De andere kant van God?

Thema: De andere kant van God?

“De last van Ninevé. Het boek van het visioen van Nahum uit Elkos.” (Nahum 1:1 – HSV)

“Profetie over Nineve. Boek van het visioen van Nahum uit Elkos.” (Nahum 1:1 – NBV21)

Het zal je, als je al langere tijd meeleest met ‘Tijd met God’ opgevallen zijn dat ik eigenlijk maar heel weinig met de profeten uit het Oude Testament doe. Het is dan ook misschien wel bijzonder dat ik daar ook nooit een vraag over heb gekregen. Het kan natuurlijk ook zo zijn dat de profeten uit  het Oude Testament wat op de achtergrond zijn geraakt, waardoor je er ook nooit echt over na hebt gedacht dat je dit weinig voorbij hebt zien komen. Toch wil ik een korte serie schrijven over een kleine profeet. De profeet Nahum.

Eerst maar even een korte toelichting waarom ik weinig over de profeten schrijf. Ik doe dat eigenlijk alleen als het om directe verwijzingen naar Jezus gaat. Het andere is vaak erg lastig. Heel veel profetieën zijn reacties van God op het wangedrag van Israël of op de vijanden van Israël. De afgoderij van Israël heeft keer op keer de woede en de toorn van God opgeroepen, waardoor God vijanden de ruimte gaf, maar tegelijk heeft Hij deze vijanden daarvoor ook weer gestraft. Het laat echt ook een andere kant van God zien, maar tegelijk staat dat wel altijd in verbinding met het verbond dat God met Israël heeft gesloten en niet met ons heidenen. De profetieën, en zeker de oordeelsprofetieën zijn dus heel specifiek en dus ook lastig toe te passen bij de bediening van Eindeloos Gelukkig waar we gelovigen willen opbouwen. Tegelijk heb ik vroeger wel heel veel preken gehoord over deze profetieën en werd dat zonder al te veel moeite zomaar toepast op de gelovige. Ik geloof dat dit echt niet kan, omdat het om een unieke relatie gaat die God alleen met Zijn volk Israël heeft.

Wat maakt dat ik dan nu toch begin aan een serie uit een van de profeten? In de eerste plaats omdat ook dit Gods Woord is. Zelfs al zou het alleen iets zeggen over God en Zijn relatie met Israël, dan heeft God het belangrijk gevonden dat wij dat ook zouden lezen. Het tweede is dat ik eigenlijk niet kan leven met de gedachte dat er Bijbelboeken zijn waar wij niets mee kunnen. Waarom zouden ze dan in de Bijbel staan. Daarom wil ik toch een poging doen om je mee te laten kijken met de ontdekkingen die ik doe in dit Bijbelboek. Het is bewust een kleine profeet, omdat ik het ook echt als een uitdaging zie.

Het boek Nahum heeft een verhaal. Het is namelijk literair een bijzonder boek met een bijzondere opbouw. Er zijn heel veel discussies geweest over de opbouw van het boek. Als je Nahum 1:2-2:8 (Indeling NBV21) in het Hebreeuws zou bekijken, dan zul je zien dat dit gedeelte als begin van elke zin het alfabet bevat. De naam van Ninevé, waartegen de profetie is bedoeld, is uitgesteld in dit boek tot na dat gedeelte waar de zinnen met de letters van het alfabet beginnen. Alleen in het opschrift van de profetie komen we Ninevé even tegen, maar dit is geen onderdeel van de profetie.

Veel theologen hebben gedacht dat Nahum 1:2-2:8 van een andere datum is en later toegevoegd zou zijn. Het is dan zelfs de vraag of dit wel van Nahum is geweest. Nu is dit een theologendiscussie die altijd over zulke zaken gaan. Als je kijkt naar de inhoud van dat eerste gedeelte, ontdek je dat de naam van Ninevé helemaal nog niet is genoemd. Dat eerste gedeelte laat iets van het karakter van God zien. Dat is universeel, en daarna volgt pas de echte profetie. Het zijn geen verschillende profetieën, het hoort wel degelijk bij elkaar, maar het eerste gedeelte laat ons iets van God zien. Dat dit in Nahum een eenzijdig beeld van God als Wreker is, is echt wel zo. Tegelijk is ook dit een stuk van Gods karakter. God zal wraak nemen, de wraak komt Hem ook toe. Het zal je dus confronteren met een kant van God waar wij het niet graag over hebben, maar die er wel is, ook als is die toorn van God nu nog even uitgesteld. God laat het onrecht echt niet overwinnen. En dan staat Ninevé in dit boek symbool voor het onrecht, terwijl God ook laat zien dat Hij het kwaad niet zal accepteren en zal wreken.

