Gebed na een vreemde situatie

Serie: Wij bidden

“Abraham bad tot God, en God genas Abimelech, zijn vrouw en zijn slavinnen, zodat zij weer kinderen konden krijgen.” (Genesis 20:17 – HSV)

“Toen bad Abraham tot God, en God genas Abimelech en zijn vrouw en bijvrouwen, zodat ze weer kinderen konden krijgen.” (Genesis 20:17 – NBV21)

Als je aan een nieuwe serie begint, heb je altijd allerlei overwegingen. Dat was nu ook weer bij het thema ‘Wij bidden’. Een van die overwegingen is altijd of er wel genoeg te zeggen is over een thema. Zeker als je van plan bent om er de hele zomerperiode mee door te gaan. Komen veel gebeden niet op hetzelfde neer en raak je dan niet uitgeschreven? Nu bij aflevering 2 van deze serie zul je ontdekken dat je al behoorlijk verrast wordt. Bijna zou je zuchten: “Gelukkig is dit niet een gebed dat al te vaak voorkomt, naar ik hoop”. Abraham heeft zichzelf in de nesten gewerkt bij koning Abimelech en God pakt die koning aan en Abraham moet bidden.

In die ene zin samenvatting zitten al zoveel vragen en die worden alleen maar groter als je het verhaal leest. Abraham heeft met Sara een afspraak gemaakt. Op het moment dat het te spannend wordt en de kans bestaat dat Abrahams leven in gevaar komt als men doorheeft dat Abraham de man van Sara is, dan zullen ze vertellen dat Sara de zus van Abraham is. Die actie op zichzelf is al vreemd genoeg, want dan zouden ze Sara weg kunnen halen en Sara op allerlei manieren misbruiken, terwijl Abraham ermee zou wegkomen. Of dat nu de manier van zorgen voor je vrouw is, kun je je oprecht wel afvragen.

Dan komen ze in de buurt van Abimelech en de situatie doet zich voor. Sara wordt meegenomen. Bedenk dan ook even dat de belofte van een kind nog openstond. De belofte dat in de lijn van Abraham en Sara de Messias geboren zou worden. Die komt ineens in gevaar. Dit speelt op de achtergrond wel mee. Over een jaar zou Sara immers een kind hebben en dat zou niet uit Abimelech en Sara geboren moeten worden. God grijpt in, na het handelen van Abraham, ondanks dat Abraham niet helemaal gelogen had, want Sara was zijn halfzus. Een huwelijk wat later verboden zal worden.

God verschijnt vervolgens aan Abimelech in een droom en zegt hem dat hij zal sterven vanwege Sara. Terecht zegt hij dat hij dit niet kon weten. Als je het hele hoofdstuk uitleest, ontdek je ook dat God een soort plaag over het hele huis van Abimelech heeft laten komen. En soort impotentie-plaag. Alle baarmoeders heeft God gesloten. Je kunt je ook nog even afvragen op welke manier God het sterven van Abimelech en zijn huis heeft bedoeld. Door die impotentie zou uiteindelijk namelijk zijn hele huis uitsterven. Zijn naam zou dan compleet verdwijnen. Toch is het waarschijnlijk om aan te nemen dat het dreigement van God meer was dan uitsterven door kinderloosheid.

Abimelech geeft Sara terug, met een enorme som zilver erbij om het goed te maken, wat ook laat zien welke status Abraham en Sara gehad moeten hebben. En dan blijkt Abraham nog nodig om te bidden. Het is zelfs een opdracht van God. Een pijnlijke opdracht zelfs, want Abraham moet bidden voor de vruchtbaarheid van het huis van Abimelech, terwijl er bij hem en Sara nog geen enkele sprake was van een zwangerschap. Een vreemd gebed, want nu Sara gewoon was teruggegeven, was er toch niets aan de hand? Kennelijk was het wegnemen van iemands vrouw voor God meer dan genoeg om te straffen. Tegelijk moet Abraham ook laten zien dat elke vorm van wraak niet kon bestaan.

