Een gebed dat niet mag

Serie: Wij bidden

“Toen Daniël te weten kwam dat dit bevelschrift ondertekend was, ging hij zijn huis binnen. Nu had hij in zijn bovenvertrek open vensters in de richting van Jeruzalem. Op drie tijdstippen per dag ging hij op zijn knieën, bad hij en dankte hij voor het aangezicht van zijn God, precies zoals hij voordien had gedaan.” (Daniël 6:11- HSV)

“Toen Daniël hoorde van het besluit dat op schrift gesteld was, ging hij naar zijn huis. In zijn bovenvertrek had hij in de richting van Jeruzalem open vensters. Daar knielde hij neer, bad tot zijn God en prees Hem, precies zoals driemaal per dag zijn gewoonte was.” (Daniël 6:11 – NBV21)

Stel je voor dat onze regering zou bedenken dat wij vanaf morgen niet meer mogen bidden, wat zou jij dan doen? Misschien dat je zegt: “Geen probleem, dan doe ik het gewoon in stilte”. Op die manier los je het natuurlijk wel op. Tenminste, dat weet ik eigenlijk niet zo goed. Want als jij nu gewend bent om hardop te bidden omdat je weet welke kracht dat heeft. En zelfs zonder je bewust te zijn van die kracht, het is je gewoonte hardop te bidden en dat mag niet meer. Dan kun je in stilte gaan bidden, maar wordt er dan niet een fundamentele vrijheid afgenomen? Wellicht begrijp je waar ik heen wil, of juist helemaal niet. Ik wil het deze keer over zo’n gebed met je hebben. Een gebed dat iemand altijd doet maar dat niet meer mag.

De afgelopen twee kerkelijke seizoen ben ik met mijn Bijbelkring bezig geweest met Daniël. En natuurlijk, de meesten van ons weten heel veel van Daniël. In ieder geval die grote spannende verhalen ken je waarschijnlijk al van kind-af. En dan over Daniël natuurlijk dat hij in de leeuwenkuil terecht komt. De reden is wel het overdenken waard. Eigenlijk was het verhaal natuurlijk dat Daniël zo goed in zijn werk was dat zijn collega’s jaloers werden. En bedenk ook even dat Daniël gewoon een balling was waar de koning zijn vertrouwen in stelt. En misschien straks zoveel vertrouwen dat hij alleen Daniël de leiding over zijn koninkrijk gaat geven.

De enige manier om Daniël te pakken te nemen is als ze iets doen met zijn geloof. En zo bedenken ze: Niemand mag de komende tijd nog iets vragen, dan alleen aan de koning. De komende dertig dagen mag niemand een verzoek dan aan wie dan ook. Aan geen god en aan geen mens. Het is meer dan belachelijk wat ze bedenken, je mag nog niet eens vragen of je vrouw even de boodschappen wil gaan doen. Hoe dan ook, het plan is gesmeed.

Wat valt er dan op? Daniël was gewend om drie keer per dag te bidden in de raamopening. Hij bad in de richting van Jeruzalem. Niet dat dit een verplichting was die God had opgelegd, maar Salomo had het bij de inwijding van de tempel wel genoemd voor als het volk in ballingschap terecht zou komen. Daniël deed dit dus heel trouw. Kon dit dan niet anders? Misschien wel. Het is geen voorwaarde die God heeft gesteld. God had wel beloofd dat Hij zou luisteren als dit in ballingschap zou gebeuren.

Natuurlijk kon Daniël ook in stilte bidden. Wat zou jij doen, met een leeuwenkuil als dreigement wat zeker uitgevoerd zal worden? Natuurlijk kun je zeggen dat God ons ook in stilte hoort. Maar gaat het ook niet om een laag dieper? Is er ook nog iets van ‘wie denkt die koning wel dat hij is dat hij mijn relatie met God mag afpakken’? Het gaat hier eigenlijk zelfs om afgoderij. De koning laat zich in de plaats van God maneuvreren. Ik denk dat wij heel vaak makkelijk denken: Dan passen wij ons toch gewoon aan, want dan blijven we op die aangepaste manier nog steeds gewoon met God leven. Alleen zit die vraag er achter hoeveel we ons willen laten ontnemen.

Natuurlijk kun je nu zeggen: “Theo, maar met een leeuwenkuil op de achtergrond, dan…”. Natuurlijk weet ik dat ook wel, maar kun je dan ooit eerlijk kijken naar wat er eigenlijk echt gebeurt? Stap voor stap, met iedere keer wat aanpassingsvermogen, mag er van alles afgenomen worden. Durven in dat licht ook te kijken wat er nu werkelijk gebeurt en met Daniël ook gewoon te zeggen: “Ik laat het mij niet afnemen, dit is mijn manier om mijn God te dienen en daar heb ik alle recht toe, want Hij is de Allerhoogste God”.

