De wind als test

Thema: Door de wind

“Daarom, ieder die deze woorden van Mij hoort en ze doet, die zal Ik vergelijken met een verstandig man, die zijn huis op de rots gebouwd heeft; en de slagregen viel neer en de waterstromen kwamen en de winden waaiden en stortten zich op dat huis, maar het stortte niet in, want het was op de rots gefundeerd.” (Mattheüs 7:24 en 25 – HSV)

“Wie deze woorden van Mij hoort en ernaar handelt, kan vergeleken worden met een wijs man, die zijn huis bouwde op een rots. Toen de regen neerstroomde en de beken buiten hun oevers traden, en er stormen opstaken en het huis van alle kanten belaagd werd, stortte het niet in, want het was gefundeerd op een rots.” (Mattheüs 7:24 en 25 – NBV21)

We kennen allemaal het verhaal van het huis op de rots en het huis op het zand. Jezus maakt duidelijk dat het belangrijk is wat het fundament onder je levenshuis is. Als dat fundament er niet is, dan moet je je afvragen of je levenshuis wel blijft staan op het moment dat je getest wordt. Wat gebeurt er met jouw leven op het moment dat er tegenslagen komen? De slagregens en de wind staan namelijk symbool voor de tegenslag in je leven. Een gelijkenis van Jezus die toch ook wel wat vragen oproept.

Jezus heeft het over wind en slagregens die tegen een huis aan beuken. Op zich is dat beeld niet vreemd, omdat het realistisch is, maar het is ook een beeld dat vanuit de profeten regelmatig werd geschetst als hoe God mensen of volken kan wegvagen. Ongetwijfeld zijn de gedachten bij dit beeld voor een Jood niet alleen gedachten geweest vanuit de natuur waar het flink stormt, maar moet je bedenken dat een Jood ook de woorden van de profeten erin terug hoorde. Toch lijkt Jezus niet in de extremen te spreken als van ‘wegvagen’, want het valt op dat het over twee mannen gaat die een huis hebben gebouwd en bij wie het gaat stormen. De storm zorgt er vooral voor dat de huizen van deze mannen beproeft worden. Als uiteindelijk er één huis instort, lees je nergens dat dit ook het einde is van het leven van die ene man. Het enige wat hij kwijtraakt is zijn huis.

Het gaat hier dus om het houvast van iemands leven dat hij op het spel zet op het moment dat hij op zand bouwt. Het gaat hier dus niet om een eeuwige bestemming. De man is niet het huis. De man is de bouwer en uiteindelijk kan de man dus alles kwijtraken, maar kost hem dat niet zijn leven. Deze nuance in de tekst zorgt ervoor dat je niet kunt zeggen dat als er geen fundament is, dat je dan geen tweede kans meer kunt krijgen. De man van wie het huis instortte kon na de storm ook weer opnieuw beginnen. Als je dus je huis niet op een goed fundament hebt gebouwd, is er een nieuwe kans. De vraag is wat dan het huis is en waar dit symbool voor staat. Het huis staat eigenlijk symbool voor de bescherming en veiligheid in dit leven. Kennelijk is de bescherming die je van God krijgt, dus ook betrokken op je leven hier op aarde.

Jezus maakt duidelijk, als je goed leest, op welke manier je voor een goed fundament zorgt voor je leven hier op aarde. Jezus zegt niet: “Bouw op Mij”, maar Jezus zegt: “Luister naar Mij en doe wat Ik zeg”. Je bescherming in dit leven heeft betrekking hoe je doet wat Jezus van je vraagt. Voor je eeuwige bestemming geldt dat je Jezus moet hebben als fundament, maar het gaat nu niet in de eerste plaats over je eeuwige bestemming, maar over je leven nu, waar Jezus ook en rol in speelt. Dan moet je bedenken dat het gedeelte aan het einde van Mattheüs 7 ook aan het einde van de Bergrede staat. Waar gaat het in de Bergrede over? Over de manier hoe je op aarde leeft als volgeling van Jezus. Die eeuwige bestemming ligt in Jezus, maar je bescherming in je leven, heeft ook te maken met de manier hoe je doet, wat Jezus van je vraagt.

Het fundament en de bescherming van je leven tegen de stormen die kunnen waaien, heeft dus alles te maken hoe je leeft als kind van het Koninkrijk. Een deel van je bescherming kan dan zomaar te maken hebben hoe je met je naaste bent omgegaan in de tijd dat het in het leven van je naaste stormde, zodat als het bij jou stormt, je naast de zorg voor jou op zich wil nemen. Je leven hier op aarde is eigenlijk het leven met de vruchten van het hemelse leven. En als het dan gaat stormen, dan blijf je overeind, ook in dit leven. Hoor en doe wat Jezus zegt, dat is je fundament. En misschien ben jij je veiligheid en bescherming al eens helemaal kwijtgeraakt, maar dan zegt Jezus vandaag niet tegen je: “Pech voor je, had je maar beter moeten luisteren”. Je mag vandaag opnieuw gaan leven vanuit je geloof in Jezus met de daden die daarbij horen, zodat je huis opnieuw gebouwd zal worden en je in dit leven onder de bescherming van God zult leven.

