Hemels leven

Thema: Kolossenzen

“Als u nu met Christus opgewekt bent, zoek dan de dingen die boven zijn, waar Christus is, Die aan de rechterhand van God zit.” (Kolossenzen 3:1 – HSV)

“Als u nu met Christus tot leven bent gewekt, streef dan naar wat boven is, waar Christus zit aan de rechterhand van God.” (Kolossenzen 3:1 – NBV21)

Hoe hemels ziet jouw leven eruit? Is dat het leven waar je naar verlangt en is dat het leven waar je op gericht bent? Het zou kunnen dat deze vragen je in verwarring brengen, vooral omdat je leven op aarde maar al te vaak veel aardser is dan dat je graag zou willen. Het is daarom ook niet voor niets dat Paulus je opwekt om anders te denken dan je gewend bent. Hij roept je op om de dingen te zoeken die boven zijn. Dat staat natuurlijk haaks op waar hij in hoofdstuk 2 mee afsloot.

Alle menselijk bepalingen waardoor je je laat leiden van raak niet, smaak niet en roer niet aan, zijn gericht op aardse zaken en zelfs vaak aardse zaken die alles te maken hebben met afgoderij en gedrag waarbij je wilt voldoen aan menselijke maatstaven. Die woorden van ‘raak niet, smaak niet en roer niet aan’ hebben alles te maken met regels die mensen hebben bedacht. Eigenlijk gaat het dan om een soort zelfverdiengodsdienst die gericht is op een manier van zelf werken. Tegelijk zou je bijna kunnen zeggen: “Wat is dan eigenlijk het verschil met alles wat Paulus zegt dat je moet doen en niet moet doen? Ik spraak ooit iemand die zei: “Zodra het woord moeten erbij komt, dan is het wettisch”. Dat klinkt misschien mooi, maar ook Paulus laat ons wel duidelijk zien dat ook in het geloof er ook gewoon dingen zijn die moeten. Dat is wel een moeten vanuit een andere intentie, maar het moet nog steeds wel.

Laten we daarom eerst even met de intentie beginnen. Waarom moet je nog steeds dingen die bij het geloof horen en wat is dat dan voor een intentie. Paulus zegt dat als je met Christus bent opgewekt, dat dit tot iets leidt. Opgewekt zijn met Christus betekent ook dat je gestorven bent aan je eigen bestaan, dat heeft Paulus al duidelijk laten zien. Als het niet meer draait om jezelf en je met Christus gestorven bent, dan heeft dat ook een gevolg daarna. Je bent dan ook opgestaan met Jezus in Zijn nieuwe leven. Een nieuw leven dat hemels is en wat al in de hemel is.

Paulus heeft het over het Hoofd en het Lichaam gehad. Het Hoofd is al boven en die lijn uit het vorige hoofdstuk trekt Paulus hier door. Hij zegt daarom dat als je met Christus bent opgewekt, dat je dan de dingen moet zoeken die boven zijn. Wat is er in de eerste plaats boven? Dat is niet de hemel en de hemelse dingen, maar daar is in de eerste plaats Jezus. Wie is Jezus? Hij is het Hoofd van het Lichaam. Met andere woorden, als je als Lichaam van Christus de dingen zoekt die boven zijn, dan richt jij je op het Hoofd dat al in de hemel is. Richt je je op het Hoofd, op Christus, dan sta je dus in verbinding met Christus, Die opgewekt is.

De vraag hoe hemels je leven is, kan heel erg verwarrend werken omdat je daardoor dus al snel in een soort moet-modus terecht komt, maar dat hemelse leven ontstaat vanzelf op het moment dat je het Hoofd zoekt en je in Hem gaat leven. Dat kan niet anders als je gelooft, maar tegelijk is dat niet een hard werken, maar veel meer een altijd verbonden zijn met Hem die in de dingen is die boven zijn. Natuurlijk levert je dat een hemels leven op, want Jezus is hemels. Moet dit dan? Ja natuurlijk moet dit, want als je verbonden bent met Hem Die in de hemel is, hoe zou je dan op aarde nog aards kunnen leven, maar de intentie van dit moeten is heel anders dan van het moeten wat voortkomt uit aardse verplichtingen om het te verdienen en door er je best voor te doen. Leef in Hem Die Boven is en zoek op die manier de dingen die boven zijn, zodat je leven zal toenemen in een hemels leven waardoor zichtbaar wordt dat jij het Hoofd hebt gezocht en met Wie je verbonden bent.

