Terugkeren

Thema: Terugkeer

“Kom, laten wij terugkeren naar de HEERE, want Hij heeft verscheurd, maar Hij zal ons genezen; Hij heeft geslagen, maar Hij zal ons verbinden.” (Hosea 6:1 - HSV)

“Kom, laten wij teruggaan naar de HEER! Hij heeft ons verscheurd, Hij zal ons genezen; de hand die sloeg, zal ons verbinden.” (Hosea 6:1 – NBV21)

We staan weer aan het begin van een nieuw jaar. Een jaar waarvan we iedere keer weer het beste hopen, maar wat de laatste jaren toch wel behoorlijk is tegengevallen. Toch, en daar wil ik wel echt mee beginnen, wil ik je toewensen dat je in dit jaar meer dan ooit vervuld zult zijn met Gods Geest en dat je een zegen zult zijn op een manier die je nog nooit zo intens hebt meegemaakt dan dit jaar. Ik wens je toe dat je als ambassadeur van het Koninkrijk van Jezus, zoveel invloed zal hebben, dat Zijn Koninkrijk ook werkelijk zal doorbreken op alle plaatsen waar jij mag komen. Ga in Zijn Naam.

Dit jaar valt het nieuwe jaar en een nieuw thema voor ‘Tijd met God’ samen. Dat is lang niet altijd zo, maar de serie ‘Gelukkig met de psalmen’ was net voor Kerst klaar en toen ik moest nadenken over een nieuw thema, kwam ik daar niet goed uit en heb ik even tijd genomen, door rond het thema Kerst en de Jaarwisseling wat te schrijven. Hoe dan ook moest er wel een nieuw thema komen. Er is een thema dat mij de laatste tijd heel erg bezig is gaan houden. Zo erg dat ik er in januari in ieder geval ook over ga preken, maar tegelijk er ook vanuit een andere gezichtspunt naar wil kijken in een serie ‘Tijd met God’.

De vraag heeft mij heel erg bezig gehouden wat er nodig is in de crisis waar we nog steeds in zitten. Er is van alles gedaan, maar de oplossing lijkt er nog niet te zijn. Met als gevolg dat we op dit moment weer in een gesloten samenleving zitten en waarbij ook de kerk weer minimaal open is. Wat is er nu echt nodig, als blijkt dat alle noodgrepen niet helpen? Kan dit een roepstem van God zijn? Je weet dat ik niet te snel wil zeggen dat corona een oordeel is van God. Dit heeft er ook mee te maken dat het de hele wereld treft en niet alleen ons land. In dat laatste geval zou het een heel ander beeld geven. Toch heeft God mij de laatste tijd wel heel erg beziggehouden met de vraag of wij als kerk in Nederland wel echt nog de kerk zijn die we moeten zijn.

Petrus zegt namelijk in zijn brief dat wij een koninkrijk van priesters zouden moeten zijn. Als je dat terughaalt naar Israël, dan moest Israël vanuit die positie een zegen voor de volken zijn. Dat heeft te maken met het geloof dat wij nog hebben in onze rol in de Naam van de Heer. En dan moet je ook de vraag stellen of Gods zegen nog wel mogelijk is, op het moment dat we als land en volk Hem niet meer laten zijn dan een bijzaak. Als God slechts Iemand is geworden die we er maar gewoon bij hebben, maar Hij niet de absolute waarheid is, hoe kun je dan Zijn zegen nog verwachten?

De vraag die je dan als vanzelf gaat stellen is de vraag hoe we dan wel weer Gods zegen kunnen ontvangen? Er blijft dan maar één antwoord over: Door terug te keren naar God! Naar dat thema ‘terugkeer’ gaan we de komende tijd kijken hoe dat in de Bijbel functioneert. En nee, ik heb geen vooropgezet plan, geen lijn waarvan ik denk dat het uit moet komen, ik verlang dat God ons zal laten zien waar we daarmee uit moeten komen. En dat vanuit de uitroep van Israël die in de ellende zo vaak uitriep: “Laten wij terugkeren naar de HEER”.

Gebed: Heer, laat ons zien op welke manier U kijkt naar de crises waar we in zitten en wat er werkelijk nodig is. Help ons terug te keren naar U.