Gebed: Heer, ik dank U dat alleen het huis instort, maar dat de bouwer niet wordt weggevaagd. Ik bouw op U voor mijn eeuwige behoud en ik bouw op Uw woorden en doe die, voor dit leven.

 

 

 

 

 

Nieuwste video als podcast

Youtube kanaal

Podcast kanaal Eindeloos gelukkig

Recentste 'Tijd met God'

Geen regels meer?

Serie: Geestelijke confrontatie #11 

“Denk niet dat Ik gekomen ben om de Wet of de Profeten af te schaffen; Ik ben niet gekomen om die af te schaffen, maar te vervullen.” (Mattheüs 5:17 – HSV) 

“Denk niet dat Ik gekomen ben om de Wet of de Profeten af te schaffen. Ik ben niet gekomen om ze af te schaffen, maar om ze tot vervulling te brengen.” (Mattheüs 5:17 – NBV21) 

Hoe gaat Jezus eigenlijk om met alles wat voor Hem al is geweest? Is het zo dat Jezus met een totaal nieuw Koninkrijk kwam? Soms wordt dat wel gedacht. Bij Jezus zijn geen regels meer, wordt er dan al snel gezegd. Dat komt natuurlijk voort uit de gedachte dat de Farizeeën en de Schriftgeleerden fout waren. Wat zij deden klopt niet en dat wordt dan al snel uitgelegd als mensen die met allerlei regels een godsdienst in stand hielden. Ooit zei iemand tegen mij: “Als je iets moet, dan ben je religieus”.

Lees meer...

Aanbevelingen

Nieuwe artikelen

Spreekbeurten Theo de Koning

11 juni 2023
10:00 - 11:30
Nootdorp, Protestantse gemeente
11 juni 2023
18:30 - 20:00
Genderen, Hervormde gemeente
18 juni 2023
10:00 - 11:30
Valkenburg (ZH), Protestantse gemeente
25 juni 2023
10:00 - 11:30
Montfoort, Protestantse gemeente
02 juli 2023
10:00 - 11:30
H.I. Ambacht, VEG

Preekrooster 2023-2025

Voor preekregelaars is het preekrooster 2023-2025 van Theo de Koning ter inzage beschikbaar via deze link.

Theo denkt

Toevoeging aan het Evangelie

We hebben wat gemist, woorden van Jezus, die niet in de Bijbel terecht zijn gekomen. We hebben het echt allemaal niet goed begrepen, het had echt anders moeten zijn. Het evangelie zoals het in de Bijbel staat is niet af. Als je goed luistert, hoor je ineens een totaal ander evangelie. Een evangelie waarvan ik mij afvraag of ik dat wel met een hoofdletter zou willen schrijven. Het evangelie dat past bij onze consumptiemaatschappij: Als ik er maar wat aan heb. Wil je een paar voorbeelden?

Lees meer...

Eindeloos gelukkig

Eindeloos gelukkig worden begint door te wandelen in de bestemming die God voor jou heeft op aarde om uiteindelijk, door het geloof in Jezus, straks eindeloos gelukkig in de hemel te leven met God. 

Bijbelonderwijs

Om de Bijbel begrijpen willen wij je helpen door de Bijbel op een praktische manier uit te leggen. Het is ook mogelijk om je aan te melden voor een gratis mailabonnement op 'Tijd met God'.

Coaching

Niet alles in je leven gaat vanzelf of ervaar je dat je bent vastgelopen of ben je op zoek naar Gods plan met je leven. We bidden persoonlijke coachingstrajecten of trainingen aan om je daarmee te helpen.

(S)preekbeurten

Theo de Koning (s)preekt veel in kerken, voor studentengroepen of op andere plaatsen. Dat doet hij met passie en het is zijn verlangen om Gods Woord uit te leggen en de Heilige Geest de ruimte te geven.

Eindeloos gelukkig is financiëel geheel afhankelijk van giften. Elke gift is daarom van harte welkom.
IBAN rekeningnummer: NL81 RABO 0301 9254 53 t.n.v. T.J.D. de Koning inzake 'Eindeloos gelukkig' te Nieuw-Lekkerland

© 2023 Eindeloos gelukkig - All Rights Reserved | Hosted by www.sth.nu