De Naam van Jezus geeft vrijmoedigheid

Thema: Ik spreek Jezus

“Maar laten wij, opdat het niet nog verder onder het volk bekend raakt, hun met de grootste dreiging gebieden dat zij tot geen enkel mens meer in die Naam mogen spreken.” (Handelingen 4:17 – HSV)

“Maar om te voorkomen dat het gerucht zich nog verder onder het volk verspreidt, moeten we hun nadrukkelijk verbieden nog tegenover iemand de naam van Jezus te gebruiken.’” (Handelingen 4:17 – NBV21)

Wonderen zijn mooi en wonderen zijn bedoelt om Jezus groter te maken, maar of dat doel nu altijd bereikt wordt, is maar de vraag. Soms zie je situaties waar het alleen maar om het wonder gaat en helemaal niet om Jezus, maar vaak zie je ook dat het wonder Jezus echt wel groter maakt, alleen is het helemaal niet de garantie dat ongelovigen dan tot geloof komen. Persoonlijk kan ik dat zo frustrerend vinden. Dan laat God Zijn grootheid zien en dan blijven sommigen zich verharden. Dan kun je zeggen dat het een eigen keus is, dat begrijp ik wel, maar soms laat God zo Zijn grootheid zien, dat je echt zou willen dat iedereen in Jezus zou geloven.

Dat gebeurde ook na de genezing van de verlamde man in Handelingen 3. Het begint nog even met verbazing onder het volk en dan beginnen Petrus en Johannes uit te leggen wat er is gebeurd en dat dit komt door Jezus Die is opgestaan. Het gebeurt door Zijn Naam. Het levert daar in eerste instantie vijfduizend gelovigen op, maar er is ook die andere kant en die is lastiger. De tempelwacht en de Sadduceeën komen op hen af omdat ze het hebben over Jezus Die is opgestaan. Het gevolg is dat ze in de gevangenis terecht komen. Als ze de andere dag worden ondervraagd door welke kracht of welke naam ze dit wonder hebben gedaan, dan maken Petrus en Johannes duidelijk dat dit door de Naam van Jezus de Nazarener is gebeurd. Gelijk delen ze in alle vrijmoedigheid nogmaals het hele Evangelie. Jezus is het Hoeksteen, Hij is het fundament onder je leven of Hij is het niet. De bouwers verachten deze hoeksteen. Met andere woorden, die ongelovige geestelijke leiders hebben Hem verworpen.

Wat opvalt is de vrijmoedigheid van Petrus en Johannes, terwijl ze helemaal geen onderwijs hadden gekregen. Ze waren ongeletterd. En het wonder dat gebeurd was maakte ook duidelijk dat het geen onzin was, maar daar willen ze niet aan. Toch is het juist de vrijmoedigheid in de Naam van Jezus dat ze keer op keer door blijven gaan. Soms krijg ik wel eens de vraag hoe dat je vrijmoedig kunt worden, maar daar is helemaal geen methode voor. Dat gebeurt in de Naam van Jezus. Als je ontdekt waar Jezus toe in staat is door de kracht die er is in Zijn Naam, dan hoef je geen angst meer te hebben. De Naam van Jezus en Zijn kracht daarin maakt je onverschrokken. Dat is als jij je laat raken door Zijn Naam. En weet je wat daarbij dan zo vreemd is? Ze krijgen helemaal niet te horen dat ze niet meer over die Naam van Jezus mogen spreken. Dat is het verbod helemaal niet. Ze mogen niet meer in Zijn Naam spreken. Erover is niet het grootste probleem, het probleem voor die leiders is dat ze in Zijn Naam, onder Zijn volmacht, maar ook in Zijn kracht spreken en handelen. Daar hebben ze geen antwoord op.

Op het moment dat je over die Naam gaat spreken dan kom je vaak in een discussie terecht, die konden die leiders nog wel winnen. In discussie zit niet je vrijmoedigheid van spreken en handelen. Zodra jij gaat spreken in Zijn Naam, dan gebeurt het. Dan gebeuren er wonderen, maar dan komen er daar ook vijfduizend tot geloof. Niet omdat jij zo makkelijk praat, niet omdat zij het zelf konden, maar omdat Zijn kracht in Zijn Naam is. Als de kracht van Die Naam voor jou zo duidelijk is, dan wil je in Die Naam ook spreken.

Het moet ons niet gaan over discussies die je wilt winnen, het gaat niet over jouw gelijk, maar het gaat om de kracht die er is in Zijn Naam en waardoor je vrijmoedig Die Naam zult spreken. Ik spreek Jezus’ Naam uit over elke situatie. Dat wordt de apostelen verboden, terwijl daar je vrijmoedigheid zit in je spreken en je handelen. Die Naam maakt het verschil en laat God kracht groot worden. Spreek Jezus!

Gebed: Ik spreek Uw Naam uit, over elke situatie waarin ongeloof is, elke situatie waarin alleen U het antwoord bent. Met vrijmoedigheid spreek ik in Uw Naam.

