God wil wel

Thema: Terugkeer

“En de HEERE God riep Adam en zei tegen hem: Waar bent u?” (Genesis 3:9 – HSV)

“Maar de HEER God riep de mens: ‘Waar ben je?’” Genesis 3:9 – NBV21)

Het thema ‘terugkeer’ geeft vragen. Je kunt heel makkelijk zeggen dat terugkeren naar God de kortste weg is om weer onder Zijn zegen te komen, maar de eerlijke vraag is dan wel of dit zo maar kan. Staat God, bijvoorbeeld, op ons land te wachten? Of op de kerk? Of nog persoonlijker, op jou? Je kunt natuurlijk gelijk zeggen dat God natuurlijk op ons staat te wachten, want God is liefde, maar heb jij dan nooit het gevoel dat dit misschien wel een erg makkelijk antwoord is geworden? En sommigen zeggen: “Maar de verloren zoon kwam toch ook terug en de vader in de gelijkenis liet zijn schuldbelijdenis niet eens uit zijn mond komen. Dat is natuurlijk waar, maar speelde berouw daarmee geen rol?

Ik werp zomaar even wat vragen op die je, hopelijk, flink prikkelen en zelfs je een beetje in de weerstand jagen, omdat je alleen antwoord kunt geven op de grote vraag of terugkeer een optie is, op het moment dat je Gods principes kent en je Hem kent hoe Hij is. Ik denk dat de eerste plaats waar je dan even moet beginnen, in het paradijs is. Dat is meestal niet de meest favoriete plaats omdat we dat verhaal van de zondeval wel kennen, maar daar gebeurt toch wel iets dat helpend is om Gods karakter te leren kennen als het gaat om hoe Hij naar ons kijkt.

Adam en Eva waren ongehoorzaam geweest en hadden van de verboden vrucht gegeten. Ze beseften heel erg goed dat het nu goed mis was, maar deden daar niets mee. Misschien wel omdat in het paradijs het woord ‘berouw’ nog nooit had geklonken. Hoe dan ook, ze verstopten zich, nadat ze zich hadden aangekleed. Dus het verstoppen dat ze deden was niet vanwege hun naaktheid, want die was al verborgen door vijgenboombladeren. Ze verstopten zich omdat ze heel goed wisten dat God dit nooit zou accepteren. Hen was de dood voorgehouden, ondanks dat ze echt niet wisten wat dat woord betekende. De dood was nog niet in de wereld.

Het bijzondere is dat God ervoor kiest om het hier niet bij te laten. In de NBV21 wordt dat nog duidelijker dan in de HSV met het woordje ‘maar’. God wilde Zijn schepsel niet kwijt. Als je verder in de Bijbel komt, merk je wel dat God anders reageert en wacht op berouw en terugkeer, wellicht ook wel omdat hoe meer ervaringen de mens had met God, hoe meer de mens ook wist wat God verwachtte, maar als je kijkt naar Genesis 3 dan ontdek je wat Gods verlangen is. In die situatie, waar nog niemand wist wat ze met die omstandigheden aan moesten, liet God het niet op zijn beloop. Dit laat iets zien van het diepe karakter van God waarmee Hij laat zien dat Hij verlangt dat wij altijd weer terugkeren. Het laat ook gelijk iets van Gods karakter zien dat Hij ons dan ook niet zal afwijzen, want het is Zijn verlangen om de herstellen wat gebroken is.

Als je met deze ogen blijft kijken, naar iedere situatie waar terugkeer nodig is, dan weet je ook dat God dan inderdaad doet zoals bij de verloren zoon. En tegelijk, met het verstrijken van de tijd, legt God ook een verantwoordelijkheid bij ons neer, waarbij bij Hem de uitkomst zeker is dat Hij niet is verandert. Terugkeer begint bij het geloof dat terugkeer bij God ook werkelijk mogelijk is.

Gebed: HEER, dank U wel dat terugkeer bij U altijd mogelijk is, zelfs als er voorwaarden zijn, dan nog, wacht U altijd op ons.

 

 

 

 

 

 Bijbelgedeelte bij de laatste
'Tijd met God'

Genesis 8:1-5 - HSV

[1] En God dacht aan Noach en aan al de wilde dieren en al het vee dat bij hem in de ark was; en God liet wind over de aarde gaan, zodat het water bedaarde.
[2] Ook werden de bronnen van de watervloed en de sluizen van de hemel gesloten, en de regen uit de hemel werd gestopt.
[3] Vervolgens vloeide het water van boven de aarde terug, gaandeweg vloeide het terug. Na verloop van honderdvijftig dagen werd het water minder.
[4] En de ark bleef in de zevende maand, op de zeventiende dag van de maand, vastzitten op het gebergte van Ararat.
[5] En gaandeweg werd het water minder, tot aan de tiende maand. In de tiende maand, op de eerste dag van de maand, werden de toppen van de bergen zichtbaar.
.
.
    
