Dankende bemoediging

Thema: Kolossenzen

“Wij danken de God en Vader van onze Heere Jezus Christus altijd wanneer wij voor u bidden.” (Kolossenzen 1:3 – HSV)

“In al onze gebeden danken wij God, de Vader van onze Heer Jezus Christus, voor u.” (Kolossenzen 1:3 – NBV21)

Er zijn twee kanten en aan allebei de kanten kun je iets leren. Wellicht denk je: “Waar heb jij het over”? Ik heb het over de woorden van dank die Paulus uitspreekt naar de gemeente in Kolosse. Je kunt die dankwoorden bekijken vanuit Paulus, maar je kunt ze ook bekijken vanuit de gemeente in Kolosse. Daarmee kun je iets leren van Paulus, maar je kunt ook iets leren van de gemeente. Ik zou je willen uitdagen om het allebei te doen. En natuurlijk ben jij Paulus niet en heb jij misschien ook helemaal geen leidinggevende rol in de kerk, maar dat hoeft niet uit te maken. Jij hebt misschien wel mensen die jij meemaakt waar jij dankbaar voor bent.

Wat doet Paulus? Hij begint in het vervolg van deze brief om zijn dank uit te spreken. Eigenlijk spreekt hij zijn dank niet uit naar de gemeente, maar hij verwoord hoe hij God dankt vanwege het geloof in de gemeente. Als Paulus voor de gemeente in Kolosse bidt, dan dankt hij ook altijd voor het geloof dat er in die gemeente is. Tot op de plaats waar Paulus op dat moment is, is doorgedrongen hoe de gemeente gelooft in Jezus, de liefde die er onderling is en de hoop die er voor hen is.

Hoe zouden wij, als Nederlanders deze brief zijn begonnen? Misschien een wat vervelende vraag, maar toen ik in mijn burn-out zat en een gesprek met een coach had, zei hij: “Theo, boven Nederland hangt een grote donkere wolk en daarin staat met grote letters ‘niet goed genoeg’, als je daaraan wilt voldoen, blijft het misgaan”. Ik heb nog vaak aan die uitspraak gedacht en niet alleen dat dit wellicht ook echt klopt, maar ik stel mijzelf ook regelmatig de vraag: “In hoeverre ben ik er schuldig aan dat een ander het gevoel zou krijgen dat hij nooit goed genoeg is”. Want even heel eerlijk: Een oordeel over wat niet goed gaat, gaat ons veel makkelijker af dan een compliment dat er ook dingen goedgaan. Ik hoop dat jij daar helemaal geen last van hebt, maar ik soms wel. En dan lees je de woorden van Paulus. Hij is vooral dankbaar en bemoedigend in zijn eerste woorden. Natuurlijk is hij soms ook ondubbelzinnig duidelijk over wat er niet goed gaat, maar zo begint hij niet.

Dat is de les die in de dankwoorden van Paulus zit. In zijn dankgebed kan hij God oprecht danken voor wat hij in Kolosse ziet. Hij neemt de tijd om te danken en dit ook te delen met de gemeente. Eigenlijk schrijft hij zijn hele dankgebed voor de gemeente uit en daarmee is het niet alleen een dankgebed, maar ook een bemoediging voor de gemeente. Hun geloof valt op en wordt gezien. En dat is voor ons ook goed om aan anderen terug te geven.

Tegelijk zou je eens moeten kijken naar de beschrijving van het geloof zoals Paulus het ziet bij die gemeente en daar ook je eigen geloof weer eens naast leggen. Het geloof in Jezus, maar ook het liefhebben van de heiligen. Daarin zie je ook weer iets terug van hetzelfde wat Paulus eigenlijk doet in de bemoedigen aan de gemeente. Het is de liefde voor de heiligen onderling wat elkaar helpt om vol te houden in geloof. En daarnaast ziet Paulus ook de hoop. Als je goed leest is dat niet iets dat hij ziet, maar gaat het om een feit dat er is.

Paulus is dankbaar dat er hoop is voor de gemeente. Hoop die in de hemel is weggelegd. Dat is niet een beleving van de gemeente, maar een logisch gevolg van het geloof dat Paulus ziet en dus eigenlijk een constatering van een feit. Het geloof in Jezus heeft een absolute zekerheid: De hoop op je plaats in de hemel! En die hoop doet er hier bij Paulus toe. Eigenlijk is ook dat een bemoediging, die er als vanzelf bijkomt. Hoe zwaar het leven ook is, er is meer en dat is de hoop op de eeuwige toekomst met Jezus. Laten wij net als Paulus dit soort woorden naar elkaar uitspreken en tegelijk ook leren van het geloof dat je bij de ander ziet.

