Meer dan je gedacht had

Thema: Bouwen is de opdracht

"Mijn God gaf mij in het hart dat ik de edelen, de machthebbers en het volk zou verzamelen om zich in het geslachtsregister in te laten schrijven. Ik vond het geslachtsregister van hen die het eerst waren opgetrokken," (Nehemia 7:5a)

Wat moet je met een hele kleine minderheid tot stand brengen? Heb jij ook wel eens dat gevoel dat je meer kijkt naar wat er niet is, dan naar wat er wel is? Als ik het verhaal van Nehemia lees en zie dat er echt niet veel mensen waren in Jeruzalem, dan zou je er naar kunnen neigen om te denken: Joh, Nehemia, dit ga je toch nooit volhouden? En zo lijkt het toch echt aan het begin van Nehemia 7. Als je de muur net bezet kunt houden door iedereen tegenover zijn eigen huis op de muur te zetten, dan is dat we serieus weinig. Wat moet je met zo'n kleine groep, als je Jeruzalem echt weer tot stad van God wilt maken? Misschien om even een vergelijk te maken het volgende. Ik hoop dat je lid bent van een kerkelijke gemeente. Hoeveel actieve leden heeft jouw gemeente? En zet dat eens af tegen de rest van je dorp. Ik was pas in een dorp met een grote vinexlocatie en het aantal betrokken mensen bij de gemeente was net 1% van de bewoners in die wijk. Wat maak je dan klaar?

Oh ja, natuurlijk moet ik nu zeggen dat God met een kleine Gideonsbende tot heel veel in staat is en ik moet nu natuurlijk ook nog zeggen dat het niet door kracht en niet door geweld is, maar dat het door Gods Geest zal gebeuren. Ja, dat zijn woorden van God, maar ik geloof niet dat je dit zomaar overal op kunt toepassen. Iemand zei eens tegen mij rond het thema 'missionair-zijn': "Onze kerkdeur staat iedere zondag open, de rest moet Gods Geest doen". Je voelt wel aan dat dit wel iets te makkelijk gedacht is. Maar wat nu als je herkent wat er bij Nehemia aan de hand is en er zijn er maar weinig. Weet je wat ik apart vind? Dat je nergens leest van Nehemia dat hij met die minderheid heel serieus bezig is. Hij roeit gewoon met de riemen die hij heeft. Daar zit ook wel geloofsvertrouwen in. En toch laat God hem niet aanmodderen, net zolang tot iedereen burn-out is. Ineens midden in het verhaal schrijft Nehemia: "Mijn God gaf mij in het hart dat ik de edelen, de machthebbers en het volk zou verzamelen".

Je zou in eerste instantie denken: Zijn er nog meer Joden in het land dan? Ja, natuurlijk waren er nog meer. Tenminste, als je er goed over nadenkt, zijn er nog meer, want er waren er al eerder met toestemming van de koning van Babel teruggegaan. Had Nehemia dit dan niet gewoon zelf kunnen bedenken? Kennelijk niet. Maar nu is het Gods tijd om bij elkaar te gaan brengen wat bij elkaar hoort. Nehemia hoort in zijn hart de stem van God dat hij iedereen die echt een Jood is bij elkaar moet brengen. Aan de hand van het geslachtsregister dat Nehemia ondertussen had gevonden van hen die al eerder waren teruggekeerd, begint hij met de inschrijving van iedereen die daarbij hoort. Er moet dus een familielijn zijn met degenen die in dat eerdere register stonden. En dan ineens blijkt dat er meer dan 42.000 mensen zijn die in Jeruzalem mogen wonen omdat ze van Joodse afkomst zijn. Dat is toch een middelmatige stad vol met mensen. God zorgt op die manier dat er echt opgebouwd kan gaan worden en dat met mensen die tot op dit moment buitenspel hadden gestaan, maar met wie er wel degelijk een bloedlijn was.