Abraham bidt dus terwijl er eigenlijk onrecht was gedaan, mede ook door eigen toedoen. Wat kunnen wij dan van dit gebed leren? In ieder geval dit: “God lost niet automatisch allemaal problemen op die wij zelf hebben veroorzaakt”. God wil dus dat er voor gebeden wordt. Het is in dit geval zelfs Zijn opdracht. Het gebed van Abraham kun je hier geen genezingsgebed noemen zoals wij dat nu meemaken, want God had al beloofd dat Hij na het gebed van Abraham leven zou geven. Het wordt vooral duidelijk dat God gebed verwacht, ook als er een vloek is, waar wij mensen zelf de hand in hebben door onze keuzes en zijn wij dan bereidt om te bidden, zelfs voor degenen die ons onrecht aandeden? Of leven wij in de veronderstelling dat verkeerde keuzes geen gevolgen meer heeft? Er wordt wat geleden als gevolg van verkeerde keuzes. En dan is er een opdracht om ook te bidden zodat ook dat lijden zal stoppen.

Gebed: Heer, U bent ondoorgrondelijk, ook in deze geschiedenis, maar U maakt wel duidelijk dat ons gebed er zeker toe doet, zeker als een omstandigheden zijn ontstaan waar wij ook zelf de hand in hebben en dan bent U genadig om te herstellen.

 

 

 

 

 

 Bijbelgedeelte bij de laatste
'Tijd met God'

Genesis 25:19-26 - HSV

   
     [19] Dit zijn de afstammelingen van Izak, de zoon van Abraham; Abraham verwekte Izak.
     [20] Izak was veertig jaar oud, toen hij Rebekka, de dochter van Bethuel, de Syriër, uit Paddan-Aram, en de zuster van Laban, de Syriër, voor zich tot vrouw nam.
     [21] Izak bad vurig tot de HEERE in het bijzijn van zijn vrouw, want zij was onvruchtbaar. En de HEERE liet Zich door hem verbidden, zodat Rebekka, zijn vrouw, zwanger werd.
     [22] De kinderen stootten in haar lichaam tegen elkaar. Toen zei zij: Als dit zo is, waarom overkomt mij dit? En zij ging de HEERE raadplegen.
     [23] De HEERE zei toen tegen haar:
  Er zijn twee volken in uw schoot,
    en twee naties zullen zich uit uw lichaam vaneenscheiden.
  Het ene volk zal sterker zijn dan het andere
    en de meerdere zal de mindere dienen.
     [24] Toen nu de tijd om te baren voor haar aangebroken was, zie, er was een tweeling in haar schoot.
     [25] De eerste kwam tevoorschijn, rossig en helemaal behaard als een haren mantel; daarom gaf men hem de naam Ezau.
     [26] Daarna kwam zijn broer tevoorschijn, terwijl zijn hand de hiel van Ezau vasthield; daarom gaf men hem de naam Jakob. Izak was zestig jaar oud bij hun geboorte.

    
Genesis 25:19-26 - NBV21

     [19] Dit is de geschiedenis van Abrahams zoon Isaak en zijn nakomelingen. Isaak, de zoon die Abraham verwekt had,  [20] was veertig jaar toen hij trouwde met Rebekka, die een dochter was van de Arameeër Betuel uit Paddan-Aram en een zus van de Arameeër Laban.  [21] Omdat Rebekka onvruchtbaar bleek, bad Isaak vurig voor haar tot de HEER, en de HEER verhoorde zijn gebed: Rebekka, zijn vrouw, werd zwanger.  [22] De kinderen in haar lichaam botsten hard tegen elkaar. Als het zo gaat, dacht ze, wat staat mij dan te wachten? En ze ging bij de HEER te rade.  [23] De HEER zei tegen haar:
  ‘Twee volken zijn er in je schoot,
  volken die uiteengaan nog voor je hebt gebaard.
  Het ene zal machtiger zijn dan het andere,
  de oudste zal de jongste dienen.’
 [24] Toen de dag van de bevalling was gekomen, bracht zij inderdaad een tweeling ter wereld.  [25] Het kind dat het eerst tevoorschijn kwam was rossig en helemaal behaard, alsof het een haren mantel aanhad; ze noemden het Esau.  [26] Toen daarna zijn broer tevoorschijn kwam, hield die Esau bij de hiel beet; hij werd Jakob genoemd. Isaak was zestig jaar toen zij geboren werden.