Gebed: Heer, ik dank U dat ik niet hard hoef te werken, maar dat ik mij met U mag verbinden, zodat U Uw heerlijkheid in mij tot stand laat komen.

 

 

 

 

 

Nieuwste video als podcast

Youtube kanaal

Podcast kanaal Eindeloos gelukkig

Recentste 'Tijd met God'

Geen regels meer?

Serie: Geestelijke confrontatie #11 

“Denk niet dat Ik gekomen ben om de Wet of de Profeten af te schaffen; Ik ben niet gekomen om die af te schaffen, maar te vervullen.” (Mattheüs 5:17 – HSV) 

“Denk niet dat Ik gekomen ben om de Wet of de Profeten af te schaffen. Ik ben niet gekomen om ze af te schaffen, maar om ze tot vervulling te brengen.” (Mattheüs 5:17 – NBV21) 

Hoe gaat Jezus eigenlijk om met alles wat voor Hem al is geweest? Is het zo dat Jezus met een totaal nieuw Koninkrijk kwam? Soms wordt dat wel gedacht. Bij Jezus zijn geen regels meer, wordt er dan al snel gezegd. Dat komt natuurlijk voort uit de gedachte dat de Farizeeën en de Schriftgeleerden fout waren. Wat zij deden klopt niet en dat wordt dan al snel uitgelegd als mensen die met allerlei regels een godsdienst in stand hielden. Ooit zei iemand tegen mij: “Als je iets moet, dan ben je religieus”.

Lees meer...

Aanbevelingen

Nieuwe artikelen

Spreekbeurten Theo de Koning

11 juni 2023
10:00 - 11:30
Nootdorp, Protestantse gemeente
11 juni 2023
18:30 - 20:00
Genderen, Hervormde gemeente
18 juni 2023
10:00 - 11:30
Valkenburg (ZH), Protestantse gemeente
25 juni 2023
10:00 - 11:30
Montfoort, Protestantse gemeente
02 juli 2023
10:00 - 11:30
H.I. Ambacht, VEG

Preekrooster 2023-2025

Voor preekregelaars is het preekrooster 2023-2025 van Theo de Koning ter inzage beschikbaar via deze link.

Theo denkt

Toevoeging aan het Evangelie

We hebben wat gemist, woorden van Jezus, die niet in de Bijbel terecht zijn gekomen. We hebben het echt allemaal niet goed begrepen, het had echt anders moeten zijn. Het evangelie zoals het in de Bijbel staat is niet af. Als je goed luistert, hoor je ineens een totaal ander evangelie. Een evangelie waarvan ik mij afvraag of ik dat wel met een hoofdletter zou willen schrijven. Het evangelie dat past bij onze consumptiemaatschappij: Als ik er maar wat aan heb. Wil je een paar voorbeelden?

Lees meer...

Eindeloos gelukkig

Eindeloos gelukkig worden begint door te wandelen in de bestemming die God voor jou heeft op aarde om uiteindelijk, door het geloof in Jezus, straks eindeloos gelukkig in de hemel te leven met God. 

Bijbelonderwijs

Om de Bijbel begrijpen willen wij je helpen door de Bijbel op een praktische manier uit te leggen. Het is ook mogelijk om je aan te melden voor een gratis mailabonnement op 'Tijd met God'.

Coaching

Niet alles in je leven gaat vanzelf of ervaar je dat je bent vastgelopen of ben je op zoek naar Gods plan met je leven. We bidden persoonlijke coachingstrajecten of trainingen aan om je daarmee te helpen.

(S)preekbeurten

Theo de Koning (s)preekt veel in kerken, voor studentengroepen of op andere plaatsen. Dat doet hij met passie en het is zijn verlangen om Gods Woord uit te leggen en de Heilige Geest de ruimte te geven.

Eindeloos gelukkig is financiëel geheel afhankelijk van giften. Elke gift is daarom van harte welkom.
IBAN rekeningnummer: NL81 RABO 0301 9254 53 t.n.v. T.J.D. de Koning inzake 'Eindeloos gelukkig' te Nieuw-Lekkerland

© 2023 Eindeloos gelukkig - All Rights Reserved | Hosted by www.sth.nu