Angst versus geloof

 

“Toen Saul en heel Israël deze woorden van de Filistijn hoorden, waren zij ontsteld en werden zeer bevreesd.” (1 Samuël 17:11)
“Op deze dag zal de HEERE u in mijn hand overleveren.” (1 Samuël  17:46a)

 

Misschien kenmerken de twee teksten van vandaag wel het grootste probleem onder leiders. Dit is misschien de kern van kerken die leeglopen en een land dat zich steeds verder bij God vandaan beweegt. Saul is immers als leider zijn eigen dingen gaan doen en niet meer die van God. Het gaat hem er om wat hij wil bereiken. En dan is het kenmerkend wat er hier gebeurt op het moment dat Saul leiding moet geven aan de strijd tegen de Filistijnen en tegen Goliath. Saul hoort de grootspraak van Goliath en hij doet niets meer.

Saul en het volk is bevangen door angst. Dit kan hij niet aan. Ook in de kerk zien we leiders die van alles op zich af zien komen en bedenken: “dit kunnen we niet meer aan.” En het gevolg is dat ze blijven zitten waar de zitten, niets meer durven te doen. Sommige kerken durven de missie van God niet meer aan omdat er leiders zijn die bang zijn voor hun eigen positie. En Saul blijft zitten en beweegt zich niet meer. De angst is toegeslagen. En zelfs als deze brute Goliath de spot drijft met God, een heiden die de kerk voor spot zet omdat het de kerk van God is, dan zwijgt Saul in alle toonaarden. Hij laat het gewoon gebeuren.

 

Blijkbaar maakt eigenbelang, macht en eer dat de zaak van God echt van ondergeschikt belang is. Maar als we verder lezen, dan zien we ineens het eerste optreden van David. David is ondertussen, zonder dat Saul het weet, al tot nieuwe koning over Israël gezalfd. En dan blijkt de houding van David totaal anders te zijn dan die van Saul. David blijkt het niet te accepteren dat de slagorden van de levende God bespot worden en hij staat op.

 

Als kerk worden we door de wereld misschien wel vaak bespot en velen maken de kerk belachelijk. Het verschil tussen de leiders gaat dan opvallen. Er is een categorie leiders die zich er eigenlijk niet druk over kan maken, als hun leiderschap maar gegarandeerd is en ze hun kerkje in stand kunnen houden. Dat zijn de Sauls onder de leiders. Maar er zijn ook leiders, die heilig verontwaardigd dat strijd met de duisternis aangaan, zelfs als dat op een andere manier zou moeten dan wat men gewend is. Want laten we eerlijk zijn, een slinger en een steen is niet bepaald wat men gewend was.

 

Maar ten diepste zit er bij David geloof achter op het moment dat hij opstaat. Want op het moment dat David voor Goliath staat zegt David niet: “Ik zal je vandaag een kopje kleiner maken.” David zegt: “Vandaag heeft de HEERE jou overgeleverd in mijn hand.” David weet dat hij de missie van God strijd en zijn verantwoordelijkheid is om niet toe te laten dat een heiden op deze manier met God omgaat.

Het is maar net waar het ons om gaat. Gaat het ons om Gods eer of de onze. En zeker de leiders onder ons mogen deze vraag wel overdenken.

 

Gebed: HEERE God, het is verschrikkelijk dat de kerk haar groei kwijt is en dat we een bespotting zijn geworden voor de wereld om ons heen. Ik sta op en wil in Uw kracht gaan en geloven dat de overwinning van U is.

Plaats reactie


Beveiligingscode
Vernieuwen

Tijd met God

Met Jezus opgestaan

 

"Ik ben met Christus gekruisigd; en niet meer ik leef, maar Christus leeft in mij; en voor zover ik nu in het vlees leef, leef ik door het geloof in de Zoon van God,  Die mij heeft liefgehad en Zichzelf voor mij heeft overgegeven." (Galaten 2:20)

Met de Heer begraven en weer opgestaan. De zin van die lied zullen velen lezers herkennen. En juist nu het weer Pasen is geworden, ligt voor ons gevoel natuurlijk de nadruk op ‘opgestaan’. En tegelijk, is het de vraag in hoeverre wij dit ook echt ervaren, beleven en vooral hoe wij dit leven. Klopt het dat ons leven een opstandingsleven is? Of leven wij nog meer bij Golgotha, dan bij het open graf? Want dat is wel een groot verschil.
Lees meer...

Aanmelden 'Tijd met God'

Meld je aan voor het gratis mailabonnement 'Tijd met God'. 
Aanmelden mailabonnement

Bijbelgedeelte

Onderstaand Bijbelgedeelte behoort bij 'Tijd met God' van dit moment.

 

Galaten 2:15-21

 15 Wij, die van nature Joden zijn, en geen zondaars uit de heidenen,
 16  weten dat een mens niet gerechtvaardigd wordt uit werken van de wet, maar door het geloof in Jezus Christus. En ook wij zijn in Christus Jezus gaan geloven, opdat wij gerechtvaardigd zouden worden uit het geloof van Christus en niet uit werken van de wet.  Immers, uit werken van de wet wordt geen vlees gerechtvaardigd. 
 17 Maar als wij, die in Christus verlangen gerechtvaardigd te worden, ook zelf zondaars blijken te zijn, is Christus dan een dienaar van de zonde? Volstrekt niet!

Lees meer...

Tweets Theo de Koning @TJD_de_Koning

Aanbevolen

Youtube-kanaal

www.eindeloosgelukkig.nl

Eindeloos gelukkig - Copyright © 2015. All Rights Reserved.

IBAN rekeningnummer: NL81 RABO 0301 9254 53 t.n.v. T.J.D. de Koning inzake 'Eindeloos gelukkig' te Nieuw-Lekkerland

Eindeloos gelukkig is financiëel geheel afhankelijk van giften. Elke gift is daarom van harte welkom