Wind maakt scheiding

Thema: Door de wind

“Maar zo zijn de goddelozen niet: die zijn juist als het kaf, dat de wind wegblaast.” (Psalm 1:4 – HSV)

“Zo niet de wettelozen! Zij zijn als kaf dat verwaait in de wind.” (Psalm 1:4 – NBV21)

Het zijn niet alleen letterlijke beelden die de Bijbel oproept als het over de wind gaat. De Bijbel spreekt ook heel vaak figuurlijk over de wind. Een van die dingen waar de Bijbel spreekt over figuurlijke wind is het beeld van het kaf en het koren. Het is opmerkelijk hoe vaak je in de Psalmen de zin tegen komt: “Als het kaf, dat de wind wegblaast”. Eigenlijk is God dan de wind. Niet eens altijd lees je dan dat God ook daadwerkelijk als de wind fungeert, soms is het ook gewoon een belofte dat de ongelovigen of de goddelozen het kaf zijn dat de wind wegblaast. De wind staat dan symbool voor het onderscheid dat gemaakt wordt door God.

Het kan ook zo zijn dat er oordelen komen, waardoor het kaf van het koren gescheiden wordt, maar hoe dan ook is in dit beeld duidelijk dat God functioneert als de wind om het verschil aan het licht te brengen. Je leest soms ook daadwerkelijk het gebed of God op die manier wil ingrijpen en de tegenstanders op die manier wil wegblazen. Je zou nog even kunnen zeggen dat God middelen gebruikt die als wind kunnen functioneren, maar ik denk dat we dichterbij God blijven als we zeggen dat Hij de wind is. En dat Hij verschillende manieren gebruikt is dan natuurlijk waar, maar als je weer even terugdenkt aan het paradijs, dan herkende Adam God aan de wind. En in dit beeld is God Degene Die het onderscheid maakt.

Het kan dan dus God zijn die in het oordeel komt, maar het kan ook, zeker in het directe ingrijpen ook God veel letterlijker zijn dan alleen in het oordeel. Ook Gods directe ingrijpen hoort hier dan dus bij. Nu is het bij Psalm 1 vooral het beeld van de goddeloze die als kaf wordt gezien. Je kunt je dan afvragen wie dat dan zijn. Zijn dat altijd verschrikkelijke misdadigers? Als je het woord even letterlijk neemt, dan scheidt God degenen die zonder Hem zijn. Het symbolische beeld van de wind raakt iedereen die zonder God leeft.

Misschien zijn wij vaak gericht op het grote onrecht wat God dan aan de kaak stelt, maar de laatste tijd krijg ik ook steeds meer het gevoel dat God ook kaf van koren aan het scheiden is door de tijd waarin wij leven. Ik heb de laatste tijd menigmaal de discussie gevoerd hoe de kerk er na corona uit zou zien. Hoeveel mensen zijn er dan nog over in de kerk? En soms houd ik ook echt mijn hart vast. Ik kom soms in gemeenten waar echt niet veel mensen meer over waren al voor corona, maar waar ik vrees voor de toekomst. Je kunt je afvragen hoe dat komt, maar zou het zo kunnen zijn dat op veel plaatsen in de kerk de boodschap is verworden tot een sociaal geheel waar we vooral lief moeten hebben en waar het Woord eigenlijk al lang is verdwenen? Kennen we als kerk echt nog de kracht die Gods Woord in zich heeft?

Zou het kunnen dat deze tijd ook nodig is als Gods wind die op dit moment door de kerk gaat? Niet om de kerk weg te blazen, al zal dat soms echt ook het gevolg kunnen zijn, maar veel meer dat God bezig is om een kerk over te houden die erop gericht is om Hem echt te dienen. Zo is God al zo vaak bezig geweest. Hij wil maar één ding: Goud tot zuiver goud maken en wat geen goud is aan het licht brengen. Als je zo kijkt naar de wind die scheiding maakt met de figuurlijke wind, dan geeft dat ook moed om vol te blijven houden. Ook als we de kerk terug zien gaan in aantallen, dat wil niet zeggen dat de kerk ook in kracht achteruit gaat. Soms zorgt de wind juist voor de versterking van wat zwak is, omdat God dat wat niets is wegblaast. Zou dan de kerk ook sterker kunnen worden, juist als de wind door ons land gaat en kunnen we God ook danken voor wat Hij op deze manier doet.

