En nog is het einde niet

Thema: Jaarwisseling

“U zult horen van oorlogen en geruchten van oorlogen; pas op, word niet verschrikt, want al die dingen moeten gebeuren, maar het is nog niet het einde.” (Mattheüs 24:6 – HSV)

“Jullie zullen berichten horen over oorlog en oorlogsdreiging. Laat dat je dan niet verontrusten, die dingen moeten namelijk gebeuren, al is daarmee het einde nog niet gekomen.” (Mattheüs 24:6 – NBV21)

We zijn weer een jaar verder. Ook het jaar 2021 is voorbij en je zou kunnen zeggen: “En nog is het einde niet”. We zouden met elkaar even kunnen terugkijken en van alles vinden van het afgelopen jaar. En ja, ik vind ook van heel veel dingen wat. Ik heb ook zo mijn gedachten over van alles wat er gebeurt, over machten die zich meer en meer doen gelden. Ondanks dat kan ik ook maar één conclusie trekken: Nog is het einde niet. Jezus is nog steeds niet teruggekomen.

Als Jezus deze woorden uitspreekt: “En nog is het einde niet”,  dan heeft Hij eerst gesproken over verschrikkelijke dingen die de aarde zullen treffen. Oorlogen, geruchten van oorlogen, hongersnoden en aardbevingen. En dan zegt Jezus: “Dit is nog niets, het is pas een begin van de weeën. Het einde is dan nog niet in zicht. In wat Jezus dan noemt, merk je wel dat alles begint toe te nemen en de vervolging neemt ook steeds meer toe. En nog steeds is het einde er niet, ook de wetteloosheid zal toenemen. Ik weet niet of het jou wel eens is opgevallen wat Jezus daarover zegt? Wij zeggen vaak dat de liefde zal verkillen en dat dit een teken is van de eindtijd, maar Jezus noemt het verkillen van de liefde niet het gevolg van de eindtijd, maar het gevolg van de wetteloosheid.

En misschien klinkt het je vreemd in de oren, maar ook onder christenen neemt die wetteloosheid toe. Niet in vooral actieve zin, maar wel in de zin dat je de wetteloosheid niet meer mag noemen. God is bij velen zo genadig geworden dat er heel veel gewoon ook wel moet kunnen. Ook dat is wetteloosheid waardoor de liefde verkilt. En probeer het maar om iets te benoemen waarvan God zegt dat het niet kan. Tien tegen een dat je te horen krijgt dat je er niet te zwaar aan moet tillen en doe je dat dan wel, dan voel je de liefde afnemen.

Nu kun je denken: Theo, kom op, niet zo negatief. Ik merk dat het lastig is om Gods heiligheid en Zijn barmhartigheid heel dichtbij elkaar te houden. En als je over het woord wetteloosheid nadenkt, ontdek je dat er blijkt toch regels zijn om juist die wetteloosheid te voorkomen. Als Jezus zegt dat de wetteloosheid iets is dat bij de eindtijd hoort, dan zegt Jezus dus dat er geen wet meer zal gelden. Jezus zegt dan dat alleen wie stand zal houden, gered zal worden. Dit zijn geen woorden van een gewoon mens, maar het zijn de woorden van Jezus.

Natuurlijk zijn wij onder de genade en niet meer onder de wet. De wet eist niets meer van ons in Christus, maar dat geeft geen ruimte voor een wetteloos leven of een leven zonder wet. Dan sla je door en juist om stand te houden heb je Gods bedoelingen wel nodig. Het is dus belangrijk dat de kerk ook de heiligheid van God echt serieus neemt. Je kunt niet zeggen dat we nu eenmaal in een gebroken wereld leven waardoor we nu eenmaal dingen doen die God niet wil. Dat zijn gedachten die de wetteloosheid bevorderen.

Het maakt dat ik soms zoveel moeite heb met veel ethische keuzes omdat die keuzes helemaal niet in lijn liggen met Gods oorspronkelijke bedoelingen. Sterker nog, het staat haaks op Gods heiligheid. Als er iets is waar ik meer en meer van doordrongen ben geraakt, is het dat we als kerk juist een rol hebben om ons land terug te brengen onder Gods zegen. Dat begint bij een eerlijke spiegel voor ons eigen leven en daarnaast deze wereld vertellen dat uiteindelijk Gods wet wel degelijk van onbetwiste betekenis is, hoe zeer ik ook als mens de gebrokenheid ervaar en moet zoeken naar het leven in deze gebrokenheid. En dan is Gods wet niet een serie van regels waarbij Hij zegt: “Doe je best”. Het zijn de afspraken die Hij als Vader met Zijn kinderen wil maken om ons een leven te geven dat zo goed mogelijk is en waardoor we in Zijn vreugde zullen kunnen leven.

Het jaar is om, nog is het einde niet en een nieuw jaar ligt voor ons en de grote vraag is op welke manier wij als dienstknechten van de allerhoogste God, Zijn bedoelingen overdragen in een wereld die steeds wettelozer wordt.

Gebed: Heer, leer mij U echt begrijpen en volgen en zo standhouden, ook als de wetteloosheid toeneemt.

