, maar zodat je er niet door verrast wordt: Er zullen namelijk spotters zijn met de wederkomst in het laatst van de tijden. En die spotters, die spreken woorden, die blijven soms ook bij ons ergens hangen waardoor we soms de vreugde van de eeuwige toekomst kwijtraken. Laat je dus niet van de wijs brengen, maar weet dat ze proberen je vreugde te roven.

Lees meer...

Eindeloos gelukkig is financiëel geheel afhankelijk van giften. Elke gift is daarom van harte welkom.
IBAN rekeningnummer: NL81 RABO 0301 9254 53 t.n.v. T.J.D. de Koning inzake 'Eindeloos gelukkig' te Nieuw-Lekkerland

© 2018 Eindeloos gelukkig - All Rights Reserved | Hosted by www.sth.nu