Vuur uit de hemel bidden

Thema: Op weg met Jezus

"Toen de discipelen Jakobus en Johannes dat zagen, zeiden zij: Heere, wilt U dat wij zeggen dat er vuur van de hemel moet neerdalen en hen verteren, zoals ook Elia gedaan heeft?" (Lukas 9:54)

Zullen we vuur uit de hemel laten komen? Nee, dat willen wij natuurlijk niet. Stel je voor dat je vuur uit de hemel zou willen bidden om iemand helemaal te verteren. Dat gaat natuurlijk te ver. Het is wel duidelijk dat dit echt niet kan, wat de discipelen zeggen tegen Jezus als Hij niet welkom is in een dorp van de Samaritanen. En waarom niet? Alleen omdat Hij op reis is naar Jeruzalem. Niet omdat de dagen van Zijn opneming dichtbij waren gekomen, dat wisten ze in dat dorp niet, dat weten wij omdat dit in de Bijbel staat. Ze wezen Jezus af omdat Hij naar Jeruzalem onderweg was.

Jezus paste niet bij hen. Niet omdat ze Jezus en Zijn werk afwezen, maar omdat Hij een Jood was die op weg naar Jeruzalem was en zo iemand, al is het de hoogste koning die je kunt bedenken, die laat je niet binnen in je stad. Andersom was het niet beter, een Samaritaan in een Joodse stad was net zo min welkom. En kennelijk zat dit heel diep in het bloed van de discipelen. Samaritanen waren eigenlijk verworpen en voor hen was er geen redding mogelijk. In de tijd van de Ballingschap waren er door de koning van Assyrië, veteranen naar dit gebied gestuurd om daar te mogen genieten van hun oude dag. En in dit gebied waren er ook nog wat onbetekenende Israëlieten overgebleven en doordat dit met elkaar vermengde ontstond er niet alleen een gemengde gemeenschap, maar ook een gemengde godsdienst. En beetje Joods en een beetje heidens.

Dit was allemaal uitgegroeid tot een intense haat tussen de Israëlieten en de Samaritanen, met als gevolg dat ze elkaar het licht in de ogen niet gunden. Als Jezus dan aankomt bij deze stad, op weg naar Jeruzalem, laten ze Hem niet binnen. Heel anders dus dan de Farizeeën die Hem afwezen om Wie Hij was. Dat leek nog wel een beetje goed te zijn en zij waren net als iedereen Joden voor de komst van Jezus, maar die Samaritanen, die hebben God veranderd tot de God die bij hen paste.

Als zij Jezus geen doorgang verlenen, dan gaat dat de discipelen te ver en vragen ze aan Jezus of ze vuur uit de hemel mogen laten komen. Dit kun je fundamentalistisch noemen. Samaritanen, stel je voor dat je ze in de hemel tegen zou komen omdat Jezus hen op het oog heeft. Dit staat allemaal wel ver van ons af, toch? Toch als je kijkt op welke manier racisme een rol speelt, dan staat dit misschien veel dichterbij dan we soms denken. Misschien zijn wij te netjes om te zeggen dat er vuur uit de hemel moet komen, maar even eerlijk? Gunnen we iedereen de toegang naar de hemel?

Luister even naar de woorden van Jezus: “De Zoon van de mensen is niet gekomen om de zielen van mensen te gronde te richten, maar om ze te behouden”. Natuurlijk, dat weten wij wel, maar weet je dat dit betekent dat wij geen oordeel mogen hebben over hen die Jezus niet kenen en zelfs een geloof hebben dat er haaks op staat? Een moslim? En Jehova’s getuige? En misschien zelfs iemand die totaal anders gelooft in God en in Jezus dan dat wij gewend zijn? Jezus laat geen vuur uit de hemel komen, Hij gaat verder naar een volgend dorp. Hij dringt Zich niet op, Hij neemt geen wraak, maar Hij gaat door. Als er een oordeel komt, doen de mensen dat zelf, omdat zij Hem laten gaan. Jezus leert ons om alleen lief te hebben en niet te oordelen en al helemaal niet te vernietigen.

Gebed: Heer, soms kunnen wij er niet mee overweg dat er zijn die U ontkennen, maar U leert ons toch lief te hebben, zelfs als liefhebben erg moeilijk is.

Activiteiten (klik op event voor meer info)

Podcast kanaal Eindeloos gelukkig

Preken Theo de Koning

Recentste 'Tijd met God'

Overdragen

Thema: Gezonden zoals Jezus

“En toen het dag was geworden, riep Hij Zijn discipelen bij Zich en koos er twaalf uit, die Hij ook apostelen noemde.” (Lukas 6:13)

Begrijp je altijd wat Jezus doet? Lang niet altijd, toch? Soms lijkt Jezus keuzes te maken die echt onnavolgbaar zijn. Misschien gaat het er wel om dat Hij je juist in die onnavolgbare keuzes uitdaagt om gezonden te zijn zoals Hij. Als er nu één ding was waar Jezus niet bang voor was dan was het wel om Zijn positie kwijt te raken. De hele manier van Jezus’ manier van Zijn werk doen is opmerkelijk. Zo opmerkelijk dat als je voorstelt dat wij het op dezelfde manier zouden doen, velen zouden zeggen: “Dat is mij te gevaarlijk”. Wat doe je als je een hele bijzondere positie hebt zoals Jezus? Dan zou je er toch voor moeten zorgen dat je die positie niet kwijtraakt? En juist dat doet Jezus nu net niet.

Lees meer...

Youtubekanaal

Aanbevelingen

Nieuwe artikelen

19 april 2021
16 april 2021
11 april 2021

Eindeloos gelukkig

Eindeloos gelukkig worden begint door te wandelen in de bestemming die God voor jou heeft op aarde om uiteindelijk, door het geloof in Jezus, straks eindeloos gelukkig in de hemel te leven met God. 

Bijbelonderwijs

Om de Bijbel begrijpen willen wij je helpen door de Bijbel op een praktische manier uit te leggen. Het is ook mogelijk om je aan te melden voor een gratis mailabonnement op 'Tijd met God'.

Geloofsopbouw

Bij geloofsopbouw gaat het erom dat je groeit in discipelschap. We geven je handvaten om je geloof echt te leven en we proberen je op allerlei manieren te prikkelen om na te denken over allerlei zaken.

Trainingen

Naast onderwijs via internet geven we ook trainingen op locatie om je als discipel van Jezus toe te rusten. Dit kunnen (s)preekbeurten, korte trainingen of langere trainingen zijn voor verschillende doelgroepen.

Eindeloos gelukkig is financiëel geheel afhankelijk van giften. Elke gift is daarom van harte welkom.
IBAN rekeningnummer: NL81 RABO 0301 9254 53 t.n.v. T.J.D. de Koning inzake 'Eindeloos gelukkig' te Nieuw-Lekkerland

© 2021 Eindeloos gelukkig - All Rights Reserved | Hosted by www.sth.nu