"Dan zal Hij ook zeggen tegen hen die aan de linkerhand zijn: Ga weg van Mij, vervloekten, in het eeuwige vuur, dat voor de duivel en zijn engelen bestemd is." (Mattheüs 25:41) 

Er zijn van die onderwerpen waar we eigenlijk niet over mogen praten. Ooit had ik het lef om in een tweet op Twitter het woord 'hel' te noemen. Het commentaar was niet van de lucht, ik zou zelfs daarmee ongelovigen vooroordelen. Het lastige is dat niet ik, maar Gods Woord heel duidelijk zegt dat de hel een realiteit is. En Jezus zegt zelfs dat degenen die niet geloven al veroordeeld zijn. Toch ben ik mij heel bewust dat je de hel niet als een dreigmiddel moet gaan gebruiken. Het is nergens voor nodig om te roepen: "Als je niet gelooft ga je naar de hel." De opmerking op zichzelf kan nog wel kloppen, maar hiermee win je echt geen mensen voor de eeuwigheid. De liefde van Jezus is veel sterker dan de angst voor de hel. Maar wat moeten we er dan mee?

 

Het is in de eerste plaats nodig dat we beseffen waar de hel voor dient. De hel wordt op verschillende manieren in de Bijbel beschreven. Het gaat over een plaats van vuur, een plaats van pijniging en vooral een plaats waar God niet is. De afwezigheid van God is het meest verschrikkelijke van de hel. Dat wij leven en dat het leven leefbaar is, heeft vooral te maken met het feit dat God op deze wereld betrokken is. De hel is ook geen keus geweest van God. Het was en is Gods verlangen dat ieder mens de liefde van Jezus in zijn leven zou toelaten. 

Iets anders daarbij is ook nog dat de hel in de eerste plaats niet voor mensen is bedoeld. God heeft de hel niet gemaakt om mensen in te werpen, maar het is de plaats die bereidt is voor de duivel en zijn demonen. Begin eens om dat te beseffen. Waarom maakte God de hel? Om straks een de eeuwigheid nooit geen last meer te kunnen hebben van satan en zijn demonen. Die worden straks in de hel gegooid en de put wordt verzegeld en afgesloten. Op dit moment is de hel dan ook nog leeg. Daar verblijft nog niemand. Satan is daar nog niet in terecht gekomen met zijn demonen. 

Zijn we daarmee dan klaar? Nee, we zijn niet klaar. De hel is ook voor mensen een realiteit, maar alleen voor de mensen die de keus hebben gemaakt om Jezus af te wijzen en daarmee onderdeel te zijn en te blijven van het koninkrijk van de duisternis. Maar de uitnodiging om de liefde van Jezus toe te laten blijft klinken. Niemand hoeft uiteindelijk de duivel en zijn demonen te vergezellen in de hel, want de liefde van Jezus is zo groot dat Hij Zichzelf gaf om ons rechtvaardig te maken door het geloof in Hem en de rechtvaardigen zullen gaan in het eeuwige leven! Dat is Gods Woord. Uiteindelijk komt er een afrekening, maar die komt er na heel lang smeken van God om vooral te geloven in Jezus als het ultieme offer van God waarmee elke onrechtvaardige uiteindelijk rechtvaardig kan worden. En wie kan, nadat God Zijn Zoon tot in de dood gaf, nog zeggen dat God uiteindelijk dan geen recht zou hebben om degenen die niets met Jezus van doen willen hebben, met satan en zijn demonen meestuurt.  

Gebed: Vader, ik wil alleen maar vertellen van Uw liefde, zodat niemand een eeuwige prooi van satan zal zijn als hij eeuwig gepijnigd zal worden. Ik dank U dat U satan straks eeuwig opsluit op de plaats die hem toekomt.

 

 

 

 

Mailabonnement

Meld je aan voor het gratis mailabonnament 'Tijd met God', zodat je elke nieuwe overdenking, aangevuld met andere bezinnende onderwerpen direct in je mailbox krijgt.