Gebed: Heer, ik dank U voor de gelovigen om mij heen en wat ik in hen zie, maar ook wat ik van hen mag leren.

 

 

 

 

 

Nieuwste video als podcast

Youtube kanaal

Podcast kanaal Eindeloos gelukkig

Recentste 'Tijd met God'

Geen regels meer?

Serie: Geestelijke confrontatie #11 

“Denk niet dat Ik gekomen ben om de Wet of de Profeten af te schaffen; Ik ben niet gekomen om die af te schaffen, maar te vervullen.” (Mattheüs 5:17 – HSV) 

“Denk niet dat Ik gekomen ben om de Wet of de Profeten af te schaffen. Ik ben niet gekomen om ze af te schaffen, maar om ze tot vervulling te brengen.” (Mattheüs 5:17 – NBV21) 

Hoe gaat Jezus eigenlijk om met alles wat voor Hem al is geweest? Is het zo dat Jezus met een totaal nieuw Koninkrijk kwam? Soms wordt dat wel gedacht. Bij Jezus zijn geen regels meer, wordt er dan al snel gezegd. Dat komt natuurlijk voort uit de gedachte dat de Farizeeën en de Schriftgeleerden fout waren. Wat zij deden klopt niet en dat wordt dan al snel uitgelegd als mensen die met allerlei regels een godsdienst in stand hielden. Ooit zei iemand tegen mij: “Als je iets moet, dan ben je religieus”.

Lees meer...

Aanbevelingen

Nieuwe artikelen

Spreekbeurten Theo de Koning

11 juni 2023
10:00 - 11:30
Nootdorp, Protestantse gemeente
11 juni 2023
18:30 - 20:00
Genderen, Hervormde gemeente
18 juni 2023
10:00 - 11:30
Valkenburg (ZH), Protestantse gemeente
25 juni 2023
10:00 - 11:30
Montfoort, Protestantse gemeente
02 juli 2023
10:00 - 11:30
H.I. Ambacht, VEG

Preekrooster 2023-2025

Voor preekregelaars is het preekrooster 2023-2025 van Theo de Koning ter inzage beschikbaar via deze link.

Theo denkt

Toevoeging aan het Evangelie

We hebben wat gemist, woorden van Jezus, die niet in de Bijbel terecht zijn gekomen. We hebben het echt allemaal niet goed begrepen, het had echt anders moeten zijn. Het evangelie zoals het in de Bijbel staat is niet af. Als je goed luistert, hoor je ineens een totaal ander evangelie. Een evangelie waarvan ik mij afvraag of ik dat wel met een hoofdletter zou willen schrijven. Het evangelie dat past bij onze consumptiemaatschappij: Als ik er maar wat aan heb. Wil je een paar voorbeelden?

Lees meer...

Eindeloos gelukkig

Eindeloos gelukkig worden begint door te wandelen in de bestemming die God voor jou heeft op aarde om uiteindelijk, door het geloof in Jezus, straks eindeloos gelukkig in de hemel te leven met God. 

Bijbelonderwijs

Om de Bijbel begrijpen willen wij je helpen door de Bijbel op een praktische manier uit te leggen. Het is ook mogelijk om je aan te melden voor een gratis mailabonnement op 'Tijd met God'.

Coaching

Niet alles in je leven gaat vanzelf of ervaar je dat je bent vastgelopen of ben je op zoek naar Gods plan met je leven. We bidden persoonlijke coachingstrajecten of trainingen aan om je daarmee te helpen.

(S)preekbeurten

Theo de Koning (s)preekt veel in kerken, voor studentengroepen of op andere plaatsen. Dat doet hij met passie en het is zijn verlangen om Gods Woord uit te leggen en de Heilige Geest de ruimte te geven.

Eindeloos gelukkig is financiëel geheel afhankelijk van giften. Elke gift is daarom van harte welkom.
IBAN rekeningnummer: NL81 RABO 0301 9254 53 t.n.v. T.J.D. de Koning inzake 'Eindeloos gelukkig' te Nieuw-Lekkerland

© 2023 Eindeloos gelukkig - All Rights Reserved | Hosted by www.sth.nu