Gebed bij onvruchtbaarheid

Serie: Wij bidden

“Izak bad vurig tot de HEERE in het bijzijn van zijn vrouw, want zij was onvruchtbaar. En de HEERE liet Zich door hem verbidden, zodat Rebekka, zijn vrouw, zwanger werd.” (Genesis 25:21 – HSV)

“Omdat Rebekka onvruchtbaar bleek, bad Isaak vurig voor haar tot de HEER, en de HEER verhoorde zijn gebed: Rebekka, zijn vrouw, werd zwanger.” (Genesis 25:21 – NBV21)

Als God een belofte doet, dan zou toch alles moeten kloppen? God begon met Abraham een volk en dat was nodig om de Messias geboren te laten worden. Maar al gelijk bij Abraham en Sara is er onvruchtbaarheid. Als je dan nog even terugkijkt naar de vorige overdenking, daar ging het over het gebed van de knecht van Abraham om een vrouw voor Isaak. God wijst vervolgens die knecht het juiste meisje aan en hij komt met Rebekka thuis. Alles lijkt te passen, maar dan blijkt dat Rebekka onvruchtbaar is. Dat klopt toch niet?

Het lijkt inderdaad niet te kloppen en het is opmerkelijk hoeveel onvruchtbaarheid er voorkomt in de lijn naar Jezus. Dit is hier niet de laatste keer. Als je mij rond gebedspastoraat zou vragen wat ik van deze situatie zou vinden als dit van generatie op generatie voorvalt, zou ik denken aan een generatievloek. Iets van een patroon van tegenslag waarbij er in de geestelijke wereld iets aan de hand is of dat er ergens iets niet goed zin in de relatie met God. Ik geloof echt niet dat een ziekte direct het gevolg is van een bepaalde zonde, maar als het generatie op generatie een rol begint te spelen, roept dat wel vragen op.

We hebben er geen idee van hoe dat men er in die tijd tegenaan keek. Een ding is wel zeker, Abraham zal ongetwijfeld het verhaal verteld hebben aan Isaak over zijn geboorte en alles wat er heeft gespeeld. Maar ongetwijfeld heeft hij ook verteld over de belofte die er lag op het leven van Isaak. Ismaël mocht immers de lijn niet voortzetten, dat moest Isaak doen. Niet een kind uit een relatie met een slavin mocht te lijn naar de Messias worden, maar het moest gebeuren uit de lijn van het huwelijk met Sara en vanaf Isaak op die manier verder. En dan blijkt ook het krijgen van kinderen bij Isaak en Rebekka een probleem te zijn.

Zeker in die tijd was dat ook nog eens een schande, je naam zou uiteindelijk dan verdwijnen en dat mocht niet gebeuren. Dat was ook de reden dat een man dan vaak een kind kreeg bij een van zijn slavinnen. Die hele theorie klopt van geen kant, maar hert gebeurde wel. Behalve bij Isaak, hij handelt anders. Isaak bidt vurig voor haar tot de Heer. Let op, hij bidt voor haar. Het is een opmerkelijk zinnetje, maar in de lijn van de verantwoordelijk als man voor zijn gezin wel een Bijbelse lijn. En dan verhoord God zijn gebed. Sterker nog, God liet Zich verbidden, het lijkt zelfs God bedoeling te zijn geweest dat Rebekka onvruchtbaar zou zijn.

Isaak bidt vurig voor Rebekka. Het gaat hem aan zijn hart dat Rebekka geen kinderen kan krijgen. Er staat niets over wat het met hem doet, hij bidt voor Rebekka. Dan denk je dat het met de verhoring van zijn gebed nu ook goed is, maar dan blijkt vervolgens de zwangerschap ook nog eens problematisch te zijn. Het wordt een tweeling die in haar baarmoeder al met elkaar op de vuist lijken te gaan. Zo erg dat ze de Heer vraagt wat er aan de hand is. Op dat moment bidt ze wel zelf tot God. Hij maakt haar duidelijk dat er in haar baarmoeder de stamvaders van twee volken ontstaan. Dat belooft wat.