Met dit in je achterhoofd, kun je het boek Nahum opendoen en gaan lezen en bestuderen.

Gebed: Heer, leer mij, ook door de profeten heen wat U te zeggen heeft.

 

 

 

 

 

Nieuwste video als podcast

Youtube kanaal

Podcast kanaal Eindeloos gelukkig

Recentste 'Tijd met God'

Geen regels meer?

Serie: Geestelijke confrontatie #11 

“Denk niet dat Ik gekomen ben om de Wet of de Profeten af te schaffen; Ik ben niet gekomen om die af te schaffen, maar te vervullen.” (Mattheüs 5:17 – HSV) 

“Denk niet dat Ik gekomen ben om de Wet of de Profeten af te schaffen. Ik ben niet gekomen om ze af te schaffen, maar om ze tot vervulling te brengen.” (Mattheüs 5:17 – NBV21) 

Hoe gaat Jezus eigenlijk om met alles wat voor Hem al is geweest? Is het zo dat Jezus met een totaal nieuw Koninkrijk kwam? Soms wordt dat wel gedacht. Bij Jezus zijn geen regels meer, wordt er dan al snel gezegd. Dat komt natuurlijk voort uit de gedachte dat de Farizeeën en de Schriftgeleerden fout waren. Wat zij deden klopt niet en dat wordt dan al snel uitgelegd als mensen die met allerlei regels een godsdienst in stand hielden. Ooit zei iemand tegen mij: “Als je iets moet, dan ben je religieus”.

Lees meer...

Aanbevelingen

Nieuwe artikelen

Spreekbeurten Theo de Koning

11 juni 2023
10:00 - 11:30
Nootdorp, Protestantse gemeente
11 juni 2023
18:30 - 20:00
Genderen, Hervormde gemeente
18 juni 2023
10:00 - 11:30
Valkenburg (ZH), Protestantse gemeente
25 juni 2023
10:00 - 11:30
Montfoort, Protestantse gemeente
02 juli 2023
10:00 - 11:30
H.I. Ambacht, VEG

Preekrooster 2023-2025

Voor preekregelaars is het preekrooster 2023-2025 van Theo de Koning ter inzage beschikbaar via deze link.

Theo denkt

Toevoeging aan het Evangelie

We hebben wat gemist, woorden van Jezus, die niet in de Bijbel terecht zijn gekomen. We hebben het echt allemaal niet goed begrepen, het had echt anders moeten zijn. Het evangelie zoals het in de Bijbel staat is niet af. Als je goed luistert, hoor je ineens een totaal ander evangelie. Een evangelie waarvan ik mij afvraag of ik dat wel met een hoofdletter zou willen schrijven. Het evangelie dat past bij onze consumptiemaatschappij: Als ik er maar wat aan heb. Wil je een paar voorbeelden?

Lees meer...

Eindeloos gelukkig

Eindeloos gelukkig worden begint door te wandelen in de bestemming die God voor jou heeft op aarde om uiteindelijk, door het geloof in Jezus, straks eindeloos gelukkig in de hemel te leven met God. 

Bijbelonderwijs

Om de Bijbel begrijpen willen wij je helpen door de Bijbel op een praktische manier uit te leggen. Het is ook mogelijk om je aan te melden voor een gratis mailabonnement op 'Tijd met God'.

Coaching

Niet alles in je leven gaat vanzelf of ervaar je dat je bent vastgelopen of ben je op zoek naar Gods plan met je leven. We bidden persoonlijke coachingstrajecten of trainingen aan om je daarmee te helpen.

(S)preekbeurten

Theo de Koning (s)preekt veel in kerken, voor studentengroepen of op andere plaatsen. Dat doet hij met passie en het is zijn verlangen om Gods Woord uit te leggen en de Heilige Geest de ruimte te geven.

Eindeloos gelukkig is financiëel geheel afhankelijk van giften. Elke gift is daarom van harte welkom.
IBAN rekeningnummer: NL81 RABO 0301 9254 53 t.n.v. T.J.D. de Koning inzake 'Eindeloos gelukkig' te Nieuw-Lekkerland

© 2023 Eindeloos gelukkig - All Rights Reserved | Hosted by www.sth.nu