Gebed: Heer, als U scheiding maakt, zult U ons goud meer laten blinken en wat geen goud is opruimen, zodat Uw bruid echt voor U zal schitteren.

 

 

 

 

 

Nieuwste video als podcast

Youtube kanaal

Podcast kanaal Eindeloos gelukkig

Recentste 'Tijd met God'

Geen regels meer?

Serie: Geestelijke confrontatie #11 

“Denk niet dat Ik gekomen ben om de Wet of de Profeten af te schaffen; Ik ben niet gekomen om die af te schaffen, maar te vervullen.” (Mattheüs 5:17 – HSV) 

“Denk niet dat Ik gekomen ben om de Wet of de Profeten af te schaffen. Ik ben niet gekomen om ze af te schaffen, maar om ze tot vervulling te brengen.” (Mattheüs 5:17 – NBV21) 

Hoe gaat Jezus eigenlijk om met alles wat voor Hem al is geweest? Is het zo dat Jezus met een totaal nieuw Koninkrijk kwam? Soms wordt dat wel gedacht. Bij Jezus zijn geen regels meer, wordt er dan al snel gezegd. Dat komt natuurlijk voort uit de gedachte dat de Farizeeën en de Schriftgeleerden fout waren. Wat zij deden klopt niet en dat wordt dan al snel uitgelegd als mensen die met allerlei regels een godsdienst in stand hielden. Ooit zei iemand tegen mij: “Als je iets moet, dan ben je religieus”.

Lees meer...

Aanbevelingen

Nieuwe artikelen

Spreekbeurten Theo de Koning

11 juni 2023
10:00 - 11:30
Nootdorp, Protestantse gemeente
11 juni 2023
18:30 - 20:00
Genderen, Hervormde gemeente
18 juni 2023
10:00 - 11:30
Valkenburg (ZH), Protestantse gemeente
25 juni 2023
10:00 - 11:30
Montfoort, Protestantse gemeente
02 juli 2023
10:00 - 11:30
H.I. Ambacht, VEG

Preekrooster 2023-2025

Voor preekregelaars is het preekrooster 2023-2025 van Theo de Koning ter inzage beschikbaar via deze link.

Theo denkt

Toevoeging aan het Evangelie

We hebben wat gemist, woorden van Jezus, die niet in de Bijbel terecht zijn gekomen. We hebben het echt allemaal niet goed begrepen, het had echt anders moeten zijn. Het evangelie zoals het in de Bijbel staat is niet af. Als je goed luistert, hoor je ineens een totaal ander evangelie. Een evangelie waarvan ik mij afvraag of ik dat wel met een hoofdletter zou willen schrijven. Het evangelie dat past bij onze consumptiemaatschappij: Als ik er maar wat aan heb. Wil je een paar voorbeelden?

Lees meer...

Eindeloos gelukkig

Eindeloos gelukkig worden begint door te wandelen in de bestemming die God voor jou heeft op aarde om uiteindelijk, door het geloof in Jezus, straks eindeloos gelukkig in de hemel te leven met God. 

Bijbelonderwijs

Om de Bijbel begrijpen willen wij je helpen door de Bijbel op een praktische manier uit te leggen. Het is ook mogelijk om je aan te melden voor een gratis mailabonnement op 'Tijd met God'.

Coaching

Niet alles in je leven gaat vanzelf of ervaar je dat je bent vastgelopen of ben je op zoek naar Gods plan met je leven. We bidden persoonlijke coachingstrajecten of trainingen aan om je daarmee te helpen.

(S)preekbeurten

Theo de Koning (s)preekt veel in kerken, voor studentengroepen of op andere plaatsen. Dat doet hij met passie en het is zijn verlangen om Gods Woord uit te leggen en de Heilige Geest de ruimte te geven.

Eindeloos gelukkig is financiëel geheel afhankelijk van giften. Elke gift is daarom van harte welkom.
IBAN rekeningnummer: NL81 RABO 0301 9254 53 t.n.v. T.J.D. de Koning inzake 'Eindeloos gelukkig' te Nieuw-Lekkerland

© 2023 Eindeloos gelukkig - All Rights Reserved | Hosted by www.sth.nu