Wat leer je nu van dit gebed, waarbij er heel veel ontbreekt aan informatie? In ieder geval dat God trouw blijft aan Zijn belofte, maar ook dat bij God onvruchtbaarheid kan stoppen. Tegelijk doet dit misschien ook wel weer pijn bij degenen die zoveel hebben gebeden en de kinderwens bleef onvervuld. Hier bij Isaak moest God wel ingrijpen om Zijn belofte waar te maken. Daar is een groot verschil met situaties waar geen concrete belofte aanwezig is. Je voelt wel aan dat dit gebed niet een blauwdruk is voor elke situatie hier en nu. Ga deze geschiedenis ook niet gebruiken om te zeggen dat als je vurig genoeg bidt dat het goedkomt. Maar durf wel vurig te bidden, juist in situaties waar het pijnlijk is en durf het daarna aan God over te laten. Zelfs als de oorlog tussen twee volken al in de baarmoeder lijkt te beginnen. En voor de mannen, neem ook de verantwoordelijkheid over je huwelijk en je gezin om de problemen met God te bespreken. Dat is je taak en je rol, al zegt de hele maatschappij wat anders, God scheppingsorde is ook hierin duidelijk.

Gebed: Heer, ik bid op dit moment heel concreet voor de kinderloze echtparen en vraag U vurig of U daar wonderen wilt doen of wilt laten zien wat Uw plan en Uw weg met hen is.

 

 

 

 

 

 Bijbelgedeelte bij de laatste
'Tijd met God'

Genesis 25:19-26 - HSV

   
     [19] Dit zijn de afstammelingen van Izak, de zoon van Abraham; Abraham verwekte Izak.
     [20] Izak was veertig jaar oud, toen hij Rebekka, de dochter van Bethuel, de Syriër, uit Paddan-Aram, en de zuster van Laban, de Syriër, voor zich tot vrouw nam.
     [21] Izak bad vurig tot de HEERE in het bijzijn van zijn vrouw, want zij was onvruchtbaar. En de HEERE liet Zich door hem verbidden, zodat Rebekka, zijn vrouw, zwanger werd.
     [22] De kinderen stootten in haar lichaam tegen elkaar. Toen zei zij: Als dit zo is, waarom overkomt mij dit? En zij ging de HEERE raadplegen.
     [23] De HEERE zei toen tegen haar:
  Er zijn twee volken in uw schoot,
    en twee naties zullen zich uit uw lichaam vaneenscheiden.
  Het ene volk zal sterker zijn dan het andere
    en de meerdere zal de mindere dienen.
     [24] Toen nu de tijd om te baren voor haar aangebroken was, zie, er was een tweeling in haar schoot.
     [25] De eerste kwam tevoorschijn, rossig en helemaal behaard als een haren mantel; daarom gaf men hem de naam Ezau.
     [26] Daarna kwam zijn broer tevoorschijn, terwijl zijn hand de hiel van Ezau vasthield; daarom gaf men hem de naam Jakob. Izak was zestig jaar oud bij hun geboorte.

    
Genesis 25:19-26 - NBV21

     [19] Dit is de geschiedenis van Abrahams zoon Isaak en zijn nakomelingen. Isaak, de zoon die Abraham verwekt had,  [20] was veertig jaar toen hij trouwde met Rebekka, die een dochter was van de Arameeër Betuel uit Paddan-Aram en een zus van de Arameeër Laban.  [21] Omdat Rebekka onvruchtbaar bleek, bad Isaak vurig voor haar tot de HEER, en de HEER verhoorde zijn gebed: Rebekka, zijn vrouw, werd zwanger.  [22] De kinderen in haar lichaam botsten hard tegen elkaar. Als het zo gaat, dacht ze, wat staat mij dan te wachten? En ze ging bij de HEER te rade.  [23] De HEER zei tegen haar:
  ‘Twee volken zijn er in je schoot,
  volken die uiteengaan nog voor je hebt gebaard.
  Het ene zal machtiger zijn dan het andere,
  de oudste zal de jongste dienen.’
 [24] Toen de dag van de bevalling was gekomen, bracht zij inderdaad een tweeling ter wereld.  [25] Het kind dat het eerst tevoorschijn kwam was rossig en helemaal behaard, alsof het een haren mantel aanhad; ze noemden het Esau.  [26] Toen daarna zijn broer tevoorschijn kwam, hield die Esau bij de hiel beet; hij werd Jakob genoemd. Isaak was zestig jaar toen zij geboren werden.