Activiteiten (klik op event voor meer info)

Podcast kanaal Eindeloos gelukkig

Preken Theo de Koning

Recentste 'Tijd met God'

Gebed bij onvruchtbaarheid

Serie: Wij bidden

“Izak bad vurig tot de HEERE in het bijzijn van zijn vrouw, want zij was onvruchtbaar. En de HEERE liet Zich door hem verbidden, zodat Rebekka, zijn vrouw, zwanger werd.” (Genesis 25:21 – HSV)

“Omdat Rebekka onvruchtbaar bleek, bad Isaak vurig voor haar tot de HEER, en de HEER verhoorde zijn gebed: Rebekka, zijn vrouw, werd zwanger.” (Genesis 25:21 – NBV21)

Als God een belofte doet, dan zou toch alles moeten kloppen? God begon met Abraham een volk en dat was nodig om de Messias geboren te laten worden. Maar al gelijk bij Abraham en Sara is er onvruchtbaarheid. Als je dan nog even terugkijkt naar de vorige overdenking, daar ging het over het gebed van de knecht van Abraham om een vrouw voor Isaak. God wijst vervolgens die knecht het juiste meisje aan en hij komt met Rebekka thuis. Alles lijkt te passen, maar dan blijkt dat Rebekka onvruchtbaar is. Dat klopt toch niet?

Lees meer...

Youtubekanaal

Theo denkt

Essentiële winkels

We zijn opnieuw in een lockdown en dat roept bij mij al een vraag op, maar die laat ik maar even rusten. Wat mij vooral bezig houd is het punt van essentiële winkels die wel open mogen zijn. Direct hiermee samen hangt dan natuurlijk de vraag wat een essentiële winkel is. Opmerkelijk dat dit niet alleen een supermarkt is, maar ook een makelaar, maar een woonwinkel en een bouwmarkt weer niet. Wat heb je aan een huis wat je niet kunt verbouwen of kunt inrichten?

Lees meer...

Aanbevelingen

Eindeloos gelukkig

Eindeloos gelukkig worden begint door te wandelen in de bestemming die God voor jou heeft op aarde om uiteindelijk, door het geloof in Jezus, straks eindeloos gelukkig in de hemel te leven met God. 

Bijbelonderwijs

Om de Bijbel begrijpen willen wij je helpen door de Bijbel op een praktische manier uit te leggen. Het is ook mogelijk om je aan te melden voor een gratis mailabonnement op 'Tijd met God'.

Coaching

Niet alles in je leven gaat vanzelf of ervaar je dat je bent vastgelopen of ben je op zoek naar Gods plan met je leven. We bidden persoonlijke coachingstrajecten of trainingen aan om je daarmee te helpen.

(S)preekbeurten

Theo de Koning (s)preekt veel in kerken, voor studentengroepen of op andere plaatsen. Dat doet hij met passie en het is zijn verlangen om Gods Woord uit te leggen en de Heilige Geest de ruimte te geven.

Eindeloos gelukkig is financiëel geheel afhankelijk van giften. Elke gift is daarom van harte welkom.
IBAN rekeningnummer: NL81 RABO 0301 9254 53 t.n.v. T.J.D. de Koning inzake 'Eindeloos gelukkig' te Nieuw-Lekkerland

© 2022 Eindeloos gelukkig - All Rights Reserved | Hosted by www.sth.nu