Klik hier om je aan te melden

Bijbelgedeelte bij de laatste 
'Tijd met God'

 
​2 Petrus 3:1-7

1 Deze tweede brief, geliefden, schrijf ik u nu. In beide wek ik  door herinnering uw zuivere gezindheid op,
2 opdat u zich de woorden herinnert die door de heilige profeten voorheen gesproken zijn, en het gebod van de Heere en Zaligmaker, dat door middel van ons, apostelen, verkondigd is.
3 Dit moet u allereerst weten, dat er in het laatste der dagen spotters zullen komen, die naar hun eigen begeerten zullen wandelen
4 en zeggen:  Waar is de belofte van Zijn komst? Want vanaf de dag dat de vaderen ontslapen zijn, blijven alle dingen zoals vanaf het begin van de schepping.
5 Want willens en wetens is het hun onbekend dat door het Woord van God de hemelen er reeds lang geweest zijn, evenals  de aarde, die uit water oprijst en in water vaststaat.
6 Daardoor is de wereld die er toen was, vergaan, overspoeld door het water.
7 Maar de hemelen die er nu zijn, en de aarde, zijn door hetzelfde Woord als een schat weggelegd  en worden voor het vuur bewaard tot de dag van het oordeel en van het verderf van de goddeloze mensen.
 
 

Eindeloos gelukkig

Eindeloos gelukkig worden begint door te wandelen in de bestemming die God voor jou heeft op aarde om uiteindelijk, door het geloof in Jezus, straks eindeloos gelukkig in de hemel te leven met God. 

Bijbelonderwijs

Om de Bijbel begrijpen willen wij je helpen door de Bijbel op een praktische manier uit te leggen. Het is ook mogelijk om je aan te melden voor een gratis mailabonnement op 'Tijd met God'.

Geloofsopbouw

Bij geloofsopbouw gaat het erom dat je groeit in discipelschap. We geven je handvaten om je geloof echt te leven en we proberen je op allerlei manieren te prikkelen om na te denken over allerlei zaken.

Trainingen

Naast onderwijs via internet geven we ook trainingen op locatie om je als discipel van Jezus toe te rusten. Dit kunnen (s)preekbeurten, korte trainingen of langere trainingen zijn voor verschillende doelgroepen.

Recentste 'Tijd met God'

Wij verwachten de Heer - Spotters het zwijgen opgelegd

"Want willens en wetens is het hun onbekend dat door het Woord van God de hemelen er reeds lang geweest zijn, evenals de aarde, die uit water oprijst en in water vaststaat. Daardoor is de wereld die er toen was, vergaan, overspoeld door het water." (2 Petrus 3:5 en 6)

Spotters met de wederkomst zijn lastig. En of dat nu keiharde spot is met God en met Jezus, waardoor er geen wederkomst mogelijk zou zijn omdat Zij niet bestaan of dat het spot is van mensen die ergens wel geloven maar de spot drijven met het oordeel wat bij die wederkomst hoort en vooral willen horen dat God liefde is, het maakt niet zo heel veel uit. Het is in ieder geval duidelijk dat degenen die spotten met God en de wederkomst, dat zij een paar fundamentele dingen over het hoofd zien. Die fundamentele dingen lijken door Petrus wel iets cryptisch beschreven, maar het begint met die woorden 'willen en wetens' Ontkennen van wat hij hierna noemt, doem mensen dus niet per ongeluk of omdat ze het niet geloven, maar bewust, willens en wetens.

Lees meer...

Eindeloos gelukkig is financiëel geheel afhankelijk van giften. Elke gift is daarom van harte welkom.
IBAN rekeningnummer: NL81 RABO 0301 9254 53 t.n.v. T.J.D. de Koning inzake 'Eindeloos gelukkig' te Nieuw-Lekkerland

© 2018 Eindeloos gelukkig - All Rights Reserved | Hosted by www.sth.nu