God bevestigt dat Hij wel wil

Thema: Terugkeer

“En Mijn volk, waarover Mijn Naam is uitgeroepen, in ootmoed buigt en bidt, en zij Mijn aangezicht zoeken, en zij zich bekeren van hun slechte wegen, dan zal Ík vanuit de hemel horen, hun zonden vergeven en hun land genezen.” (2 Kronieken 7:14 – HSV)

“En wanneer dan mijn volk, het volk dat Mij toebehoort, het hoofd buigt, al biddend mijn aanwezigheid zoekt en breekt met zijn kwalijke praktijken, dan zal Ik luisteren vanuit de hemel, zijn zonden vergeven en het land genezen.” (2 Kronieken 7:14 – NBV21)

Het is in de woestijn meerdere keren Mozes die voor Israël bidt, op het moment dat ze weer gezondigd hadden, om Gods genade. En menselijkerwijs was dat maar goed ook, want anders was God ermee gestopt. Tegelijk was het in die tijd vooral Mozes die als Gods ‘vriend’ daar als een soort middelaar optrad. Pas veel later, als de tempel wordt gebouwd is het Salomo die een vraag bij God neerlegt in geval het volk zou zondigen. En het antwoord op die vraag bevestigt dat wat God is begonnen in Genesis 3 een vervolg krijgt.

Salomo gaat, op het moment dat hij de tempel inwijdt, in gebed tot God. Daar vraagt hij een heleboel dingen, maar vooral stelt hij de vraag over Gods manier van reageren op Zijn volk op het moment dat het zondigt en zich bekeert. Dat kan zijn op het moment dat de gevolgen van hun zonden zo groot zijn dat ze in een vreemd land terecht zijn gekomen, er een verschrikkelijke ziekte is die hen treft of wat je ook maar zou kunnen bedenken. Salomo vraagt dan aan God of Hij wil bevestigen dat als Israël zich bekeert en hun zonden belijdt, of God hen dan wil vergeven.

Opmerkelijk is dat Salomo hier niet bidt of God dat wil doen als de volk bang voor God is geworden door de oordelen, maar Salomo vraagt of God dit wil doen op het moment dat Israël tot de erkenning komt dat ze gezondigd hebben. Het gaat dus niet om een reactie uit angst voor God of uit angst voor nog meer ellende. Het besef dat ze gezondigd hebben is het punt van omkeer.

Op het moment dat dan Salomo klaar is met zijn gebed, dan komt God binnen in Zijn tempel, met Zijn heerlijkheid en glorie. De priesters kunnen niet eens meer binnenkomen in de tempel. Alles is vervuld van Gods aanwezigheid. Op dat moment zou je een antwoord verwachten van God, maar op dat moment laat God vooral Zijn grootheid en heerlijkheid zien. Pas als alles voorbij is rondom de inwijding van de tempel en het nacht valt, dan komt God met Zijn antwoord aan Salomo. Hij zegt dat Hij het gebed van Salomo heeft gehoord en dan volgt Zijn antwoord: “Wanneer Ik de hemel gesloten houd zodat er geen regen valt, of de sprinkhanen beveel het land kaal te vreten, of pest onder mijn volk laat uitbreken, en wanneer dan mijn volk, het volk dat Mij toebehoort, het hoofd buigt, al biddend mijn aanwezigheid zoekt en breekt met zijn kwalijke praktijken, dan zal Ik luisteren vanuit de hemel, zijn zonden vergeven en het land genezen.”

Dit is Gods antwoord! Wat doet God dus, als Zijn Eigen volk zich tot Hem terugkeert? Dan vergeeft God! Hij geeft daar geen grens in aan, er is geen getal aan verbonden hoe vaak Hij dit zal doen, dit is wat Hij doet. En nu kun je natuurlijk heel snel zeggen: “Dit gold voor Israël omdat het Zijn volk was”. En ja, dat is in eerste instantie waar, maar dit is hoe God omgaat met hen die Hij tot Zijn volk heeft aangenomen. Dat gaat door Jezus wel verder dan alleen Israël. Met Israël heeft God nog een bijzonder plan in de toekomst en de plaats van Israël is uniek, dat is allemaal waar, maar als het om eigendomsrechten gaat, is dit Gods manier van handelen. De vraag is dan wat jij bent door je geloof in Jezus? Ben je dan het eigendom van God, ik denk zelfs dat je moet zeggen dat je veel meer bent. Kinderen zijn meer dan Zijn eigendom. Als God dan al zo omgaat met Zijn eigendom, hoe doet Hij dat dan met Zijn kinderen?

De grote vraag is of jij verder kunt kijken dan je angst, want angst hoort bij dit leven. Kun jij door de angst waarin wij hier leven en waardoor we overal controle over willen hebben, doorbreken tot de liefde van Gods Vaderhart? Kun jij werkelijk staan in je identiteit in Christus, wat een leven is verder dan deze tijd? Dan ga je steeds meer weten dat Gods Vaderhart jou in Christus als Zijn kind heeft aangenomen, met alle vergevende gevolgen van dien, want zo is God.

