Terugkeer met heel het volk

Thema: Terugkeer

“Want als u zich tot de HEERE bekeert, zullen uw broeders en uw kinderen barmhartigheid vinden bij hen die hen als gevangenen weggevoerd hebben, zodat zij in dit land zullen terugkomen. De HEERE, uw God, is immers genadig en barmhartig, en zal het aangezicht niet van u afwenden als u zich tot Hem bekeert.” (2 Kronieken 30:9 – HSV)

“Want als u terugkeert tot de HEER, zullen uw verwanten en uw kinderen genadig behandeld worden door degenen die hen hebben weggevoerd, en zullen ze weer naar dit land mogen terugkeren. De HEER, uw God, is immers genadig en liefdevol; als u naar Hem terugkeert, zal Hij zich niet van u afwenden.’” (2 Kronieken 30:9 – NBV21)

Als er een volk op deze wereld is dat op de meest verschrikkelijke manieren God heeft getergd met hun gedrag, dan is het Israël. Misschien dat andere volken wel erger zijn geweest, maar een volk dat het beter wist wat God van hen vroeg kun je niet bedenken. Israël wist als geen ander hoe trots God was op Zijn volk. Het laatste dat zij daarom zouden moeten bedenken is om God te tergen met hun gedrag. Er zijn een paar regeringsperiodes verstreken en het is er in Juda en in Jeruzalem niet beter op geworden. En zelfs als God met straffen komt, lijkt het Tweestammenrijk Juda, daar niets aan te veranderen.

Het lijkt allemaal wel even goed te gaan tot koning Achaz het voor het zeggen krijgt. De puinhoop in het land is compleet. In zestien jaar tijd haalt hij alles overhoop dat overhoop te halen is. Hij keek naar het Tienstammenrijk, waar de puinhoop al veel langer meer dan verschrikkelijk was en zelfs zijn zonen offerde hij. Je kunt het niet verschrikkelijker bedenken. Dan komt koning Aram in beeld en die verslaan hem en alsof dat nog niet erg genoeg is, worden ze ook nog eens uitgeleverd aan het Tienstammenrijk. Doordat er een profeet opstaat voorkomt God wel dat het Tienstammenrijk, Juda als slaven in dienst neemt.

Je zou zeggen: Nu is het klaar met Juda. Nog ene grote klap en er is niets meer over. Maar dan komt Hizkia op het toneel. Midden in deze puinhoop kiest hij ervoor om wel God te dienen zoals het moest. Hij wacht het niet eens af, maar gelijk in de eerste maand van zijn regering begint hij de tempel te reinigen, hij herstelt de offerdienst en begint weer opnieuw. Toch stopt hij hier niet, maar doet hij wat geen koning deed. Hij wil het Pesach feest ook weer instellen, maar niet alleen voor het Tweestammenrijk van Juda. Hizkia beseft dat het Tweestammenrijk slechts een deel is van het hele Israël en dat ook het Tienstammenrijk erbij hoort.

Hizkia laat beide delen van Israël dezelfde opdracht brengen en roept hen op om het Pesach opnieuw te gaan vieren. Waarom, omdat de HEER genadig is en als zij naar Hem terugkeren, Hij Zich niet van hen zal afwenden. Na de puinhoop van de laatste jaren, wil Hizkia maar één ding: Niet dat Jeruzalem en de gemeente in Jeruzalem terugkeert tot God, maar dat heel het volk zal terugkeren tot God. Het begon in Jeruzalem met het herstellen van de tempel en de offerdienst en heel de gemeente in Jeruzalem deed mee en keerde zo terug tot God. Toch blijft het daar voor Hizkia niet bij.

En weet je, dit is een les over terugkeer, ook voor ons. Laten wij onze heiligdommen maar opnieuw heiligen, zoals Hizkia met de tempel deed. Laat de kerk in Nederland zich ook eerst reinigen van alle zonden in de breedte van de kerk. Terug naar de HEER, ook wij. Het probleem in onze samenleving begint niet in de breedte, het begint bij ons. Waar wij ontrouw zijn aan God, kunnen wij ook Zijn zegen niet langer uitdelen. De andere kant is ook waar dat als wij oprecht en met heel ons hart terugkeren, we daarna ook vrijmoedig heel ons volk mogen oproepen. Steeds meer geloof ik dat die principes de basis moeten zijn. Zeg dan niet te snel dat jouw kerk het goed doet. Zolang er ethische thema’s zijn waar we met elkaar tot op het bot toe over verdeeld zijn, dan gaat er nog steeds iets niet goed. Laten we opnieuw terugkeren naar de HEER!

Gebed: HEER, U vraagt ons eerst om oprecht en met heel ons hart terug te keren naar U, om daarna ook ons hele volk daarin mee te nemen.

