Wij bidden...

Serie: Wij bidden

“Er kan toch geen sprake van zijn dat U zoiets doet, dat U de rechtvaardige samen met de goddeloze doodt? Dan zal het zijn: zo de rechtvaardige, zo de goddeloze. Daar kan bij U toch geen sprake van zijn! Zou de Rechter van de hele aarde geen recht doen?” (Genesis 18:25 – HSV)

“Zoiets kunt U toch niet doen, hen samen met de schuldigen laten omkomen! Dan zouden schuldigen en onschuldigen over één kam worden geschoren. Dat kunt U toch niet doen! Hij die rechter is over de hele aarde moet toch rechtvaardig handelen?’” (Genesis 18:25 – NBV21)

De periode van de zomervakantie gaan we nadenken over het thema ‘Wij bidden’. Dat gaan we doen in de serie ‘Tijd met God’, maar tegelijk ook op ons videokanaal. Komende zaterdag verschijnt de laatste video in de serie ‘Ruim baan voor de Geest’ en daarna gaan we in zeven video’s nadenken over het ‘Onze Vader’. Misschien dat je denkt: Jullie hebben toch al eens een serie over gemaakt over het gebed? Dat klopt, maar deze keer steken we het iets anders in en dat heeft een reden. Ik hoor nog te vaak gebeden die verre van concreet zijn. Is een gebed als: “Heer we bidden voor…”en dan komt er een naam, eigenlijk wel een gebed. Is dat dan bidden?

Stel je voor dat mijn dochter tegen mij zou zeggen: “Pap, ik vraag u”, en dan komt er niets. Dan zou ik haar toch wel aankijken en vragen: “Wat vraag je dan?” Vervolgens zegt ze: “Nou, ik vraag u”. Dat is natuurlijk niet voor te stellen dat je dochter dat zou doen. Het is wel apart dat wij dit naar God toe dus regelmatig wel heen normaal lijken te vinden als we zeggen: “Heer, ik bid u voor mijn vader, kind, of wie dan ook”. Kun je je voorstellen dat God op dezelfde manier zou reageren als dat ik zou doen en zou zeggen: “Wat bid je dan?”

In de videoserie over het ‘Onze Vader’ zullen we de manier laten zien hoe Jezus ons leert bidden vanuit de rol als kind van de Vader en in de serie in ‘Tijd met God’ zullen we gebeden langsgaan die we in de Bijbel tegenkomen. Ik hoop dat die serie uiteindelijk een beetje compleet is, maar dat lijkt er wel op. En bidden is praten met God. Let op, het is dus niet alleen vragen, al zijn sommige gebeden wel gewoon smeekbeden en niet meer. Dat laat ook een afhankelijkheid zien die wij hebben naar God. Je moet in de Bijbel een behoorlijk aantal hoofdstukken doorlezen om het eerste gebed te lezen dat is opgeschreven. Er zal vast meer gebeden zijn, maar de eerste lijkt het gebed van Abraham te zijn voor Sodom en Gomorra.

Er is voor deze geschiedenis natuurlijk eerst wat voorgevallen. Abraham en Lot konden niet meer samen blijven optrekken. Hun kudden waren te groot geworden en ze waren uit elkaar gegaan. Lot had de mooiste kant gekozen en voor Abraham bleef de minste kant over, alleen had Lot ook de steden Sodom en Gomorra in zijn gebied erbij gekozen. En daar was het een goddeloze bende. Daarnaast was Abraham een rechtvaardige man die heel vertrouwelijk was met God, zelf zo vertrouwelijk dat God voor Abraham niet verborgen wilde houden wat Hij zou gaan doen. Op het moment dat God dan aankondigt dat Hij die twee steden gaat verwoesten is het eerste dat Abraham denkt: Daar woont Lot.