 

 

 

 

 

 Bijbelgedeelte bij de laatste
'Tijd met God'

Genesis 8:1-5 - HSV

[1] En God dacht aan Noach en aan al de wilde dieren en al het vee dat bij hem in de ark was; en God liet wind over de aarde gaan, zodat het water bedaarde.
[2] Ook werden de bronnen van de watervloed en de sluizen van de hemel gesloten, en de regen uit de hemel werd gestopt.
[3] Vervolgens vloeide het water van boven de aarde terug, gaandeweg vloeide het terug. Na verloop van honderdvijftig dagen werd het water minder.
[4] En de ark bleef in de zevende maand, op de zeventiende dag van de maand, vastzitten op het gebergte van Ararat.
[5] En gaandeweg werd het water minder, tot aan de tiende maand. In de tiende maand, op de eerste dag van de maand, werden de toppen van de bergen zichtbaar.
.
.
    
Genesis 8:1-5 - NBV21

[1] Maar God dacht aan Noach en aan alle wilde dieren en het vee bij hem in de ark. Op zijn bevel begon er een wind over de aarde te waaien, waardoor het water afnam. [2] De bronnen van de oervloed en de sluizen van de hemel werden gesloten, zodat het ophield met regenen. [3] Geleidelijk vloeide het water weg van de aarde; na honderdvijftig dagen begon het te zakken. [4] Op de zeventiende dag van de zevende maand liep de ark vast op het Araratgebergte. [5] Het water zakte voortdurend verder, en op de eerste dag van de tiende maand werden de toppen van de bergen zichtbaar.
.

Activiteiten (klik op event voor meer info)

Podcast kanaal Eindeloos gelukkig

Preken Theo de Koning

Recentste 'Tijd met God'

Als God de wind gebruikt

Thema: Door de wind

“En God dacht aan Noach en aan al de wilde dieren en al het vee dat bij hem in de ark was; en God liet wind over de aarde gaan, zodat het water bedaarde.” (Genesis 8:1 – HSV)

“Maar God dacht aan Noach en aan alle wilde dieren en het vee bij hem in de ark. Op zijn bevel begon er een wind over de aarde te waaien, waardoor het water afnam.” (Genesis 8:1 – NBV21)

De momenten dat God Zich openbaart door de wind, zoals in het paradijs kom je niet veel tegen in de Bijbel. Misschien dat je de Pinksterdag nog kunt noemen als een moment dat God Zich openbaart door de wind. Dan gaat het vooral over de aanwezigheid van de Heilige Geest, maar daar is dan alles wel mee gezegd als het gaat over de wind en dat God daarin merkbaar aanwezig was. Veel vaker zie je dat de wind in de Bijbel een heel andere betekenis heeft. Je zou misschien als eerste zeggen dat de wind vaak symbool staat voor oordelen en duisternis, maar als je de Bijbel gewoon vanaf het begin doorleest ontdek je dat er een andere kant van de wind is, die wij misschien niet altijd direct zouden benoemen.

Lees meer...

Nieuwe artikelen

Youtubekanaal

Theo denkt

Essentiële winkels

We zijn opnieuw in een lockdown en dat roept bij mij al een vraag op, maar die laat ik maar even rusten. Wat mij vooral bezig houd is het punt van essentiële winkels die wel open mogen zijn. Direct hiermee samen hangt dan natuurlijk de vraag wat een essentiële winkel is. Opmerkelijk dat dit niet alleen een supermarkt is, maar ook een makelaar, maar een woonwinkel en een bouwmarkt weer niet. Wat heb je aan een huis wat je niet kunt verbouwen of kunt inrichten?

Lees meer...

Aanbevelingen

Eindeloos gelukkig

Eindeloos gelukkig worden begint door te wandelen in de bestemming die God voor jou heeft op aarde om uiteindelijk, door het geloof in Jezus, straks eindeloos gelukkig in de hemel te leven met God. 

Bijbelonderwijs

Om de Bijbel begrijpen willen wij je helpen door de Bijbel op een praktische manier uit te leggen. Het is ook mogelijk om je aan te melden voor een gratis mailabonnement op 'Tijd met God'.

Coaching

Niet alles in je leven gaat vanzelf of ervaar je dat je bent vastgelopen of ben je op zoek naar Gods plan met je leven. We bidden persoonlijke coachingstrajecten of trainingen aan om je daarmee te helpen.

(S)preekbeurten

Theo de Koning (s)preekt veel in kerken, voor studentengroepen of op andere plaatsen. Dat doet hij met passie en het is zijn verlangen om Gods Woord uit te leggen en de Heilige Geest de ruimte te geven.

Eindeloos gelukkig is financiëel geheel afhankelijk van giften. Elke gift is daarom van harte welkom.
IBAN rekeningnummer: NL81 RABO 0301 9254 53 t.n.v. T.J.D. de Koning inzake 'Eindeloos gelukkig' te Nieuw-Lekkerland

© 2022 Eindeloos gelukkig - All Rights Reserved | Hosted by www.sth.nu