Tijd of prioriteit

Serie: Wij bidden

“En 's morgens vroeg, nog diep in de nacht, stond Hij op, ging naar buiten en begaf Zich naar een eenzame plaats, en bad daar.” (Markus 1:35 – HSV)

“Vroeg in de ochtend, toen het nog helemaal donker was, stond Hij op, ging naar buiten en liep naar een eenzame plek om daar te bidden.” (Markus 1:35 – NBV21)

Als je God bent, moet je dan ook bidden? Soms kom je op van die vreemde vragen, als je even gaat nadenken over sommige Bijbelteksten, waarvan je dan gelijk denkt: Doe gewoon eens normaal. Aan de andere kant is de vraag of God stierf op Gologotha niet bepaald minder vreemd, dus denk ik vaak dat ik mij, met soms hele vreemde vragen aan de tekst, toch wel in goed gezelschap bevind. Bidt God ook? Behalve dat Hij iedere ongelovige als het ware bidt om zich te bekeren, geloof ik dat God ook bad. Jezus is God en Jezus heeft veel gebeden.

Lang niet alle gebeden van Jezus kennen we. We kennen het ’Onze Vader’ waar de videoserie ‘Wij bidden’ over is gegaan, we kennen het Hogepriesterlijk gebed en we kennen het gebed in Gethsemané. Ik denk dat we daarmee de bekende gebeden van Jezus wel gehad hebben. Misschien de keren nog dat Hij het zegengebed uitsprak, vlak voor een maaltijd, maar verder zijn er niet heel veel gebeden van Jezus opgeschreven. Overigens, denk ik, dat het ‘Onze Vader’, niet alleen een gebed was voor de discipelen, maar dat het ook Zijn Eigen gebed was, want Hij leert ons bidden tot ‘onze’ Vader. Dus zowel Die van Hem, als Die van ons.

Er zijn veel meer gebeden van Jezus geweest die we verder niet kennen. Niet dat dit erg is, want ik zou ook niet iedereen mijn gebeden willen vertellen. Er zijn momenten dat je met God spreekt, zonder iemand erbij. Ik zeg zelfs wel eens dat ik mijn gebeden, waar satan niets mee te maken heeft, in stilte doe en de andere hardop. Jezus wilde ook niet dat iedereen alles van Hem wist. Hij wil dat je Hem kent, maar je hoeft niet al Zijn gesprekken met Zijn Vader te kennen. En kennelijk was Jezus gewoon om heel vroeg in de morgen te bidden. Dat wil niet zeggen dat dit dan een voorschrift zou zijn voor ons, maar voor Hem was dit een moment.

Jezus bidt en daarmee bidt God tot Zichzelf, terwijl Jezus als mens Zijn Godheid had afgelegd. Jezus heeft door het afleggen van Zijn Godheid, Zijn almacht en alwetendheid tijdelijk teruggegeven aan Zijn Vader. Als je er zo naar kijkt, zijn de gebeden van Jezus toch wel iets anders dan God Die tot Zichzelf bidt.  Jezus heeft Zich als mens, helemaal als mens gegeven voor ons, maar daardoor laat Hij je ook precies zien dat zonder gebed het leven niet te leven is. Jezus kon niet zonder tijden van gebed waarbij Hij met Zijn Vader sprak. Hij laat je als mens zien wat jij nodig hebt.

Hoe belangrijk is dan dat gebed? Dat gebed is zo belangrijk dat Jezus, terwijl iedereen Hem zocht, toch ging bidden. Het gaat hier over tijd en prioriteit. Zijn discipelen lijken er niet erg over te spreken zijn dat Hij ervoor koos om voor alles eerst met Zijn Vader te spreken. Zij hadden de focus gelegd op al die mensen die Jezus nodig hadden, maar Jezus geeft de juiste prioriteit aan. Het gaat echt wel om die mensen, maar eerst het gesprek met Zijn Vader. Dat laat Hij je vandaag zien. En eerlijk gezegd is het veel makkelijker om je te laten leiden door de waan van de dag, dan dat jij je laat lijden door de Vader. Jezus laat Zich namelijk lijden door Zijn Vader, want als Zijn discipelen Hem hebben gevonden en zeggen dat iedereen Hem zoekt, zegt Jezus: “Laten we ergens anders heen gaan”.

Is dat dan wat bidden oplevert? Dat je al die mensen moet laten staan? Nee, dat is niet wat het oplevert, het levert op dat je precies dat doet wat je Vader in de hemel wilt dat je doet. Alleen dan doe je wat er echt toe doet. Niet dat je dit altijd zo voelt. Alleen is het grote verschil dat God het echte overzicht heeft, waar wij denken dat wij het weten.

Gebed: Heer, ik wil mij, net als Jezus, laten leiden door U en niet langer door de waan van de dag.