Gebed: Heer, ik wil mij niet stap voor stap alles laten afnemen, maar ik wil blijven leven zoals ik met U leef, zelfs als ik niet kan inschatten wat daar de gevolgen van zijn.

 

 

 

 

 

Youtubekanaal

Nieuwste video als podcast

Podcast kanaal Eindeloos gelukkig

Recentste 'Tijd met God'

Vervloekingen terwijl je gezegend bent

Geestelijke confrontatie #5 

“Toen zei God tegen Bileam: U mag niet met hen meegaan, u mag dat volk niet vervloeken, want het is gezegend.” (Numeri 22:12 – HSV)

“God zei tegen Bileam: ‘Ga niet met hen mee en vervloek dat volk niet, want het is gezegend.’” (Numeri 22:12 – NBV21) 

Als er twee woorden belangrijk zijn bij de geestelijke confrontatie en de manier hoe dit een uitwerking heeft in ons leven dan zijn het de woorden zegen en vloek. Is het mogelijk dat als je onder Gods zegen bent, dat een vloek invloed heeft op je leven? Of misschien nog wel sterker: Heeft een vloek wel kracht als je onder Gods zegen bent? In ieder geval is het goed om hier over na te denken omdat een vloek in je leven de kracht van de duisternis in je leven bepaalt. Menig keer heb ik gezien wat een vloek in iemands leven doet. Er kan ziekte in iemand leven zijn dat gewoon op zichzelf staat, maar vaak heb ik ook ziekte gezien die het gevolg is van een vloek die op iemands leven rust. 

Lees meer...

Aanbevelingen

Nieuwe artikelen

Spreekbeurten Theo de Koning

05 feb 2023
10:00 - 11:30
's Gravendeel, Gereformeerde Kerk
12 feb 2023
10:00 - 11:30
Utrecht, Vergadering van gelovigen 't Eykpunt
19 feb 2023
10:00 - 11:30
Hellevoetssluis, Protestantse gemeente
26 feb 2023
10:00 - 11:30
H.I. Ambacht, Hervormde gemeente
05 mrt 2023
10:00 - 11:30
Almere, De Wegwijzer

Preekrooster 2023-2025

Voor preekregelaars is het preekrooster 2023-2025 van Theo de Koning ter inzage beschikbaar via deze link.

Theo denkt

Toevoeging aan het Evangelie

We hebben wat gemist, woorden van Jezus, die niet in de Bijbel terecht zijn gekomen. We hebben het echt allemaal niet goed begrepen, het had echt anders moeten zijn. Het evangelie zoals het in de Bijbel staat is niet af. Als je goed luistert, hoor je ineens een totaal ander evangelie. Een evangelie waarvan ik mij afvraag of ik dat wel met een hoofdletter zou willen schrijven. Het evangelie dat past bij onze consumptiemaatschappij: Als ik er maar wat aan heb. Wil je een paar voorbeelden?

Lees meer...

Eindeloos gelukkig

Eindeloos gelukkig worden begint door te wandelen in de bestemming die God voor jou heeft op aarde om uiteindelijk, door het geloof in Jezus, straks eindeloos gelukkig in de hemel te leven met God. 

Bijbelonderwijs

Om de Bijbel begrijpen willen wij je helpen door de Bijbel op een praktische manier uit te leggen. Het is ook mogelijk om je aan te melden voor een gratis mailabonnement op 'Tijd met God'.

Coaching

Niet alles in je leven gaat vanzelf of ervaar je dat je bent vastgelopen of ben je op zoek naar Gods plan met je leven. We bidden persoonlijke coachingstrajecten of trainingen aan om je daarmee te helpen.

(S)preekbeurten

Theo de Koning (s)preekt veel in kerken, voor studentengroepen of op andere plaatsen. Dat doet hij met passie en het is zijn verlangen om Gods Woord uit te leggen en de Heilige Geest de ruimte te geven.

Eindeloos gelukkig is financiëel geheel afhankelijk van giften. Elke gift is daarom van harte welkom.
IBAN rekeningnummer: NL81 RABO 0301 9254 53 t.n.v. T.J.D. de Koning inzake 'Eindeloos gelukkig' te Nieuw-Lekkerland

© 2023 Eindeloos gelukkig - All Rights Reserved | Hosted by www.sth.nu