 

 

 

 

 

 Bijbelgedeelte bij de laatste
'Tijd met God'

Genesis 8:1-5 - HSV

[1] En God dacht aan Noach en aan al de wilde dieren en al het vee dat bij hem in de ark was; en God liet wind over de aarde gaan, zodat het water bedaarde.
[2] Ook werden de bronnen van de watervloed en de sluizen van de hemel gesloten, en de regen uit de hemel werd gestopt.
[3] Vervolgens vloeide het water van boven de aarde terug, gaandeweg vloeide het terug. Na verloop van honderdvijftig dagen werd het water minder.
[4] En de ark bleef in de zevende maand, op de zeventiende dag van de maand, vastzitten op het gebergte van Ararat.
[5] En gaandeweg werd het water minder, tot aan de tiende maand. In de tiende maand, op de eerste dag van de maand, werden de toppen van de bergen zichtbaar.
.
.
    
Genesis 8:1-5 - NBV21

[1] Maar God dacht aan Noach en aan alle wilde dieren en het vee bij hem in de ark. Op zijn bevel begon er een wind over de aarde te waaien, waardoor het water afnam. [2] De bronnen van de oervloed en de sluizen van de hemel werden gesloten, zodat het ophield met regenen. [3] Geleidelijk vloeide het water weg van de aarde; na honderdvijftig dagen begon het te zakken. [4] Op de zeventiende dag van de zevende maand liep de ark vast op het Araratgebergte. [5] Het water zakte voortdurend verder, en op de eerste dag van de tiende maand werden de toppen van de bergen zichtbaar.
.

Activiteiten (klik op event voor meer info)

Podcast kanaal Eindeloos gelukkig

Preken Theo de Koning

Recentste 'Tijd met God'

Als God de wind gebruikt

Thema: Door de wind

“En God dacht aan Noach en aan al de wilde dieren en al het vee dat bij hem in de ark was; en God liet wind over de aarde gaan, zodat het water bedaarde.” (Genesis 8:1 – HSV)

“Maar God dacht aan Noach en aan alle wilde dieren en het vee bij hem in de ark. Op zijn bevel begon er een wind over de aarde te waaien, waardoor het water afnam.” (Genesis 8:1 – NBV21)

De momenten dat God Zich openbaart door de wind, zoals in het paradijs kom je niet veel tegen in de Bijbel. Misschien dat je de Pinksterdag nog kunt noemen als een moment dat God Zich openbaart door de wind. Dan gaat het vooral over de aanwezigheid van de Heilige Geest, maar daar is dan alles wel mee gezegd als het gaat over de wind en dat God daarin merkbaar aanwezig was. Veel vaker zie je dat de wind in de Bijbel een heel andere betekenis heeft. Je zou misschien als eerste zeggen dat de wind vaak symbool staat voor oordelen en duisternis, maar als je de Bijbel gewoon vanaf het begin doorleest ontdek je dat er een andere kant van de wind is, die wij misschien niet altijd direct zouden benoemen.

Lees meer...

Nieuwe artikelen

Youtubekanaal

Theo denkt

Essentiële winkels

We zijn opnieuw in een lockdown en dat roept bij mij al een vraag op, maar die laat ik maar even rusten. Wat mij vooral bezig houd is het punt van essentiële winkels die wel open mogen zijn. Direct hiermee samen hangt dan natuurlijk de vraag wat een essentiële winkel is. Opmerkelijk dat dit niet alleen een supermarkt is, maar ook een makelaar, maar een woonwinkel en een bouwmarkt weer niet. Wat heb je aan een huis wat je niet kunt verbouwen of kunt inrichten?

Lees meer...

Aanbevelingen

Eindeloos gelukkig

Eindeloos gelukkig worden begint door te wandelen in de bestemming die God voor jou heeft op aarde om uiteindelijk, door het geloof in Jezus, straks eindeloos gelukkig in de hemel te leven met God. 

Bijbelonderwijs

Om de Bijbel begrijpen willen wij je helpen door de Bijbel op een praktische manier uit te leggen. Het is ook mogelijk om je aan te melden voor een gratis mailabonnement op 'Tijd met God'.

Coaching

Niet alles in je leven gaat vanzelf of ervaar je dat je bent vastgelopen of ben je op zoek naar Gods plan met je leven. We bidden persoonlijke coachingstrajecten of trainingen aan om je daarmee te helpen.

(S)preekbeurten

Theo de Koning (s)preekt veel in kerken, voor studentengroepen of op andere plaatsen. Dat doet hij met passie en het is zijn verlangen om Gods Woord uit te leggen en de Heilige Geest de ruimte te geven.

Eindeloos gelukkig is financiëel geheel afhankelijk van giften. Elke gift is daarom van harte welkom.
IBAN rekeningnummer: NL81 RABO 0301 9254 53 t.n.v. T.J.D. de Koning inzake 'Eindeloos gelukkig' te Nieuw-Lekkerland

© 2022 Eindeloos gelukkig - All Rights Reserved | Hosted by www.sth.nu