 

 

 

 

 

Bijbelgedeelte bij de laatste 
'Tijd met God'

Handelingen 1:12-14 (HSV)

 
[12] Toen keerden zij terug naar Jeruzalem, van de berg die de Olijfberg genoemd wordt, die vlak bij Jeruzalem is en daar een sabbatsreis vandaan ligt.
[13] En toen zij in Jeruzalem gekomen waren, gingen zij naar de bovenzaal en bleven daar, namelijk Petrus en Jakobus en Johannes en Andreas, Filippus en Thomas, Bartholomeüs en Mattheüs, Jakobus, de zoon van Alfeüs, en Simon Zelotes, en Judas, de broer van Jakobus.
[14] Dezen bleven allen eensgezind volharden in het bidden en smeken, met de vrouwen en Maria, de moeder van Jezus, en met Zijn broers.

Handelingen 1:12-14 (NBV21)

  [12] Daarop keerden de apostelen van de Olijfberg terug naar Jeruzalem. Deze berg ligt vlak bij de stad, op een sabbatsreis afstand. [13] Toen ze in de stad waren aangekomen, gingen ze naar het bovenvertrek waar ze verblijf hielden: Petrus en Johannes, Jakobus en Andreas, Filippus en Tomas, Bartolomeüs en Matteüs, Jakobus, de zoon van Alfeüs, en Simon de Zeloot en Judas, de zoon van Jakobus. [14] Eensgezind wijdden ze zich aan het gebed, samen met de vrouwen en met Maria, de moeder van Jezus, en met zijn broers.

Activiteiten (klik op event voor meer info)

Podcast kanaal Eindeloos gelukkig

Preken Theo de Koning

Recentste 'Tijd met God'

Afzonderen voor gebed

Serie: Wij bidden

“Dezen bleven allen eensgezind volharden in het bidden en smeken, met de vrouwen en Maria, de moeder van Jezus, en met Zijn broers.” (Handelingen 1:14 – HSV)

“Eensgezind wijdden ze zich aan het gebed, samen met de vrouwen en met Maria, de moeder van Jezus, en met zijn broers.” (Handelingen 1:14 – NBV21)

Ik zou nu je kunnen laten nadenken over de discipelen die net Jezus naar de hemel hebben zien gaan en die nu alleen zijn achtergebleven om op de Heilige Geest te wachten. Daar zonderen ze zich biddend voor af, samen met de vrouwen. Ze gaan eensgezind bidden. Ik denk dat ik je dan geen nieuwe dingen zal vertellen. Het is daarbij ook heel makkelijk om dit op een afstandje te zien. Wij weten immers dat ze maar tien dagen hoeven te wachten, wij weten hoe die komst van de Heilige Geest eruit heeft gezien. Dus elk woord wat ik hierover zeg is niets anders dan vanuit de kennis die wij al hebben, vertellen wat er is gebeurd. Maar stel nu dat jij daar had gezeten.

Lees meer...

Nieuwe artikelen

04 september 2022
03 september 2022
03 september 2022
03 september 2022

Meest gelezen artikelen

Youtubekanaal

Theo denkt

Geloven dat wat er is, er niet is

Ben ik de enige die er niets meer van snapt? Ongeveer mijn hele leven ben ik in gesprekken met mensen die niet in God geloven 'beschuldigd' dat ik in Iemand geloof die niet aantoonbaar is en dus telt dat niet mee. Alleen wat empirisch aantoonbaar is, is waar. En de wetenschap kan God niet bewijzen, dus het is niet waar.
 
Maar wat gebeurt er nu? Lees meer...

Aanbevelingen

Eindeloos gelukkig

Eindeloos gelukkig worden begint door te wandelen in de bestemming die God voor jou heeft op aarde om uiteindelijk, door het geloof in Jezus, straks eindeloos gelukkig in de hemel te leven met God. 

Bijbelonderwijs

Om de Bijbel begrijpen willen wij je helpen door de Bijbel op een praktische manier uit te leggen. Het is ook mogelijk om je aan te melden voor een gratis mailabonnement op 'Tijd met God'.

Coaching

Niet alles in je leven gaat vanzelf of ervaar je dat je bent vastgelopen of ben je op zoek naar Gods plan met je leven. We bidden persoonlijke coachingstrajecten of trainingen aan om je daarmee te helpen.

(S)preekbeurten

Theo de Koning (s)preekt veel in kerken, voor studentengroepen of op andere plaatsen. Dat doet hij met passie en het is zijn verlangen om Gods Woord uit te leggen en de Heilige Geest de ruimte te geven.

Eindeloos gelukkig is financiëel geheel afhankelijk van giften. Elke gift is daarom van harte welkom.
IBAN rekeningnummer: NL81 RABO 0301 9254 53 t.n.v. T.J.D. de Koning inzake 'Eindeloos gelukkig' te Nieuw-Lekkerland

© 2022 Eindeloos gelukkig - All Rights Reserved | Hosted by www.sth.nu