Als je het gebed leest ontdek je dat Abraham heel vrijmoedig is, terwijl God zeer vastbesloten is. Wat opvalt is dat Abraham God in zijn gebed aanspreekt op Wie God is: Betrouwbaar en rechtvaardig. Eigenlijk zegt hij, op het randje van eerbied: “Heer, U kunt toch niet met de onrechtvaardigen, ook de rechtvaardigen laten omkomen?” En dan begint hij te onderhandelen met God. God belooft de stad niet om te keren als er nog 50 rechtvaardigen zijn. Abraham zal snel geteld hebben en een inschatting hebben gemaakt. Hij vraagt dan om 45 en na, voor je gevoel, eindeloos blijven durven vragen stopt hij bij 10.

Misschien heeft Abraham vanaf het begin de angst gehad dat alleen Lot rechtvaardig zou zijn, als hij dat al voldoende was. Of wellicht heeft hij Gods norm voor rechtvaardigheid proberen in te schatten. Maar waar het om gaat is dat hij als rechtvaardige, God durft aan te spreken op Wie Hij is en dat gebruikt hij om Lot te redden. En merk je dan dat hij hierin helemaal niet vaag blijft? Politiek gezien zou je kunnen denken: Om een enkel persoon een stad sparen, dat is onzin om voor te strijden, maar bij God ligt dit zo anders, en daardoor durfde Abraham te blijven bidden. Concreet bidden is dan soms ook durven doorvragen bij God, maar niet stoppen met ‘Heer ik bid U…’ Ga de komende tijd eens kijken in hoeverre jouw gebeden concreet zijn.

Gebed: Heer, ik kom bij U als Uw kind en ik vraag U of dat U mij wilt leren om heel concreet te bidden en U ook helemaal te durven vertrouwen.

 

 

 

 

 

 Bijbelgedeelte bij de laatste
'Tijd met God'

Genesis 25:19-26 - HSV

   
     [19] Dit zijn de afstammelingen van Izak, de zoon van Abraham; Abraham verwekte Izak.
     [20] Izak was veertig jaar oud, toen hij Rebekka, de dochter van Bethuel, de Syriër, uit Paddan-Aram, en de zuster van Laban, de Syriër, voor zich tot vrouw nam.
     [21] Izak bad vurig tot de HEERE in het bijzijn van zijn vrouw, want zij was onvruchtbaar. En de HEERE liet Zich door hem verbidden, zodat Rebekka, zijn vrouw, zwanger werd.
     [22] De kinderen stootten in haar lichaam tegen elkaar. Toen zei zij: Als dit zo is, waarom overkomt mij dit? En zij ging de HEERE raadplegen.
     [23] De HEERE zei toen tegen haar:
  Er zijn twee volken in uw schoot,
    en twee naties zullen zich uit uw lichaam vaneenscheiden.
  Het ene volk zal sterker zijn dan het andere
    en de meerdere zal de mindere dienen.
     [24] Toen nu de tijd om te baren voor haar aangebroken was, zie, er was een tweeling in haar schoot.
     [25] De eerste kwam tevoorschijn, rossig en helemaal behaard als een haren mantel; daarom gaf men hem de naam Ezau.
     [26] Daarna kwam zijn broer tevoorschijn, terwijl zijn hand de hiel van Ezau vasthield; daarom gaf men hem de naam Jakob. Izak was zestig jaar oud bij hun geboorte.

    
Genesis 25:19-26 - NBV21

     [19] Dit is de geschiedenis van Abrahams zoon Isaak en zijn nakomelingen. Isaak, de zoon die Abraham verwekt had,  [20] was veertig jaar toen hij trouwde met Rebekka, die een dochter was van de Arameeër Betuel uit Paddan-Aram en een zus van de Arameeër Laban.  [21] Omdat Rebekka onvruchtbaar bleek, bad Isaak vurig voor haar tot de HEER, en de HEER verhoorde zijn gebed: Rebekka, zijn vrouw, werd zwanger.  [22] De kinderen in haar lichaam botsten hard tegen elkaar. Als het zo gaat, dacht ze, wat staat mij dan te wachten? En ze ging bij de HEER te rade.  [23] De HEER zei tegen haar:
  ‘Twee volken zijn er in je schoot,
  volken die uiteengaan nog voor je hebt gebaard.
  Het ene zal machtiger zijn dan het andere,
  de oudste zal de jongste dienen.’
 [24] Toen de dag van de bevalling was gekomen, bracht zij inderdaad een tweeling ter wereld.  [25] Het kind dat het eerst tevoorschijn kwam was rossig en helemaal behaard, alsof het een haren mantel aanhad; ze noemden het Esau.  [26] Toen daarna zijn broer tevoorschijn kwam, hield die Esau bij de hiel beet; hij werd Jakob genoemd. Isaak was zestig jaar toen zij geboren werden.