Genesis 8:1-5 - NBV21

[1] Maar God dacht aan Noach en aan alle wilde dieren en het vee bij hem in de ark. Op zijn bevel begon er een wind over de aarde te waaien, waardoor het water afnam. [2] De bronnen van de oervloed en de sluizen van de hemel werden gesloten, zodat het ophield met regenen. [3] Geleidelijk vloeide het water weg van de aarde; na honderdvijftig dagen begon het te zakken. [4] Op de zeventiende dag van de zevende maand liep de ark vast op het Araratgebergte. [5] Het water zakte voortdurend verder, en op de eerste dag van de tiende maand werden de toppen van de bergen zichtbaar.
.

Activiteiten (klik op event voor meer info)

Podcast kanaal Eindeloos gelukkig

Preken Theo de Koning

Recentste 'Tijd met God'

Als God de wind gebruikt

Thema: Door de wind

“En God dacht aan Noach en aan al de wilde dieren en al het vee dat bij hem in de ark was; en God liet wind over de aarde gaan, zodat het water bedaarde.” (Genesis 8:1 – HSV)

“Maar God dacht aan Noach en aan alle wilde dieren en het vee bij hem in de ark. Op zijn bevel begon er een wind over de aarde te waaien, waardoor het water afnam.” (Genesis 8:1 – NBV21)

De momenten dat God Zich openbaart door de wind, zoals in het paradijs kom je niet veel tegen in de Bijbel. Misschien dat je de Pinksterdag nog kunt noemen als een moment dat God Zich openbaart door de wind. Dan gaat het vooral over de aanwezigheid van de Heilige Geest, maar daar is dan alles wel mee gezegd als het gaat over de wind en dat God daarin merkbaar aanwezig was. Veel vaker zie je dat de wind in de Bijbel een heel andere betekenis heeft. Je zou misschien als eerste zeggen dat de wind vaak symbool staat voor oordelen en duisternis, maar als je de Bijbel gewoon vanaf het begin doorleest ontdek je dat er een andere kant van de wind is, die wij misschien niet altijd direct zouden benoemen.

Lees meer...

Nieuwe artikelen

Youtubekanaal

Theo denkt

Essentiële winkels

We zijn opnieuw in een lockdown en dat roept bij mij al een vraag op, maar die laat ik maar even rusten. Wat mij vooral bezig houd is het punt van essentiële winkels die wel open mogen zijn. Direct hiermee samen hangt dan natuurlijk de vraag wat een essentiële winkel is. Opmerkelijk dat dit niet alleen een supermarkt is, maar ook een makelaar, maar een woonwinkel en een bouwmarkt weer niet. Wat heb je aan een huis wat je niet kunt verbouwen of kunt inrichten?

Lees meer...

Aanbevelingen

Eindeloos gelukkig

Eindeloos gelukkig worden begint door te wandelen in de bestemming die God voor jou heeft op aarde om uiteindelijk, door het geloof in Jezus, straks eindeloos gelukkig in de hemel te leven met God. 

Bijbelonderwijs

Om de Bijbel begrijpen willen wij je helpen door de Bijbel op een praktische manier uit te leggen. Het is ook mogelijk om je aan te melden voor een gratis mailabonnement op 'Tijd met God'.

Coaching

Niet alles in je leven gaat vanzelf of ervaar je dat je bent vastgelopen of ben je op zoek naar Gods plan met je leven. We bidden persoonlijke coachingstrajecten of trainingen aan om je daarmee te helpen.

(S)preekbeurten

Theo de Koning (s)preekt veel in kerken, voor studentengroepen of op andere plaatsen. Dat doet hij met passie en het is zijn verlangen om Gods Woord uit te leggen en de Heilige Geest de ruimte te geven.

Eindeloos gelukkig is financiëel geheel afhankelijk van giften. Elke gift is daarom van harte welkom.
IBAN rekeningnummer: NL81 RABO 0301 9254 53 t.n.v. T.J.D. de Koning inzake 'Eindeloos gelukkig' te Nieuw-Lekkerland

© 2022 Eindeloos gelukkig - All Rights Reserved | Hosted by www.sth.nu