 

 

 

 

 

 Bijbelgedeelte bij de laatste
'Tijd met God'

Genesis 8:1-5 - HSV

[1] En God dacht aan Noach en aan al de wilde dieren en al het vee dat bij hem in de ark was; en God liet wind over de aarde gaan, zodat het water bedaarde.
[2] Ook werden de bronnen van de watervloed en de sluizen van de hemel gesloten, en de regen uit de hemel werd gestopt.
[3] Vervolgens vloeide het water van boven de aarde terug, gaandeweg vloeide het terug. Na verloop van honderdvijftig dagen werd het water minder.
[4] En de ark bleef in de zevende maand, op de zeventiende dag van de maand, vastzitten op het gebergte van Ararat.
[5] En gaandeweg werd het water minder, tot aan de tiende maand. In de tiende maand, op de eerste dag van de maand, werden de toppen van de bergen zichtbaar.
.
.
    
Genesis 8:1-5 - NBV21

[1] Maar God dacht aan Noach en aan alle wilde dieren en het vee bij hem in de ark. Op zijn bevel begon er een wind over de aarde te waaien, waardoor het water afnam. [2] De bronnen van de oervloed en de sluizen van de hemel werden gesloten, zodat het ophield met regenen. [3] Geleidelijk vloeide het water weg van de aarde; na honderdvijftig dagen begon het te zakken. [4] Op de zeventiende dag van de zevende maand liep de ark vast op het Araratgebergte. [5] Het water zakte voortdurend verder, en op de eerste dag van de tiende maand werden de toppen van de bergen zichtbaar.
.

Activiteiten (klik op event voor meer info)

Podcast kanaal Eindeloos gelukkig

Preken Theo de Koning

Recentste 'Tijd met God'

Als God de wind gebruikt

Thema: Door de wind

“En God dacht aan Noach en aan al de wilde dieren en al het vee dat bij hem in de ark was; en God liet wind over de aarde gaan, zodat het water bedaarde.” (Genesis 8:1 – HSV)

“Maar God dacht aan Noach en aan alle wilde dieren en het vee bij hem in de ark. Op zijn bevel begon er een wind over de aarde te waaien, waardoor het water afnam.” (Genesis 8:1 – NBV21)

De momenten dat God Zich openbaart door de wind, zoals in het paradijs kom je niet veel tegen in de Bijbel. Misschien dat je de Pinksterdag nog kunt noemen als een moment dat God Zich openbaart door de wind. Dan gaat het vooral over de aanwezigheid van de Heilige Geest, maar daar is dan alles wel mee gezegd als het gaat over de wind en dat God daarin merkbaar aanwezig was. Veel vaker zie je dat de wind in de Bijbel een heel andere betekenis heeft. Je zou misschien als eerste zeggen dat de wind vaak symbool staat voor oordelen en duisternis, maar als je de Bijbel gewoon vanaf het begin doorleest ontdek je dat er een andere kant van de wind is, die wij misschien niet altijd direct zouden benoemen.

Lees meer...

Nieuwe artikelen

Youtubekanaal

Theo denkt

Essentiële winkels

We zijn opnieuw in een lockdown en dat roept bij mij al een vraag op, maar die laat ik maar even rusten. Wat mij vooral bezig houd is het punt van essentiële winkels die wel open mogen zijn. Direct hiermee samen hangt dan natuurlijk de vraag wat een essentiële winkel is. Opmerkelijk dat dit niet alleen een supermarkt is, maar ook een makelaar, maar een woonwinkel en een bouwmarkt weer niet. Wat heb je aan een huis wat je niet kunt verbouwen of kunt inrichten?

Lees meer...

Aanbevelingen

Eindeloos gelukkig

Eindeloos gelukkig worden begint door te wandelen in de bestemming die God voor jou heeft op aarde om uiteindelijk, door het geloof in Jezus, straks eindeloos gelukkig in de hemel te leven met God. 

Bijbelonderwijs

Om de Bijbel begrijpen willen wij je helpen door de Bijbel op een praktische manier uit te leggen. Het is ook mogelijk om je aan te melden voor een gratis mailabonnement op 'Tijd met God'.

Coaching

Niet alles in je leven gaat vanzelf of ervaar je dat je bent vastgelopen of ben je op zoek naar Gods plan met je leven. We bidden persoonlijke coachingstrajecten of trainingen aan om je daarmee te helpen.

(S)preekbeurten

Theo de Koning (s)preekt veel in kerken, voor studentengroepen of op andere plaatsen. Dat doet hij met passie en het is zijn verlangen om Gods Woord uit te leggen en de Heilige Geest de ruimte te geven.

Eindeloos gelukkig is financiëel geheel afhankelijk van giften. Elke gift is daarom van harte welkom.
IBAN rekeningnummer: NL81 RABO 0301 9254 53 t.n.v. T.J.D. de Koning inzake 'Eindeloos gelukkig' te Nieuw-Lekkerland

© 2022 Eindeloos gelukkig - All Rights Reserved | Hosted by www.sth.nu