Gebed: HEER, ik dank U voor Uw genade, telkens weer als ik terugkom bij U.

 

 

 

 

 

 Bijbelgedeelte bij de laatste
'Tijd met God'

Genesis 8:1-5 - HSV

[1] En God dacht aan Noach en aan al de wilde dieren en al het vee dat bij hem in de ark was; en God liet wind over de aarde gaan, zodat het water bedaarde.
[2] Ook werden de bronnen van de watervloed en de sluizen van de hemel gesloten, en de regen uit de hemel werd gestopt.
[3] Vervolgens vloeide het water van boven de aarde terug, gaandeweg vloeide het terug. Na verloop van honderdvijftig dagen werd het water minder.
[4] En de ark bleef in de zevende maand, op de zeventiende dag van de maand, vastzitten op het gebergte van Ararat.
[5] En gaandeweg werd het water minder, tot aan de tiende maand. In de tiende maand, op de eerste dag van de maand, werden de toppen van de bergen zichtbaar.
.
.
    
Genesis 8:1-5 - NBV21

[1] Maar God dacht aan Noach en aan alle wilde dieren en het vee bij hem in de ark. Op zijn bevel begon er een wind over de aarde te waaien, waardoor het water afnam. [2] De bronnen van de oervloed en de sluizen van de hemel werden gesloten, zodat het ophield met regenen. [3] Geleidelijk vloeide het water weg van de aarde; na honderdvijftig dagen begon het te zakken. [4] Op de zeventiende dag van de zevende maand liep de ark vast op het Araratgebergte. [5] Het water zakte voortdurend verder, en op de eerste dag van de tiende maand werden de toppen van de bergen zichtbaar.
.

Activiteiten (klik op event voor meer info)

Podcast kanaal Eindeloos gelukkig

Preken Theo de Koning

Recentste 'Tijd met God'

Als God de wind gebruikt

Thema: Door de wind

“En God dacht aan Noach en aan al de wilde dieren en al het vee dat bij hem in de ark was; en God liet wind over de aarde gaan, zodat het water bedaarde.” (Genesis 8:1 – HSV)

“Maar God dacht aan Noach en aan alle wilde dieren en het vee bij hem in de ark. Op zijn bevel begon er een wind over de aarde te waaien, waardoor het water afnam.” (Genesis 8:1 – NBV21)

De momenten dat God Zich openbaart door de wind, zoals in het paradijs kom je niet veel tegen in de Bijbel. Misschien dat je de Pinksterdag nog kunt noemen als een moment dat God Zich openbaart door de wind. Dan gaat het vooral over de aanwezigheid van de Heilige Geest, maar daar is dan alles wel mee gezegd als het gaat over de wind en dat God daarin merkbaar aanwezig was. Veel vaker zie je dat de wind in de Bijbel een heel andere betekenis heeft. Je zou misschien als eerste zeggen dat de wind vaak symbool staat voor oordelen en duisternis, maar als je de Bijbel gewoon vanaf het begin doorleest ontdek je dat er een andere kant van de wind is, die wij misschien niet altijd direct zouden benoemen.

Lees meer...

Nieuwe artikelen

Youtubekanaal

Theo denkt

Essentiële winkels

We zijn opnieuw in een lockdown en dat roept bij mij al een vraag op, maar die laat ik maar even rusten. Wat mij vooral bezig houd is het punt van essentiële winkels die wel open mogen zijn. Direct hiermee samen hangt dan natuurlijk de vraag wat een essentiële winkel is. Opmerkelijk dat dit niet alleen een supermarkt is, maar ook een makelaar, maar een woonwinkel en een bouwmarkt weer niet. Wat heb je aan een huis wat je niet kunt verbouwen of kunt inrichten?

Lees meer...

Aanbevelingen

Eindeloos gelukkig

Eindeloos gelukkig worden begint door te wandelen in de bestemming die God voor jou heeft op aarde om uiteindelijk, door het geloof in Jezus, straks eindeloos gelukkig in de hemel te leven met God. 

Bijbelonderwijs

Om de Bijbel begrijpen willen wij je helpen door de Bijbel op een praktische manier uit te leggen. Het is ook mogelijk om je aan te melden voor een gratis mailabonnement op 'Tijd met God'.

Coaching

Niet alles in je leven gaat vanzelf of ervaar je dat je bent vastgelopen of ben je op zoek naar Gods plan met je leven. We bidden persoonlijke coachingstrajecten of trainingen aan om je daarmee te helpen.

(S)preekbeurten

Theo de Koning (s)preekt veel in kerken, voor studentengroepen of op andere plaatsen. Dat doet hij met passie en het is zijn verlangen om Gods Woord uit te leggen en de Heilige Geest de ruimte te geven.

Eindeloos gelukkig is financiëel geheel afhankelijk van giften. Elke gift is daarom van harte welkom.
IBAN rekeningnummer: NL81 RABO 0301 9254 53 t.n.v. T.J.D. de Koning inzake 'Eindeloos gelukkig' te Nieuw-Lekkerland

© 2022 Eindeloos gelukkig - All Rights Reserved | Hosted by www.sth.nu