Activiteiten (klik op event voor meer info)

Podcast kanaal Eindeloos gelukkig

Preken Theo de Koning

Recentste 'Tijd met God'

Gebed bij onvruchtbaarheid

Serie: Wij bidden

“Izak bad vurig tot de HEERE in het bijzijn van zijn vrouw, want zij was onvruchtbaar. En de HEERE liet Zich door hem verbidden, zodat Rebekka, zijn vrouw, zwanger werd.” (Genesis 25:21 – HSV)

“Omdat Rebekka onvruchtbaar bleek, bad Isaak vurig voor haar tot de HEER, en de HEER verhoorde zijn gebed: Rebekka, zijn vrouw, werd zwanger.” (Genesis 25:21 – NBV21)

Als God een belofte doet, dan zou toch alles moeten kloppen? God begon met Abraham een volk en dat was nodig om de Messias geboren te laten worden. Maar al gelijk bij Abraham en Sara is er onvruchtbaarheid. Als je dan nog even terugkijkt naar de vorige overdenking, daar ging het over het gebed van de knecht van Abraham om een vrouw voor Isaak. God wijst vervolgens die knecht het juiste meisje aan en hij komt met Rebekka thuis. Alles lijkt te passen, maar dan blijkt dat Rebekka onvruchtbaar is. Dat klopt toch niet?

Lees meer...

Youtubekanaal

Theo denkt

Essentiële winkels

We zijn opnieuw in een lockdown en dat roept bij mij al een vraag op, maar die laat ik maar even rusten. Wat mij vooral bezig houd is het punt van essentiële winkels die wel open mogen zijn. Direct hiermee samen hangt dan natuurlijk de vraag wat een essentiële winkel is. Opmerkelijk dat dit niet alleen een supermarkt is, maar ook een makelaar, maar een woonwinkel en een bouwmarkt weer niet. Wat heb je aan een huis wat je niet kunt verbouwen of kunt inrichten?

Lees meer...

Aanbevelingen

Eindeloos gelukkig

Eindeloos gelukkig worden begint door te wandelen in de bestemming die God voor jou heeft op aarde om uiteindelijk, door het geloof in Jezus, straks eindeloos gelukkig in de hemel te leven met God. 

Bijbelonderwijs

Om de Bijbel begrijpen willen wij je helpen door de Bijbel op een praktische manier uit te leggen. Het is ook mogelijk om je aan te melden voor een gratis mailabonnement op 'Tijd met God'.

Coaching

Niet alles in je leven gaat vanzelf of ervaar je dat je bent vastgelopen of ben je op zoek naar Gods plan met je leven. We bidden persoonlijke coachingstrajecten of trainingen aan om je daarmee te helpen.

(S)preekbeurten

Theo de Koning (s)preekt veel in kerken, voor studentengroepen of op andere plaatsen. Dat doet hij met passie en het is zijn verlangen om Gods Woord uit te leggen en de Heilige Geest de ruimte te geven.

Eindeloos gelukkig is financiëel geheel afhankelijk van giften. Elke gift is daarom van harte welkom.
IBAN rekeningnummer: NL81 RABO 0301 9254 53 t.n.v. T.J.D. de Koning inzake 'Eindeloos gelukkig' te Nieuw-Lekkerland

© 2022 Eindeloos gelukkig - All Rights Reserved | Hosted by www.sth.nu