"Toen stuurde hij een bode en bracht hem. Hij was rossig, had mooie ogen en was knap om te zien. De HEERE zei: Sta op, zalf hem, want deze is het." (1 Samuël 16:12) 

De man naar Gods hart, die moet koning worden over Israël. God wil het niet met minder doen. God zoekt een koning naar Zijn hart. Maar wat opvalt is dat God die koning al heeft gezien onder de zonen van Isaï. Hij heeft daar een man gezien die het moet worden. En je kunt je afvragen waar een koning aan zou moeten voldoen? Zeker in die tijd was een koning niet alleen de man die het land regeerde, maar hij was ook de man die de strijd voerde, strategisch inzicht had en een man die ook werkelijk een man was en zijn mannetje kon staan.

 

Samuël moet daarom naar Isaï toe om een koning te zalven. Maar dat is eigenlijk niet eens mogelijk, want hoe zou Saul reageren op deze actie van Samuël? Toch staat Gods plan vast, het kan geen uitstel meer lijden. Niet dat Saul al aan het eind van zijn regeerperiode is gekomen, maar de koning naar Gods hart is een man die de komende tijd zich mag klaarmaken om het koningschap op zich te gaan nemen. Samuël mag eigenlijk met een list naar Isaï toe, hij moet daar een offer gaan brengen, zodat het niet opvalt wat werkelijk zijn doel is. 

Op het moment dat Samuël de stad binnenkomt, komen gelijk de oudsten van de stad naar hem toe om te vragen of zijn komst met vrede is. Blijkbaar was dat niet altijd zo vanzelfsprekend. Maar dan komt hij in het huis van Isaï. En hoewel hij voor een offer komt, laat hij elk van de zonen van Isaï aan zich voorbijtrekken. Wellicht heeft Samuël gezegd wat de bedoeling was. En uiteindelijk kijkt Samuël naar de beste karaktertrekken voor een koning. Hij kijkt naar hun lengte en hun postuur, hij kijkt naar hun voorkomen. Wat hij wel doet is luisteren naar Gods stem en dan is het opmerkelijk dat niemand van deze stoere kerels een man naar Gods hart is. Uiteindelijk vraagt Samuël dan maar of dit alle zoons zijn. En werkelijk, dan blijkt de jongste nog bij de schapen te zijn. Blijkbaar telde hij niet echt mee. Was David wellicht een zoon uit een andere relatie? We weten het niet. Maar God zegt dat Hij het hart aan ziet en niet wat voor ogen is. 

En dan komt David binnen. De jongste, knappe jongen, rossig en mooie ogen, maar hij komt helemaal niet over als een kerel. Je krijgt het gevoel van: moet dit een koning worden. Maar voor God maakt het niet uit wat zijn uiterlijk is, God kent het hart van David. Dat is de vraag als het gaat over koningschap, ook in Gods Koninkrijk: Hoe is je hart ten opzichte van God. Komt jouw hart overeen met het hart van God. Als dat er niet is, dan ben je niet geschikt voor een belangrijke post in Gods plan. Dat gold voor de koning van Israël, maar dat geldt ook voor ons nu. Ons hart moet afgestemd zijn op God, dan komt je plaats vanzelf, als ben je rood, schuchter, verlegen of introvert, God kijkt hoe je hart is, dat maakt jou geschikt. 

Gebed: Vader, U kijkt naar mijn hart, ik verlang om echt afgestemd te zijn op U, al is het soms zo moeilijk. Vorm mij hierin om een man als David te mogen zijn.

 

 

 

 

 

 Bijbelgedeelte bij de laatste
'Tijd met God'

 1 Petrus 3:1-7

1  Evenzo, vrouwen, wees uw eigen mannen onderdanig; opdat ook, als sommigen aan het Woord ongehoorzaam zijn, zij door de levenswandel van de vrouwen zonder woorden gewonnen mogen worden,
2  doordat zij uw reine levenswandel in de vreze des Heeren waarnemen.
3  Uw sieraad moet niet bestaan in iets uiterlijks: het vlechten van het haar, het dragen van gouden sieraden of het aantrekken van mooie kleren;
4  maar uw sieraad moet zijn de verborgen mens van het hart, met het onvergankelijke sieraad van een zachtmoedige en stille geest, die kostbaar is voor God.
5  Want zo tooiden zich voorheen ook de heilige vrouwen, die op God hoopten, en hun eigen mannen onderdanig waren;
6  zoals Sara Abraham gehoorzaamde en hem heer noemde. U bent kinderen van haar geworden, als u goeddoet en niet bevreesd bent voor enig ding dat u angst zou kunnen aanjagen.
7  Evenzo, mannen, woon met begrip met haar samen; geef de vrouw, als de zwakkere, haar eer; u bent immers ook mede-erfgenamen van de genade van het eeuwige leven; opdat uw gebeden niet verhinderd worden.

Eindeloos gelukkig

Eindeloos gelukkig worden begint door te wandelen in de bestemming die God voor jou heeft op aarde om uiteindelijk, door het geloof in Jezus, straks eindeloos gelukkig in de hemel te leven met God. 

Bijbelonderwijs

Om de Bijbel begrijpen willen wij je helpen door de Bijbel op een praktische manier uit te leggen. Het is ook mogelijk om je aan te melden voor een gratis mailabonnement op 'Tijd met God'.

Geloofsopbouw

Bij geloofsopbouw gaat het erom dat je groeit in discipelschap. We geven je handvaten om je geloof echt te leven en we proberen je op allerlei manieren te prikkelen om na te denken over allerlei zaken.

Trainingen

Naast onderwijs via internet geven we ook trainingen op locatie om je als discipel van Jezus toe te rusten. Dit kunnen (s)preekbeurten, korte trainingen of langere trainingen zijn voor verschillende doelgroepen.

Podcast kanaal Eindeloos gelukkig

Recentste 'Tijd met God'

Jij mag echt gezien worden

Thema: Eerste brief van Petrus

"Maar uw sieraad moet zijn de verborgen mens van het hart, met het onvergankelijke sieraad van een zachtmoedige en stille geest, die kostbaar is voor God." (1 Petrus 3:4)

Na die eerste zin van het derde hoofdstuk, volgt er nog zo'n zin die heel regelmatig uit het verband wordt gehaald. Eerst een verkeerd begrip van het woord onderdanigheid, want Petrus brengt juist verbetering aan in de cultuur die er heerste. En dan komt er die zin over vrouwen dat ze hun haren niet mogen vlechten en geen sieraden mogen gebruiken. Er zijn kringen waar deze zin als een wet wordt gebruikt, maar er staat helemaal niets over niets mogen. Ook hier moeten we goed lezen en vooral begrijpen wat Petrus bedoelt te zeggen. Hij wil dat vrouwen zullen schitteren. Goed om te beseffen als je dit als vrouw leest, dat je bedoeld bent om te schitteren. Je mag opvallen! Het gaat helemaal in de Bijbel er niet over dat vrouwen een onbetekenende plaats moeten innemen, vrouwen worden juist uitgedaagd om op te vallen.

Lees meer...

Aanbevelingen

Youtubekanaal

Eindeloos gelukkig is financiëel geheel afhankelijk van giften. Elke gift is daarom van harte welkom.
IBAN rekeningnummer: NL81 RABO 0301 9254 53 t.n.v. T.J.D. de Koning inzake 'Eindeloos gelukkig' te Nieuw-Lekkerland

© 2019 Eindeloos gelukkig - All Rights Reserved | Hosted by www.sth.nu