Activiteiten (klik op event voor meer info)

Podcast kanaal Eindeloos gelukkig

Preken Theo de Koning

Recentste 'Tijd met God'

Gebed bij onvruchtbaarheid

Serie: Wij bidden

“Izak bad vurig tot de HEERE in het bijzijn van zijn vrouw, want zij was onvruchtbaar. En de HEERE liet Zich door hem verbidden, zodat Rebekka, zijn vrouw, zwanger werd.” (Genesis 25:21 – HSV)

“Omdat Rebekka onvruchtbaar bleek, bad Isaak vurig voor haar tot de HEER, en de HEER verhoorde zijn gebed: Rebekka, zijn vrouw, werd zwanger.” (Genesis 25:21 – NBV21)

Als God een belofte doet, dan zou toch alles moeten kloppen? God begon met Abraham een volk en dat was nodig om de Messias geboren te laten worden. Maar al gelijk bij Abraham en Sara is er onvruchtbaarheid. Als je dan nog even terugkijkt naar de vorige overdenking, daar ging het over het gebed van de knecht van Abraham om een vrouw voor Isaak. God wijst vervolgens die knecht het juiste meisje aan en hij komt met Rebekka thuis. Alles lijkt te passen, maar dan blijkt dat Rebekka onvruchtbaar is. Dat klopt toch niet?

Lees meer...

Youtubekanaal

Theo denkt

Essentiële winkels

We zijn opnieuw in een lockdown en dat roept bij mij al een vraag op, maar die laat ik maar even rusten. Wat mij vooral bezig houd is het punt van essentiële winkels die wel open mogen zijn. Direct hiermee samen hangt dan natuurlijk de vraag wat een essentiële winkel is. Opmerkelijk dat dit niet alleen een supermarkt is, maar ook een makelaar, maar een woonwinkel en een bouwmarkt weer niet. Wat heb je aan een huis wat je niet kunt verbouwen of kunt inrichten?

Lees meer...

Aanbevelingen

Eindeloos gelukkig

Eindeloos gelukkig worden begint door te wandelen in de bestemming die God voor jou heeft op aarde om uiteindelijk, door het geloof in Jezus, straks eindeloos gelukkig in de hemel te leven met God. 

Bijbelonderwijs

Om de Bijbel begrijpen willen wij je helpen door de Bijbel op een praktische manier uit te leggen. Het is ook mogelijk om je aan te melden voor een gratis mailabonnement op 'Tijd met God'.

Coaching

Niet alles in je leven gaat vanzelf of ervaar je dat je bent vastgelopen of ben je op zoek naar Gods plan met je leven. We bidden persoonlijke coachingstrajecten of trainingen aan om je daarmee te helpen.

(S)preekbeurten

Theo de Koning (s)preekt veel in kerken, voor studentengroepen of op andere plaatsen. Dat doet hij met passie en het is zijn verlangen om Gods Woord uit te leggen en de Heilige Geest de ruimte te geven.

Eindeloos gelukkig is financiëel geheel afhankelijk van giften. Elke gift is daarom van harte welkom.
IBAN rekeningnummer: NL81 RABO 0301 9254 53 t.n.v. T.J.D. de Koning inzake 'Eindeloos gelukkig' te Nieuw-Lekkerland

© 2022 Eindeloos gelukkig - All Rights Reserved | Hosted by www.sth.nu