 

 

 

 

 

Bijbelgedeelte bij de laatste 
'Tijd met God'

Handelingen 1:12-14 (HSV)

 
[12] Toen keerden zij terug naar Jeruzalem, van de berg die de Olijfberg genoemd wordt, die vlak bij Jeruzalem is en daar een sabbatsreis vandaan ligt.
[13] En toen zij in Jeruzalem gekomen waren, gingen zij naar de bovenzaal en bleven daar, namelijk Petrus en Jakobus en Johannes en Andreas, Filippus en Thomas, Bartholomeüs en Mattheüs, Jakobus, de zoon van Alfeüs, en Simon Zelotes, en Judas, de broer van Jakobus.
[14] Dezen bleven allen eensgezind volharden in het bidden en smeken, met de vrouwen en Maria, de moeder van Jezus, en met Zijn broers.

Handelingen 1:12-14 (NBV21)

  [12] Daarop keerden de apostelen van de Olijfberg terug naar Jeruzalem. Deze berg ligt vlak bij de stad, op een sabbatsreis afstand. [13] Toen ze in de stad waren aangekomen, gingen ze naar het bovenvertrek waar ze verblijf hielden: Petrus en Johannes, Jakobus en Andreas, Filippus en Tomas, Bartolomeüs en Matteüs, Jakobus, de zoon van Alfeüs, en Simon de Zeloot en Judas, de zoon van Jakobus. [14] Eensgezind wijdden ze zich aan het gebed, samen met de vrouwen en met Maria, de moeder van Jezus, en met zijn broers.

Activiteiten (klik op event voor meer info)

Podcast kanaal Eindeloos gelukkig

Preken Theo de Koning

Recentste 'Tijd met God'

Afzonderen voor gebed

Serie: Wij bidden

“Dezen bleven allen eensgezind volharden in het bidden en smeken, met de vrouwen en Maria, de moeder van Jezus, en met Zijn broers.” (Handelingen 1:14 – HSV)

“Eensgezind wijdden ze zich aan het gebed, samen met de vrouwen en met Maria, de moeder van Jezus, en met zijn broers.” (Handelingen 1:14 – NBV21)

Ik zou nu je kunnen laten nadenken over de discipelen die net Jezus naar de hemel hebben zien gaan en die nu alleen zijn achtergebleven om op de Heilige Geest te wachten. Daar zonderen ze zich biddend voor af, samen met de vrouwen. Ze gaan eensgezind bidden. Ik denk dat ik je dan geen nieuwe dingen zal vertellen. Het is daarbij ook heel makkelijk om dit op een afstandje te zien. Wij weten immers dat ze maar tien dagen hoeven te wachten, wij weten hoe die komst van de Heilige Geest eruit heeft gezien. Dus elk woord wat ik hierover zeg is niets anders dan vanuit de kennis die wij al hebben, vertellen wat er is gebeurd. Maar stel nu dat jij daar had gezeten.

Lees meer...

Nieuwe artikelen

04 september 2022
03 september 2022
03 september 2022
03 september 2022
03 september 2022

Youtubekanaal

Theo denkt

Essentiële winkels

We zijn opnieuw in een lockdown en dat roept bij mij al een vraag op, maar die laat ik maar even rusten. Wat mij vooral bezig houd is het punt van essentiële winkels die wel open mogen zijn. Direct hiermee samen hangt dan natuurlijk de vraag wat een essentiële winkel is. Opmerkelijk dat dit niet alleen een supermarkt is, maar ook een makelaar, maar een woonwinkel en een bouwmarkt weer niet. Wat heb je aan een huis wat je niet kunt verbouwen of kunt inrichten?

Lees meer...

Aanbevelingen

Eindeloos gelukkig

Eindeloos gelukkig worden begint door te wandelen in de bestemming die God voor jou heeft op aarde om uiteindelijk, door het geloof in Jezus, straks eindeloos gelukkig in de hemel te leven met God. 

Bijbelonderwijs

Om de Bijbel begrijpen willen wij je helpen door de Bijbel op een praktische manier uit te leggen. Het is ook mogelijk om je aan te melden voor een gratis mailabonnement op 'Tijd met God'.

Coaching

Niet alles in je leven gaat vanzelf of ervaar je dat je bent vastgelopen of ben je op zoek naar Gods plan met je leven. We bidden persoonlijke coachingstrajecten of trainingen aan om je daarmee te helpen.

(S)preekbeurten

Theo de Koning (s)preekt veel in kerken, voor studentengroepen of op andere plaatsen. Dat doet hij met passie en het is zijn verlangen om Gods Woord uit te leggen en de Heilige Geest de ruimte te geven.

Eindeloos gelukkig is financiëel geheel afhankelijk van giften. Elke gift is daarom van harte welkom.
IBAN rekeningnummer: NL81 RABO 0301 9254 53 t.n.v. T.J.D. de Koning inzake 'Eindeloos gelukkig' te Nieuw-Lekkerland

© 2022 Eindeloos gelukkig - All Rights Reserved | Hosted by www.sth.nu