Stel je voor dat Nehemia dit al eerder had gedaan, dan was de herbouw van de muur ook een heel ander verhaal geworden. Of misschien was er dan ook nog wel onenigheid ontstaan en heeft God daarom hier nog mee gewacht. Hoe dan ook, is het echt zo dat het om een minderheid gaat? Als jij naar je eigen gemeente kijkt en in honderdtallen denkt, dan stelt het misschien niet zoveel voor, maar is die minderheid echt de werkelijkheid? Wat als je gaat tellen wie er horen bij de bloedlijn van Jezus? Ik bedoel: Als je nu eens gaat tellen wie er in je dorp en stad zijn die uiteindelijk ook aan Jezus verbonden zijn? Is dat niet gewoon de doorvertaling van dat wat Nehemia op zijn hart krijgt? We weten niet waarom Nehemia deze enorme groep mensen tot hiertoe niet had benaderd. Voelde het niet goed genoeg? We krijgen er geen idee bij, maar even eerlijk? Wat maakt samenwerking nu zo moeilijk als het gaat om die grotere groep mensen die uiteindelijk ook verbonden zijn aan Jezus? Is het omdat die ene groep te blij is en de ander te somber is? Wat bindt ons nu echt, waardoor we ten diepste wel één zijn? Als dat nu het bloed van Jezus is, zijn we dan echt zo'n kleine minderheid, of krijgen we dan een heel ander beeld te zien?

Gebed: Heer, er zijn er velen die in U geloven, maar misschien een andere geloofsbeleving hebben, waardoor samenwerking zo moeilijk is, terwijl we van dezelfde genade leven. Help ons om niet uitte sluiten, maar toe te voegen, zodat Uw Koninkrijk echt gebouwd kan worden.

Activiteiten (klik op event voor meer info)

Podcast kanaal Eindeloos gelukkig

Preken Theo de Koning

Recentste 'Tijd met God'

De doop als beginpunt

Thema: Gezonden zoals Jezus

“Maar Jezus antwoordde hem en zei: Laat het nu gebeuren, want op deze wijze past het ons alle gerechtigheid te vervullen. Toen liet hij het Hem toe.” (Mattheüs 3:15)

Als Jezus zegt dat we gezonden worden zoals Hij, dan komt daar nog wel een vraag bij kijken die misschien helemaal nog niet zo eenvoudig is. Want waar begon de bediening van Jezus? Dat het beginpunt van Zijn leven niet een beginpunt was dat eenvoudig is geweest, mag duidelijk zijn. Erg gewenst was Jezus niet, want een koning was voor Herodes onuitstaanbaar. Maar met het leven van Jezus is Zijn bediening nog niet begonnen. Dat duurt nog dertig jaar.

Lees meer...

Youtubekanaal

Aanbevelingen

Nieuwe artikelen

Eindeloos gelukkig

Eindeloos gelukkig worden begint door te wandelen in de bestemming die God voor jou heeft op aarde om uiteindelijk, door het geloof in Jezus, straks eindeloos gelukkig in de hemel te leven met God. 

Bijbelonderwijs

Om de Bijbel begrijpen willen wij je helpen door de Bijbel op een praktische manier uit te leggen. Het is ook mogelijk om je aan te melden voor een gratis mailabonnement op 'Tijd met God'.

Geloofsopbouw

Bij geloofsopbouw gaat het erom dat je groeit in discipelschap. We geven je handvaten om je geloof echt te leven en we proberen je op allerlei manieren te prikkelen om na te denken over allerlei zaken.

Trainingen

Naast onderwijs via internet geven we ook trainingen op locatie om je als discipel van Jezus toe te rusten. Dit kunnen (s)preekbeurten, korte trainingen of langere trainingen zijn voor verschillende doelgroepen.

Eindeloos gelukkig is financiëel geheel afhankelijk van giften. Elke gift is daarom van harte welkom.
IBAN rekeningnummer: NL81 RABO 0301 9254 53 t.n.v. T.J.D. de Koning inzake 'Eindeloos gelukkig' te Nieuw-Lekkerland

© 2021 Eindeloos gelukkig - All Rights Reserved | Hosted by www.sth.nu